Google Ads hiện đã có Công cụ lập kế hoạch hiệu suất mới

Ngày 13 tháng 5 năm 2019

Chúng tôi thấy rằng các nhà quảng cáo trung bình có thể tăng số lượt chuyển đổi thêm 43% bằng cách sử dụng Công cụ lập kế hoạch hiệu suất để lên kế hoạch chi tiêu Google Ads tốt hơn.

Công cụ lập kế hoạch hiệu suất xác định số tiền chi tiêu tốt nhất cho các chiến dịch của bạn để gia tăng số lượt chuyển đổi. Ví dụ: giả sử bạn có ngân sách hàng tháng là 92.000 đô la trên 100 chiến dịch Tìm kiếm. Công cụ lập kế hoạch sẽ đề xuất cách phân bổ 92.000 đô la trên các chiến dịch Tìm kiếm đó để tối đa hóa số lượt chuyển đổi cũng như kết quả của dự án dựa trên những nội dung thay đổi này trong phần dự báo của bạn. 

Công cụ lập kế hoạch hiệu quả hoạt động

(CPA trung bình hiển thị trong hình ảnh chỉ cho mục đích minh họa)

Bạn cũng có thể sử dụng công cụ lập kế hoạch để thử các tùy chọn điều chỉnh khác (ví dụ: mức chi tiêu, CPA khác) bằng cách nhấp vào các mức chi tiêu khác nhau để xem kết quả số lượt chuyển đổi sẽ thay đổi như thế nào. Ví dụ: bạn có thể thấy sự chênh lệch về khối lượng chuyển đổi bạn có thể nhận được với CPA là 12 đô la so với CPA là 20 đô la. 

Trong kế hoạch của bạn, bạn có thể đi sâu hơn vào các chiến dịch. Bạn có thể xem thông tin dự báo cấp chiến dịch và phân bổ số tiền chi tiêu phù hợp cho chiến dịch đó. Bạn thậm chí có thể thêm từ khóa để xem các cụm từ mới sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động tiềm năng như thế nào. 

Công cụ lập kế hoạch hiệu quả hoạt động

(CPA trung bình hiển thị trong hình ảnh chỉ cho mục đích minh họa)

Hệ thống sẽ không triển khai tự động các nội dung thay đổi. Bạn có thể triển khai các nội dung thay đổi bằng cách tải một tệp xuống và sử dụng Google Ads Editor.

Người đăng: Ahmad Ismail, Giám đốc sản phẩm chuyên trách về Google Ads

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố