Om rapporten for innholdselementer for responsive søkeannonser

I rapporten for innholdselementer kan du se alle innholdselementene som er brukt i de responsive søkeannonsene dine, og du kan sammenligne innholdselementene i den responsive søkeannonsen din. Du kan se hvilke innholdselementer du bør bytte ut, og hvilke innholdselementer som er mest effektive, og som dermed bidrar til at du oppnår bedre resultater for annonsene dine.

Før du begynner

Du må lage en responsiv søkeannonse for å kunne se rapporten for innholdselementer. Finn ut mer om responsive søkeannonser.

Slik fungerer rapporten for innholdselementer

Følg denne veiledningen for å se rapporten for innholdselementer for responsive søkeannonser:

  1. Logg på Google Ads-kontoen din.
  2. Klikk på Annonser og utvidelser på sidemenyen.
  3. Finn og klikk på den aktuelle responsive søkeannonsen.
  4. Klikk på Se informasjon om elementet nederst i den aktuelle responsive søkeannonsen.

Da kommer du til rapporten for innholdselementer for den responsive søkeannonsen.

Dette finner du i rapporten for innholdselementer

Filtre og visninger

Hvis du har en omfattende liste med innholdselementer, kan du filtrere disse etter aktivert tilstand, innholdselementtype og resultater. Du kan også laste ned rapporten.

Innholdselementer

I «Innholdselementer»-kolonnen ser du hva de ulike innholdselementene inneholder.

Innholdselementtype

I «Innholdselementtype»-kolonnen blir det definert hvordan de ulike innholdselementene skal brukes. Her følger noen vanlige innholdselementtyper:

  • overskrift
  • beskrivelse

Festet i plassering

I «Festet i plassering»-kolonnen kan du se hvor overskriftene og beskrivelsene dine vises når de er festet i bestemte plasseringer. Finn ut mer om hvordan du fester overskrifter og beskrivelser i bestemte plasseringer

Visninger

I «Visninger»-kolonnen kan du se hvor ofte innholdselementet ditt vises. En visning telles hver gang innholdselementet ditt vises i en annonse på en søkeresultatside eller andre nettsteder i Google-nettverket. Finn ut mer om visninger.

Resultater

Ved hjelp av «Resultater»-kolonnen er det enkelt å sammenligne resultatene for innholdselementene dine med resultatene for andre innholdselementer av samme type i den responsive søkeannonsen. Dette gjør at du kan prioritere optimaliseringen av de responsive søkeannonsene dine ved å legge til eller bytte ut innholdselementer ut fra resultatene deres. Finn ut hvordan du kan lage effektive responsive søkeannonser

Merk: Responsive søkeannonser må vanligvis har oppnådd rundt 5000 visninger i «Google Søk: Øverst»-segmentet i løpet av 30 dager for at en vurdering skal vises i «Resultater»-kolonnen. Finn ut mer om Øverst kontra annet-segmentet

Når du har lagt til et innholdselement, vises «Innlæringsfase»-vurderingen mens systemet vurderer resultatene for innholdselementet sammenlignet med andre innholdselementer i den responsive søkeannonsen. Når innholdselementet ditt har tilstrekkelig med trafikk, kan det få resultatvurderingen «Lav», «God» eller «Best».

Merk: Hvis du endrer datoperioden, har dette ingen innvirkning på «Resultater»-kolonnen. Vurderingen som vises er alltid den gjeldende vurderingen.

Du bør bytte ut innholdselementer med vurderingen «Lav», beholde innholdselementer med vurderingen «God» og bruke innholdselementer med vurderingen «Best» for at annonsene dine skal bli mer effektive.

Tips: Legg til så mange innholdselementer du kan. Jo flere innholdselementer du legger til i den responsive søkeannonsen din, desto flere alternativer er tilgjengelige for å lage annonser du oppnår gode resultater med.

Du kan redigere innholdselementene dine ved å velge redigeringsikonet ovenfor rapporten din for innholdselementer.

Du kan se gjennom de ulike resultatvurderingene nedenfor:

Resultatvurdering for innholdselementer Beskrivelse
Venter Det foreligger foreløpig ingen resultatinformasjon om dette innholdselementet. Det blir vist en resultatrangering for dette innholdselementet så fort det er samlet inn tilstrekkelig med informasjon.
Innlæringsfase Informasjonen som brukes som utgangspunkt for å vurdere dette innholdselementet, blir fortsatt samlet inn. Det blir vist en resultatrangering for dette innholdselementet så fort det er samlet inn tilstrekkelig med informasjon.
Lav Av alle innholdselementene av denne typen oppnår du blant de dårligste resultatene med dette elementet. Du kan oppnå bedre samlede resultater hvis du erstatter dette innholdselementet med et annet element.
God Du oppnår gode resultater med dette innholdselementet i forhold til resultatene du oppnår med andre elementer av denne typen. Behold dette innholdselementet, og prøv å legge til flere elementer for å oppnå enda bedre resultater med annonsen din.
Best Av alle innholdselementene av denne typen oppnår du blant de beste resultatene med dette elementet. Hvis du legger til flere innholdselementer av denne typen, oppnår du sannsynligvis bedre annonseresultater.
«--» (Ikke vurdert) To bindestreker («--») betyr at en resultatrangering ikke er tilgjengelig for dette innholdselementet. Dette kan skje om det ikke finnes tilstrekkelig mange innholdselementer av den samme typen å sammenligne det med, om innholdselementet ikke er aktivt, eller om innholdselementet ikke får nok trafikk til at de relative resultatene kan fastslås.

Linker til beslektet innhold

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt