Thay đổi hồ sơ thanh toán cho tài khoản khách hàng

Nếu bạn có nhiều hồ sơ thanh toán được liên kết với tài khoản người quản lý của mình, bạn có thể thay đổi hồ sơ thanh toán cho tài khoản khách hàng bất cứ lúc nào. Nếu bạn không có nhiều hồ sơ thanh toán được liên kết với tài khoản người quản lý của mình và bạn muốn thay đổi, hãy liên hệ với người quản lý tài khoản Google của bạn và làm theo các bước để liên kết hồ sơ thanh toán với tài khoản người quản lý của bạn.

Hướng dẫn

 1. Đăng nhập vào tài khoản người quản lý Google Ads của bạn.
 2. Từ menu trang bên trái, hãy nhấp vào Tài khoản, sau đó nhấp vào Ngân sách.
 3. Từ cột "Tài khoản thanh toán", hãy chọn một tài khoản khách hàng cần chỉnh sửa.
 4. Nhấp vào mục Chuyển người thanh toán, rồi nhấp vào biểu tượng bút chì  và chọn Thay đổi người thanh toán.
 5. Chọn ngày mà quyết định chuyển người thanh toán có hiệu lực hoặc chọn Sớm nhất có thể.
 6. Bên cạnh "Cấu hình mục thanh toán", hãy chọn Chọn thông tin thanh toán hiện tại hoặc Tạo thông tin thiết lập thanh toán mới.
 7. Nếu bạn chọn thông tin thiết lập thanh toán hiện tại, một cửa sổ mới sẽ mở ra nơi có thể chọn thông tin thiết lập thanh toán mới. Hãy thay đổi hồ sơ thanh toán bằng cách chọn thông tin thiết lập thanh toán với hồ sơ thanh toán mong muốn của bạn.
  • Lưu ý: Chỉ các hồ sơ thanh toán đã được liên kết với tài khoản người quản lý sẽ được hiển thị.
 8. Nếu chọn tạo thông tin thiết lập thanh toán mới, bạn có thể tìm kiếm hồ sơ thanh toán mới đã được liên kết với tài khoản người quản lý của bạn hoặc bạn có thể tạo hồ sơ thanh toán mới.
 9. Khi bạn đã chọn thông tin thiết lập thanh toán và hồ sơ thanh toán mới, hãy nhấp vào Lưu và tiếp tục.
 10. Trên trang "Thiết lập ngân sách", hãy nhập thông tin chi tiết về ngân sách của bạn và nhấp vào Lưu và hoàn tất.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố