Zasięg wśród docelowych odbiorców: definicja

Dane o zasięgu wśród unikalnych użytkowników i częstotliwości uwzględniają teraz wspólne oglądanie, które ma miejsce, gdy kilka osób ogląda razem reklamy na urządzeniach multimedialnych z internetem.

Liczba osób spośród docelowych odbiorców kampanii, do których według szacunków uda Ci się dotrzeć z reklamami. Zasięg wśród docelowych odbiorców jest ustalany na podstawie wieku, płci i lokalizacji geograficznej docelowych odbiorców.

Podaje on bezwzględną liczbę osób spośród docelowych odbiorców, które znajdują się w zasięgu kampanii. Procentowy zasięg wśród docelowych odbiorców to natomiast odsetek osób spośród całej populacji kraju, do których docierasz z kampanią. Procentowy zasięg wśród docelowych odbiorców możesz obliczyć, dzieląc zasięg wśród docelowych odbiorców przez ich łączną liczbę.

Przykład

Załóżmy, że Twoja reklama dotarła do pięciu milionów użytkowników w Polsce spośród 38 milionów osób zamieszkałych ogółem w naszym kraju. Twój procentowy zasięg wśród docelowych odbiorców wynosi więc 13%.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne