Quản lý thông tin thiết lập thanh toán tài khoản Google Ads từ tài khoản người quản lý

Thông tin thiết lập thanh toán chứa thông tin về cách bạn thanh toán và địa chỉ giao tài liệu của bạn, được sử dụng để tạo và phân phối hóa đơn hàng tháng. Bài viết này chỉ cho bạn cách tạo và quản lý thông tin thiết lập thanh toán cho tài khoản khách hàng Google Ads của bạn.

Lưu ý: Bạn có thể sử dụng cùng một thông tin thiết lập thanh toán cho nhiều tài khoản khách hàng Google Ads và nhận một hóa đơn tổng hợp mỗi tháng. Hãy tìm hiểu thêm về phương thức thanh toán tổng hợp.

Trước khi bắt đầu

Tạo thông tin thiết lập thanh toán mới từ tài khoản người quản lý

 1. Đăng nhập vào tài khoản người quản lý Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng hoặc biểu tượng công cụ ở bên phải góc phía trên, sau đó trong mục "Thiết lập", hãy chọn Thanh toán và lập hóa đơn.
 3. Nhấp vào nút dấu cộng Open Create menu icon để thêm thông tin thiết lập thanh toán mới.
 4. Trên trang tiếp theo, hãy chọn quốc gia thanh toán và đơn vị tiền tệ.
 5. Nhập ID hồ sơ thanh toán hoặc tìm kiếm ID hồ sơ thanh toán bạn muốn sử dụng với thông tin thiết lập thanh toán mới này. Với hồ sơ thanh toán, bạn chọn người sẽ chịu trách nhiệm tài chính cho tài khoản Google Ads của mình.
 6. Trong mục "Cách bạn thanh toán", hãy nhập thông tin chi tiết thiết lập thanh toán mong muốn:
  • Tên hóa đơn
  • Địa chỉ email để giao hóa đơn
  • Địa chỉ gửi thư để gửi hóa đơn (không bắt buộc)
  • Địa chỉ thanh toán
  • Thỏa thuận dịch vụ
 7. Nhấp vào Tạo thiết lập thanh toán.

Thông tin thiết lập thanh toán mới tạo sẽ xuất hiện trong trang "Thiết lập thanh toán" của bạn trong tài khoản người quản lý của bạn và có thể được sử dụng sau khi bạn làm mới trang.

Thêm thông tin thiết lập thanh toán hiện tại vào tài khoản khách hàng mới

 1. Đăng nhập vào tài khoản người quản lý Google Ads.
 2. Từ menu trang ở bên trái, hãy nhấp vào Tài khoản, sau đó nhấp vào Hiệu suất dọc theo đầu trang.
 3. Nhấp vào tài khoản khách hàng nơi bạn muốn thêm thông tin thiết lập thanh toán.
 4. Nhấp vào biểu tượng bánh răng hoặc biểu tượng công cụ ở bên phải góc phía trên, sau đó trong mục "Thiết lập", hãy chọn Thanh toán và lập hóa đơn.
 5. Trên trang "Cấu hình mục thanh toán", hãy nhấp vào Chọn thông tin thanh toán hiện tại.
 6. Trong cửa sổ mới, hãy chọn thông tin thiết lập Thanh toán mong muốn và nhấp vào Lưu và tiếp tục.
 7. Trên trang "Cài đặt ngân sách", hãy nhập thông tin chi tiết ngân sách của bạn và nhấp vào Lưu và hoàn tất.

Thêm thông tin thiết lập thanh toán mới vào tài khoản khách hàng mới

Khi định cấu hình thanh toán cho tài khoản khách hàng hoặc người quản lý, bạn cũng có thể chọn tạo thông tin thiết lập thanh toán mới để liên kết với tài khoản khách hàng hoặc người quản lý của bạn.

 1. Đăng nhập vào tài khoản người quản lý Google Ads.
 2. Từ menu trang ở bên trái, hãy nhấp vào Tài khoản, sau đó nhấp vào Hiệu suất dọc theo đầu trang.
 3. Chọn tài khoản khách hàng nơi bạn muốn thêm thông tin thiết lập thanh toán.
 4. Nhấp vào biểu tượng bánh răng hoặc biểu tượng công cụ ở bên phải góc phía trên, sau đó trong mục "Thiết lập", hãy chọn Thanh toán và lập hóa đơn.
 5. Trên trang "Cấu hình thanh toán", hãy nhấp vào Tạo thông tin thiết lập thanh toán mới.
 6. Trong cửa sổ mới, hãy chọn tài khoản người quản lý bạn muốn thông tin thiết lập của mình được tạo bên dưới.
 7. Chọn quốc gia thanh toán. Xin lưu ý rằng đơn vị tiền tệ của tài khoản đã được đặt khi tài khoản được tạo, vì vậy bạn không thể thay đổi đơn vị tiền tệ.
 8. Nhập ID hồ sơ thanh toán hoặc tìm kiếm ID hồ sơ thanh toán bạn muốn sử dụng với thông tin thiết lập thanh toán mới này. Với hồ sơ thanh toán, bạn chọn người sẽ chịu trách nhiệm tài chính cho tài khoản Google Ads của mình.
 9. Nhập thông tin chi tiết thiết lập hóa đơn mong muốn:
  • Tên hóa đơn
  • Gửi hóa đơn qua địa chỉ email
  • Gửi hóa đơn qua địa chỉ gửi thư (không bắt buộc)
  • Địa chỉ thanh toán
  • Thỏa thuận dịch vụ
 10. Nhấp vào Tạo và chọn thiết lập.
 11. Trên trang "Cài đặt ngân sách", hãy nhập thông tin chi tiết ngân sách của bạn và nhấp vào Lưu và hoàn tất.

Thay đổi thông tin thiết lập thanh toán cho tài khoản khách hàng

 1. Đăng nhập vào tài khoản người quản lý Google Ads.
 2. Từ menu trang bên trái, hãy nhấp vào Tài khoản, sau đó nhấp vào Ngân sách.
 3. Từ cột "Tài khoản thanh toán", hãy chọn thông tin thiết lập thanh toán bạn muốn thay đổi.
 4. Nhấp vào Chuyển người thanh toán từ menu trang bên trái, sau đó chọn Thay đổi thiết lập hóa đơn.
 5. Chọn một ngày sẽ áp dụng nội dung thay đổi hoặc chọn Càng sớm càng tốt.
 6. Bên cạnh "Cấu hình mục thanh toán", chọn Chọn thông tin thanh toán hiện tại hoặc Tạo thông tin thiết lập thanh toán mới và nhấp vào Lưu và tiếp tục.
 7. Trên trang "Cài đặt ngân sách", hãy nhập thông tin chi tiết ngân sách của bạn và nhấp vào Lưu và hoàn tất.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố