Slå av innsamlingen av data for bruk i personlig tilpasset annonsering

Personlig tilpasset annonsering

Remarketing er en av målrettingsfunksjonene i personlig tilpasset annonsering. Med denne funksjonen er det enklere å nå ut til personer som tidligere har besøkt nettstedet ditt eller brukt appen din. Du kan velge å slå av innsamlingen av remarketingdata fra brukere som ikke ønsker å se personlig tilpassede annonser, ved å bruke parameteren allow_ad_personalization_signals.

Standardverdien for parameteren blir satt til Sann. Når du setter verdien for parameteren til «USann», blir bruken av dataene for personlig tilpassede annonser slått av.

Merk: Du kan ikke slå av konverteringssporing med denne parameteren.
Endre den globale nettstedstaggen for å slå av signaler for personlig tilpasning av annonser

Merknader: 

 • Du trenger ikke å legge til en ny tag på nettstedet ditt hvis du allerede har implementert den globale nettstedstaggen. Du trenger bare å endre den eksisterende taggen i tråd med eksemplet nedenfor.
 • Hvis du angir parameteren allow_ad_personalization_signals, brukes den for alle produktene som er konfigurert via den globale nettstedstaggen.
 1. Logg på Google Ads.
 2. Klikk på verktøyikonet øverst til høyre, og klikk på Målgruppestyring under delen som er merket «Delt bibliotek»
 3. Klikk på Målgruppekilder til venstre. Da åpnes en gruppe med kilder du kan bruke for å gjøre endringer i remarketinglister.
 4. På «Google Ads-tag»-kortet klikker du på prikkeikonet  øverst til høyre, og velger Endre kilden.
 5. Klikk på Lagre og fortsett.
 6. Når installasjonsskjermen vises, kan du begynne å bruke både den globale nettstedstaggen og hendelseskodebiten din. Eksempelet nedenfor viser hvordan du kan endre den globale nettstedstaggen for å deaktivere signaler for personlig tilpasning av annonser. For å bygge inn koden på nettstedet ditt kopierer du koden og limer den inn mellom <head></head>-taggene på nettstedet.
Koden må ikke kopieres og limes inn uten at den tilpasses for bruk på nettstedet ditt. Den inneholder plassholderverdier som nettutvikleren din må fylle ut dynamisk ved integrering av kodebiten på nettjeneren.

< ! -- Global Site Tag (gtag.js) -  Google Ads -->

<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-999999"></script>

<script>

  window.dataLayer = window.dataLayer | | [ ] ;

  function gtag ( ) { dataLayer.push ( arguments ) } ;

  gtag ('set', 'allow_ad_personalization_signals',  false ) ;

  gtag ( 'js', new Date ( ) ) ;

  gtag ( 'config' ,  'AW-999999' ) ;

</script>

7. Klikk på Ferdig.

Merk: Hvis du bruker den gamle AdWords-taggen, kan du angi var google_allow_ad_personalization_signals = "false"; der du angir andre parametere for AdWords-taggen. Du finner mer informasjon i eksempelet nedenfor.

<script type="text/javascript"> 

/* <![CDATA[ */

    var google_conversion_id = 1234567890;

    var google_conversion_label = "xxx-XXx1xXXX123X1xX";

    var google_remarketing_only = false

    var google_conversion_value = 10.0;

    var google_conversion_currency = "USD";

    var google_allow_ad_personalization_signals = false;  

    /* ] ] > */ 

</script>

<script type="text/javascript" src="//www.googleadservices.com/pagead/conversion.js">

</script>

California Consumer Privacy Act

For å hjelpe annonsører med å overholde California Consumer Privacy Act (CCPA) kan en egen parameter legges til i Google Ads-taggen for å angi om Google skal slå på begrenset databehandling: restricted_data_processing. Standardverdien for denne parameteren blir satt til «Usann». Når du angir verdien for parameteren til «Sann», begrenser Google hvordan bestemte data brukes.

Merk:

Du kan slå på begrenset databehandling i Google Ads på to ulike måter.

 • Du kan bruke en «restricted_data_processing»-parameter, som du må angi i den globale nettstedstaggen i Google Ads eller Tag Manager, hvis du vil aktivere begrenset databehandling for bestemte brukere på nettstedet ditt.
 • Du kan bruke en avmerkingsboks i Målgruppestyring. Med den kan du angi at remarketing-taggen for Google Ads skal aktivere begrenset databehandling for brukere i California.

Du trenger bare å velge ett av disse alternativene når du slår på begrenset databehandling.

Merk: Du kan ikke slå av konverteringssporing med denne parameteren.
Endre den globale nettstedstaggen for å slå på begrenset databehandling

Merknader: 

 • Du trenger ikke å legge til en ny tag på nettstedet ditt hvis du allerede har implementert den globale nettstedstaggen. Du trenger bare å endre den eksisterende taggen i tråd med eksemplet nedenfor.
 • Du finner den globale nettstedstaggen i Målgruppestyring (se veiledningen nedenfor) eller på Detaljer-siden for konverteringen eller konverteringene på nettstedet ditt som spores ved hjelp av Google Ads.
 • I veiledningen nedenfor viser vi bare hvordan du angir parameteren for begrenset databehandling for Google Ads. Du kan finne veiledninger for andre Google-produkter i denne artikkelen.
 1. Logg på Google Ads.
 2. Klikk på verktøyikonet øverst til høyre, og klikk på Målgruppestyring under delen som er merket «Delt bibliotek»
 3. Klikk på Målgruppekilder til venstre. Da åpnes en gruppe med kilder du kan bruke for å gjøre endringer i remarketinglister.
 4. På «Google Ads-tag»-kortet klikker du på prikkeikonet  øverst til høyre, og velger Endre kilden.
 5. Klikk på Lagre og fortsett

  Merk: Du får se avmerkingsboksen «Ekskluder brukere i California fra remarketinglistene». Når du merker av i denne avmerkingsboksen, slår du på begrenset databehandling for alle brukere i California. Du trenger ikke å velge dette fordi du slår på begrenset databehandling ved å endre den globale nettstedstaggen.

 6. Når installasjonsskjermen vises, kan du begynne å bruke både den globale nettstedstaggen og hendelseskodebiten din. Eksempelet nedenfor viser hvordan du kan endre den globale nettstedstaggen for å deaktivere signaler for personlig tilpasning av annonser. For å bygge inn koden på nettstedet ditt kopierer du koden og limer den inn mellom <head></head>-taggene på nettstedet.
Koden må ikke kopieres og limes inn uten at den tilpasses for bruk på nettstedet ditt. Den inneholder plassholderverdier som nettutvikleren din må fylle ut dynamisk ved integrering av kodebiten på nettjeneren.

< ! -- Global Site Tag (gtag.js) -  Google Ads -->

<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-999999"></script>

<script>

  window.dataLayer = window.dataLayer | | [ ] ;

  function gtag ( ) { dataLayer.push ( arguments ) } ;

  gtag ( 'js', new Date ( ) ) ;

  gtag ( 'config' ,  'AW-999999', { 'restricted_data_processing': true } ) ;

</script>

 1. Klikk på Ferdig.

Merk: Hvis du bruker den gamle AdWords-taggen, kan du angi var restricted_data_processing = "true"; der du angir andre parametere for AdWords-taggen. Du finner mer informasjon i eksempelet nedenfor.

<script type="text/javascript"> 

/* <![CDATA[ */

    var google_conversion_id = 1234567890;

    var google_conversion_label = "xxx-XXx1xXXX123X1xX";

    var google_remarketing_only = false

    var google_conversion_value = 10.0;

    var google_conversion_currency = "USD";

    var google_restricted_data_processing = true; 

    /* ] ] > */ 

</script>

<script type="text/javascript" src="//www.googleadservices.com/pagead/conversion.js">

</script>

Hvis du bruker AdWords API til å sende remarketing-ping via tjener til tjener (f.eks. for dynamisk remarketing i apper), må du sørge for at du tar med rdp=1-parameteren for å merke forespørselen som begrenset databehandling.
Endre Google Ads-taggen i Google Tag Manager for å slå på begrenset databehandling
 1. Logg på Google Tag Manager.
 2. Klikk på Tagger i kolonnen til venstre for å få tilgang til taggene dine.
 3. Opprett en remarketing-tag eller en konverteringstag for Google Ads eller rediger en eksisterende en.
 4. I delen for konfigurering av tagger velger du Sann i feltet «Slå på begrenset databehandling».
 5. Dette feltet kan også angis dynamisk via datalagvariabelen
 6. Klikk på Lagre.
Slå på begrenset databehandling i Målgruppestyring

Med begrenset databehandling blir Google bedt om å begrense hvordan bestemte data brukes. Hvis du velger dette alternativet, blir ikke brukere som befinner seg i California, lagt til i remarketinglistene dine.

 
 1. Logg på Google Ads.
 2. Klikk på verktøyikonet øverst til høyre, og klikk på Målgruppestyring i delen kalt «Delt bibliotek».
 3. Klikk på Målgruppekilder til venstre. Da åpnes en gruppe med kilder du kan bruke for å gjøre endringer i remarketinglister.
 4. På «Google Ads-tag»-kortet klikker du på prikkeikonet  øverst til høyre, og velger Endre kilden.
 5. Merk av for «Ekskluder brukere i California fra remarketinglistene» under «Begrenset databehandling». Når du merker av i denne avmerkingsboksen, slår du på begrenset databehandling for alle brukere i California. 
 6. Klikk på Lagre og fortsett.
 7. Nå kommer du til en ny side med tittelen «Installer taggen på nytt på nettstedet ditt». Du trenger ikke å gjøre noe her ettersom du allerede har aktivert begrenset databehandling via Målgruppestyring. Klikk på Avbryt

Du kan velge å slå på begrenset databehandling for enkeltbrukere ved å benytte restricted_data_processing-parameteren i den globale nettstedstaggen.

 

Finn ut mer om hvordan du slår på begrenset databehandling i andre sporingssystemer i Google Ads.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt