Åtgärda problem som gör att dina dynamiska sökannonser inte godkänns

Med hjälp av statusen för dina dynamiska annonsinriktningar ser du om inriktningarna är kvalificerade för att visas. Om de dynamiska annonsinriktningarna inte visas kan du ta reda på varför med hjälp av statusen. 

De olika statustyperna anges i avsnittet Dynamiska annonsinriktningar på sidmenyn i Google Ads. I denna artikel förklaras vad de olika statustyperna betyder och hur de kan åtgärdas.

Olika statustyper för dynamiska sökannonser

Nedan visas olika statustyper:

Statustyp Exempel
Statustyper som du själv styr
 • Kampanjen är pausad
 • Borttagen

Statustyper som handlar om var Googles system befinner sig
när det gäller att bearbeta dina webbsidor

 • Väntar
Statustyper som kräver att du gör en ändring
 • Under uppskattat förstasidesbud
 • Domänen matchar inte
 • Ogiltig webbadress
 • Inga matchande sidor
 • Inga matchande sökfrågor
 • Sidor blockeras av negativa automatiska inriktningar
 • Det går inte att genomsöka sidan
 • Omdirigering eller domänöverskridande
 • Webbadressen är inte indexerad
Statustyper som påverkas av andra faktorer
 • Överlappande inriktning

Vad de betyder och hur du åtgärdar dem

Med statusen för en dynamisk annonsinriktning kan du reda på om inriktningen är kvalificerad för att visa annonser för kunder. I allmänhet är inriktningen i ett av tre tillstånd:

 • Visar annonser
 • Visar inte annonser eftersom du har pausat eller tagit bort ett sökord, en annonsgrupp eller en kampanj
 • Visar inte annonser eftersom det finns ett problem med inriktningen, webbplatsen eller konfigurationen

Nedan finns information om de olika statustyperna för sökord, vad de betyder och hur du åtgärdar dem:

Status för dynamisk annonsinriktning Beskrivning Nästa steg
Under uppskattat förstasidesbud Annonsen ger inte bra resultat eftersom budet är för lågt för att annonserna ska visas på första sidan med sökresultat. Öka budet. Läs mer om olika statusar för budstrategi
Inte godkänd: Domänen matchar inte Domänen som anges i kampanjinställningarna stämmer inte överens med domänen i den dynamiska annonsinriktningen URL_EQUALS. Se till att domänen som anges i inställningarna för den dynamiska sökannonsen är samma som används för den dynamiska annonsinriktningen.
Inte godkänd: Ogiltig webbadress Inriktningen URL_EQUALS är ogiltig.  Kontrollera webbadressen och se till att den är giltig och går att läsa in i en webbläsare.
Inte godkänd: Sidan kan inte genomsökas Dynamiska sökannonser är beroende av Googles sökrobotar som samlar in data från webbplatsen och genererar webbplatsens rubrik och inriktningar. Om webbsidan du riktar in mot med URL_EQUALS inte kan genomsökas kan den inte användas med dynamiska sökannonser. Läs mer om vanliga problem med produktgenomsökning

Googlebot och AdsBot förser Google Ads med informationen som används för dynamiska sökannonser. Din webbansvariga kan se till att dina webbsidor inte blockerar dessa sökrobotar och förbättra informationen som är tillgänglig för dem med hjälp av vår Grundhandbok om sökmotoroptimering.

Läs mer om hur du felsöker målsidor som inte kan genomsökas i en dynamisk annonsgrupp.

Om du använder AJAX på webbplatsen kan du läsa mer om hur du gör webbplatsen mer tillgänglig för Google

Läs mer om hur du gör webbplatsen körklar i Search Console här

Inte godkänd: Omdirigering eller domänöverskridande Inriktningen URL_EQUALS tillåter inte omdirigeringar. 

Se till att du riktar in den slutliga webbadressen efter alla omdirigeringar med den dynamiska annonsinriktningen URL_EQUALS. Omdirigeringsadressen bör visas om du håller muspekaren över statusen. 

Om du till exempel vill visa en annons för https://exempel.se/hem.html anger du exakt denna adress i den dynamiska annonsinriktningen och lägger till eventuell spårningsinformation i spårningsparameterdelen av annonsmaterialet eller inställningarna.

Kvalificerad: Vilande

Det tar upp till 24 timmar efter att du har konfigurerat din första dynamiska annonsgrupp innan den börjar att visa annonser.

Denna status visas även om konfigurationen för en dynamisk annonsgrupp inte har slutförts. 

Granska den dynamiska annonsgruppen och bekräfta att det finns en dynamisk sökannons i annonsgruppen. När du har bekräftat att annonsgruppen är korrekt konfigurerad väntar du 24 timmar.
Kvalificerad (begränsad): Inga matchande sidor Detta innebär att Google Ads inte hittar några kvalificerade sidor som matchar den dynamiska annonsinriktningen. Det kan finnas flera anledningar till detta, däribland problem med hur inriktningen har konfigurerats, inkompatibla kampanjinställningar, att den dynamiska annonsgruppen innehåller inte några annonser eller att sidorna inte kan genomsökas.  Kontrollera konfigurationen och inriktningarna. Här är några saker du kan kolla efter:
 • Se till att den dynamiska annonsinriktningen är korrekt och matchar dina målsidor. Om den dynamiska annonsinriktningen till exempel är av typen Webbadress motsvarar bekräftar du att webbadressen finns och är korrekt skriven. 
 • Se till att den dynamiska annonsgruppen innehåller annonser.
 • Se till att domänens och kampanjens språkinställningar är korrekta och stämmer överens med varandra. En dynamisk annonsinriktning fungerar till exempel inte om alla dina webbsidor är på franska, medan det inriktade språket i de dynamiska sökannonserna är inställt på tyska. 
 • Hindrar webbplatsen Googles sökrobotar från att indexera webbadresser? Om din webbplats till exempel använder robots.txt för att hindra Googlebot från att genomsöka sidorna kanske inriktningen inte är kvalificerad att visas. Om webbplatsen blockerar Googlebot men inte AdsBot, kan du använda inriktning med ett sidflöde för att kringgå indexeringsprocessen och lägga till sidor direkt i kampanjen. Se statuslösningar för Inte godkänd: Sidan kan inte genomsökas nedan för mer information.
Kvalificerad (begränsad): Inga matchande sökfrågor Dynamiska sökannonser fungerar bra med webbsidor som AdsBot kan genomsöka för att identifiera relevanta rubriker och sökfrågor för vilka annonser ska visas. Denna status betyder att Google Ads inte kan identifiera sökningar för att visa annonser för dina inriktade sidor.

Läs mer om hur du gör webbplatsen tillgänglig för våra sökrobotar i Grundhandbok om sökmotoroptimering

Du bör också se till att webbsidornas rubriker är tydliga och beskrivande. Granska webbsidornas rubriker och kolla in dessa tips för att göra det enklare för Google att generera rubriker för dynamiska sökannonser med hjälp av din webbsida. 

Kvalificerad (begränsad): Överlappande inriktning

Inriktningen kanske inte fungerar eller kan ha begränsad trafik på grund av en överlappande inriktning som är snävare eller förväntas vara mer effektiv.

Trafiken dirigeras till dina webbsidor genom inriktningen som förväntas ge bättre resultat. Du behöver inte vidta några åtgärder.
Kvalificerad (begränsad): Sidor blockeras av en negativ dynamisk annonsinriktning

En negativ dynamisk annonsinriktning överlappar inriktningen. Detta hindrar inriktningen från att visas.

Om du till exempel lägger till en PAGE_CONTENT-uteslutning för ”slut i lager” men ”slut i lager” står i texten på varje webbsida hindrar det dina dynamiska annonsinriktningar från att visas.

Granska dina negativa dynamiska annonsinriktningar för att se om någon av dem överlappar dina inriktningar. Du kan granska kolumnen Webbplatstäckning för att se procentandelen sidor som omfattas av en negativ dynamisk annonsinriktning. Läs mer om hur du inriktar dina annonser

Sidflödesstatusar för dynamiska sökannonser

Så här visar du sidflödesstatusarna:

 1. Klicka på verktygsikonen .
 2. Klicka på Företagsinformation.
 3. Klicka på flödet som du vill visa statusarna för.
 4. Informationen visas i kolumnen Status.

Här är de olika statustyperna för sidflödet, vad de betyder och hur du åtgärdar dem:

Status för dynamisk annonsinriktning Beskrivning Nästa steg
Godkänd Sidflödesadresserna kan visas med en dynamisk annonsinriktning. Följ anvisningarna här för att konfigurera en dynamisk annonsgrupp som inriktar sig mot sidflödesadresser.
Godkänd (begränsad) Den angivna webbadressen omdirigeras till en webbsida inom samma domän. 

Webbadresser som omdirigeras inom samma domän är kvalificerade att visas. Du bör dock se till att du inriktar dig mot sidan där du vill visa annonser.

Granska sidflödesadressen och se till att du inriktar dig mot den slutliga webbadressen efter alla omdirigeringar. Omdirigeringsadressen bör visas om du håller muspekaren över statusen.

Du bör också se till att du har lagt till eventuell spårningsinformation i avsnittet för spårningsparametrar i dina annonser eller inställningar.

Inte godkänd: Felmatchad destination  Dynamiska sökannonser tillåter inte domänöverskridande omdirigeringar.

Se till att den slutliga webbadressen har samma domän som webbadressen som anges i sidflödet.

Om sidflödets webbadress är exempel.se, men webbadressen omdirigeras till exempel1.se kan webbadressen inte visas.

Inte godkänd: Icke fungerande destination Den inriktade webbadressen är ogiltig.  Kontrollera webbadressen och se till att den är giltig och går att läsa in i en webbläsare.
Inte godkänd: Duplicerad webbadress Om det finns identiska webbadresser i ett sidflöde är det bara den webbadress som senast lagts till i flödet som är godkänd för att visas. Alla andra webbadressdubbletter markeras som Inte godkänd. 

Kontrollera etiketterna som är kopplade till de duplicerade webbadresserna och se till att de korrekta etiketterna är kopplade till den webbadress som är godkänd och visas.

Du bör också ta bort ogiltiga webbadressdubbletter för att underlätta hanteringen av flödet. 

Inte godkänd: Kan inte genomsökas Dynamiska sökannonser är beroende av Googles sökrobotar som samlar in data från webbplatsen och genererar webbplatsens rubrik och inriktningar. Om webbsidan inte kan genomsökas kan den inte användas med dynamiska sökannonser.  Läs mer om vanliga problem med produktgenomsökning

Googlebot och AdsBot förser Google Ads med informationen som används för dynamiska sökannonser. Din webbansvariga kan se till att dina webbsidor inte blockerar dessa sökrobotar och förbättra informationen som är tillgänglig för dem med hjälp av vår Grundhandbok om sökmotoroptimering.

Om du använder AJAX på webbplatsen kan du läsa mer om hur du gör webbplatsen mer tillgänglig för Google

Läs mer om hur du gör webbplatsen körklar i Search Console här

Undergår granskning: Väntar på genomsökning Det kan ta upp till 24 timmar att genomsöka alla sidor i ett sidflöde när du har skapat eller ändrat flödet.

Den här statusen visas om du gör ändringar i sidflödet genom att lägga till en webbadress, redigera en webbadress eller redigera en anpassad etikett. De flesta webbadresser genomsöks inom 24 timmar efter att du har ändrat i flödet. 

Om du inte blockerar Google Ads från att genomsöka ditt innehåll kan du begränsa effektiva genomsökningar. Det här är sannolikt om du har laddat upp eller redigerat ett stort antal sidflödesposter samtidigt. Du kan kontrollera och justera genomsökningshastigheten i Search Console.

Om din webbplats inte har tillräcklig genomsökningskapacitet kan det ta betydligt längre tid att genomsöka alla sidor i sidflödet.

Om du använder en klickspårare för dina annonser kontrollerar du om den påverkar genomsökningskapaciteten.

Relaterade länkar

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?