Upravljanje postavkama naplate Google Ads računa s računa upravitelja

Postavke naplate sadrže podatke o načinu na koji plaćate i o adresama za dostavu dokumenata koji se koriste za generiranje i slanje mjesečnih faktura. U ovom je članku prikazano kako izraditi postavke naplate i upravljati njima za Google Ads račune klijenata.

Napomena: iste postavke naplate možete koristiti za više Google Ads računa klijenata i mjesečno primati jednu objedinjenu fakturu. Saznajte više o objedinjenoj naplati

Prije početka

Izrada novih postavki naplate s računa upravitelja

 1. Prijavite se na Google Ads račun upravitelja.
 2. U gornjem desnom kutu kliknite ikonu zupčanika ili ikonu alata , a zatim u odjeljku "Postavke" odaberite Naplata i plaćanja.
 3. Za dodavanje novih postavki naplate kliknite gumb plusa Open Create menu icon.
 4. Na sljedećoj stranici odaberite zemlju adrese za naplatu i valutu.
 5. Unesite ID profila za plaćanje ili potražite ID profila za plaćanje koji želite upotrebljavati s novim postavkama naplate. S profilom za plaćanje odabirete osobu koja će biti financijski odgovorna za vaš Google Ads račun.
 6. U odjeljku “Način plaćanja” unesite pojedinosti o željenim postavkama naplate:
  • Naziv fakture
  • E-adresu za isporuku fakture
  • Poštansku adresu za isporuku fakture (izborno)
  • Adresu za naplatu
  • Ugovor o usluzi
 7. Kliknite Izradi postavke naplate.

Novoizrađene postavke naplate prikazat će se na stranici “Postavke naplate” na računu upravitelja pa ćete ih nakon osvježavanja stranice moći upotrebljavati.

Dodavanje postojećih postavki naplate novom računu klijenta

 1. Prijavite se na Google Ads račun upravitelja.
 2. Na izborniku stranica slijeva kliknite Računi, a zatim pri vrhu kliknite Izvedba.
 3. Kliknite račun klijenta na koji želite dodati postavke naplate.
 4. U gornjem desnom kutu kliknite ikonu zupčanika ili ikonu alata , a zatim u odjeljku "Postavke" odaberite Naplata i plaćanja.
 5. Na stranici “Konfiguracija naplate” kliknite Odabir postojećih postavki naplate.
 6. U novom prozoru odaberite postavku naplate, a zatim kliknite Spremi i nastavi.
 7. Na stranici “Postavljanje proračuna” unesite pojedinosti proračuna, a zatim kliknite Spremi i dovrši.

Dodavanje novih postavki naplate novom računu klijenta

Prilikom konfiguriranja naplate za račun klijenta ili upravitelja možete izraditi nove postavke naplate koje će se povezati s računom klijenta ili upravitelja.

 1. Prijavite se na Google Ads račun upravitelja.
 2. Na izborniku stranica slijeva kliknite Računi, a zatim pri vrhu kliknite Izvedba.
 3. Odaberite račun klijenta na koji želite dodati postavke naplate.
 4. U gornjem desnom kutu kliknite ikonu zupčanika ili ikonu alata , a zatim u odjeljku "Postavke" odaberite Naplata i plaćanja.
 5. Na stranici “Konfiguracija naplate” kliknite Izrada novih postavki naplate.
 6. U novom prozoru odaberite račun upravitelja na kojem želite izraditi postavke.
 7. Odaberite zemlju adrese za naplatu. Napominjemo da je valuta računa postavljena prilikom izrade računa, pa nju ne možete mijenjati.
 8. Unesite ID profila za plaćanje ili potražite ID profila za plaćanje koji želite upotrebljavati s novim postavkama naplate. S profilom za plaćanje odabirete osobu koja će biti financijski odgovorna za vaš Google Ads račun.
 9. Unesite željene pojedinosti o postavkama fakture:
  • Naziv fakture
  • E-adresu za isporuku fakture
  • Poštansku adresi za isporuku fakture (izborno)
  • Adresu za naplatu
  • Ugovor o usluzi
 10. Kliknite Izradi i odaberi postavljanje.
 11. Na stranici “Postavljanje proračuna” unesite pojedinosti proračuna, a zatim kliknite Spremi i dovrši.

Izmjena postavki naplate za račun klijenta

 1. Prijavite se na Google Ads račun upravitelja.
 2. Na izborniku stranica s lijeve strane kliknite Računi, a zatim Proračuni.
 3. U stupcu “Račun za plaćanje” odaberite postavke naplate koje želite promijeniti.
 4. Na izborniku stranica s lijeve strane kliknite Promjene platitelja, a zatim odaberite Izmjena postavki fakture.
 5. Odaberite datum za izmjenu ili opciju Što prije.
 6. Pored stavke “Konfiguracija naplate” odaberite Odabir postojećih postavki naplate ili Izrada novih postavki naplate, a zatim kliknite Spremi i nastavi.
 7. Na stranici “Postavljanje proračuna” unesite pojedinosti proračuna, a zatim kliknite Spremi i dovrši.
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem