Løs brudd på retningslinjene for dynamiske søkeannonser

Statusen for dynamiske annonsemål viser om målene dine er kvalifisert for annonsevisning. Hvis de dynamiske annonsemålene dine ikke vises, kan du finne årsaken ved å se på statusen deres. 

Denne statusen er oppført under «Dynamiske annonsemål» på sidemenyen i Google Ads. I denne artikkelen forklarer vi hva de ulike statusene betyr, og hvordan du løser problemet.

Statustyper for dynamiske søkeannonser

De ulike statustypene er oppført nedenfor:

Statustype Eksempler
Statuser du selv kontrollerer
 • Kampanjen er satt på pause
 • Fjernet

Statuser knyttet til Googles
behandling av nettsidene dine

 • Venter
Statuser som krever at du gjør endringer
 • Lavere enn anslaget for førstesidebud
 • Domenene samsvarer ikke
 • Nettadressen er ugyldig
 • Ingen samsvarende sider
 • Ingen samsvarende søk
 • Sidene er blokkert av negative automatiske mål
 • Siden kan ikke gjennomsøkes
 • Viderekobling over flere domener
 • Nettadressen er ikke indeksert
Statuser som påvirkes av andre faktorer
 • Overlappende mål

Hva statusene betyr, og hvordan du løser problemet

Ved å se på statusen for dynamiske annonsemål finner du ut om målet ditt er kvalifisert for annonsevisning til kunder. Målet har én av disse tre overordnede statusene:

 • Viser annonser
 • Viser ikke annonser, ettersom et søkeord, en annonsegruppe eller en kampanje er satt på pause eller fjernet
 • Viser ikke annonser på grunn av problemer med målet, nettstedet eller konfigurasjonen

Her er en oversikt over de ulike statustypene for søkeord og hvordan du løser problemene:

Status for dynamiske annonsemål Hva betyr statusen? Hva gjør jeg?
Lavere enn anslaget for førstesidebud Annonsen din oppnår ikke gode resultater, ettersom budet er for lavt til at annonsen kan vises på den første siden med søkeresultater. Øk budet. Finn ut mer om statuser for budstrategier
Ikke godkjent: Domenene samsvarer ikke Domenet som er angitt i kampanjeinnstillingene, samsvarer ikke med domenet for det dynamiske annonsemålet i Nettadressen er lik. Sjekk at domenet som er angitt i innstillingene for den dynamiske søkeannonsen, samsvarer med domenet for det dynamiske annonsemålet.
Ikke godkjent: Nettadressen er ugyldig Nettadressen i Nettadressen er lik-målet er ugyldig.  Sjekk at nettadressen er gyldig og kan lastes inn i en nettleser.
Ikke godkjent: Siden kan ikke gjennomsøkes For at Google Ads skal kunne generere overskrifter og mål for dynamiske søkeannonser, må Googles søkeroboter kunne samle inn data fra nettstedet. Hvis nettsiden du målretter mot ved hjelp av Nettadressen er lik, ikke kan gjennomsøkes, kan denne nettsiden ikke brukes sammen med dynamiske søkeannonser. Finn ut mer om vanlige problemer ved gjennomsøking av produkter

Google Ads får nødvendig informasjon til dynamiske søkeannonser fra GoogleBot og AdsBot. Ved hjelp av startveiledningen for søkemotoroptimalisering kan nettredaktøren din sørge for at disse søkerobotene ikke blokkeres av nettsidene dine, og at den tilgjengelige informasjonen fungerer optimalt for søkerobotene.

Finn ut mer om hvordan du feilsøker landingssider som ikke kan gjennomsøkes i en dynamisk annonsegruppe.

Hvis du bruker AJAX på nettstedet ditt, kan du finne ut hvordan du gjør nettstedet ditt mer tilgjengelig for Google

Finn ut hvordan du får nettstedet ditt til å fungere på Search Console

Ikke godkjent: Viderekobling over flere domener Viderekoblinger er ikke tillatt i mål av typen Nettadressen er lik

Sjekk at det dynamiske annonsemålet i Nettadressen er lik er den endelige nettadressen etter alle viderekoblinger. Viderekoblingsadressen skal vises når du holder markøren over statusen. 

Hvis du for eksempel ønsker å vise en annonse for https://example.com/startside.html, angir du denne spesifikke adressen som dynamisk annonsemål. Du legger til eventuell sporingsinformasjon i delen for sporingsparametere i reklamene eller innstillingene dine.

Kvalifisert: Venter

Etter at du har konfigurert den første dynamiske annonsegruppen din, går det opptil 24 timer før det vises annonser fra denne gruppen.

Denne statusen vises også hvis konfigureringen av den dynamiske annonsegruppen ikke er fullført. 

Gå gjennom den dynamiske annonsegruppen og bekreft at det fins minst én dynamisk søkeannonse i gruppen. Når du har bekreftet at annonsegruppen er riktig konfigurert, venter du 24 timer.
Kvalifisert (begrenset): Ingen samsvarende sider Dette betyr at vi ikke finner kvalifiserte sider som samsvarer med det dynamiske annonsemålet. Dette kan skyldes ulike forhold, som for eksempel at målet ikke riktig konfigurert, at kampanjeinnstillingene ikke er kompatible med hverandre, at den dynamiske annonsegruppen ikke inneholder annonser, eller at sidene ikke kan gjennomsøkes.  Sjekk konfigurasjonen og målene. Vær spesielt oppmerksom på følgende:
 • Sjekk at det dynamiske annonsemålet er riktig og samsvarer med målsidene dine. Hvis det dynamiske annonsemålet for eksempel er av typen «Nettadressen er lik», bekrefter du at nettadressen fins og er skrevet riktig. 
 • Sørg for at den dynamiske annonsegruppen inneholder annonser.
 • Sjekk at domenet og kampanjen har riktige og samsvarende språkinnstillinger. Et dynamisk annonsemål vises for eksempel ikke hvis alle nettsidene dine er på fransk, mens språkmålrettingen for de dynamiske søkeannonsene er tysk. 
 • Har nettstedet ditt en blokkering som gjør at Google-søkerobotene ikke kan indeksere nettadressene? Hvis du bruker robots.txt på nettstedet ditt for å forhindre at Googlebot skal kunne gjennomsøke sidene dine, er målet kanskje ikke kvalifisert for annonsevisning. Hvis GoogleBot blokkeres, men ikke AdsBot, kan du omgå indekseringsprosessen ved å bruke målretting ved hjelp av sidefeeder og legge til sider direkte i kampanjen din. Du finner mer informasjon i løsningene for statusen «Ikke godkjent: Siden kan ikke gjennomsøkes» nedenfor.
Kvalifisert (begrenset): Ingen samsvarende søk Dynamiske søkeannonser fungerer godt på nettsider AdsBot kan gjennomsøke for å identifisere relevante overskrifter og søk det kan vises annonser for. Denne statusen betyr at Google Ads ikke kan identifisere søk som kvalifiserer for visning av de målrettede sidene dine i annonser.

I startveiledningen for søkemotoroptimalisering kan du lese mer om hvordan du gjør nettstedet ditt tilgjengelig for søkerobotene våre. 

Du bør også sjekke at nettsidene dine har klare og beskrivende overskrifter. Ta en titt på disse tipsene for hvordan du gjør det enklere for Google å generere overskrifter i dynamiske søkeannonser basert på nettsidene sine. 

Kvalifisert (begrenset): Overlappende mål

Målet utløser ikke visninger eller kan ha begrenset trafikk på grunn av et overlappende mål som er mer begrenset eller forventes å være mer effektivt.

Trafikken til nettsidene dine rettes mot målet som sannsynligvis fungerer best. Du behøver ikke å gjøre noe.
Kvalifisert (begrenset): Sider blokkert av negative dynamiske annonsemål

Et negativt dynamisk annonsemål overlapper målet ditt, slik at målet ikke er kvalifisert for annonsevisning.

Hvis du for eksempel legger til en PAGE_CONTENT-ekskludering for «ikke på lager», og «ikke på lager» er oppført i teksten på alle nettsidene, vises det ikke annonser for de dynamiske annonsemålene dine.

Gå gjennom de negative dynamiske annonsemålene dine for å sjekke om noen av dem overlapper målene dine. I «Nettstedsdekning»-kolonnen ser du hvor stor prosentandel av sidene som omfattes av negative dynamiske annonsemål. Finn ut mer om målretting av annonser

Statuser for sidefeeder knyttet til dynamiske søkeannonser

Slik sjekker du statusen for en sidefeed:

 1. Klikk på verktøyikonet .
 2. Klikk på Bedriftsdata.
 3. Klikk på feeden du vil se statuser for.
 4. Du finner informasjonen under «Status»-kolonnen.

Her er en oversikt over de ulike typene statuser for oppføringer i sidefeeder, hva de betyr, og hvordan du løser problemene.

Status for dynamiske annonsemål Hva betyr statusen? Hva gjør jeg?
Godkjent Nettadressene for sidefeeden er kvalifisert for å vises med et dynamisk annonsemål. Følg denne veiledningen for å konfigurere en dynamisk annonsegruppe målrettet mot nettadressene i en sidefeed.
Godkjent (begrenset) Nettadressen som er angitt, viderekobler til en nettside under det samme domenet. 

Nettadresser som viderekobler innenfor det samme domenet, er kvalifisert for visning. Du bør imidlertid sjekke at du målretter mot siden du ønsker å vise i annonsene.

Sjekk at nettadressen for sidefeeden er målrettet mot den endelige nettadressen etter alle viderekoblinger. Viderekoblingsadressen skal vises når du holder markøren over statusen.

Du bør også sjekke at du har lagt inn eventuell sporingsinformasjon i delen for sporingsparametere i annonsene eller innstillingene dine.

Ikke godkjent: Avvik i destinasjonssider  For dynamiske søkeannonser støttes ikke viderekobling over flere domener.

Sjekk at den endelige nettadressen har samme domene som nettadressen som er angitt i sidefeeden.

Hvis nettadressen i sidefeeden er eksempel.no, mens nettadressen viderekobler til eksempel1.no, er nettadressen ikke kvalifisert for å vises.

Ikke godkjent: Destinasjonssiden fungerer ikke Nettadressen i målrettingen er ugyldig.  Sjekk at nettadressen er gyldig og kan lastes inn i en nettleser.
Ikke godkjent: Nettadresse er duplisert Hvis det er identiske nettadresser i en sidefeed, er bare nettadressen som ble lagt til sist i feeden, kvalifisert til å vises. Alle andre dupliserte nettadresser blir merket som «Ikke godkjent». 

Gå gjennom etikettene som er knyttet til de dupliserte nettadressene, og kontroller at de riktige etikettene er knyttet til nettadressen som er godkjent og vises.

Du bør også fjerne ikke-godkjente dupliserte nettadresser for å gjøre det enklere å administrere feeden din. 

Ikke godkjent: Kan ikke gjennomsøkes For at Google Ads skal kunne generere overskrifter og mål for dynamiske søkeannonser, må Googles søkeroboter kunne samle inn data fra nettstedet. Hvis nettsiden ikke kan gjennomsøkes, kan den ikke brukes sammen med dynamiske søkeannonser.  Finn ut mer om vanlige problemer ved gjennomsøking av produkter

Google Ads får nødvendig informasjon til dynamiske søkeannonser fra GoogleBot og AdsBot. Ved hjelp av startveiledningen for søkemotoroptimalisering kan nettredaktøren din sørge for at disse søkerobotene ikke blokkeres av nettsidene dine, og at den tilgjengelige informasjonen fungerer optimalt for søkerobotene.

Hvis du bruker AJAX på nettstedet ditt, kan du finne ut hvordan du gjør nettstedet ditt mer tilgjengelig for Google

Finn ut hvordan du får nettstedet ditt til å fungere på Search Console

Under evaluering: Venter på gjennomsøking Det kan ta opptil 24 timer å gjennomsøke alle sidene i en feed etter at du har opprettet eller endret den.

Denne statusen vises dersom du legger til eller endrer en nettadresse eller endrer egendefinerte etiketter i en sidefeed. De fleste nettadressene gjennomsøkes innen 24 timer etter at feeden endres. 

Hvis du ikke har lagt inn en blokkering som gjør at Google Ads ikke kan gjennomsøke innholdet ditt, kan problemene skyldes andre forhold – for eksempel at du har lastet opp eller endret et stort antall oppføringer i en sidefeed på én gang. Du kan sjekke og endre gjennomsøkingsfrekvensen i Search Console.

Hvis nettstedet ditt ikke har tilstrekkelig kapasitet for gjennomsøking, kan det ta betydelig lengre tid å gjennomsøke alle sidene i feeden.

Hvis du bruker klikksporing for annonsene dine, bør du sjekke om dette har innvirkning på kapasiteten for gjennomsøking.

Link til beslektet innhold

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?