Åtgärda problem med dina dynamiska sökannonser

Statusen på dina dynamiska annonsinriktningar anger om inriktningarna är kvalificerade att visas. Om de dynamiska annonsinriktningarna inte visas kan du ta reda på varför med hjälp av statusen.

De olika statustyperna anges i avsnittet Dynamiska annonsinriktningar på sidmenyn i Google Ads. I denna artikel beskriver vi vad de olika statustyperna betyder och hur de kan åtgärdas.

Olika statustyper för dynamiska sökannonser

Nedan följer de olika statustyperna:

Statustyp Exempel
Statustyper som du själv styr

Kampanjen har pausats

Borttagen

Statustyper relaterade till systembehandling Vilande
Statustyper som kräver att du gör en ändring

Under förstasidesbudet

Icke fungerande destination

Inga matchande målsidor

Inga matchande sökfrågor

Alla sidor har blockerats

Icke sökbar destination

Felmatchad destination

Ingen rubrik har genererats

Statustyper som påverkas av andra faktorer Överlappande inriktning

Vad de betyder och hur du åtgärdar dem

Statusen på en dynamisk annonsinriktning anger om inriktningen är kvalificerad att visa annonser för kunder. I allmänhet har inriktningen någon av tre statusar:

 • Visar annonser
 • Visar inte annonser eftersom du har pausat eller tagit bort ett sökord, en annonsgrupp eller en kampanj
 • Visar inte annonser eftersom det finns ett problem med inriktningen, webbplatsen eller konfigurationen

Här är de olika statustyperna för dynamisk annonsinriktning, vad de betyder och hur du åtgärdar dem:

Under förstasidesbudet

Den dynamiska annonsinriktningen ger inte bra resultat eftersom budet är för lågt för att annonserna ska visas på första sidan med sökresultat.

Nästa steg: Använd Smart Bidding med dynamiska sökannonser för att dra nytta av budgivning vid auktion. Läs mer om Smart Bidding.

Kvalificerad: Vilande

Det tar upp till 24 timmar efter att du har konfigurerat din första dynamiska annonsgrupp innan den börjar visa annonser.
Denna status visas även om kontot inte är kvalificerat att visa annonser (till exempel om fakturering inte har ställts in) eller om konfigurationen av en dynamisk annonsgrupp inte har slutförts.
Nästa steg: Granska kontot och den dynamiska annonsgruppen för att kontrollera att de är korrekt inställda och kvalificerade för visning. Vänta sedan i 24 timmar.

Kvalificerad (begränsad): Inga matchande målsidor

Google Ads hittar inga kvalificerade sidor som matchar den dynamiska annonsinriktningen. Det kan finnas flera anledningar till detta, som problem med hur inriktningen har konfigurerats, inkompatibla kampanjinställningar eller att sidorna inte kan genomsökas.
Nästa steg: Kontrollera dina inställningar och inriktningar. Här är några saker du kan hålla utkik efter:
 • Se till att den dynamiska annonsinriktningen är korrekt och matchar dina målsidor. Om den dynamiska annonsinriktningen till exempel är av typen Webbadress innehåller ska du kontrollera att de inriktade webbadresserna innehåller texten i inriktningen och att inriktningen är rättstavad.
 • Se till att domänens och kampanjens språkinställningar är korrekta och stämmer överens med varandra. En dynamisk annonsinriktning fungerar till exempel inte om alla dina webbsidor är på franska men det inriktade språket i de dynamiska sökannonserna är tyska.
 • Hindrar webbplatsen Googles sökrobotar från att indexera webbadresser? Om din webbplats till exempel använder robots.txt för att förhindra att Googlebot genomsöker sidorna kanske inriktningen inte är kvalificerad att visas. Om webbplatsen blockerar Googlebot men inte AdsBot kan du använda webbadressbaserad inriktning, antingen med Webbadress motsvarar eller med sidflöden, eftersom dessa använder AdsBot-sökrobotar. Se statuslösningar för ”Inte godkänd: Icke sökbar destination” nedan för mer information.

Visas sällan: Få matchande sökfrågor

Dynamiska sökannonser genererar automatiskt inriktningar för din annons genom att söka efter relevanta termer och teman på din webbsida. Denna status innebär att Google Ads inte identifierar många sökningar på dina inriktade sidor för att visa annonser, vilket gör att annonserna inte visas eller har låg volym på sidorna. Dynamiska sökannonser fungerar bra med webbsidor som har relevant text och är väloptimerade för sökrobotar. Det kan vara svårt för dynamiska sökannonser att identifiera sökfrågor som kvalificerar för visning med format som PDF-filer och webbsidor med många bilder och lite text.

Nästa steg: Här följer tips på hur du kan optimera din webbsida för dynamiska sökannonser:

 • Se till att användarna snabbt kan se vad sidan handlar om. Det hjälper webbsökrobotar att identifiera vad som finns på din sida och gör det lättare för användarna att navigera på din webbplats.
 • Dela upp i kategorier när det är relevant. Detta underlättar navigeringen för användarna och gör att dynamiska sökannonser kan generera kategorier som du kan inrikta dig på.
 • Nämn allt relevant innehåll på dina sidor. Detta underlättar navigeringen för användarna och hjälper dig att få mer trafik i varje kategori.

Läs mer om hur du gör webbplatsen tillgänglig för våra sökrobotar i Grundhandbok om sökmotoroptimering.

Kvalificerad (begränsad): Överlappande inriktning

Inriktningen kanske inte fungerar eller kan ha begränsad trafik på grund av en överlappande inriktning. När flera inriktningar kan matchas med en sökfråga visas dynamiska sökannonser på den målsida som är mest relevant för sökfrågan.
Nästa steg: Ingen åtgärd. Om du vill att en webbsida ska matcha en specifik inriktning kan du använda negativa annonsinriktningar för att styra vilka målsidor som varje annonsinriktning ska matchas med.

Kvalificerad (begränsad): Alla sidor är blockerade

Inga inriktade webbadresser visas eftersom de har blockerats av negativa dynamiska annonsinriktningar.
Om du till exempel lägger till en PAGE_CONTENT-uteslutning för ”slut i lager” men ”slut i lager” står i texten på varje webbsida hindrar det dina dynamiska annonsinriktningar från att visas.
Nästa steg: Granska dina negativa dynamiska annonsinriktningar för att se om någon av dem överlappar dina inriktningar. I kolumnen Webbplatstäckning kan du se procentandelen sidor som omfattas av en negativ dynamisk annonsinriktning.

Visas sällan: Ingen rubrik har genererats

Dynamiska sökannonser genererar dynamiskt rubriker för ditt annonsmaterial. I vissa fall fungerar detta inte. Det kan bero på att rubrikerna på dina webbsidor är för korta eller att texten är oklar.
Nästa steg: Granska webbsidornas titlar och se till att de är tydliga och beskrivande. Webbsidornas titlar är det som främst påverkar rubriken som genereras.
Se dessa tips på hur du kan underlätta för Google att generera rubriker för dynamiska sökannonser utifrån din webbsida.

Tillgängliga statusvärden för dynamiska annonsinriktningar med Webbadress motsvarar

Med den dynamiska annonsinriktningen Webbadress motsvarar kan du inrikta dig på en webbadress åt gången. Läs mer om Webbadress motsvarar.

Inte godkänd: Icke fungerande destination

Målwebbadressen URL_EQUALS är ogiltig.
Nästa steg: Kontrollera webbadressen och se till att den är giltig och går att läsa in i en webbläsare. Läs mer om krav på måladresser.

Inte godkänd: Destinationen kan inte genomsökas

Dynamiska sökannonser är beroende av Googles sökrobotar som samlar in data från webbplatsen och genererar webbplatsens rubrik och inriktningar. Om webbsidan du inriktar dig på med URL_EQUALS inte går att genomsöka kan den inte användas med dynamiska sökannonser. Läs mer om vanliga problem med produktgenomsökning.
Nästa steg: Googlebot och AdsBot förser Google Ads med den information som används för dynamiska sökannonser. Din webbansvariga kan se till att dina webbsidor inte blockerar dessa sökrobotar och förbättra informationen som är tillgänglig för dem med hjälp av vår Grundhandbok om sökmotoroptimering.
Om du använder AJAX på webbplatsen kan du läsa om hur du gör webbplatsen mer tillgänglig för Google.

Inte godkänd: Felmatchad destination

Inriktningen URL_EQUALS tillåter inte omdirigeringar över flera domäner. Om exempelvis webbadressen example.com omdirigeras till example.jp är den webbadressen inte kvalificerad för dynamiska sökannonser.
Nästa steg: Se till att du inriktar dig på den slutliga webbadressen efter alla omdirigeringar med dynamiska annonsinriktningar av typen URL_EQUALS.
Om du till exempel vill visa en annons för https://example.com/home.html ska du ange exakt den adressen i den dynamiska annonsinriktningen och lägga till eventuell spårningsinformation i spårningsparameterdelen av dina annonsmaterial eller inställningar.

Sidflödesstatusar för dynamiska sökannonser

Så här ser du sidflödesstatusarna:

 1. Klicka på verktygsikonen .
 2. Klicka på Företagsinformation.
 3. Klicka på flödet som du vill visa statusarna för.
 4. Informationen visas i kolumnen Status.

Detta är de olika statustyperna för sidflöden, vad de betyder och hur du åtgärdar dem:

Godkänt

Sidflödesadresserna kan visas med en dynamisk annonsinriktning.

Nästa steg: Följ anvisningarna här för att välja inriktningskällan i kampanjen som innehåller din dynamiska annonsgrupp. Det gör att du kan inrikta dig på webbadresser från ditt sidflöde med en dynamisk annonsinriktning.

Godkänd (begränsad)

Webbadressen leder till en annan webbsida än den som anges. Webbadressen för omdirigering finns på samma domän och är därför kvalificerad att visas.

Nästa steg: Webbadresser som omdirigeras på samma domän är kvalificerade att visas. Tänk dock på att inrikta dig på sidan där du vill visa annonser.

Granska sidflödesadressen och se till att du inriktar dig på den slutliga webbadressen efter alla omdirigeringar. Omdirigeringsadressen bör visas om du håller muspekaren över statusen.

Se också till att du har lagt till eventuell spårningsinformation i avsnittet för spårningsparametrar i dina annonser eller inställningar.

Inte godkänd: Felmatchad destination

Dynamiska sökannonser tillåter inte domänöverskridande omdirigeringar. Om sidflödets webbadress är example.com men webbadressen omdirigeras till example1.com kan webbadressen inte visas.
Nästa steg: Se till att den slutliga webbadressen har samma domän som webbadressen som anges i sidflödet.

Inte godkänd: Icke fungerande destination

Den inriktade webbadressen är ogiltig.
Nästa steg: Kontrollera webbadressen och se till att den är giltig och går att läsa in i en webbläsare. Läs mer om krav på måladresser.

Inte godkänd: Duplicerad webbadress

Om det finns identiska webbadresser i ett sidflöde är bara den webbadress som lades till senast i flödet kvalificerad att visas. Alla andra webbadressdubbletter märks som Inte godkänd.
Nästa steg: Kontrollera den godkända webbadressdubbletten och se till att den har rätt etiketter.
Ta också bort ogiltiga webbadressdubbletter för att underlätta hanteringen av flödet.

Inte godkänd: Kan inte genomsökas

Dynamiska sökannonser är beroende av Googles sökrobotar som samlar in data från webbplatsen och genererar webbplatsens rubrik och inriktningar. Om webbsidan inte går att genomsöka kan den inte användas med dynamiska sökannonser. Läs mer om vanliga problem med produktgenomsökning.
Nästa steg: Googlebot och AdsBot förser Google Ads med den information som används för dynamiska sökannonser. Din webbansvariga kan se till att dina webbsidor inte blockerar dessa sökrobotar och förbättra informationen som är tillgänglig för dem med hjälp av vår Grundhandbok om sökmotoroptimering.
Om du använder AJAX på webbplatsen kan du läsa om hur du gör webbplatsen mer tillgänglig för Google.

Undergår granskning

Det tar vanligtvis upp till 24 timmar att genomsöka alla sidor i ett sidflöde när du har skapat eller ändrat flödet. Det kan ta längre tid om sidflödet är stort.
Nästa steg: Denna status visas om du gör ändringar i sidflödet genom att lägga till eller redigera en webbadress eller redigera en anpassad etikett. De flesta webbadresser genomsöks inom 24 timmar efter att du har gjort ändringar i flödet.
Om du blockerar Google Ads från att genomsöka ditt innehåll kanske genomsökningen inte fungerar effektivt. Detta gäller i synnerhet om du har laddat upp eller redigerat ett stort antal sidflödesposter samtidigt. Du kan kontrollera och justera genomsökningshastigheten i Search Console.
Om din webbplats inte har tillräcklig genomsökningskapacitet kan det ta betydligt längre tid att genomsöka alla sidor i sidflödet.

Relaterade länkar

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt