Rozšíření o obrázek

Rozšíření o obrázek umožňují inzerentům nahrávat různorodé relevantní vizuální prvky, které doplňují stávající textové reklamy. Vizuálně poutavé prvky produktů nebo služeb také inzerentům pomáhají zvýšit výkon a podtrhnout sdělení textových reklam.

Princip

Když se rozšíření o obrázky zobrazí na stránce s výsledky vyhledávání Google, potenciální zákazník uvidí:

 • vaše nadpisy,
 • vaše popisy,
 • adresu URL,
 • váš obrázek.

Požadavky

Pokud chcete používat rozšíření o obrázky:

 • Nesmíte mít problémy s plněním zásad.
 • Účet Google Ads musí patřit do vhodného odvětví nebo pododvětví. Rozšíření o obrázky nelze používat v citlivých odvětvích a pododvětvích (souvisejících například se sexuálním obsahem, alkoholem, hazardními hrami nebo zdravotní péčí).
 • Účet Google Ads musí být aktivní po dobu delší než 90 dní.
 • V účtu Google Ads s aktivními kampaněmi musí být spuštěny kampaně ve Vyhledávací síti s textovými reklamami.

Pokyny

Své produkty a služby představíte v nejlepším světle, když nahrajete až 20 rozmanitých a kvalitních obrázků souvisejících s vašimi klíčovými slovy. Rozšíření o obrázek musí bez výjimky splňovat celou řadu přísných pravidel pro kreativy. Než tato rozšíření vytvoříte, přečtěte si níže uvedené pokyny. Vyhnete se tím případnému zamítnutí reklamy. Obrázky musí také splňovat příslušné požadavky na formát.

Obrázky procházejí kontrolou kvality a dodržování zásad. Teprve pak se mohou začít zobrazovat. Další informace o kontrole reklam

Specifikace obrázku

Poměr stran:

Poměr stran Povinné
Čtverec (1 × 1) Ano
Na šířku (1,91 × 1) Volitelné, avšak doporučené

Rozlišení obrázku:

Poměr stran Minimální pixely Doporučené pixely
Čtverec (1 × 1) 300 × 300 1200 × 1200
Na šířku (1,91 × 1) 600 × 314 1200 × 628

Formáty souborů: PNG, JPG, statický GIF

Maximální velikost souboru: 5120 kB.

Doporučená bezpečná oblast pro obrázky: Důležitý obsah vložte do 80 % plochy uprostřed obrázku.

Poznámka: Vytvořením rozšíření o obrázek potvrzujete, že jste vlastníkem všech práv k obrázku a máte oprávnění sdílet obrázek s Googlem za účelem inzerce nebo z jiných komerčních důvodů.

Doporučené postupy pro tvorbu účinných rozšíření o obrázek

Využijte rozšíření o obrázek i rozšíření o dynamické obrázky

Rozšíření o dynamické obrázky podléhají přísné kontrole kvality a relevance, aby se vám s nimi dobře pracovalo. Vámi vytvořená rozšíření o obrázek ale budou mít při zobrazování vždy přednost před rozšířeními o dynamické obrázky.

Vytvořte správné rozšíření o obrázek na základě struktury svého účtu

Při vytváření rozšíření o obrázek na úrovni reklamní sestavy nebo kampaně pamatujte na strukturu svého účtu, protože:

 • pokud je účet dobře strukturován, budou nejrelevantnější rozšíření na úrovni reklamní sestavy;
 • pokud jsou obrázky relevantní pro všechny reklamy v kampani, rychleji rozšíření implementujete na úrovni kampaně.

Přidejte do rozšíření tři jedinečné obrázky

Aby výkon rozšíření odpovídal náročnosti jejich vytvoření, přidejte pokud možno tři jedinečné a relevantní obrázky buď na úrovni reklamní sestavy, nebo na úrovni kampaně.

Implementujte obrázky s oběma poměry stran

Použijte čtvercové obrázky (1 × 1) i obrázky na šířku (1,91 × 1). Upřednostněte čtvercové obrázky, to je hlavní požadavek. Obrázky na šířku vám prostřednictvím experimentů mohou zajistit více zobrazení.

Poznámka: Obrázek můžete při implementaci oříznout pomocí nástroje pro výběr obrázků.

Přidávejte relevantní obrázky

Přidané obrázky by měly souviset s dotazy, u kterých se budou moci zobrazovat, s příslušnými textovými reklamami a také se vstupní stránkou, na kterou bude cílová adresa URL odkazovat. Obrázky musí být stejně relevantní jako nadpisy a popisy.

Zvyšte účinnost rozšíření o obrázek

Obrázky, které přidáte, mohou vyjadřovat jedinečné prodejní argumenty, názorně ukazovat obtížně formulovatelné informace a motivovat uživatele k akci.

Zaměřte se na kvalitu

Když obsah vložíte do 80 % plochy uprostřed obrázku, bude mít uživatel lepší přehled o tom, čeho se obrázek týká. Důležitost obsahu zdůrazní také jednoduché pozadí.

Experimentujte a zjistěte, co je pro váš obsah vhodné

Nechte se inspirovat experimenty se vzhledem rozšíření. Využijte širokou škálu stylů kreativ, včetně obrázků produktů, lifestylových obrázků a kreativního znázornění abstraktních konceptů.

Cena

Když uživatel klikne na rozšíření o obrázek, bude vám účtována cena za proklik (CPC) podobně jako u textových reklam ve vyhledávací síti. Na obrázky v rozšíření lze kliknout. CPC je stejná jako za kliknutí na nadpis textové reklamy.

Pokyny

Vytvoření nových rozšíření o obrázek

Poznámka: Automatické vytváření rozšíření o obrázek budete mít k dispozici jen v případě, že splňujete všechny požadavky.
 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. V nabídce stránek vlevo klikněte na Reklamy a rozšíření a poté na Rozšíření.
 3. Klikněte na tlačítko plus  a zvolte Rozšíření o obrázek.
 4. V rozbalovací nabídce Přidat do vyberte kampaň nebo reklamní sestavu, do které chcete rozšíření o obrázek přidat.
 5. Klikněte na tlačítko plus  vedle možnosti Obrázky a v horní části dialogového okna vyberte zdroj obrázků.
 6. Můžete vybrat tyto možnosti:
  • Vytvořit nový – Pokud chcete přidat obrázkové podklady, vyberte možnost Skenovat web, Nahrát nebo Naposledy použité.
  • Použít stávající – Vyberte stávající rozšíření o obrázek z libovolné kampaně nebo reklamní sestavy v účtu.
 7. Nahrajte obrázky podle pokynů.
 8. Pokud některé z obrázků nemají poměr stran 1:1 nebo 1:9,1, bude potřeba je před vložením do rozšíření reklamy oříznout. Klikněte na obrázek, který chcete oříznout, proveďte změny a klikněte na Pokračovat. Tento krok zopakujte u všech obrázků, u nichž je to potřeba.
 9. Pro rozšíření o obrázek můžete vybrat až 20 obrázků. Pak klikněte na tlačítko Uložit.
 10. Na pravé straně obrazovky se můžete podívat na náhled finálního rozšíření o obrázek. Pokud chcete provést změny, klikněte na ikonu tužky Upravit.
Poznámka: V reklamě nemusí být vždy zobrazen celý text. U některých formátů může dojít k jeho zkrácení.
 1. Až budete s reklamou spokojeni, klikněte na tlačítko Uložit.

Smazání rozšíření o obrázek

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. V nabídce stránek vlevo klikněte na Reklamy a rozšíření a poté na Rozšíření.
 3. Klikněte na záhlaví karty Obrázek.
 4. Vyhledejte rozšíření o obrázek, které chcete smazat.
 5. Zaškrtněte políčko vlevo od příslušného rozšíření.
 6. Na liště v tabulce klikněte na Odstranit.
 7. Klikněte na Potvrdit. Rozšíření o obrázek bude smazáno.
Efektivnější způsob správy rozšíření o obrázky nabízejí rozšíření o dynamické obrázky, která využitím strojového učení automaticky vyberou vhodné obrázky ze vstupní stránky reklamy a připojí je k reklamě. Jakmile si rozšíření aktivujete, obrázky ze vstupních stránek se přidají do reklamních sestav ve vašem účtu. Přečtěte si další informace o rozšířeních o dynamické obrázky.

Související odkazy

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
73067
false
false
false
true
false
false