Om jämförelseannonser

Med jämförelsesannonser kan du annonsera en grupp produkter från din produktjämförelsetjänst (CSS). Alla produktjämförelsetjänster som deltar i CSS-programmet i Europa kan visa dessa annonser.

Så fungerar det

Förutom snurran med Shopping-annonser som visas på Googles vanliga sökresultatsidor kan det finnas en andra snurra med jämförelseannonser. Användarna kan växla mellan produktvyn med Shopping-annonser och jämförelsevyn med jämförelseannonser.

När någon klickar på en jämförelseannons öppnas en målsida på din CSS-webbplats. Du kan välja målsidan för varje annons och också ange den nya ValueTrack-parametern {shopping_context}, som innehåller mer information om de produkter som visades på Google (till exempel ”Nike-löparskor”). Parametern kan också vara tom.

Varje annons är kopplad till en grupp produkter i ditt lager. Vi rekommenderar att du börjar med en större uppsättning produkter (hundratals) och sedan skapar mindre grupper när du ser vad som fungerar.

Skapa annonser som ligger i linje med dina verksamhetsmål. Ju fler annonser du skapar och ju fler produkter de innehåller desto större är chansen att dina annonser visas vid många olika typer av sökfrågor.

Jämförelseannonser använder högsta kostnad per klick (CPC) vilket innebär att du anger det högsta beloppet som du är villig att betala för ett klick på din annons. Bud anges per annonsgrupp (som var och en innehåller en grupp produkter), inte per enskild produkt.

Auktionen för annonsplatser på fliken Webbplatser för jämförelse körs oberoende av auktionen för annonsplatser på fliken Produkter.

Minimikrav

Observera att de vanliga Shopping-policyerna och Google Ads-policyerna gäller för jämförelseannonser. Följande krav måste också uppfyllas för det här annonsformatet:
 • Den slutliga målsidan måste finnas på den domän som är associerad med ditt CSS-konto. Du kan inte automatiskt omdirigera användare till andra domäner.
 • Målsidan får inte visa popup-fönster eller mellansidor.
 • Målsidan måste tydligt visa relevanta erbjudanden (motsvarande annonsinnehållet) från flera säljare så att de går att jämföra. Länkar från målsidan måste leda direkt till säljarsidor där användarna kan köpa de produkter som annonseras på CSS-målsidan.

Skapa jämförelseannonser

Innan du börjar

Innan du skapar en jämförelseannons behöver du göra följande:

Anvisningar

Steg 1: Skapa en jämförelsekampanj och annonsgrupp

Först behöver du skapa en kampanj för dina jämförelseannonser.
 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Öppna kampanjsidan genom att klicka på Kampanjer i sidmenyn.
 3. Klicka på plusknappen och välj Ny kampanj.
 4. Välj målet Trafik till webbplatsen eller fortsätt utan att ange ett mål.
 5. Välj det Merchant Center-konto du vill använda erbjudanden från (det kan vara ditt huvudsakliga CSS-konto för flera kunder eller något annat konto som är kopplat till din produktjämförelsetjänst) och det försäljningsland du vill rikta in dig på. Landet måste vara inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz. Du kan inte ändra försäljningslandet när du väl har skapat kampanjen.
 6. Välj Jämförelse som undertyp för kampanjen och klicka på Nästa.
 7. Välj inställningar för kampanjen:
  • Kampanjens namn. Ge kampanjen ett namn. Namnet hjälper dig att hitta kampanjen senare. Du kan ändra namnet efter att du har skapat kampanjen.
  • Genomsnittlig daglig budget. Välj hur mycket du är villig att spendera på kampanjen.
  • Platser. Med den här inställningen kan du ange på vilka specifika platser annonserna ska visas. Du kan ändra inställningen efter att du har skapat kampanjen.
 8. Välj inställningar för annonsgruppen:
  • Annonsgruppens namn: Ge annonsgruppen ett namn. Namnet gör det lättare att hitta annonsgruppen.
  • Bud. Ange ett bud för annonsgruppen. Det här är det budpris per klick som används för jämförelseannonsen. Du kan ändra budet när som helst på sidan Annonsgrupper i kampanjen. Du betalar när någon klickar på din annons.
  • Produktgrupper. Välj vilka produkter som ska visas i annonsen genom att välja produktgrupper. Du kan skapa fler nivåer på sidan Produktgrupper när kampanjen har skapats. Nedan hittar du några viktiga verktyg som du kan använda för att inrikta produkter på din annons för bästa effekt.
 9. Klicka på Spara och fortsätt.
Du bör ha minst åtta högrelevanta produkter i annonsgruppen för att visa en jämförelseannons. Vi rekommenderar dock att du har minst 1 000 produkter i annonsgruppen. På så sätt kan dina annonser visas vid så många sökfrågor som möjligt.

Steg 2: Skapa en jämförelseannons

Skapa jämförelseannonsen genom att ange text och en länk för din annons. Bilder väljs automatiskt från erbjudanden som är kopplade till annonsen. Vi rekommenderar att du skapar en separat annons för varje relevant kategorisida på webbplatsen. Den mest relevanta annonsen visas automatiskt utifrån sökfrågan. När du har valt dina produktgrupper bör det vara dags att skapa en annons.
 1. Lägg till annonstexten:
 • Rubrik. Rubriken är en kort text som får användarna att lägga märke till annonsen. Håll dig till mellan 25 och 45 tecken.
 1. Lägg till information om målsidan:
 • Slutlig webbadress. Den slutliga webbadressen är webbadressen till målsidan du vill att personer ska besöka när de klickar på annonsen. Målsidan måste vara relevant för din annons och för produkterna som beskrivs i annonsen. Inkludera ValueTrack-parametern {shopping_context}, som gör att du kan öka målsidans relevans. Se även minimikraven ovan. (Obs! Du kan använda en eller flera klickspårare, men de måste omdirigera till en målsida på din CSS-webbplatsdomän).
 1. Förhandsgranska annonsen till höger på sidan. Tänk på att de produkter som visas tillsammans med din jämförelseannons påverkas av söktermer. Obs! Om du vill visa mer relevanta annonser rekommenderar vi att du skapar en annons för varje relevant kategorisida på din webbplats.
 2. Klicka på Spara och fortsätt när du är klar med ändringarna.
Din annons granskas för att säkerställa att bilderna och texten följer våra policyer. Du kan räkna med att få ett svar inom 72 timmar.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt