Διόρθωση ζητημάτων στις δυναμικές διαφημίσεις αναζήτησης

Η κατάσταση στόχου δυναμικής διαφήμισης δηλώνει αν ο κάθε στόχος σας είναι κατάλληλος για προβολή ή όχι. Αν οι στόχοι δυναμικής διαφήμισης δεν προβάλλονται, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κατάσταση για να διαπιστώσετε τη φύση του προβλήματος.

Αυτές οι καταστάσεις εμφανίζονται στην ενότητα Στόχοι δυναμικής διαφήμισης, στο μενού σελίδων του Google Ads. Αυτό το άρθρο εξηγεί τι σημαίνουν οι διάφορες καταστάσεις και πώς μπορούν να επιλυθούν.

Τύποι καταστάσεων δυναμικών διαφημίσεων αναζήτησης

Ακολουθούν οι διάφοροι τύποι κατάστασης:

Τύπος κατάστασης Παραδείγματα
Καταστάσεις που ελέγχετε

Η καμπάνια τέθηκε σε παύση

Καταργήθηκε

Καταστάσεις που σχετίζονται με την επεξεργασία συστήματος Σε εκκρεμότητα
Καταστάσεις για τις οποίες απαιτείται κάποια αλλαγή από εσάς

Κάτω από την προσφορά πρώτης σελίδας

Ο προορισμός δεν λειτουργεί

Δεν υπάρχουν σελίδες προορισμού που να αντιστοιχούν

Δεν υπάρχουν ερωτήματα που να αντιστοιχούν

Όλες οι σελίδες αποκλείστηκαν

Ο προορισμός δεν είναι ανιχνεύσιμος

Αναντιστοιχία προορισμού

Δεν δημιουργήθηκε επικεφαλίδα

Καταστάσεις που επηρεάζονται από άλλους παράγοντες Αλληλεπικαλυπτόμενος στόχος

Τι σημαίνουν και τι μπορείτε να κάνετε

Η κατάσταση στόχου δυναμικής διαφήμισης δηλώνει αν ο στόχος σας είναι κατάλληλος για προβολή διαφημίσεων σε πελάτες. Γενικά, η κατάσταση του στόχου σας θα είναι μία από τις εξής τρεις:

 • Προβάλλει διαφημίσεις.
 • Δεν προβάλλει διαφημίσεις, επειδή θέσατε σε παύση ή καταργήσατε μια λέξη-κλειδί, ομάδα διαφημίσεων ή καμπάνια.
 • Δεν προβάλλει διαφημίσεις, επειδή έχει προκύψει κάποιο ζήτημα με τον στόχο, τον ιστότοπο ή τη ρύθμιση.

Ακολουθούν οι διάφοροι τύποι κατάστασης στόχου δυναμικής διαφήμισης, τι σημαίνουν και τι μπορείτε να κάνετε για αυτούς:

Κάτω από την προσφορά πρώτης σελίδας

Ο στόχος δυναμικής διαφήμισης δεν έχει καλή απόδοση, επειδή η προσφορά του είναι υπερβολικά χαμηλή για τη συνεπή εμφάνιση διαφημίσεων στην πρώτη σελίδα των αποτελεσμάτων αναζήτησης.

Επόμενα βήματα: Αξιοποιήστε την Έξυπνη υποβολή προσφορών με τις δυναμικές διαφημίσεις αναζήτησης, για να επωφεληθείτε από την "υποβολή προσφορών κατά τη δημοπρασία". Μάθετε περισσότερα σχετικά με την Έξυπνη υποβολή προσφορών.

Κατάλληλος: Σε εκκρεμότητα

Απαιτούνται έως και 24 ώρες από τη στιγμή που θα ρυθμίσετε την πρώτη ομάδα δυναμικών διαφημίσεων, έως ότου αυτή αρχίσει να προβάλλει διαφημίσεις.
Αυτή η κατάσταση δείχνει επίσης αν ο λογαριασμός δεν είναι κατάλληλος για προβολή (για παράδειγμα, αν δεν έχει ρυθμιστεί η χρέωση) ή αν δεν έχει ολοκληρωθεί η ρύθμιση της ομάδας δυναμικών διαφημίσεων.
Επόμενα βήματα: Ελέγξτε τον λογαριασμό και την ομάδα δυναμικών διαφημίσεων, για να επιβεβαιώσετε ότι έχουν ρυθμιστεί σωστά και ότι είναι κατάλληλα για προβολή. Αφού επιβεβαιώσετε τα παραπάνω, περιμένετε 24 ώρες.

Κατάλληλος (υπό περιορισμούς): Δεν υπάρχουν σελίδες προορισμού αντιστοίχισης

Αυτό σημαίνει ότι το Google Ads δεν βρίσκει κατάλληλες σελίδες που αντιστοιχούν στον στόχο δυναμικής διαφήμισης. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους μπορεί να συμβαίνει αυτό. Για παράδειγμα, ενδέχεται να έχουν προκύψει ζητήματα με τη ρύθμιση του στόχου, να έχουν οριστεί μη συμβατές ρυθμίσεις καμπάνιας ή οι σελίδες να μην μπορούν να ανιχνευτούν.
Επόμενα βήματα: Ελέγξτε τη ρύθμιση και τους στόχους σας. Ορισμένα πράγματα που πρέπει να προσέξετε:
 • Βεβαιωθείτε ότι ο στόχος δυναμικής διαφήμισης είναι σωστός και αντιστοιχεί στις σελίδες που στοχεύετε. Για παράδειγμα, εάν ο στόχος δυναμικής διαφήμισης είναι στόχος του τύπου "Το URL περιέχει", επιβεβαιώστε ότι τα στοχευμένα URL περιέχουν το κείμενο στον στόχο και ότι ο στόχος είναι γραμμένος σωστά.
 • Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις γλώσσας του τομέα και της καμπάνιας είναι σωστές και ταιριάζουν. Για παράδειγμα, ένας στόχος δυναμικής διαφήμισης δεν μπορεί να προβληθεί, αν όλες οι ιστοσελίδες σας είναι στα Γαλλικά, αλλά η γλώσσα που στοχεύετε στις ρυθμίσεις δυναμικών διαφημίσεων αναζήτησης είναι τα Γερμανικά.
 • Μήπως ο ιστότοπός σας αποκλείει την ευρετηρίαση URL από ανιχνευτές της Google; Για παράδειγμα, αν ο ιστότοπός σας χρησιμοποιεί το αρχείο robots.txt για να αποτρέπει την ανίχνευση των σελίδων σας από το Googlebot, τότε ο στόχος ενδέχεται να μην είναι κατάλληλος για προβολή. Αν ο ιστότοπός σας αποκλείει το Googlebot, αλλά δεν αποκλείει το AdsBot, τότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στόχευση βάσει URL, είτε μέσω του στόχου "Το URL ισούται" είτε μέσω ροών σελίδων, επειδή αυτές χρησιμοποιούν ανιχνευτές AdsBot. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις λύσεις για την κατάσταση "Απορρίφθηκε: Ο προορισμός δεν είναι ανιχνεύσιμος" παρακάτω.

Εμφανίζεται σπάνια: Λίγα ερωτήματα αντιστοίχισης

Οι δυναμικές διαφημίσεις αναζήτησης δημιουργούν αυτόματα στόχους για την προβολή της διαφήμισής σας ελέγχοντας το περιεχόμενο της ιστοσελίδας σας για εύρεση σχετικών όρων και θεμάτων. Αυτή η κατάσταση δηλώνει ότι το Google Ads δεν είναι σε θέση να προσδιορίσει πολλές αναζητήσεις όπου μπορούν να προβληθούν διαφημίσεις από τις σελίδες που στοχεύετε. Επομένως, ο στόχος ενδέχεται να μην προβάλλεται ή να έχει χαμηλό όγκο αναζητήσεων. Οι δυναμικές διαφημίσεις αναζήτησης λειτουργούν καλά με ιστοσελίδες που έχουν σχετικό κείμενο και έχουν βελτιστοποιηθεί σωστά για ανιχνευτές ιστοσελίδων. Μορφές όπως PDF ή ιστοσελίδες που έχουν πολλές εικόνες και ελάχιστο κείμενο μπορεί να είναι δύσκολες για τον εντοπισμό ερωτημάτων βάσει των οποίων θα γίνει προβολή από τις δυναμικές διαφημίσεις αναζήτησης.

Επόμενα βήματα: Ακολουθούν ορισμένες συμβουλές για τη βελτιστοποίηση της ιστοσελίδας σας για τις δυναμικές διαφημίσεις αναζήτησης:

 • Βεβαιωθείτε ότι οι χρήστες μπορούν να καταλάβουν με μια ματιά το αντικείμενο της σελίδας σας. Αυτό θα βοηθήσει τους ανιχνευτές ιστοσελίδων να εντοπίσουν τα περιεχόμενα της σελίδας σας και θα διευκολύνει την πλοήγηση των χρηστών στον ιστότοπό σας.
 • Αναλύστε τις κατηγορίες όπου χρειάζεται. Αυτό θα βελτιώσει την πλοήγηση των χρηστών και θα επιτρέψει στις δυναμικές διαφημίσεις αναζήτησης να δημιουργήσουν κατηγορίες που μπορείτε να στοχεύσετε.
 • Αναφέρετε όλο το σχετικό περιεχόμενο στις σελίδες σας. Αυτό θα βελτιώσει την πλοήγηση των χρηστών και θα σας βοηθήσει να λάβετε περισσότερη επισκεψιμότητα σε κάθε κατηγορία.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς να κάνετε τον ιστότοπό σας προσβάσιμο στους ανιχνευτές μας, ανατρέχοντας στον Οδηγό έναρξης βελτιστοποίησης της μηχανής αναζήτησης.

Κατάλληλος (υπό περιορισμούς): Αλληλεπικαλυπτόμενος στόχος

Ο στόχος ενδέχεται να μην προβάλλεται ή να έχει περιορισμένη επισκεψιμότητα λόγω ενός αλληλεπικαλυπτόμενου στόχου. Όταν υπάρχουν πολλοί στόχοι κατάλληλοι για αντιστοίχιση με ένα ερώτημα, οι δυναμικές διαφημίσεις αναζήτησης προτιμούν να προβάλλουν τη σελίδα προορισμού με τη μεγαλύτερη συνάφεια για το ερώτημα αναζήτησης του χρήστη.
Επόμενα βήματα: Δεν απαιτείται κάποια ενέργεια. Αν θέλετε μια ιστοσελίδα να αντιστοιχεί σε έναν συγκεκριμένο στόχο, χρησιμοποιήστε αρνητικούς στόχους διαφημίσεων, για να ελέγξετε ποιες σελίδες προορισμού αντιστοιχούν σε κάθε στόχο διαφήμισης.

Κατάλληλος (υπό περιορισμούς): Όλες οι σελίδες αποκλείστηκαν

Όλα τα στοχευμένα URL δεν είναι κατάλληλα για προβολή, επειδή έχουν αποκλειστεί από αρνητικούς στόχους δυναμικής διαφήμισης.
Για παράδειγμα, αν προσθέσετε μια εξαίρεση PAGE_CONTENT για "μη διαθέσιμο", αλλά η φράση "μη διαθέσιμο" υπάρχει στο κείμενο σε κάθε ιστοσελίδα, αποτρέπεται η προβολή των στόχων δυναμικής διαφήμισης.
Επόμενα βήματα: Ελέγξτε τους αρνητικούς στόχους δυναμικής διαφήμισης, για να δείτε αν κάποιος από αυτούς αλληλεπικαλύπτεται με τους στόχους σας. Μπορείτε να ανατρέξετε στη στήλη Κάλυψη ιστοτόπου, για να δείτε το ποσοστό των σελίδων που καλύπτονται από κάποιον αρνητικό στόχο δυναμικής διαφήμισης.

Προβάλλονται σπάνια: Δεν δημιουργήθηκε επικεφαλίδα

Οι δυναμικές διαφημίσεις αναζήτησης δημιουργούν με δυναμικό τρόπο επικεφαλίδες για τα δημιουργικά σας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι δυναμικές διαφημίσεις αναζήτησης δεν είναι σε θέση να το κάνουν αυτό. Αυτό θα μπορούσε να οφείλεται στο γεγονός ότι οι τίτλοι των ιστοσελίδων σας είναι πολύ σύντομοι ή το κείμενο δεν είναι σαφές.
Επόμενα βήματα: Ελέγξτε τους τίτλους των ιστοσελίδων και βεβαιωθείτε ότι είναι σαφείς και περιγραφικοί. Οι τίτλοι ιστοσελίδων έχουν τη μεγαλύτερη επιρροή στην επικεφαλίδα που δημιουργείται.
Δείτε αυτές τις συμβουλές, για να διευκολύνετε την Google να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα σας για να δημιουργεί επικεφαλίδες δυναμικών διαφημίσεων αναζήτησης.

Διαθέσιμες καταστάσεις για τους στόχους δυναμικής διαφήμισης Το URL ισούται

Με τον στόχο δυναμικής διαφήμισης "Το URL ισούται" μπορείτε να στοχεύσετε ένα URL τη φορά. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον στόχο "Το URL ισούται".

Απορρίφθηκε: Ο προορισμός δεν λειτουργεί

Το URL στόχου URL_EQUALS δεν είναι έγκυρο.
Επόμενα βήματα: Ελέγξτε το URL, για να βεβαιωθείτε ότι είναι έγκυρο και ότι φορτώνει σε ένα πρόγραμμα περιήγησης. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις απαιτήσεις για το URL προορισμού.

Απορρίφθηκε: Ο προορισμός δεν είναι ανιχνεύσιμος

Οι δυναμικές διαφημίσεις αναζήτησης βασίζονται σε ανιχνευτές ιστοσελίδων της Google για τη συλλογή δεδομένων από τον ιστότοπο, με σκοπό τη δημιουργία της επικεφαλίδας και των στόχων του ιστοτόπου. Αν η ιστοσελίδα που στοχεύετε με το URL_EQUALS δεν μπορεί να ανιχνευτεί, τότε οι ιστοσελίδες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν με δυναμικές διαφημίσεις αναζήτησης. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα συνήθη ζητήματα ανίχνευσης προϊόντων.
Επόμενα βήματα: Το Googlebot και το AdsBot παρέχουν στο Google Ads τις πληροφορίες που χρησιμοποιούν οι δυναμικές διαφημίσεις αναζήτησης. Ο webmaster μπορεί να διασφαλίσει ότι οι ιστοσελίδες σας δεν αποκλείουν αυτούς τους ανιχνευτές, καθώς και να βελτιώσει τις πληροφορίες που διατίθενται σε αυτούς, ακολουθώντας αυτόν τον Οδηγό έναρξης βελτιστοποίησης της μηχανής αναζήτησης.

Απορρίφθηκε: Αναντιστοιχία προορισμού

Ο στόχος URL_EQUALS δεν επιτρέπει ανακατευθύνσεις μεταξύ τομέων. Για παράδειγμα, εάν το δικό σας url example.com πραγματοποιήσει ανακατεύθυνση στο example.jp, αυτό το URL δεν θα είναι κατάλληλο για τις δυναμικές διαφημίσεις αναζήτησης.
Επόμενα βήματα: Βεβαιωθείτε ότι στοχεύετε το τελικό URL μετά από όλες τις ανακατευθύνσεις με τους στόχους δυναμικών διαφημίσεων URL_EQUALS.
Για παράδειγμα, αν θέλετε να προβάλετε μια διαφήμιση για τη διεύθυνση https://example.com/home.html, καταχωρίστε ακριβώς αυτήν τη διεύθυνση στον στόχο δυναμικής διαφήμισης, καθώς και πληροφορίες παρακολούθησης στο τμήμα παραμέτρων παρακολούθησης των δημιουργικών ή των ρυθμίσεών σας.

Καταστάσεις ροής σελίδων δυναμικών διαφημίσεων αναζήτησης

Για να προβάλετε τις καταστάσεις ροής σελίδων:

 1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο εργαλείων Google Ads | tools [Icon].
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Επιχειρηματικά δεδομένα.
 3. Κάντε κλικ στη ροή για την οποία θέλετε να προβάλετε τις καταστάσεις.
 4. Οι πληροφορίες θα παρατίθενται στη στήλη Κατάσταση.

Ακολουθούν οι διάφοροι τύποι κατάστασης καταχώρισης ροής σελίδων, τι σημαίνουν και τι μπορείτε να κάνετε για αυτούς:

Εγκρίθηκε

Τα URL ροής σελίδων είναι κατάλληλα για προβολή με έναν στόχο δυναμικής διαφήμισης.

Επόμενα βήματα: Ακολουθήστε τις οδηγίες εδώ, για να επιλέξετε την πηγή στόχευσης στην καμπάνια που περιέχει την ομάδα δυναμικών διαφημίσεων. Αυτό θα σας επιτρέψει να στοχεύσετε URL από τη ροή σελίδων σας με έναν στόχο δυναμικής διαφήμισης.

Εγκρίθηκε (υπό περιορισμούς)

Το URL οδηγεί σε διαφορετική ιστοσελίδα από αυτήν που καθορίζεται. Το URL ανακατεύθυνσης βρίσκεται εντός του ίδιου τομέα, επομένως είναι κατάλληλο για προβολή.

Επόμενα βήματα: Τα URL που ανακατευθύνουν στον ίδιο τομέα είναι κατάλληλα για προβολή. Ωστόσο, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι στοχεύετε τη σελίδα στην οποία σκοπεύετε να προβάλλετε διαφημίσεις.

Ελέγξτε το URL ροής σελίδων και βεβαιωθείτε ότι στοχεύετε το τελικό URL μετά από όλες τις ανακατευθύνσεις. Το URL ανακατεύθυνσης θα πρέπει να εμφανίζεται αν τοποθετήσετε τον δείκτη του ποντικιού επάνω στην κατάσταση.

Θα πρέπει επίσης να βεβαιωθείτε ότι έχετε καταχωρίσει τις πληροφορίες παρακολούθησης στην ενότητα παραμέτρων παρακολούθησης των διαφημίσεων ή των ρυθμίσεων.

Απορρίφθηκε: Αναντιστοιχία προορισμού

Οι δυναμικές διαφημίσεις αναζήτησης δεν επιτρέπουν ανακατευθύνσεις μεταξύ τομέων. Για παράδειγμα, αν το URL ροής σελίδων είναι example.com, αλλά το URL ανακατευθύνει στο example1.com, τότε το URL δεν θα είναι κατάλληλο για προβολή.
Επόμενα βήματα: Βεβαιωθείτε ότι το τελικό URL έχει τον ίδιο τομέα με το URL που καθορίζεται στη ροή σελίδων.

Απορρίφθηκε: Ο προορισμός δεν λειτουργεί

Το URL στόχευσης δεν είναι έγκυρο.
Επόμενα βήματα: Ελέγξτε το URL, για να βεβαιωθείτε ότι είναι έγκυρο και ότι φορτώνει σε ένα πρόγραμμα περιήγησης. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις απαιτήσεις για το URL προορισμού.

Απορρίφθηκε: Διπλότυπο URL

Εάν υπάρχουν πανομοιότυπα URL σε μια ροή σελίδας, μόνο το URL που προστέθηκε πιο πρόσφατα στη ροή είναι κατάλληλο για προβολή. Σε όλα τα άλλα διπλότυπα URL θα προστίθεται η ετικέτα Απορρίφθηκε.
Επόμενα βήματα: Ελέγξτε το διπλότυπο URL που εγκρίνεται και βεβαιωθείτε ότι συσχετίζονται με αυτό οι σωστές ετικέτες.
Θα πρέπει επίσης να καταργήσετε τα διπλότυπα URL που έχουν απορριφθεί, για να διευκολύνετε τη διαχείριση της ροής σας.

Απορρίφθηκε: Χωρίς δυνατότητα ανίχνευσης

Οι δυναμικές διαφημίσεις αναζήτησης βασίζονται σε ανιχνευτές ιστοσελίδων της Google για τη συλλογή δεδομένων από τον ιστότοπο, με σκοπό τη δημιουργία της επικεφαλίδας και των στόχων του ιστοτόπου. Αν η ιστοσελίδα δεν μπορεί να ανιχνευτεί, τότε η ιστοσελίδα δεν θα λειτουργεί με δυναμικές διαφημίσεις αναζήτησης. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα συνήθη ζητήματα ανίχνευσης προϊόντων.
Επόμενα βήματα: Το Googlebot και το AdsBot παρέχουν στο Google Ads τις πληροφορίες που χρησιμοποιούν οι δυναμικές διαφημίσεις αναζήτησης. Ο webmaster μπορεί να διασφαλίσει ότι οι ιστοσελίδες σας δεν αποκλείουν αυτούς τους ανιχνευτές, καθώς και να βελτιώσει τις πληροφορίες που διατίθενται σε αυτούς, ακολουθώντας αυτόν τον Οδηγό έναρξης βελτιστοποίησης της μηχανής αναζήτησης.

Υπό εξέταση

Αφού δημιουργήσετε ή τροποποιήσετε μια ροή σελίδων, συνήθως χρειάζονται έως και 24 ώρες για να ανιχνευτούν όλες οι σελίδες της. Μπορεί να χρειαστεί περισσότερος χρόνος εάν η ροή σελίδων είναι πολύ μεγάλη.
Επόμενα βήματα: Αυτή η κατάσταση εμφανίζεται αν τροποποιήσετε τη ροή σελίδων προσθέτοντας ένα URL, αν επεξεργαστείτε ένα URL ή αν επεξεργαστείτε προσαρμοσμένες ετικέτες. Τα περισσότερα URL θα πρέπει να ανιχνευτούν εντός 24 ωρών από τη στιγμή που θα πραγματοποιηθεί κάποια αλλαγή στη ροή.
Αν αποκλείετε την ανίχνευση του περιεχομένου σας από το Google Ads, ενδέχεται να περιορίζετε αποτελεσματικές ανιχνεύσεις. Αυτό είναι αρκετά πιθανό, αν έχετε ανεβάσει ή επεξεργαστεί ταυτόχρονα μεγάλο αριθμό καταχωρίσεων ροής σελίδων. Μπορείτε να ελέγξετε και να προσαρμόσετε τον ρυθμό ανίχνευσης στο Search Console.
Αν ο ιστότοπός σας δεν διαθέτει επαρκή δυνατότητα ανίχνευσης, ενδέχεται να χρειαστεί πολύ περισσότερος χρόνος για να ολοκληρωθεί η ανίχνευση όλων των σελίδων στη ροή σελίδων.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας