Het betalingsprofiel van een klantaccount wijzigen

Als er meerdere betalingsprofielen aan uw manageraccount zijn gekoppeld, kunt u op elk gewenst moment het betalingsprofiel van een klantaccount wijzigen. Als er slechts één betalingsprofiel aan uw manageraccount is gekoppeld en u een wijziging wilt aanbrengen, neemt u contact op met uw Google-accountmanager en volgt u deze stappen om een betalingsprofiel aan uw manageraccount te koppelen.

Instructies

 1. Log in op uw Google Ads-manageraccount.
 2. Klik in het paginamenu aan de linkerkant op Accounts en vervolgens op Budgetten.
 3. Selecteer in de kolom Betalingsaccount het klantaccount dat u wilt bewerken.
 4. Klik op Factureringsoverdrachten, klik vervolgens op het potloodpictogram en selecteer Wijzigen wie betaalt.
 5. Kies de datum waarop de wijziging moet ingaan of selecteer Zo snel mogelijk.
 6. Selecteer naast Factureringsconfiguratie de optie Bestaande instellingen voor facturering openen of Een nieuwe factureringsconfiguratie maken.
 7. Als u ervoor kiest bestaande instellingen voor facturering te gebruiken, wordt er een nieuw venster geopend waarin u deze kunt selecteren. U wijzigt het betalingsprofiel door instellingen voor facturering te selecteren die aan het gewenste betalingsprofiel zijn gekoppeld.
  • Opmerking: Er worden alleen betalingsprofielen weergegeven die al aan het manageraccount zijn gekoppeld.
 8. Als u ervoor kiest nieuwe instellingen voor facturering op te geven, kunt u hiervoor een betalingsprofiel gebruiken dat al aan uw manageraccount is gekoppeld, maar u kunt ook een nieuw betalingsprofiel maken.
 9. Nadat u de nieuwe instellingen voor facturering en het nieuwe betalingsprofiel heeft geselecteerd, klikt u op Opslaan en doorgaan.
 10. Geef op de pagina Budgetinstelling uw budgetgegevens op en klik op Opslaan en voltooien.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen