Om elementrapporten for lokale kampanjer

I elementrapporten lister vi opp alle elementene som er brukt i en lokal kampanje. Du kan dermed sammenligne resultater oppnådd med en rekke ulike elementer. Over tid kan du treffe veloverveide strategiske beslutninger om hvilke elementer som bør roteres, hvilke du bør fase ut, og hvilke som er mest effektive med tanke på å nå de lokale målene du har satt deg. Med utgangspunkt i denne rapporten kan du også få ideer til nye elementer du kan opprette fordi du tror at de – basert på resultater oppnådd med lignende elementer – kan bli lønnsomme.

Før du begynner

Du må konfigurere en lokal kampanje for å få tilgang til elementrapporten. Finn ut mer om lokale kampanjer.

Sånn finner du rapporten

Følg denne fremgangsmåten for å åpne elementrapporten din:

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.

 2. Klikk på Kampanjer i sidemenyen til venstre.

 3. Finn og klikk på den relevante lokale kampanjen.

 4. Klikk på den aktuelle annonsegruppen.

 5. Nå skal du komme til elementrapporten for den lokale annonsen din.

Dette finner du i elementrapporten

Informasjon om annonsene i den lokale kampanjen

Øverst i rapporten kan du se om kampanjen eller annonsegruppen din er aktivert eller satt på pause. Her finner du også statusen for, navnet på og det aktuelle tidsrommet for hver enkelt annonse. Hvis ett eller flere av elementene dine ikke overholder eller er begrenset av ett eller flere punkter i Google Ads-retningslinjene, blir det også opplyst om dette her.

Filtre og visninger

Hvis du har en omfattende liste med elementer, kan du filtrere disse etter aktivert tilstand, elementtype og resultater. Du kan også endre rapportvisningen og laste ned rapporten.

Elementer

I elementkolonnen kan du se

 • innholdet i hvert element (f.eks. tekst, bilder og miniatyrbilder for videoer)
 • dimensjonene i bildeelementene og varigheten av videoelementene (om aktuelt)

Elementtype

I kolonnen med elementtyper blir det definert hvordan de enkelte elementene skal brukes. Her følger noen vanlige elementtyper:

 • overskrift
 • beskrivelse
 • bilde
 • logo
 • YouTube-video
 • handlingsfremmende oppfordring
Merk: Elementer skal sammenlignes med utgangspunkt i elementtype. Som eksempel kan vi nevne at «lav» rangering av videoer ikke er det samme som «lav» rangering i forbindelse med overskrifter.

Resultater

I resultatkolonnen blir elementer av samme type rangert i forhold til hverandre. Her kan du se hvilke elementer av samme type som rangeres som

 • «lav», noe som altså indikerer du oppnår lave resultater med disse sammenlignet med resultatene oppnådd med alle de andre elementene av den samme typen
 • «god», noe som altså indikerer du oppnår greie nok resultater med disse sammenlignet med resultatene oppnådd med alle de andre elementene av den samme typen
 • «best», noe som altså indikerer du med disse elementene oppnår blant de beste resultatene du oppnår med elementene av denne typen

Før det er samlet inn nok data til at det kan tilordnes en resultatetikett, blir elementene som standard tilordnet statusen «OPPLÆRING».

Linker til beslektet innhold

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt