Obrázky

Obrázky umožňujú inzerentom nahrať pôsobivé a relevantné vizuály, ktoré budú dopĺňať ich existujúce textové reklamy. Obrázky môžu inzerentom priniesť zvýšenie výkonnosti, pretože umožňujú zobrazovať pútavé vizuály výrobkov alebo služieb, ktoré umocňujú posolstvo textových reklám.

Výhody

Obrázky vám pomáhajú:

 • Dosahovať merateľnú výkonnosť. Keď sa v reklamách vo vyhľadávaní zobrazia obrázky, môžete zaznamenať v priemere o 6 % vyššiu mieru prekliknutí (angl. click‑through rate). (Zdroj: interné celosvetové údaje Googlu, 2. apríl 2023 – 29. apríl 2023.)
 • Vizuálne sprostredkovať informácie, ktoré je ťažké sprostredkovať len textom.
 • rozšíriť reklamy vo vyhľadávaní na nové platformy a osloviť viac zákazníkov, pretože obrázky sa môžu zobrazovať vo vyhľadávaní na YouTube prostredníctvom siete partnerov vo Vyhľadávacej sieti.

Ako to funguje

Keď sa obrázok zobrazí na stránke s výsledkami vyhľadávania na Googli, potenciálnym zákazníkom sa zobrazia:

 • nadpisy,
 • opisy,
 • webová adresa,
 • obrázok.

Požiadavky

Obrázok môžete používať za predpokladu, že spĺňate nasledujúce požiadavky:

 • Účet bol vytvorený pred viac ako 60 dňami.
 • Účet má dlhodobú históriu dodržiavania pravidiel.
 • Účet obsahuje aktívne kampane.
 • Účet obsahuje aktívne textové reklamy a minimálne za posledných 28 dní vynakladá prostriedky na kampane vo vyhľadávaní (ang. seach campaign).
 • Účet je v oprávnenom odvetví alebo pododvetví. Niektoré citlivé odvetvia alebo pododvetvia (napríklad sexuálny obsah a hazardné hry) nemôžu používať obrázky.
Poznámka: Nadpisy alebo opisy pripnuté na pozíciu 1. nadpisu, pozíciu 2. nadpisu alebo pozíciu 1. opisu sa zobrazia vždy.

Pokyny

Umožňujeme vám nahrať až 20 rôznych obrázkov vo vysokej kvalite, ktoré súvisia s vašimi kľúčovými slovami, aby ste mohli čo najlepšie predstaviť svoje výrobky a služby. Obrázky musia bez výnimiek spĺňať prísne požiadavky na kreatívy. Ak sa chcete vyhnúť zamietnutiam, pred vytvorením obrázka si tieto požiadavky preštudujte. Obrázky musia spĺňať aj požiadavky na formát obrázkov.

Skôr než sa obrázky budú môcť zobrazovať, musia prejsť kontrolou kvality a súladu s pravidlami. Môžete si prečítať viac o procese kontroly reklám.

Tip: Ak sa zobrazuje obrázok, pozícia 2. opisu môže byť skrátená. Ak máte text, ktorý sa má zobraziť v každej reklame, musíte ho pripnúť na pozíciu 1. nadpisu, 2. nadpisu alebo 1. opisu.

Špecifikácie obrázka

Pomer strán:

Pomer strán Povinné
Štvorec (1 × 1) Áno
Na šírku (1,91 × 1) Nepovinné, ale odporúčané

Rozlíšenie obrázka:

Pomer strán Minimálne rozlíšenie v pixeloch Odporúčané rozlíšenie v pixeloch
Štvorec (1 × 1) 300 × 300 1200 × 1200
Na šírku (1,91 × 1) 600 × 314 1200 × 628

Formáty súborov: PNG, JPG.

Maximálna veľkosť súboru: 5 120 kB.

Vždy zobrazovaná oblasť obrázka: dôležitý obsah umiestnite do prostredných 80 % obrázka.

Kombinácie formátov obrázka

Obrázky sa v počítačoch a mobilných zariadeniach môžu zobrazovať v nasledujúcich formátoch a kombináciách.

Mobil
 • 3 štvorcové obrázky vedľa seba,
 • Jeden štvorcový obrázok
Počítače
 • Jeden štvorcový obrázok
 • Jeden obrázok na šírku
 • 5 štvorcových obrázkov vedľa seba
 • 2 obrázky na šírku a jeden štvorcový obrázok vedľa seba
 • Jeden obrázok na šírku a tri štvorcové obrázky vedľa seba
Poznámka: Nemôžete určovať, ktorý formát sa bude zobrazovať, pretože rozhodnutie závisí od aukcie. Najlepšie urobíte, keď nahráte dostatok obrázkov a zapnete funkciu dynamických obrázkov. Ak chcete v maximálnej možnej miere zaistiť, že sa obrázky budú zobrazovať, odporúčame vám mať štyri jedinečné obrázky na úrovni reklamnej skupiny alebo kampane s aspoň jedným štvorcovým obrázkom (1 × 1) a jedným obrázkom na šírku (1,91 × 1).

Poznámka: Vytvorením obrázkov potvrdzujete, že vlastníte všetky zákonné práva na daný obrázok a máte povolenie na jeho zdieľanie s Googlom, aby ho mohol používať vo vašom mene na reklamné alebo iné komerčné účely.


Osvedčené postupy vytvárania účinných obrázkov

Používajte obrázky aj dynamické obrázky

Obrázky nahrané inzerentom aj dynamické obrázky prechádzajú prísnou kontrolou kvality a relevancie, aby sme zaistili skvelé prostredie. Keď sú dynamické obrázky zapnuté, budú sa môcť zobrazovať vami poskytnuté obrázky aj dynamické obrázky.

Vytvorte vhodný obrázok na základe štruktúry účtu

Pri vytváraní obrázkov na úrovni reklamnej skupiny alebo kampane berte do úvahy štruktúru svojho účtu, pretože:

 • úroveň reklamnej skupiny zaisťuje najstriktnejšiu relevanciu za predpokladu, že máte dobre štruktúrovaný účet;
 • úroveň kampane umožňuje rýchlejšiu implementáciu v prípadoch, keď obrázky budú relevantné pre všetky reklamy v kampani.

Pridajte do reklamnej skupiny alebo kampane aspoň štyri jedinečné obrázky

Skúste nájsť rovnováhu medzi úsilím venovaným vytváraniu obrázkov a ich výkonnosťou pridaním štyroch jedinečných a relevantných obrázkov na úrovni reklamnej skupiny alebo kampane.

Použite obrázky s oboma typmi pomeru strán

Použite štvorcové obrázky (1 × 1) a obrázky na šírku (1,91 × 1). Uprednostnite štvorcové obrázky, pretože sú povinné. Pomocou obrázkov na šírku môžete dosiahnuť väčšiu mieru zobrazovania v experimentoch.

Poznámka: Pomocou výberu obrázkov môžete obrázky počas implementácie orezať.

Pridávajte relevantné obrázky

Pridávajte obrázky relevantné pre dopyty, pri ktorých sa majú zobrazovať, textové reklamy, s ktorými sa budú zobrazovať, a vstupnú stránku, na ktorú smeruje cieľová webová adresa. Obrázky musia byť relevantné rovnako ako nadpisy a opisy.

Zaistite, aby boli obrázky užitočné

Pridané obrázky môžu vyjadrovať jedinečné predajné argumenty, vizuálne znázorňovať ťažko opísateľné informácie alebo podnietiť používateľov k vykonaniu akcie.

Sústreďte sa na kvalitu

Pri umiestnení obsahu do prostredných 80 % obrázka používateľ dokáže jednoduchšie vnímať, čo chcete obrázkom vyjadriť. Podstatu vášho obsahu zdôrazní aj jednoduché pozadie. Ďalšie informácie o požiadavkách na formát obrázkov

Experimentujte a zistite, čo je pre váš obsah najvhodnejšie

Inšpirovať sa môžete experimentovaním so vzhľadom obrázka. Využite širokú škálu štýlov kreatív vrátane obrázkov výrobkov, snímok zobrazujúcich životný štýl a kreatívnych vizualizácií abstraktných pojmov.

Cena

Keď niekto klikne na váš obrázok, vyúčtujeme vám poplatok na princípe ceny za kliknutie (CZK) (angl. cost‑per‑click) podobne ako pri textových reklamách vo vyhľadávaní. Obrázky v podklade sú klikateľné a účtuje sa za ne rovnaká cena za kliknutia ako za kliknutia na nadpis textu.


Pokyny

Vytvorenie nových obrázkov

Ak chcete, aby sa zobrazovali titulky vo vašom jazyku, zapnite si titulky na YouTube. V dolnej časti prehrávača videa vyberte ikonu nastavení Obrázok ikony nastavení služby YouTube, potom vyberte Titulky a napokon požadovaný jazyk.


Poznámka: Možnosť vytvárať obrázky sa automaticky zobrazí len v prípade, že spĺňate všetky požiadavky.
Poznámka: Pokyny uvedené nižšie sú súčasťou nového vzhľadu používateľského prostredia služby Google Ads. Ak chcete používať predchádzajúci vzhľad, kliknite na ikonu Vzhľad a vyberte Použiť predchádzajúci vzhľad. Ak stále používate predchádzajúcu verziu služby Google Ads, pozrite si mapu na rýchlu orientáciu alebo nájdite požadovanú stránku pomocou vyhľadávacieho panela na hornom navigačnom paneli v službe Google Ads.
 1. V účte Google Ads kliknite na ikonu Kampane Campaigns Icon.
 2. V ponuke sekcií kliknite na rozbaľovací zoznam Podklady.
 3. Kliknite na Podklady.
 4. Kliknite na tlačidlo plus a vyberte Obrázok.
 5. V rozbaľovacej ponuke „Pridať do“ vyberte kampaň alebo reklamnú skupinu, do ktorej chcete pridať obrázky.
 6. Vedľa položky Obrázky kliknite na tlačidlo plus . V hornej časti dialógového okna potom vyberte zdroj obrázka.
 7. Môžete si vybrať z týchto možností:
  • Vytvoriť nové: obrázky pridáte výberom možnosti Knižnica podkladov, Nahrať, Web alebo sociálne siete, prípadne Bezplatné obrázky z fotobanky.
  • Použiť existujúce: vyberte existujúce obrázky z ľubovoľnej kampane alebo reklamnej skupiny v účte.
 8. Postupujte podľa výziev a nahrajte obrázky.
 9. Ak niektoré z obrázkov nemajú pomer strán 1 : 1 alebo 1,9 : 1, pred zahrnutím do podkladu ich bude potrebné orezať. Kliknite na obrázok, ktorý chcete orezať. Vykonajte požadované zmeny a kliknite na Pokračovať. Tento krok opakujte v prípade každého obrázka.
 10. Vyberte maximálne 20 obrázkov na zahrnutie do podkladu a kliknite na Uložiť.
 11. Ukážku finálneho obrázka si môžete pozrieť na pravej strane obrazovky. Ak chcete vykonať zmeny, kliknite na ikonu ceruzky Upraviť.
  • Poznámka: Reklama nemusí vždy obsahovať všetok váš text. Pri niektorých formátoch môže takisto dochádzať k skracovaniu.
 12. Keď bude reklama pripravená na zobrazovanie, kliknite na Uložiť.

Odstránenie obrázka

 1. V účte Google Ads kliknite na ikonu Kampane Campaigns Icon.
 2. V ponuke sekcií kliknite na rozbaľovací zoznam Podklady.
 3. Kliknite na Podklady.
 4. Zobrazí sa vám tabuľka so všetkými vašimi podkladmi. V rozbaľovacej ponuke tabuľkového zobrazenia vyberte Pridruženia (staré).
 5. V zozname nad panelom s nástrojmi tabuľky vyberte Obrázok.
 6. Nájdite obrázok, ktorý chcete odstrániť.
 7. Začiarknite políčko naľavo od tohto podkladu.
 8. Na paneli s nástrojmi tabuľky kliknite na Odstrániť.
 9. Kliknutím na Potvrdiť odstráňte obrázok.
Ak máte záujem o automatizovanejší spôsob správy obrázkov, použite dynamické obrázky, ktoré pomocou strojového učenia automaticky vyberajú relevantné obrázky zo vstupnej stránky reklamy a pripájajú ich k reklame. Po aktivácii sa obrázky z vašich vstupných stránok pridajú do reklamných skupín vo vašom účte. Prečítajte si viac o dynamických obrázkoch.

Súvisiace odkazy

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka