Zarządzanie konfiguracją płatności na koncie Google Ads z poziomu konta menedżera

Konfiguracja płatności zawiera dane służące do generowania i dostarczania faktur miesięcznych: informacje o sposobie, w jaki zamierzasz regulować należności, oraz adresy dostawy dokumentów. Z tego artykułu dowiesz się, jak tworzyć konfiguracje płatności i zarządzać nimi na kontach klientów Google Ads.

Uwaga: możesz używać tej samej konfiguracji płatności na wielu kontach klientów Google Ads i otrzymywać co miesiąc jedną fakturę skonsolidowaną. Więcej informacji o płatnościach skonsolidowanych

Zanim zaczniesz

Tworzenie nowej konfiguracji płatności na koncie menedżera

 1. Zaloguj się na konto menedżera Google Ads.
 2. Kliknij ikonę narzędzia  w prawym górnym rogu, a potem w sekcji „Płatności” kliknij Ustawienia płatności.
 3. Kliknij przycisk plusa , by dodać nową konfigurację płatności.
 4. Na następnej stronie wybierz kraj rozliczenia i walutę.
 5. Wpisz identyfikator profilu płatności lub wyszukaj identyfikator, którego chcesz użyć w nowej konfiguracji płatności. Wskazując profil płatności, określasz, kto będzie ponosić odpowiedzialność finansową za Twoje konto Google Ads.
 6. W sekcji „Ustawienia płatności” wpisz szczegóły konfiguracji płatności:
  • Nazwa faktury
  • Adres e-mail do dostarczania faktur
  • Adres pocztowy do dostarczania faktur (opcjonalnie)
  • Adres rozliczeniowy
  • Umowa o świadczenie usług
 7. Kliknij Utwórz konfigurację płatności.

Nowo utworzona konfiguracja płatności pojawi się na stronie „Ustawienia płatności” na Twoim koncie menedżera. Aby skorzystać z konfiguracji, odśwież tę stronę.

Dodawanie dotychczasowej konfiguracji płatności do nowego konta klienta

Jeśli dodasz konto Google Ads do konfiguracji płatności, z której korzysta już inne konto Google Ads, oba konta pojawią się na jednej skonsolidowanej fakturze.

 1. Zaloguj się na konto menedżera Google Ads.
 2. W menu po lewej stronie kliknij Konta, a potem u góry strony kliknij Skuteczność.
 3. Kliknij konto klienta, do którego chcesz dodać konfigurację płatności.
 4. Kliknij ikonę narzędzia  w prawym górnym rogu, a potem w sekcji „Płatności” kliknij Ustawienia płatności.
 5. Na stronie „Konfigurowanie płatności” kliknij Wybierz istniejącą konfigurację płatności.
 6. W nowym oknie wybierz odpowiednią konfigurację płatności, a potem kliknij Zapisz i kontynuuj.
 7. Na stronie „Konfiguracja budżetu” wpisz szczegóły budżetu, a potem kliknij Zapisz i zakończ.

Dodawanie nowej konfiguracji płatności do nowego konta klienta

Na koncie klienta lub menedżera możesz też utworzyć nową konfigurację płatności.

 1. Zaloguj się na konto menedżera Google Ads.
 2. W menu po lewej stronie kliknij Konta, a potem u góry strony kliknij Skuteczność.
 3. Kliknij konto klienta, do którego chcesz dodać konfigurację płatności.
 4. Kliknij ikonę narzędzia  w prawym górnym rogu, a potem w sekcji „Płatności” kliknij Ustawienia płatności.
 5. Na stronie „Konfigurowanie płatności” kliknij Utwórz nową konfigurację płatności.
 6. W nowym oknie wybierz konto menedżera, na którym chcesz utworzyć konfigurację.
 7. Wybierz kraj rozliczenia. Pamiętaj, że waluta konta została ustawiona podczas jego tworzenia i nie można jej zmienić.
 8. Wpisz identyfikator profilu płatności lub wyszukaj identyfikator, którego chcesz użyć w nowej konfiguracji płatności. Wskazując profil płatności, określasz, kto będzie ponosić odpowiedzialność finansową za Twoje konto Google Ads.
 9. Podaj wymagane ustawienia faktury:
  • Nazwa faktury
  • Adres e-mail do dostarczania faktur
  • Adres pocztowy do dostarczania faktur (opcjonalnie)
  • Adres rozliczeniowy
  • Umowa o świadczenie usług
 10. Kliknij Utwórz i wybierz konfigurację.
 11. Na stronie „Konfiguracja budżetu” wpisz szczegóły budżetu, a potem kliknij Zapisz i zakończ.

Zmiana konfiguracji płatności na koncie klienta

 1. Zaloguj się na konto menedżera Google Ads.
 2. W menu po lewej stronie kliknij kolejno KontaBudżety.
 3. W kolumnie „Konto płatności” kliknij konfigurację płatności, którą chcesz zmienić.
 4. W menu po lewej stronie kliknij kolejno Przeniesienie płatnościZmień ustawienia faktury.
 5. Wybierz datę wprowadzenia zmiany lub kliknij Jak najszybciej.
 6. Obok pozycji „Konfigurowanie płatności” kliknij Wybierz istniejącą konfigurację płatności lub Utwórz nową konfigurację płatności, a potem kliknij Zapisz i kontynuuj.
 7. Na stronie „Konfiguracja budżetu” wpisz szczegóły budżetu, a potem kliknij Zapisz i zakończ.

Tworzenie na koncie menedżera nowego konta Google Ads z płatnościami ręcznymi lub automatycznymi

 1. Zaloguj się na konto menedżera Google Ads.
 2. W menu po lewej stronie kliknij „Ustawienia”, a potem na górze kliknij „Ustawienia subkonta”.
 3. Kliknij kolejno przycisk plusa Utwórz nowe konto.
 4. Wybierz nazwę, typ, kraj, strefę czasową i walutę konta.
 5. Kliknij Zapisz i kontynuuj.

Po zapisaniu ustawień otworzy się strona „Konfigurowanie płatności”. Aby wybrać na nowym koncie płatności ręczne lub automatyczne:

 1. Po prawej stronie kliknij Utwórz nową konfigurację z inną formą płatności.
 2. Przewiń w dół do sekcji połączonych profili płatności i kliknij Dodaj nowy profil płatności.
 3. W sekcji „Ustawienia płatności” kliknij Płatności automatyczne lub Płatności ręczne.
 4. Podaj nazwę firmy, jej adres i szczegóły instrumentu płatniczego.
 5. Kliknij Prześlij.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem