Διορθώστε ζητήματα απόρριψης στις δυναμικές διαφημίσεις αναζήτησης

Η κατάσταση στόχου δυναμικής διαφήμισης δηλώνει αν ο κάθε στόχος σας είναι κατάλληλος για προβολή ή όχι. Αν οι στόχοι δυναμικής διαφήμισης δεν προβάλλονται, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κατάσταση για να διαπιστώσετε τη φύση του προβλήματος. 

Αυτές οι καταστάσεις εμφανίζονται στην ενότητα Στόχοι δυναμικής διαφήμισης, στο μενού σελίδων του Google Ads. Αυτό το άρθρο εξηγεί τι σημαίνουν οι διάφορες καταστάσεις και πώς μπορούν να επιλυθούν.

Τύποι καταστάσεων δυναμικών διαφημίσεων αναζήτησης

Ακολουθούν οι διάφοροι τύποι κατάστασης:

Τύπος κατάστασης Παραδείγματα
Καταστάσεις που ελέγχετε
 • Η καμπάνια τέθηκε σε παύση
 • Καταργήθηκε

Καταστάσεις σχετικά με την πρόοδο του συστήματος της Google
όσον αφορά στην επεξεργασία των ιστοσελίδων σας

 • Σε εκκρεμότητα
Καταστάσεις για τις οποίες απαιτείται κάποια αλλαγή από εσάς
 • Κάτω από την εκτίμηση προσφοράς για προβολή στην πρώτη σελίδα
 • Αναντιστοιχία τομέα
 • Μη έγκυρο URL
 • Δεν υπάρχουν αντίστοιχες σελίδες
 • Δεν υπάρχουν αντίστοιχα ερωτήματα
 • Σελίδες που αποκλείστηκαν από αρνητικούς αυτόματους στόχους
 • Η σελίδα δεν μπορεί να ανιχνευτεί
 • Ανακατεύθυνση ή μεταξύ τομέων
 • Το URL δεν έχει ευρετηριαστεί
Καταστάσεις που επηρεάζονται από άλλους παράγοντες
 • Αλληλεπικαλυπτόμενος στόχος

Τι σημαίνουν και τι μπορείτε να κάνετε

Η κατάσταση στόχου δυναμικής διαφήμισης δηλώνει αν ο στόχος σας είναι κατάλληλος για προβολή διαφημίσεων σε πελάτες. Γενικά, η κατάσταση του στόχου σας θα είναι μία από τις εξής τρεις:

 • Προβάλλει διαφημίσεις
 • Δεν προβάλλει διαφημίσεις, επειδή θέσατε σε παύση ή καταργήσατε μια λέξη-κλειδί, ομάδα διαφημίσεων ή καμπάνια
 • Δεν προβάλλει διαφημίσεις, επειδή έχει προκύψει κάποιο ζήτημα με τον στόχο, τον ιστότοπο ή τη ρύθμιση

Ακολουθούν οι διάφοροι τύποι κατάστασης λέξης-κλειδιού, τι σημαίνουν και τι μπορείτε να κάνετε για αυτούς:

Κατάσταση στόχου δυναμικής διαφήμισης Τι σημαίνει Επόμενα βήματα
Κάτω από την εκτίμηση προσφοράς για προβολή στην πρώτη σελίδα Η διαφήμισή σας δεν έχει καλή απόδοση, επειδή η προσφορά της είναι υπερβολικά χαμηλή για την εμφάνιση διαφημίσεων στην πρώτη σελίδα των αποτελεσμάτων αναζήτησης. Αυξήστε την προσφορά. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις καταστάσεις στρατηγικών προσφοράς εδώ
Απορρίφθηκε: Αναντιστοιχία τομέα Ο τομέας που καθορίζεται στις ρυθμίσεις καμπάνιας δεν αντιστοιχεί στον τομέα του στόχου δυναμικής διαφήμισης URL_EQUALS. Βεβαιωθείτε ότι ο τομέας που καθορίζεται στις ρυθμίσεις δυναμικής διαφήμισης αναζήτησης είναι ο ίδιος που χρησιμοποιείται για τον στόχο δυναμικής διαφήμισης.
Απορρίφθηκε: Μη έγκυρο URL Το URL στόχου URL_EQUALS δεν είναι έγκυρο.  Ελέγξτε το URL, για να βεβαιωθείτε ότι είναι έγκυρο και φορτώνει σε ένα πρόγραμμα περιήγησης.
Απορρίφθηκε: Η σελίδα δεν μπορεί να ανιχνευτεί Οι δυναμικές διαφημίσεις αναζήτησης βασίζονται σε ανιχνευτές ιστοτόπου της Google για τη συλλογή δεδομένων από τον ιστότοπο, με σκοπό τη δημιουργία της επικεφαλίδας και των στόχων του ιστοτόπου. Αν η ιστοσελίδα που στοχεύετε με το URL_EQUALS δεν μπορεί να ανιχνευτεί, τότε οι ιστοσελίδες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν με δυναμικές διαφημίσεις αναζήτησης. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα συνήθη ζητήματα ανίχνευσης προϊόντων

Το Googlebot και το AdsBot παρέχουν στo Google Ads τις πληροφορίες που χρησιμοποιούν οι δυναμικές διαφημίσεις αναζήτησης. Ο webmaster μπορεί να διασφαλίσει ότι οι ιστοσελίδες σας δεν αποκλείουν αυτούς τους ανιχνευτές, καθώς και να βελτιώσει τις πληροφορίες που διατίθενται σε αυτούς, ακολουθώντας αυτόν τον Οδηγό έναρξης βελτιστοποίησης της μηχανής αναζήτησης.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης προβλημάτων με μη ανιχνεύσιμες σελίδες προορισμού σε μια ομάδα δυναμικών διαφημίσεων.

Αν χρησιμοποιείτε AJAX στον ιστότοπό σας, μάθετε πώς μπορείτε να διευκολύνετε την πρόσβαση της Google σε αυτόν

Μάθετε εδώ πώς μπορείτε να κάνετε τον ιστότοπό σας να λειτουργεί στο Search Console

Απορρίφθηκε: Ανακατεύθυνση ή μεταξύ τομέων Ο στόχος URL_EQUALS δεν επιτρέπει ανακατευθύνσεις. 

Βεβαιωθείτε ότι στοχεύετε το τελικό URL μετά από όλες τις ανακατευθύνσεις με στόχους δυναμικής διαφήμισης URL_EQUALS. Το URL ανακατεύθυνσης θα πρέπει να εμφανίζεται αν τοποθετήσετε τον δείκτη του ποντικιού επάνω στην κατάσταση. 

Για παράδειγμα, αν θέλετε να προβάλετε μια διαφήμιση για τη διεύθυνση https://example.com/home.html, καταχωρίστε ακριβώς αυτήν τη διεύθυνση στον στόχο δυναμικής διαφήμισης, καθώς και πληροφορίες παρακολούθησης στις παραμέτρους παρακολούθησης ως τμήμα των δημιουργικών ή των ρυθμίσεων.

Κατάλληλος: Σε εκκρεμότητα

Απαιτούνται έως και 24 ώρες από τη στιγμή που θα ρυθμίσετε την πρώτη ομάδα δυναμικών διαφημίσεων, έως ότου αυτή αρχίσει να προβάλλει διαφημίσεις.

Αυτή η κατάσταση δείχνει, επίσης, αν δεν έχει ολοκληρωθεί η ρύθμιση της ομάδας δυναμικών διαφημίσεων. 

Ελέγξτε την ομάδα δυναμικών διαφημίσεων και επιβεβαιώστε ότι υπάρχει μια δυναμική διαφήμιση αναζήτησης στην ομάδα διαφημίσεων. Αφού επιβεβαιώσετε ότι η ομάδα διαφημίσεων έχει ρυθμιστεί σωστά, περιμένετε 24 ώρες.
Κατάλληλος (υπό περιορισμούς): Δεν υπάρχουν αντίστοιχες σελίδες Αυτό σημαίνει ότι το Google Ads δεν βρίσκει κατάλληλες σελίδες που αντιστοιχούν στον στόχο δυναμικής διαφήμισης. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους μπορεί να συμβαίνει αυτό. Για παράδειγμα, ενδέχεται να έχουν προκύψει ζητήματα με τη ρύθμιση του στόχου, να έχουν οριστεί μη συμβατές ρυθμίσεις καμπάνιας, η ομάδα δυναμικών διαφημίσεων να μην περιέχει διαφημίσεις ή οι σελίδες να μην μπορούν να ανιχνευτούν.  Ελέγξτε τη ρύθμιση και τους στόχους σας. Ορισμένα πράγματα που πρέπει να προσέξετε:
 • Βεβαιωθείτε ότι ο στόχος δυναμικής διαφήμισης είναι σωστός και αντιστοιχεί στις σελίδες που στοχεύετε. Για παράδειγμα, αν ο στόχος δυναμικής διαφήμισης είναι στόχος του τύπου "Το URL ισούται", επιβεβαιώστε ότι το URL υπάρχει και έχει πληκτρολογηθεί σωστά. 
 • Βεβαιωθείτε ότι η ομάδα δυναμικών διαφημίσεων περιέχει διαφημίσεις.
 • Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις γλώσσας του τομέα και της καμπάνιας είναι σωστές και ταιριάζουν. Για παράδειγμα, ένας στόχος δυναμικής διαφήμισης δεν μπορεί να προβληθεί, αν όλες οι ιστοσελίδες σας είναι στα Γαλλικά, αλλά η γλώσσα που στοχεύετε στις ρυθμίσεις δυναμικών διαφημίσεων αναζήτησης είναι τα Γερμανικά. 
 • Μήπως η ιστοσελίδα σας αποκλείει την ευρετηρίαση URL από ανιχνευτές της Google; Για παράδειγμα, αν ο ιστότοπός σας χρησιμοποιεί το αρχείο robots.txt για να αποτρέπει την ανίχνευση των σελίδων σας από το Googlebot, τότε ο στόχος ενδέχεται να μην κατάλληλος για προβολή. Αν ο ιστότοπός σας αποκλείει το Googlebot, αλλά δεν αποκλείει το AdsBot, τότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη στόχευση ροής σελίδων, για να παραλείψετε τη διαδικασία ευρετηρίασης και να προσθέσετε σελίδες απευθείας στην καμπάνια σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις λύσεις για την κατάσταση Απορρίφθηκε: Η σελίδα δεν μπορεί να ανιχνευτεί παρακάτω.
Κατάλληλος (υπό περιορισμούς): Δεν υπάρχουν αντίστοιχα ερωτήματα Οι δυναμικές διαφημίσεις αναζήτησης λειτουργούν καλά με τις ιστοσελίδες που μπορεί να ανιχνεύσει το AdsBot για τον εντοπισμό συναφών επικεφαλίδων και ερωτημάτων όπου μπορούν να προβληθούν διαφημίσεις. Αυτή η κατάσταση δηλώνει ότι το Google Ads δεν είναι σε θέση να εντοπίσει αναζητήσεις όπου μπορούν να προβληθούν διαφημίσεις για τις σελίδες που στοχεύετε.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς να κάνετε τον ιστότοπό σας προσβάσιμο στους ανιχνευτές μας, ανατρέχοντας στον Οδηγό έναρξης βελτιστοποίησης της μηχανής αναζήτησης

Θα πρέπει επίσης να βεβαιωθείτε ότι οι τίτλοι των ιστοσελίδων σας είναι σαφείς και περιγραφικοί. Ελέγξτε τις επικεφαλίδες της ιστοσελίδας σας και ανατρέξτε σε αυτές τις συμβουλές, έτσι ώστε να διευκολύνετε την Google να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα σας για να δημιουργεί επικεφαλίδες δυναμικών διαφημίσεων αναζήτησης. 

Κατάλληλος (υπό περιορισμούς): Αλληλεπικαλυπτόμενος στόχος

Ο στόχος ενδέχεται να μην προβάλλεται ή να έχει περιορισμένη επισκεψιμότητα λόγω ενός αλληλοεπικαλυπτόμενου στόχου που είναι πιο περιορισμένος ή αναμένεται να είναι αποτελεσματικότερος.

Η επισκεψιμότητα κατευθύνεται στις ιστοσελίδες σας μέσω του στόχου που αναμένεται να παρουσιάσει καλύτερη απόδοση. Δεν απαιτείται καμία ενέργεια.
Κατάλληλος (υπό περιορισμούς): Οι σελίδες αποκλείστηκαν από αρνητικό στόχο δυναμικής διαφήμισης

Ένας αρνητικός στόχος δυναμικής διαφήμισης αλληλοεπικαλύπτεται με τον στόχο σας. Κατ' αυτόν τον τρόπο, αποκλείεται η προβολή του στόχου σας.

Για παράδειγμα, αν προσθέσετε μια εξαίρεση PAGE_CONTENT για "μη διαθέσιμο", αλλά η φράση "μη διαθέσιμο" υπάρχει στο κείμενο σε κάθε ιστοσελίδα, αποτρέπεται η προβολή των στόχων δυναμικής διαφήμισης.

Ελέγξτε τους αρνητικούς στόχους δυναμικής διαφήμισης, για να δείτε αν κάποιος από αυτούς αλληλεπικαλύπτεται με τους στόχους σας. Μπορείτε να ανατρέξετε στη στήλη Κάλυψη ιστοτόπου, για να δείτε το ποσοστό των σελίδων που καλύπτονται από κάποιον αρνητικό στόχο δυναμικής διαφήμισης. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη στόχευση των διαφημίσεών σας

Καταστάσεις ροής σελίδων δυναμικών διαφημίσεων αναζήτησης

Για να προβάλετε τις καταστάσεις ροής σελίδων:

 1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο εργαλείων .
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Επιχειρηματικά δεδομένα.
 3. Κάντε κλικ στη ροή για την οποία θέλετε να προβάλετε τις καταστάσεις.
 4. Οι πληροφορίες θα παρατίθενται στη στήλη Κατάσταση.

Ακολουθούν οι διάφοροι τύποι κατάστασης καταχώρισης ροής σελίδων, τι σημαίνουν και τι μπορείτε να κάνετε για αυτούς:

Κατάσταση στόχου δυναμικής διαφήμισης Τι σημαίνει Επόμενα βήματα
Εγκρίθηκε Τα URL ροής σελίδων είναι κατάλληλα για προβολή με έναν στόχο δυναμικής διαφήμισης. Ακολουθήστε τις οδηγίες εδώ, για να ρυθμίσετε μια ομάδα δυναμικών διαφημίσεων που στοχεύει URL ροής σελίδων.
Εγκρίθηκε (υπό περιορισμούς) Το καθορισμένο URL κατευθύνει προς μια ιστοσελίδα του ίδιου τομέα. 

Τα URL που ανακατευθύνουν στον ίδιο τομέα είναι κατάλληλα για προβολή. Ωστόσο, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι στοχεύετε τη σελίδα στην οποία σκοπεύετε να προβάλλετε διαφημίσεις.

Ελέγξτε το URL ροής σελίδων και βεβαιωθείτε ότι στοχεύετε το τελικό URL μετά από όλες τις ανακατευθύνσεις. Το URL ανακατεύθυνσης θα πρέπει να εμφανίζεται αν τοποθετήσετε τον δείκτη του ποντικιού επάνω στην κατάσταση.

Θα πρέπει επίσης να βεβαιωθείτε ότι έχετε καταχωρίσει τις πληροφορίες παρακολούθησης στην ενότητα παραμέτρων παρακολούθησης των διαφημίσεων ή των ρυθμίσεων.

Απορρίφθηκε: Αναντιστοιχία προορισμού  Οι δυναμικές διαφημίσεις αναζήτησης δεν επιτρέπουν ανακατευθύνσεις μεταξύ τομέων.

Βεβαιωθείτε ότι το τελικό URL έχει τον ίδιο τομέα με το URL που καθορίζεται στη ροή σελίδων.

Για παράδειγμα, αν το URL ροής σελίδων είναι example.com, αλλά το URL ανακατευθύνει στο example1.com, τότε το URL δεν θα είναι κατάλληλο για προβολή.

Απορρίφθηκε: Ο προορισμός δεν λειτουργεί Το URL στόχευσης δεν είναι έγκυρο.  Ελέγξτε το URL, για να βεβαιωθείτε ότι είναι έγκυρο και φορτώνει σε ένα πρόγραμμα περιήγησης.
Απορρίφθηκε: Διπλότυπο URL Εάν υπάρχουν πανομοιότυπα URL σε μια ροή σελίδας, μόνο το URL που προστέθηκε πιο πρόσφατα στη ροή είναι κατάλληλο για προβολή. Σε όλα τα άλλα διπλότυπα URL θα προστίθεται η ετικέτα Απορρίφθηκε. 

Ελέγξτε τις ετικέτες που σχετίζονται με τα διπλότυπα URL και βεβαιωθείτε ότι οι σωστές ετικέτες συσχετίζονται με τη διεύθυνση URL που έχει εγκριθεί και προβάλλει.

Θα πρέπει επίσης να καταργήσετε τα διπλότυπα URL που έχουν απορριφθεί, για να διευκολύνετε τη διαχείρισή της ροής σας. 

Απορρίφθηκε: Χωρίς δυνατότητα ανίχνευσης Οι δυναμικές διαφημίσεις αναζήτησης βασίζονται σε ανιχνευτές ιστοτόπου της Google για τη συλλογή δεδομένων από τον ιστότοπο, με σκοπό τη δημιουργία της επικεφαλίδας και των στόχων του ιστοτόπου. Αν η ιστοσελίδα δεν μπορεί να ανιχνευτεί, τότε η ιστοσελίδα δεν θα λειτουργεί με δυναμικές διαφημίσεις αναζήτησης.  Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα συνήθη ζητήματα ανίχνευσης προϊόντων

Το Googlebot και το AdsBot παρέχουν στo Google Ads τις πληροφορίες που χρησιμοποιούν οι δυναμικές διαφημίσεις αναζήτησης. Ο webmaster μπορεί να διασφαλίσει ότι οι ιστοσελίδες σας δεν αποκλείουν αυτούς τους ανιχνευτές, καθώς και να βελτιώσει τις πληροφορίες που διατίθενται σε αυτούς, ακολουθώντας αυτόν τον Οδηγό έναρξης βελτιστοποίησης της μηχανής αναζήτησης.

Αν χρησιμοποιείτε AJAX στον ιστότοπό σας, μάθετε πώς μπορείτε να διευκολύνετε την πρόσβαση της Google σε αυτόν

Μάθετε εδώ πώς μπορείτε να κάνετε τον ιστότοπό σας να λειτουργεί στο Search Console

Υπό εξέταση: Αναμονή για ανίχνευση Αφού δημιουργήσετε ή τροποποιήσετε μια ροή σελίδων, μπορεί να χρειαστούν έως και 24 ώρες για να ανιχνευτούν όλες οι σελίδες της.

Αυτή η κατάσταση δείχνει αν τροποποιείτε τη ροή σελίδων προσθέτοντας ένα URL, αν επεξεργάζεστε ένα URL ή αν επεξεργάζεστε προσαρμοσμένες ετικέτες. Τα περισσότερα URL θα πρέπει να ανιχνευτούν εντός 24 ωρών από τη στιγμή που θα πραγματοποιηθεί κάποια αλλαγή στη ροή. 

Αν δεν αποκλείετε την ανίχνευση του περιεχομένου σας από το Google Ads, ενδεχομένως περιορίζετε αποτελεσματικές ανιχνεύσεις. Αυτό είναι αρκετά πιθανό, αν έχετε ανεβάσει ή επεξεργαστεί μεγάλο αριθμό καταχωρίσεων ροής σελίδων ταυτόχρονα. Μπορείτε να ελέγξετε και να προσαρμόσετε τον ρυθμό ανίχνευσης στο Search Console.

Αν ο ιστότοπός σας δεν διαθέτει επαρκή δυνατότητα ανίχνευσης, ενδέχεται να χρειαστεί πολύ περισσότερος χρόνος για να ολοκληρωθεί η ανίχνευση όλων των σελίδων στη ροή σελίδων.

Αν χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή παρακολούθησης κλικ για τις διαφημίσεις σας, ελέγξτε αν αυτή επηρεάζει τη δυνατότητα ανίχνευσης.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;