Đặt giá thầu CPC cho quảng cáo khách sạn

 

Trước khi bạn bắt đầu

Khi tạo một chiến dịch, bạn sẽ chọn chiến lược giá thầu. Số tiền giá thầu CPC thực tế (theo phần trăm hoặc cố định) phải được đặt ở cấp nhóm quảng cáo và có thể được đặt thêm ở cấp nhóm khách sạn.

Đặt hoặc chỉnh sửa giá thầu CPC cho nhóm quảng cáo

Bạn đặt giá thầu CPC khi tạo nhóm quảng cáo. Cách chỉnh sửa giá thầu nhóm quảng cáo:

  1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
  2. Nhấp vào Chiến dịch khách sạn trong trình đơn điều hướng.
  3. Nhấp vào Nhóm quảng cáo trong trình đơn trang.
  4. Tìm nhóm quảng cáo của bạn và nhấp vào biểu tượng bút chì Chỉnh sửa bên cạnh cột "CPC t.đa mặc định" hoặc "% CPC".
  5. Nhập số tiền mới rồi nhấp vào Lưu.

Đặt hoặc chỉnh sửa giá thầu cho nhóm khách sạn

Nếu muốn giá thầu CPC thật cụ thể, bạn có thể đặt hoặc chỉnh sửa giá thầu cho các nhóm khách sạn. Nhờ vậy, bạn có thể đặt giá thầu cho các loại khách sạn khác nhau, chẳng hạn như theo quốc gia/khu vực, khách sạn riêng lẻ hoặc theo hạng khách sạn. Cách chỉnh sửa giá thầu nhóm khách sạn:

  1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
  2. Nhấp vào Chiến dịch khách sạn trong trình đơn điều hướng rồi chọn chiến dịch của bạn.
  3. Nhấp vào Nhóm khách sạn trong trình đơn trang.
  4. Nhấp vào biểu tượng bút chìChỉnh sửa bên cạnh cột "CPC t.đa" hoặc "% CPC tối đa".
  5. Nhập số tiền giá thầu mới

Tìm hiểu thêm về nhóm khách sạn

Ưu tiên giá thầu

Giá thầu cụ thể hơn sẽ luôn được sử dụng. Ví dụ: nếu bạn đặt giá thầu cho nhóm quảng cáo ở mức CPC là 2% và nhóm khách sạn trong nhóm quảng cáo đó ở mức CPC là 1%, thì giá thầu của nhóm khách sạn sẽ được sử dụng.

Đường liên kết có liên quan

Nếu bạn cần trợ giúp về đường liên kết đặt phòng khách sạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc yêu cầu nhắn tin với một chuyên gia hỗ trợ.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false