De instellingen voor facturering van Google Ads-accounts beheren vanuit uw manageraccount

De instellingen voor facturering bevatten gegevens over de betalingswijze en de adressen waarheen documenten moeten worden gestuurd. Deze gegevens zijn nodig om maandelijkse facturen te genereren en sturen. In dit artikel wordt uitgelegd hoe u voor uw Google Ads-klantaccounts instellingen voor facturering maakt en beheert.

Opmerking: U kunt dezelfde instellingen voor facturering gebruiken voor meerdere Google Ads-klantaccounts en per maand één geconsolideerde factuur ontvangen.Meer informatie over geconsolideerde facturering

Voordat u begint

Nieuwe instellingen voor facturering opgeven vanuit uw manageraccount

 1. Log in op uw Google Ads-manageraccount.
 2. Klik rechtsboven op het gereedschapsicoon en selecteer onder 'Facturering' de optie Factureringsinstellingen.
 3. Klik op de plusknop om nieuwe instellingen voor facturering toe te voegen.
 4. Selecteer op de volgende pagina het factureringsland en de valuta.
 5. Selecteer de betalingsprofiel-ID die u voor uw nieuwe instellingen voor facturering wilt gebruiken of geef deze handmatig op. Met uw keuze voor een bepaald betalingsprofiel geeft u aan wie er financieel verantwoordelijk is voor uw Google Ads-account.
 6. Geef bij 'Hoe u betaalt' de benodigde gegevens op voor de instellingen voor facturering:
  • Factuurnaam
  • E-mailadres voor ontvangst van facturen
  • Postadres voor ontvangst van facturen (optioneel)
  • Factuuradres
  • Serviceovereenkomst
 7. Klik op Instellingen voor facturering opgeven.

De nieuwe instellingen voor facturering worden op de pagina Factureringsinstellingen weergegeven onder uw manageraccount. U kunt de instellingen gebruiken na vernieuwing van de pagina.

Bestaande instellingen voor facturering toevoegen aan een nieuw klantaccount

Als u een Google Ads-account toevoegt aan een factureringsinstelling die al wordt gebruikt voor een ander Google Ads-account, worden beide accounts op één geconsolideerde factuur vermeld.

 1. Log in op uw Google Ads-manageraccount.
 2. Klik in het paginamenu aan de linkerkant op Accounts en vervolgens bovenaan op Prestaties.
 3. Klik op het klantaccount waaraan u instellingen voor facturering wilt toevoegen.
 4. Klik rechtsboven op het gereedschapsicoon en selecteer onder 'Facturering' de optie Factureringsinstellingen.
 5. Klik op de pagina 'Factureringsconfiguratie' op Bestaande instellingen voor facturering openen.
 6. Selecteer in het volgende venster de gewenste instellingen voor facturering en klik op Opslaan en doorgaan.
 7. Geef op de pagina Budgetinstelling uw budgetgegevens op en klik op Opslaan en voltooien.

Nieuwe instellingen voor facturering toevoegen aan een nieuw klantaccount

Als u de facturering configureert voor een klant- of manageraccount, kunt u er ook voor kiezen nieuwe instellingen voor facturering op te geven voor koppeling aan het betreffende account.

 1. Log in op uw Google Ads-manageraccount.
 2. Klik in het paginamenu aan de linkerkant op Accounts en vervolgens bovenaan op Prestaties.
 3. Selecteer het klantaccount waaraan u instellingen voor facturering wilt toevoegen.
 4. Klik rechtsboven op het gereedschapsicoon en selecteer onder 'Facturering' de optie Factureringsinstellingen.
 5. Klik op de pagina 'Factureringsconfiguratie' op Een nieuwe factureringsconfiguratie maken.
 6. Selecteer in het volgende venster het manageraccount waaronder u de instellingen wilt opgeven.
 7. Selecteer het factureringsland. De valuta van het account is ingesteld toen het account werd gemaakt en kan niet worden gewijzigd.
 8. Geef de betalingsprofiel-ID op die u voor uw nieuwe instellingen voor facturering wilt gebruiken. Met uw keuze voor een bepaald betalingsprofiel geeft u aan wie er financieel verantwoordelijk is voor uw Google Ads-account.
 9. Geef de benodigde gegevens voor de factuurconfiguratie op:
  • Factuurnaam
  • E-mailadres voor ontvangst van facturen
  • Postadres voor ontvangst van facturen (optioneel)
  • Factuuradres
  • Serviceovereenkomst
 10. Klik op Instelling maken en bewerken.
 11. Geef op de pagina Budgetinstelling uw budgetgegevens op en klik op Opslaan en voltooien.

De instellingen voor facturering van een klantaccount wijzigen

 1. Log in op uw Google Ads-manageraccount.
 2. Klik in het paginamenu aan de linkerkant op Accounts en vervolgens op Budgetten.
 3. Selecteer in de kolom Betalingsaccount de instellingen voor facturering die u wilt wijzigen.
 4. Klik in het paginamenu aan de linkerkant op Overboekingen voor facturering en selecteer Factuurconfiguratie wijzigen.
 5. Kies de datum waarop de wijziging moet ingaan of selecteer Zo snel mogelijk.
 6. Selecteer naast Factureringsconfiguratie de optie Bestaande instellingen voor facturering openen of Een nieuwe factureringsconfiguratie maken en klik op Opslaan en doorgaan.
 7. Geef op de pagina Budgetinstelling uw budgetgegevens op en klik op Opslaan en voltooien.

Vanuit uw manageraccount een nieuw Google Ads-account maken met automatische of handmatige betalingen

 1. Log in op uw Google Ads-manageraccount.
 2. Klik in het paginamenu aan de linkerkant op Instellingen en vervolgens bovenaan de pagina op Subaccountinstellingen.
 3. Klik op de plusknop  en vervolgens op Nieuw account maken.
 4. Selecteer de accountnaam, het type account, het land, de tijdzone en de valuta.
 5. Klik op Opslaan en doorgaan.

De pagina Factureringsconfiguratie wordt weergegeven. Volg deze stappen om automatische of handmatige betalingen in te stellen voor het nieuwe account:

 1. Klik aan de rechterkant op Een nieuwe instelling maken met een andere betaalmethode.
 2. Scroll omlaag naar uw gekoppelde betalingsprofielen en klik op Nieuw betalingsprofiel toevoegen.
 3. Selecteer onder 'Hoe u betaalt' de optie Automatische betalingen of Handmatige betalingen.
 4. Geef uw bedrijfsnaam, adres en informatie over de betaalmethode op.
 5. Klik op Verzenden.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen