Åtgärda problem med dina dynamiska sökannonser

Med hjälp av statusen för dina dynamiska annonsinriktningar ser du om inriktningarna är kvalificerade för att visas. Om de dynamiska annonsinriktningarna inte visas kan du ta reda på varför med hjälp av statusen.

De olika statustyperna anges i avsnittet Dynamiska annonsinriktningar på sidmenyn i Google Ads. I denna artikel förklaras vad de olika statustyperna betyder och hur de kan åtgärdas.

Olika statustyper för dynamiska sökannonser

Nedan visas olika statustyper:

Statustyp Exempel
Statustyper som du själv styr

Kampanjen är pausad

Borttagen

Statustyper för systembehandling Väntar
Statustyper som kräver att du gör en ändring Nedanför förstasidesbudet
Destinationen fungerar inte Inga matchande målsidor Inga matchande sökfrågor Alla sidor har blockerats Destinationen kan inte genomsökas Destinationen matchar inte Ingen rubrik har genererats
Statustyper som påverkas av andra faktorer Överlappande inriktning

Vad de betyder och hur du åtgärdar dem

Med statusen för en dynamisk annonsinriktning kan du reda på om inriktningen är kvalificerad för att visa annonser för kunder. I allmänhet är inriktningen i ett av tre tillstånd:

 • Visar annonser
 • Visar inte annonser eftersom du har pausat eller tagit bort ett sökord, en annonsgrupp eller en kampanj
 • Visar inte annonser eftersom det finns ett problem med inriktningen, webbplatsen eller konfigurationen

Här är de olika statustyperna för dynamisk annonsinriktning, vad de betyder och hur du åtgärdar dem:

Under förstasidesbudet

Den dynamiska annonsinriktningen ger inte bra resultat eftersom budet är för lågt för att annonserna ska visas på första sidan med sökresultat.

Nästa steg: Använd Smart Bidding med dynamiska sökannonser för att dra nytta av ”budgivning vid auktion”. Läs mer om Smart Bidding.

Kvalificerad: Vilande

Det tar upp till 24 timmar efter att du har konfigurerat din första dynamiska annonsgrupp innan den börjar att visa annonser.
Denna status visas även om kontot inte är kvalificerat för att visas (till exempel om fakturering inte har ställts in) eller om konfigurationen av en dynamisk annonsgrupp inte har slutförts.
Nästa steg: Granska kontot och den dynamiska annonsgruppen för att bekräfta att de är korrekt inställda och kvalificerade för visning. När du har bekräftat detta väntar du 24 timmar.

Kvalificerad (begränsad): Inga matchande målsidor

Detta innebär att Google Ads inte hittar några kvalificerade sidor som matchar den dynamiska annonsinriktningen. Det kan finnas flera anledningar till detta, däribland problem med hur inriktningen har konfigurerats, inkompatibla kampanjinställningar eller att sidorna inte kan genomsökas.
Nästa steg: Kontrollera dina inställningar och inriktningar. Här är några saker du kan kolla efter:
 • Se till att den dynamiska annonsinriktningen är korrekt och matchar dina målsidor. Om den dynamiska annonsinriktningen till exempel är av typen URL contains bekräftar du att de inriktade webbadresserna innehåller texten i inriktningen och att inriktningen är rättstavad.
 • Se till att domänens och kampanjens språkinställningar är korrekta och stämmer överens med varandra. En dynamisk annonsinriktning fungerar till exempel inte om alla dina webbsidor är på franska, medan det inriktade språket i de dynamiska sökannonserna är inställt på tyska.
 • Hindrar webbplatsen Googles sökrobotar från att indexera webbadresser? Om din webbplats till exempel använder robots.txt för att hindra Googlebot från att genomsöka sidorna kanske inriktningen inte är kvalificerad för att visas. Om webbplatsen blockerar Googlebot men inte AdsBot kan du använda inriktning med ett sidflöde eftersom det också använder AdsBot-sökrobotar. Se statuslösningar för Inte godkänd: Kan inte genomsökas nedan för mer information.

Visas sällan: Få matchande sökfrågor

Dynamiska sökannonser genererar automatiskt mål som annonsen ska visas på genom att granska innehållet på din webbsida för att hitta relevanta termer och teman. Den här statusen innebär att Google Ads inte kan identifiera många sökningar att visa annonser från dina inriktade sidor så att målet kanske inte visas eller så att den har låg volym. Dynamiska sökannonser fungerar bra med webbsidor som har relevant text och är väloptimerade för sökrobotar. Det kan vara svårt för dynamiska sökannonser att identifiera sökfrågor och visas för format som PDF-filer eller webbsidor med många bilder och lite text.

Nästa steg: Här kommer några tips om att optimera din webbsida för dynamiska sökannonser:

 • Se till att användarna snabbt kan se vad sidan handlar om. Det hjälper webbsökrobotar att identifiera vad som finns på din sida och gör det lättare för användarna att navigera på din webbplats.
 • Dela upp i kategorier när det är relevant. Det förbättrar navigeringen för användarna och innebär att dynamiska sökannonser kan generera kategorier som du kan inrikta dig mot.
 • Nämn allt relevant innehåll på dina sidor. Det förbättrar navigeringen för användarna och hjälper dig att få mer trafik i varje kategori

Läs mer om hur du gör webbplatsen tillgänglig för våra sökrobotar i Grundhandbok om sökmotoroptimering.

Kvalificerad (begränsad): Överlappande inriktning

Inriktningen kanske inte fungerar eller kan ha begränsad trafik på grund av en överlappande inriktning. När flera inriktningar kan matchas mot en sökfråga föredrar dynamiska sökannonser att visa den målsida som är mest relevant för användarens sökfråga.
Nästa steg: Ingen åtgärd. Om du vill att en webbsida ska matcha en specifik inriktning använder du negativa annonsinriktningar för att styra vilka målsidor som varje annonsinriktning matchar med.

Kvalificerad (begränsad): Alla sidor är blockerade

Inga inriktade webbadresser visas eftersom de har blockerats av negativa dynamiska annonsinriktningar.
Om du till exempel lägger till en PAGE_CONTENT-uteslutning för ”slut i lager” men ”slut i lager” står i texten på varje webbsida hindrar det dina dynamiska annonsinriktningar från att visas.
Nästa steg: Granska dina negativa dynamiska annonsinriktningar för att se om någon av dem överlappar dina inriktningar. Du kan granska kolumnen Webbplatstäckning för att se procentandelen sidor som omfattas av en negativ dynamisk annonsinriktning.

Visas sällan: Ingen rubrik har genererats

Dynamiska sökannonser genererar dynamiskt rubriker för ditt annonsmaterial. I vissa fall fungerar det inte. Det kan bero på att rubrikerna på dina webbsidor är för korta eller att texten är oklar.
Nästa steg: Granska webbsidornas rubriker och se till att de är tydliga och beskrivande. Webbsidornas rubriker är det som främst påverkar rubriken som genereras.
Kolla in dessa tips för att göra det enklare för Google att generera rubriker för dynamiska sökannonser med hjälp av din webbsida.

Tillgängliga statusar för dynamiska annonsinriktningar med URL Equals

Med den dynamiska annonsinriktningen URL Equals kan du inrikta dig på en webbadress åt gången. Läs mer om URL Equals.

Inte godkänd: Icke fungerande destination

Målwebbadressen URL_EQUALS är ogiltig.
Nästa steg: Kontrollera webbadressen och se till att den är giltig och går att läsa in i en webbläsare. Läs mer om krav för måladresser.

Inte godkänd: Destinationen kan inte genomsökas

Dynamiska sökannonser är beroende av Googles sökrobotar som samlar in data från webbplatsen och genererar webbplatsens rubrik och inriktningar. Om webbsidan du riktar in mot med URL_EQUALS inte kan genomsökas kan den inte användas med dynamiska sökannonser. Läs mer om vanliga problem med produktgenomsökning.
Nästa steg: Googlebot och AdsBot förser Google Ads med informationen som används för dynamiska sökannonser. Din webbansvariga kan se till att dina webbsidor inte blockerar dessa sökrobotar och förbättra informationen som är tillgänglig för dem med hjälp av vår Grundhandbok om sökmotoroptimering.
Om du använder AJAX på webbplatsen kan du läsa mer om hur du gör webbplatsen mer tillgänglig för Google.

Inte godkänd: Felmatchad destination

Målet URL_EQUALS tillåter inte omdirigeringar över flera domäner. Om till exempel webbadressen example.com omdirigeras till example.jp är den webbadressen inte kvalificerad för dynamiska sökannonser.
Nästa steg: Se till att du riktar in den slutliga webbadressen efter alla omdirigeringar med dynamiska annonsinriktningar URL_EQUALS.
Om du till exempel vill visa en annons för https://exempel.se/hem.html anger du exakt denna adress i den dynamiska annonsinriktningen och lägger till eventuell spårningsinformation i spårningsparameterdelen av annonsmaterialet eller inställningarna.

Sidflödesstatusar för dynamiska sökannonser

Så här visar du sidflödesstatusarna:

 1. Klicka på verktygsikonen .
 2. Klicka på Företagsinformation.
 3. Klicka på flödet som du vill visa statusarna för.
 4. Informationen visas i kolumnen Status.

Här är de olika statustyperna för sidflödet, vad de betyder och hur du åtgärdar dem:

Godkänt

Sidflödesadresserna kan visas med en dynamisk annonsinriktning.

Nästa steg: Följ anvisningarna här för att välja inriktningskällan i kampanjen som innehåller din dynamiska annonsgrupp. Det gör att du kan inrikta dig mot webbadresser från ditt sidflöde med en dynamisk annonsinriktning.

Godkänd (begränsad)

Webbadressen leder till en annan webbsida än den som anges. Webbadressen för omdirigering ligger inom samma domän, så den är kvalificerad att visas.

Nästa steg: Webbadresser som omdirigeras inom samma domän är kvalificerade att visas. Du bör dock se till att du inriktar dig mot sidan där du vill visa annonser.

Granska sidflödesadressen och se till att du inriktar dig mot den slutliga webbadressen efter alla omdirigeringar. Omdirigeringsadressen bör visas om du håller muspekaren över statusen.

Du bör också se till att du har lagt till eventuell spårningsinformation i avsnittet för spårningsparametrar i dina annonser eller inställningar.

Inte godkänd: Felmatchad destination

Dynamiska sökannonser tillåter inte domänöverskridande omdirigeringar. Om sidflödets webbadress är example.com, men webbadressen omdirigeras till example1.com kan webbadressen inte visas.
Nästa steg: Se till att den slutliga webbadressen har samma domän som webbadressen som anges i sidflödet.

Inte godkänd: Icke fungerande destination

Den inriktade webbadressen är ogiltig.
Nästa steg: Kontrollera webbadressen och se till att den är giltig och går att läsa in i en webbläsare. Läs mer om krav för måladresser.

Inte godkänd: Duplicerad webbadress

Om det finns identiska webbadresser i ett sidflöde är det bara den webbadress som senast lagts till i flödet som är godkänd för att visas. Alla andra webbadressdubbletter markeras som Inte godkänd.
Nästa steg: Kontrollera webbadressdubbletten som är godkänd och se till att de korrekta etiketterna är kopplade till den.
Du bör också ta bort ogiltiga webbadressdubbletter för att underlätta hanteringen av flödet.

Inte godkänd: Kan inte genomsökas

Dynamiska sökannonser är beroende av Googles sökrobotar som samlar in data från webbplatsen och genererar webbplatsens rubrik och inriktningar. Om webbsidan inte kan genomsökas kan den inte användas med dynamiska sökannonser. Läs mer om vanliga problem med produktgenomsökning.
Nästa steg: Googlebot och AdsBot förser Google Ads med informationen som används för dynamiska sökannonser. Din webbansvariga kan se till att dina webbsidor inte blockerar dessa sökrobotar och förbättra informationen som är tillgänglig för dem med hjälp av vår Grundhandbok om sökmotoroptimering.
Om du använder AJAX på webbplatsen kan du läsa mer om hur du gör webbplatsen mer tillgänglig för Google.

Undergår granskning

Det tar vanligtvis upp till 24 timmar att genomsöka alla sidor i ett sidflöde när du har skapat eller ändrat flödet. Det kan ta längre tid om sidflödet är stort.
Nästa steg: Den här statusen visas om du gör ändringar i sidflödet genom att lägga till en webbadress, redigera en webbadress eller redigera en anpassad etikett. De flesta webbadresser genomsöks inom 24 timmar efter att du har ändrat i flödet.
Om du blockerar Google Ads från att genomsöka ditt innehåll kan du förhindra effektiva genomsökningar. Det här är sannolikt om du har laddat upp eller redigerat ett stort antal sidflödesposter samtidigt. Du kan kontrollera och justera genomsökningshastigheten i Search Console.
Om din webbplats inte har tillräcklig genomsökningskapacitet kan det ta betydligt längre tid att genomsöka alla sidor i sidflödet.

Relaterade länkar

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt