Đặt giá thầu CPC cho Quảng cáo khách sạn

Lưu ý: Bài viết này chỉ áp dụng cho Chiến dịch khách sạn trong Google Ads. Nếu bạn chưa di chuyển các chiến dịch của mình sang Google Ads, hãy tìm hiểu thêm về công cụ di chuyển.

Trước khi bắt đầu

Khi tạo chiến dịch, bạn sẽ chọn chiến lược giá thầu của mình. Số tiền giá thầu CPC thực tế (theo phần trăm hoặc cố định) phải được đặt ở cấp nhóm quảng cáo và có thể được đặt thêm ở cấp nhóm khách sạn.

Đặt hoặc chỉnh sửa giá thầu CPC cho nhóm quảng cáo

Bạn đặt giá thầu CPC khi tạo nhóm quảng cáo. Để chỉnh sửa giá thầu nhóm quảng cáo, bạn hãy làm theo những bước sau đây:

  1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
  2. Nhấp vào Chiến dịch khách sạn trong menu điều hướng.
  3. Nhấp vào Nhóm quảng cáo trong menu trang.
  4. Tìm nhóm quảng cáo của bạn và nhấp vào biểu tượng bút chì bên cạnh cột "CPC t.đa mặc định" hoặc "CPC%".
  5. Nhập số tiền mới và nhấp vào Lưu.

Đặt hoặc chỉnh sửa giá thầu cho nhóm khách sạn

Nếu muốn giá thầu CPC thật cụ thể, bạn có thể đặt hoặc chỉnh sửa giá thầu này cho các nhóm khách sạn. Nhờ vậy, bạn có thể đặt giá thầu cho các loại khách sạn khác nhau, chẳng hạn như theo quốc gia/khu vực, khách sạn riêng lẻ hoặc theo hạng khách sạn. Bạn có thể chỉnh sửa giá thầu nhóm khách sạn theo những bước sau:

  1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
  2. Nhấp vào Chiến dịch khách sạn trong menu điều hướng và chọn chiến dịch của bạn.
  3. Nhấp vào Nhóm khách sạn trong trình đơn trang.
  4. Nhấp vào biểu tượng bút chì bên cạnh cột "CPC tối đa" hoặc "% CPC tối đa".
  5. Nhập số tiền giá thầu mới

Tìm hiểu thêm về nhóm khách sạn

Ưu tiên giá thầu

Giá thầu cụ thể hơn sẽ luôn được sử dụng. Ví dụ: nếu bạn đặt giá thầu cho nhóm quảng cáo ở mức CPC 2% và nhóm khách sạn trong nhóm quảng cáo đó ở mức CPC 1%, thì giá thầu của nhóm khách sạn sẽ được sử dụng.

Đường liên kết liên quan

Nếu bạn cần trợ giúp về đường liên kết đặt phòng khách sạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc yêu cầu nhắn tin với một chuyên gia hỗ trợ.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false