Komponenty z obrazem

Dzięki komponentom z obrazem reklamodawcy mogą uzupełniać dotychczasowe reklamy tekstowe o różnorodne, trafne elementy wizualne. Takie komponenty mogą zwiększyć skuteczność reklam tekstowych, ponieważ wzmacniają ich przekaz dzięki przyciągającym wzrok obrazom, które prezentują produkt lub usługę.

Zalety

Komponenty z obrazem pomagają:

 • Zwiększać wymierną skuteczność. Wyświetlając komponenty z obrazem w reklamach w wyszukiwarce, możesz odnotować wzrost współczynnika klikalności średnio o 6% (źródło: wewnętrzne dane Google zebrane na całym świecie w dniach 2–29 kwietnia 2023 r.).
 • Prezentować w sposób atrakcyjny wizualnie informacje, które trudno jest przekazać tylko w formie tekstowej.
 • Rozszerzać zakres reklam w wyszukiwarce na nowe platformy, aby dotrzeć do większej liczby klientów, ponieważ komponenty z obrazem mogą wyświetlać się w wyszukiwarce YouTube przez sieć partnerów wyszukiwania.

Jak to działa

Gdy komponent z obrazem pojawi się na stronie wyników wyszukiwania Google, potencjalni klienci zobaczą:

 • nagłówki,
 • tekst reklamy,
 • adres URL,
 • obraz.

Wymagania

Aby korzystać z komponentów z obrazem, musisz spełniać te wymagania:

 • Od daty utworzenia konta minęło 60 dni.
 • Brak na koncie przypadków naruszeń zasad.
 • Na koncie znajdują się aktywne kampanie.
 • Na koncie znajdują się aktywne reklamy tekstowe, które generowały wydatki w kampaniach w sieci wyszukiwania w ciągu co najmniej 28 ostatnich dni.
 • Konto ma wybraną odpowiednią branżę lub podbranżę. Kontrowersyjne branże i podbranże (np. dotyczące treści o charakterze seksualnym lub hazardu) nie mogą korzystać z komponentów z obrazem.
Uwaga: nagłówki lub teksty reklamy przypięte do Pozycji nagłówka 1, Pozycji nagłówka 2 lub Pozycji tekstu reklamy 1 zawsze będą się wyświetlać.

Wskazówki

Aby jak najlepiej zaprezentować swoje produkty i usługi, możesz przesłać do 20 różnych obrazów wysokiej jakości dopasowanych do słów kluczowych. Komponent z obrazem musi spełniać wymagania dotyczące kreacji (bez wyjątków). Aby Twój komponent z obrazem nie został odrzucony, przed jego utworzeniem zapoznaj się z tymi wytycznymi. Obrazy muszą też spełniać wymagania dotyczące formatu komponentów z obrazem.

Zanim obrazy zostaną zakwalifikowane do wyświetlenia, muszą przejść weryfikację pod kątem jakości i zgodności z zasadami. Dowiedz się więcej o procesie sprawdzania reklam.

Wskazówka: gdy wyświetla się komponent z obrazem, tekst w Pozycji tekstu reklamy 2 może zostać obcięty. Jeśli masz tekst, który zgodnie z wymaganiami prawnymi powinien się wyświetlać w każdej reklamie, przypnij go do Pozycji nagłówka 1, Pozycji nagłówka 2 lub Pozycji tekstu reklamy 1.

Specyfikacja obrazu

Format obrazu:

Format obrazu Wymagany
Kwadrat (1 x 1) Tak
Poziomy (1,91 x 1) Opcjonalny, ale zalecany

Rozdzielczość obrazu:

Format obrazu Minimalny rozmiar w pikselach Zalecany rozmiar w pikselach
Kwadrat (1 x 1) 300 x 300 1200 x 1200
Poziomy (1,91 x 1) 600 x 314 1200 x 628

Formaty plików: PNG, JPG.

Maksymalny rozmiar pliku: 5120 KB.

Zalecany bezpieczny obszar obrazu: ważne treści umieść w środkowych 80% obrazu.

Kombinacje formatów obrazu

Komponenty z obrazem mogą się wyświetlać w tych formatach i kombinacjach na komputerach i urządzeniach mobilnych:

Urządzenia mobilne
 • 3 kwadratowe obrazy obok siebie
 • 1 kwadratowy obraz
Komputer
 • 1 kwadratowy obraz
 • 1 obraz poziomy
 • 5 kwadratowych obrazów obok siebie
 • 2 obrazy poziome i 1 obraz kwadratowy obok siebie
 • 1 obraz poziomy i 3 obrazy kwadratowe obok siebie
Uwaga: nie możesz decydować o tym, który format ma zostać wyświetlony, ponieważ wybór jest zależny od aukcji. Najlepiej jest przesłać wystarczającą liczbę komponentów z obrazem i włączyć komponenty z obrazem dynamicznym. Zalecamy dodanie 4 unikalnych obrazów na poziomie grupy reklam lub kampanii z co najmniej 1 obrazem kwadratowym (1 x 1) i 1 obrazem w orientacji poziomej (1,91 x 1). Pozwoli to zmaksymalizować możliwości wyświetlania.

Uwaga: tworząc komponenty z obrazem, potwierdzasz, że masz wszelkie prawa do wykorzystanego obrazu i do udostępniania go Google, tak aby mógł być w Twoim imieniu używany do celów komercyjnych, np. reklamowych.


Sprawdzone metody tworzenia skutecznych komponentów z obrazem

Stosuj jednocześnie komponenty z obrazem i komponenty z obrazem dynamicznym

Zarówno komponenty z obrazem przesłane przez reklamodawcę, jak i komponenty z obrazem dynamicznym muszą spełniać rygorystyczne wymogi dotyczące jakości i trafności, aby zapewniać odbiorcom dobre wrażenia. Gdy włączone są komponenty z obrazem dynamicznym, będą mogły się wyświetlać zarówno przesłane przez Ciebie komponenty z obrazem, jak i komponenty z obrazem dynamicznym.

Utwórz odpowiedni komponent z obrazem na podstawie struktury konta

Tworząc komponenty z obrazem na poziomie grupy reklam lub kampanii, weź pod uwagę strukturę konta:

 • jeśli konto jest dobrze zorganizowane, komponenty na poziomie grupy reklam pozwalają uzyskać największą trafność;
 • jeśli obrazy pasują do wszystkich reklam w kampanii, wdrożenie komponentu na poziomie kampanii będzie szybsze.

Dodaj do grupy reklam lub kampanii co najmniej 4 niepowtarzalne obrazy

Aby zachować równowagę między nakładem pracy potrzebnym do utworzenia komponentów z obrazem a ich skutecznością, dodaj co najmniej 4 niepowtarzalne i odpowiednie obrazy na poziomie grupy reklam lub kampanii.

Stosuj obrazy w różnych formatach

Używaj obrazów kwadratowych (1 x 1) i w orientacji poziomej (1,91 x 1). Skoncentruj się na obrazach kwadratowych, ponieważ są wymagane. Możesz utworzyć eksperyment z obrazami poziomymi, aby uzyskiwać więcej wyświetleń.

Uwaga: podczas implementacji możesz przycinać obrazy za pomocą selektora obrazów.

Dodaj odpowiednie obrazy

Dodaj obrazy pasujące do zapytań, przy których będą mogły się wyświetlać, do reklam tekstowych, z którymi będą się wyświetlać, oraz do stron docelowych, na które kieruje użytkowników końcowy adres URL. Obrazy powinny być dopasowane tematycznie tak samo jak nagłówki i teksty reklamy.

Zadbaj o trafność komponentów z obrazem

Dodane przez Ciebie obrazy mogą przedstawiać unikalne cechy oferty, prezentować wizualnie informacje trudne do przekazania w inny sposób lub zachęcać klientów do podjęcia działania.

Postaw na jakość

Umieszczając najważniejszą treść w środkowych 80% obrazu, ułatwiasz użytkownikom zorientowanie się, czego dotyczy obraz. Proste tła pozwalają podkreślić istotne treści. Dowiedz się więcej o wymaganiach dotyczących formatu komponentów z obrazem

Eksperymentuj, aby określić, co pasuje do Twoich treści

Poszukaj inspiracji, eksperymentując z wyglądem komponentu z obrazem. Korzystaj z bogatej palety stylów kreacji, w tym ze zdjęć produktów, zdjęć przedstawiających styl życia i kreatywnych wizualizacji abstrakcyjnych pojęć.

Koszt

Gdy użytkownik kliknie komponent z obrazem, obciążymy Cię płatnością na podstawie kosztu kliknięcia (CPC) – podobnie jak w przypadku reklam tekstowych w wyszukiwarce. Obrazy w takim komponencie można klikać. Opłata za ich kliknięcie (CPC) ma taką samą wysokość jak opłata za kliknięcie nagłówka tekstu.


Instrukcje

Tworzenie nowych komponentów z obrazem

Aby wyświetlać napisy w swoim języku, włącz napisy w YouTube. U dołu odtwarzacza kliknij ikonę ustawień Obraz ikony ustawień w YouTube, a potem kliknij „Napisy” i wybierz swój język.


Uwaga: opcja automatycznego tworzenia komponentów z obrazem jest dostępna tylko wtedy, gdy spełniasz wszystkie wymagania.
Uwaga: podane niżej instrukcje dotyczą układu z nowej wersji Google Ads. Aby używać poprzedniego interfejsu, kliknij ikonę „Wygląd” i wybierz Użyj poprzedniego układu. Jeśli używasz poprzedniej wersji Google Ads, skorzystaj ze schematu konta lub z paska wyszukiwania w górnym panelu użytkownika na koncie Google Ads, aby znaleźć potrzebną stronę.
 1. Na koncie Google Ads kliknij ikonę Kampanie Ikona Kampanie.
 2. W menu sekcji kliknij menu Komponenty.
 3. Kliknij Komponenty.
 4. Kliknij kolejno przycisk plusa i Obraz.
 5. W menu „Dodaj do” wybierz kampanię lub grupę reklam, do której chcesz dodać komponenty z obrazem.
 6. Kliknij przycisk plusa obok pozycji „Obrazy” i wybierz źródło obrazu u góry okna dialogowego.
 7. Do wyboru masz te opcje:
  • Utwórz nowy – aby dodać komponenty z obrazem, kliknij „Biblioteka komponentów”, „Prześlij”, „Witryna internetowa lub serwis społecznościowy” albo „Bezpłatne obrazy z banku zdjęć”.
  • Użyj istniejącego – wybierz komponenty z obrazem z dowolnej kampanii lub grupy reklam na koncie.
 8. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby przesłać obrazy.
 9. Jeśli format któregoś z obrazów jest inny niż 1:1 lub 1,9:1, przytnij go przed umieszczeniem w komponencie z obrazem. Kliknij obraz, który chcesz przyciąć, wprowadź zmiany i kliknij Dalej. Powtórz ten krok dla każdego obrazu.
 10. Wybierz maksymalnie 20 obrazów do użycia w komponencie z obrazem, a potem kliknij Zapisz.
 11. Po prawej stronie ekranu zobaczysz podgląd ostatecznej wersji komponentu z obrazem. Jeśli chcesz wprowadzić zmiany, kliknij ikonę ołówka Edytuj.
  • Uwaga: Twoja reklama może czasem nie zawierać całego tekstu. W niektórych formatach tekst może zostać skrócony.
 12. Gdy reklama będzie gotowa do wyświetlania, kliknij Zapisz.

Usuwanie komponentu z obrazem

 1. Na koncie Google Ads kliknij ikonę Kampanie Ikona Kampanie.
 2. W menu sekcji kliknij menu Komponenty.
 3. Kliknij Komponenty.
 4. Wyświetli się tabela ze wszystkimi komponentami. W menu „Widok tabeli” wybierz Powiązania (starsza wersja).
 5. Na liście nad paskiem narzędzi tabeli kliknij Obraz.
 6. Znajdź komponent z obrazem, który chcesz usunąć.
 7. Zaznacz pole po lewej stronie komponentu, który chcesz usunąć.
 8. Kliknij Usuń na pasku narzędzi tabeli.
 9. Aby usunąć komponent z obrazem, kliknij Potwierdź.
Jeśli szukasz bardziej zautomatyzowanego sposobu zarządzania komponentami z obrazem, sięgnij po komponenty z obrazem dynamicznym, które korzystają z systemów uczących się, aby automatycznie wybierać trafne obrazy ze strony docelowej i dołączać je do reklamy. Gdy włączysz te komponenty, obrazy z Twoich stron docelowych zostaną dodane do grup reklam na Twoim koncie. Dowiedz się więcej o komponentach z obrazem dynamicznym.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne