Løs problemer med de dynamiske søkeannonsene dine

Statusen for dynamiske annonsemål viser om målene dine er kvalifisert for annonsevisning. Hvis de dynamiske annonsemålene dine ikke vises, kan du finne årsaken ved å se på statusen deres.

Denne statusen er oppført under «Dynamiske annonsemål» på sidemenyen i Google Ads. I denne artikkelen forklarer vi hva de ulike statusene betyr, og hvordan du løser problemet.

Statustyper for dynamiske søkeannonser

De ulike statustypene er oppført nedenfor:

Statustype Eksempler
Statuser du selv kontrollerer

Kampanjen er satt på pause

Fjernet

Statuser knyttet til systembehandling Venter
Statuser som krever at du gjør endringer Under førstesidebud
Destinasjonen fungerer ikke Ingen samsvarende landingssider Ingen samsvarende søk Alle sidene er blokkert Destinasjonen kan ikke gjennomsøkes Destinasjonen samsvarer ikke Ingen overskrift er generert
Statuser som påvirkes av andre faktorer Overlappende mål

Hva statusene betyr, og hvordan du løser problemet

Ved å se på statusen for dynamiske annonsemål finner du ut om målet ditt er kvalifisert for annonsevisning til kunder. Målet har én av disse tre overordnede statusene:

 • Viser annonser
 • Viser ikke annonser, ettersom et søkeord, en annonsegruppe eller en kampanje er satt på pause eller fjernet
 • Viser ikke annonser på grunn av problemer med målet, nettstedet eller konfigurasjonen

Her er en oversikt over de ulike statustypene for dynamiske annonsemål, hva de betyr og hvordan du løser problemene:

Under førstesidebud

Det dynamiske annonsemålet ditt oppnår ikke gode resultater, ettersom budet er for lavt til at annonsen kan vises på den første siden med søkeresultater på en konsekvent måte.

Fremgangsmåten videre: Ta i bruk smart budgivning med dynamiske søkeannonser for å dra nytte av «budgivning under auksjonen». Finn ut mer om smart budgivning.

Kvalifisert: Venter

Etter at du har konfigurert den første dynamiske annonsegruppen din, går det opptil et døgn før det vises annonser fra denne gruppen.
Denne statusen viser også om kontoen ikke er kvalifisert til å vises (f.eks. hvis fakturering ikke er konfigurert) eller hvis konfigureringen av den dynamiske annonsegruppen ikke er fullført.
Fremgangsmåten videre: Gå gjennom kontoen og den dynamiske annonsegruppen for å bekrefte at de er riktig konfigurert og kvalifisert for visning. Vent i et døgn etter at du har bekreftet dette.

Kvalifisert (begrenset): Ingen samsvarende landingssider

Dette betyr at vi ikke finner kvalifiserte sider som samsvarer med det dynamiske annonsemålet. Dette kan skyldes ulike forhold, for eksempel at målet ikke er riktig konfigurert, at kampanjeinnstillingene ikke er kompatible med hverandre, eller at sidene ikke kan gjennomsøkes.
Fremgangsmåten videre: Sjekk konfigurasjonen og målene. Vær spesielt oppmerksom på følgende:
 • Sjekk at det dynamiske annonsemålet er riktig og samsvarer med målsidene dine. Hvis det dynamiske annonsemålet for eksempel er av typen «Nettadressen inneholder», bekrefter du at de målrettede nettadressene inneholder teksten i målet, og at målet er skrevet inn riktig.
 • Sjekk at domenet og kampanjen har riktige og samsvarende språkinnstillinger. Et dynamisk annonsemål vises for eksempel ikke hvis alle nettsidene dine er på fransk, mens språkmålrettingen for de dynamiske søkeannonsene er tysk.
 • Har nettstedet ditt en blokkering som gjør at Google-søkerobotene ikke kan indeksere nettadressene? Hvis du bruker robots.txt på nettstedet ditt for å forhindre at Googlebot skal kunne gjennomsøke sidene dine, er målet kanskje ikke kvalifisert for annonsevisning. Hvis GoogleBot blokkeres, men ikke AdsBot, kan du bruke målretting ved hjelp av sidefeeder fordi denne også benytter AdsBot-søkeroboter. Du finner mer informasjon i løsningene for statusen «Ikke godkjent: Destinasjonssiden kan ikke gjennomsøkes» nedenfor.

Vises sjelden: Få samsvarende søk

Dynamiske søkeannonser genererer automatisk mål som annonsen din kan vises for, ved å gå gjennom innholdet på nettsiden din for å finne relevante termer og temaer. Denne statusen betyr at Google Ads ikke kan identifisere mange søk som kvalifiserer for visning av de målrettede sidene dine i annonser, og det kan derfor hende at målet ikke utløser visninger eller at det utløser et lavt volum. Dynamiske søkeannonser fungerer godt på nettsider som har relevant tekst og er godt optimalisert for søkeroboter. Det kan være vanskelig for dynamiske søkeannonser å identifisere søk de kan vises på, på formater som PDF-er eller nettsider med mye bilder og minimalt med tekst.

Fremgangsmåten videre: Her er noen tips om hvordan du kan optimalisere nettsiden din for dynamiske søkeannonser:

 • Sørg for at folk raskt kan se hva siden din handler om. Da er det enklere for søkeroboter å identifisere hva som er på siden din, og det er enklere for brukere å navigere på nettstedet ditt.
 • Del opp innholdet i kategoriene der det er relevant. Da forenkles brukernavigeringen, og dynamiske søkeannonser kan generere kategorier du kan målrette mot.
 • Ta med alt relevant innhold på sidene dine. Da forenkles brukernavigeringen, og det blir enklere for deg å oppnå mer trafikk i de ulike kategoriene.

I startveiledningen for søkemotoroptimalisering kan du lese mer om hvordan du gjør nettstedet ditt tilgjengelig for søkerobotene våre.

Kvalifisert (begrenset): Overlappende mål

Målet utløser ikke visninger eller kan ha begrenset trafikk på grunn av et overlappende mål. Når flere mål samsvarer med et søk, foretrekker dynamiske søkeannonser å vise landingssiden som er mest relevant for brukerens søk.
Fremgangsmåten videre: Ingen handling er nødvendig. Hvis du ønsker at en nettside skal samsvare med et spesifikt mål, kan du bruke negative annonsemål for å styre hvilke landingssider hvert av annonsemålene samsvarer med.

Kvalifisert (begrenset): Alle sidene er blokkert

Ingen av de målrettede nettadressene er kvalifisert til visning, fordi de er blokkert av negative dynamiske annonsemål.
Hvis du for eksempel legger til en PAGE_CONTENT-ekskludering for «ikke på lager», og «ikke på lager» er oppført i teksten på alle nettsidene, vises det ikke annonser for de dynamiske annonsemålene dine.
Fremgangsmåten videre: Gå gjennom de negative dynamiske annonsemålene dine for å sjekke om noen av dem overlapper målene dine. I «Nettstedsdekning»-kolonnen ser du hvor stor prosentandel av sidene som omfattes av negative dynamiske annonsemål.

Vises sjelden: Ingen overskrift er generert

Dynamiske søkeannonser genererer overskrifter for reklamene dine dynamisk. I enkelte tilfeller klarer ikke dynamiske søkeannonser å gjøre dette. Dette kan skyldes at titlene på nettsidene dine er for korte, eller at teksten er utydelig.
Fremgangsmåten videre: Gå gjennom titlene på nettsidene dine, og sørg for at de er tydelige og beskrivende. Titlene på nettsidene har størst innflytelse på overskriften som genereres.
Ta en titt på disse tipsene for hvordan du gjør det enklere for Google å generere overskrifter i dynamiske søkeannonser basert på nettsidene sine.

Tilgjengelige statuser for det dynamiske annonsemålet Nettadressen er lik

Med det dynamiske annonsemålet «Nettadressen er lik» kan du målrette mot én nettadresse om gangen. Finn ut mer om «Nettadressen er lik».

Ikke godkjent: Destinasjonssiden fungerer ikke

Nettadressen i Nettadressen er lik-målet er ugyldig.
Fremgangsmåten videre: Sjekk at nettadressen er gyldig og kan lastes inn i en nettleser. Finn ut mer om krav til destinasjonsadresser.

Ikke godkjent: Destinasjonssiden kan ikke gjennomsøkes

For at Google Ads skal kunne generere overskrifter og mål for dynamiske søkeannonser, må Googles søkeroboter kunne samle inn data fra nettstedet. Hvis nettsiden du målretter mot ved hjelp av «Nettadressen er lik», ikke kan gjennomsøkes, kan denne nettsiden ikke brukes sammen med dynamiske søkeannonser. Finn ut mer om vanlige problemer ved gjennomsøking av produkter.
Fremgangsmåten videre: Google Ads får nødvendig informasjon til dynamiske søkeannonser fra GoogleBot og AdsBot. Ved hjelp av startveiledningen for søkemotoroptimalisering kan nettredaktøren din sørge for at disse søkerobotene ikke blokkeres av nettsidene dine, og at den tilgjengelige informasjonen fungerer optimalt for søkerobotene.
Hvis du bruker AJAX på nettstedet ditt, kan du finne ut hvordan du gjør nettstedet ditt mer tilgjengelig for Google.

Ikke godkjent: Avvik i destinasjonssider

Viderekobling over flere domener er ikke tillatt i mål av typen Nettadressen er lik. Hvis for eksempel nettadressen din eksempel.com viderekobler til eksempel.no, er denne nettadressen ikke kvalifisert for dynamiske søkeannonser.
Fremgangsmåten videre: Sjekk at det dynamiske annonsemålet i Nettadressen er lik er den endelige nettadressen etter alle viderekoblinger.
Hvis du for eksempel ønsker å vise en annonse for https://example.com/startside.html, angir du denne spesifikke adressen som dynamisk annonsemål. Du legger til eventuell sporingsinformasjon i delen for sporingsparametere i reklamene eller innstillingene dine.

Statuser for sidefeeder knyttet til dynamiske søkeannonser

Slik sjekker du statusen for sidefeeder:

 1. Klikk på verktøyikonet .
 2. Klikk på Bedriftsdata.
 3. Klikk på feeden du vil se statuser for.
 4. Du finner informasjonen under «Status»-kolonnen.

Her er en oversikt over de ulike typene statuser for oppføringer i sidefeeder, hva de betyr, og hvordan du løser problemene.

Godkjent

Nettadressene for sidefeeden er kvalifisert for å vises med et dynamisk annonsemål.

Fremgangsmåten videre: Følg veiledningen her for å velge målrettingskilden i kampanjen som inneholder den dynamiske annonsegruppen din. Da kan du målrette mot nettadresser fra sidefeeden din med et dynamisk annonsemål.

Godkjent (begrenset)

Nettadressen viderekobler til en annen nettside enn den som er angitt. Viderekoblingsadressen er innenfor det samme domenet, så den er kvalifisert for visning.

Fremgangsmåten videre: Nettadresser som viderekobler innenfor det samme domenet, er kvalifisert for visning. Du bør imidlertid sjekke at du målretter mot siden du ønsker å vise i annonsene.

Sjekk at nettadressen for sidefeeden er målrettet mot den endelige nettadressen etter alle viderekoblinger. Viderekoblingsadressen skal vises når du holder markøren over statusen.

Du bør også sjekke at du har lagt inn eventuell sporingsinformasjon i delen for sporingsparametere i annonsene eller innstillingene dine.

Ikke godkjent: Avvik i destinasjonssider

For dynamiske søkeannonser støttes ikke viderekobling over flere domener. Hvis nettadressen i sidefeeden er eksempel.no, mens nettadressen viderekobler til eksempel1.no, er nettadressen ikke kvalifisert for visning.
Fremgangsmåten videre: Sjekk at den endelige nettadressen har samme domene som nettadressen som er angitt i sidefeeden.

Ikke godkjent: Destinasjonssiden fungerer ikke

Nettadressen i målrettingen er ugyldig.
Fremgangsmåten videre: Sjekk at nettadressen er gyldig og kan lastes inn i en nettleser. Finn ut mer om krav til destinasjonsadresser.

Ikke godkjent: Nettadresse er duplisert

Hvis det er identiske nettadresser i en sidefeed, er bare nettadressen som ble lagt til sist i feeden, kvalifisert til å vises. Alle andre dupliserte nettadresser blir merket som «Ikke godkjent».
Fremgangsmåten videre: Gå gjennom den dupliserte nettadressen som er godkjent, og kontroller at de riktige etikettene er knyttet til den.
Du bør også fjerne ikke-godkjente dupliserte nettadresser for at det skal bli enklere å administrere feeden din.

Ikke godkjent: Kan ikke gjennomsøkes

For at Google Ads skal kunne generere overskrifter og mål for dynamiske søkeannonser, må Googles søkeroboter kunne samle inn data fra nettstedet. Hvis nettsiden ikke kan gjennomsøkes, kan den ikke brukes sammen med dynamiske søkeannonser. Finn ut mer om vanlige problemer ved gjennomsøking av produkter.
Fremgangsmåten videre: Google Ads får nødvendig informasjon til dynamiske søkeannonser fra GoogleBot og AdsBot. Ved hjelp av startveiledningen for søkemotoroptimalisering kan nettredaktøren din sørge for at disse søkerobotene ikke blokkeres av nettsidene dine, og at den tilgjengelige informasjonen fungerer optimalt for søkerobotene.
Hvis du bruker AJAX på nettstedet ditt, kan du finne ut hvordan du gjør nettstedet ditt mer tilgjengelig for Google.

Under evaluering

Det tar vanligvis opptil et døgn å gjennomsøke alle sidene i feeder etter at de er opprettet eller endret. For veldig store sidefeeder kan det ta lengre tid.
Fremgangsmåten videre: Denne statusen vises dersom du legger til eller endrer nettadresser eller endrer egendefinerte etiketter i sidefeeder. De fleste nettadressene gjennomsøkes innen et døgn etter at feeden endres.
Hvis du har lagt inn en blokkering som gjør at Google Ads ikke kan gjennomsøke innholdet ditt, kan det hende at du begrenser effektiv gjennomsøking. Dette er spesielt sannsynlig hvis du har lastet opp eller endret et stort antall oppføringer i en sidefeed på én gang. Du kan sjekke og endre gjennomsøkingsfrekvensen i Search Console.
Hvis nettstedet ditt ikke har tilstrekkelig kapasitet for gjennomsøking, kan det ta betydelig lengre tid å gjennomsøke alle sidene i feeden.

Linker til beslektet innhold

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt