Oprava problémů se zamítnutím u dynamických reklam ve vyhledávání

Stavy cílů dynamických reklam uvádí, zda mohou dané cíle zobrazovat reklamy. Pokud je nezobrazují, můžete z jejich stavu zjistit podstatu problému. 

Stavy jsou uvedeny v nabídce stránek Google Ads v části Cíle dynamických reklam. Tento článek vysvětluje, co jednotlivé stavy znamenají a jak při nich postupovat.

Stavy dynamických reklam ve vyhledávání

Níže najdete různé stavy:

Typ stavu Příklady
Stavy, které ovlivňujete vy
 • Kampaň pozastavena
 • Odstraněno

Stavy týkající se průběhu zpracování
vašich webových stránek systémy Googlu

 • Nevyřízeno
Stavy, při nichž musíte provést změny
 • Pod odhadem nabídky pro první stránku
 • Neshoda domény
 • Neplatná adresa URL
 • Žádné odpovídající stránky
 • Žádné odpovídající dotazy
 • Stránky zablokované vylučujícími automatickými cíli
 • Stránku nelze procházet
 • Přesměrování nebo napříč doménami
 • URL není indexována
Stavy ovlivněné jinými faktory
 • Překrývající se cíl

Co jednotlivé stavy znamenají a jak při nich postupovat

Stav cíle dynamické reklamy uvádí, zda může zobrazovat reklamy zákazníkům. Obecně platí, že cíl se může nacházet v jednom ze tří stavů:

 • zobrazuje reklamy,
 • nezobrazuje reklamy, protože jste pozastavili nebo odstranili klíčové slovo, reklamní sestavu či kampaň,
 • nezobrazuje reklamy kvůli potížím s cílem, webem nebo nastavením.

Zde je přehled různých stavů klíčových slov, jejich význam a způsob řešení daného problému:

Stav cíle dynamické reklamy Význam Další kroky
Pod odhadem nabídky pro první stránku Vaše reklama nedosahuje dobrých výsledků, protože cenová nabídka je příliš nízká na to, aby se reklamy zobrazovaly na první stránce výsledků vyhledávání. Zvyšte nabídku. Další informace o stavech strategií nabídek
Zamítnuto – neshoda domény Doména uvedená v nastaveních kampaně se neshoduje s doménou URL_EQUALS v cíli dynamické reklamy. Zkontrolujte, zda je doména uvedená v nastavení dynamické reklamy ve vyhledávání stejná jako doména v cíli dynamické reklamy.
Zamítnuto – neplatná adresa URL Cílová adresa URL_EQUALS není platná.  Zkontrolujte, zda je URL platná a načítá se v prohlížeči.
Zamítnuto – stránku nelze procházet Dynamické reklamy ve vyhledávání využívají ke shromažďování údajů z webu a generování nadpisů a cílů webových stránek prohledávače od Googlu. Pokud webovou stránku, na kterou cílíte pomocí URL_EQUALS, nebude možné procházet, dynamické reklamy ve vyhledávání na ní nebude možné použít. Další informace o běžných problémech při procházení produktů

Prohledávače GoogleBot a AdsBot dodávají službě Google Ads informace, které se pak používají v dynamických reklamách ve vyhledávání. Váš webmaster může podle pokynů v příručce se základními informacemi o optimalizaci pro vyhledávače stránky nastavit tak, aby prohledávače neblokovaly a poskytovaly jim kvalitnější informace.

Přečtěte si další informace o odstraňování problémů se vstupními stránkami v dynamické reklamní sestavě, které nelze procházet.

Pokud na svých webových stránkách používáte AJAX, přečtěte si, jak Googlu usnadnit přístup

Zjistěte, jak svůj web zprovoznit ve službě Search Console

Zamítnuto – přesměrování nebo napříč doménami Cíl URL_EQUALS neumožňuje přesměrování. 

Zkontrolujte, zda po všech přesměrováních cílíte na cílovou adresu URL prostřednictvím cílů dynamické reklamy URL_QUALS. Pokud nad stav umístíte kurzor, měla by se zobrazit adresa URL přesměrování. 

Chcete-li například zobrazovat reklamu na adrese https://example.com/uvod.html, zadejte ji v přesném znění do dynamického cíle reklamy a do měřicích parametrů kreativ nebo nastavení vložte veškeré měřicí údaje.

Aktivní – nevyřízeno

Po nastavení první dynamické reklamní sestavy se reklamy mohou začít zobrazovat až po 24 hodinách.

Tento stav také ukazuje, zda bylo nastavení dynamické reklamní sestavy dokončeno. 

Zkontrolujte nastavení dynamické reklamní sestavy a podívejte se, zda se v ní nachází dynamická reklama ve vyhledávání. Když bude vše v pořádku, počkejte 24 hodin.
Aktivní (s omezením) – žádné odpovídající stránky Služba Google Ads nenašla vhodné stránky, které odpovídají cíli dynamické reklamy. Příčin může být celá řada, stránky například nemusí být možné procházet, v dynamické reklamní sestavě mohou chybět reklamy nebo se může objevit problém s nastavením cíle či nekompatibilním nastavením kampaně.  Projděte si nastavení a cíle. Na co se zaměřit?
 • Zkontrolujte, zda je cíl dynamické reklamy správný a odpovídá zacíleným stránkám. Pokud je například nastaven na hodnotu „URL se rovná“, podívejte se, jestli adresa URL existuje a je správně zadaná. 
 • Zkontrolujte, zda dynamická reklamní sestava obsahuje reklamy.
 • Zkontrolujte, zda jsou jazyky domény a kampaně správně nastavené a odpovídají si. Příklad: Cíl dynamické reklamy nemůže zobrazovat reklamy, pokud jsou všechny vaše webové stránky ve francouzštině a cílový jazyk je v dynamických reklamách ve vyhledávání nastaven na němčinu. 
 • Brání váš web prohledávačům Googlu v indexování adres URL? Příklad: Pokud na webu používáte soubor robots.txt k tomu, aby Googlebot nemohl vaše stránky prohledávat, cíl nemusí reklamy zobrazovat. Blokujete-li jen Googlebota a prohledávač AdsBot nikoli, můžete cílením na seznam stránek indexování obejít a stránky přidat přímo do kampaně. Další informace najdete v části Zamítnuto – stránku nelze procházet níže.
Aktivní (s omezením) – žádné odpovídající dotazy Dynamické reklamy ve vyhledávání dobře fungují u webových stránek, kde může prohledávač AdsBot nacházet relevantní nadpisy a dotazy k zobrazování reklam. Služba Google Ads tedy nemůže identifikovat hledané výrazy, u nichž by na zacílených stránkách zobrazila reklamy.

Další informace o zpřístupnění webu prohledávačům najdete v příručce se základními informacemi o optimalizaci pro vyhledávače

Měli byste se také zaměřit na to, aby nadpisy webových stránek byly jasné a popisné. Zkontrolujte je a projděte si tyto tipy, které Googlu usnadní vytváření nadpisů dynamických reklam ve vyhledávání podle informací z vašich stránek. 

Aktivní (s omezením) – překrývající se cílení

Cíl se nemusí zobrazovat nebo může mít omezenou návštěvnost kvůli překrývajícímu se cíli, který je užší nebo měl být účinnější.

Návštěvníci přichází na web z cíle, který by měl mít lepší výkon. Nemusíte podnikat žádné kroky.
Aktivní (s omezením) – stránky zablokované vylučujícím dynamickým cílem reklamy

Vylučující cíl dynamické reklamy se překrývá s vaším cílem, který se kvůli tomu nezobrazuje.

Pokud například přidáte vyloučení PAGE_CONTENT pro frázi „není skladem“, která ale bude obsažena v textu všech stránek na webu, cíle dynamické reklamy se nebudou moci zobrazovat.

Zkontrolujte vylučující cíle dynamické reklamy a podívejte se, zda se některé s vašimi cíli nepřekrývají. Ve sloupci Pokrytí webových stránek můžete zjistit, jaké procento stránek spadá pod určitý vylučující dynamický cíl reklamy. Další informace o cílení reklam

Stavy seznamu stránek dynamických reklam ve vyhledávání

Stav seznamu stránek si zobrazíte takto:

 1. Klikněte na ikonu klíče .
 2. Klikněte na Firemní údaje.
 3. Klikněte na seznam, u kterého chcete zobrazit stavy.
 4. Informace budou uvedeny ve sloupci Stav.

Níže najdete přehled různých vstupních stavů seznamu stránek, jejich význam a informace o další krocích:

Stav cíle dynamické reklamy Význam Jak postupovat
Schváleno Adresy URL seznamu stránek se mohou zobrazovat s dynamickým cílem reklamy. Podle pokynů v tomto článku nastavte dynamickou reklamní sestavu, která cílí na adresy URL seznamu stránek.
Schváleno (s omezením) Zadaná adresa URL odkazuje na webovou stránku ve stejné doméně. 

Adresy URL, které přesměrovávají v rámci jedné domény, se mohou zobrazovat. Měli byste ale zkontrolovat, zda skutečně cílíte na stránku, kde reklamy chcete zobrazovat.

Zkontrolujte adresu URL seznamu stránek a přesvědčte se, zda po všech přesměrováních cílíte na cílovou URL. Pokud nad stav umístíte kurzor, měla by se zobrazit adresa URL přesměrování.

Doporučujeme zkontrolovat i to, zda jste v nastaveních nebo sekci s měřicími parametry reklam zadali nějaké měřicí údaje.

Zamítnuto – neshoda s cílovou stránkou  Dynamické reklamy ve vyhledávání neumožňují přesměrování napříč doménami.

Zkontrolujte, zda je adresa URL v seznamu stránek ve stejné doméně jako cílová URL.

Je-li adresa URL v seznamu stránek example.com, ale přesměrovává se na example1.com, adresa URL se nezobrazí.

Zamítnuto – nefunkční cílová stránka Zacílená adresa URL je neplatná.  Zkontrolujte, zda je URL platná a načítá se v prohlížeči.
Zamítnuto – duplicitní adresa URL Pokud se na seznamu stránek vyskytují stejné adresy URL, může se zobrazovat pouze ta, která byla na seznam přidána jako poslední. Všechny ostatní duplicitní URL budou označeny jako zamítnuté. 

Zkontrolujte štítky související s duplicitními URL: ty správné štítky musí být spojeny se schválenou adresou, která se zobrazuje.

Zamítnuté duplicitní URL je také dobré odstranit, aby se vám se seznamem lépe pracovalo. 

Zamítnuto – nelze procházet Dynamické reklamy ve vyhledávání využívají ke shromažďování údajů z webu a generování nadpisů a cílů webových stránek prohledávače od Googlu. Pokud webovou stránku nelze procházet, dynamické reklamy ve vyhledávání na ní nebude možné použít.  Další informace o běžných problémech při procházení produktů

Prohledávače GoogleBot a AdsBot dodávají službě Google Ads informace, které se pak používají v dynamických reklamách ve vyhledávání. Váš webmaster může podle pokynů v příručce se základními informacemi o optimalizaci pro vyhledávače stránky nastavit tak, aby prohledávače neblokovaly a poskytovaly jim kvalitnější informace.

Pokud na svých webových stránkách používáte AJAX, přečtěte si, jak Googlu usnadnit přístup

Zjistěte, jak svůj web zprovoznit ve službě Search Console

Odesláno ke kontrole – čekání na procházení Po vytvoření nebo úpravě seznamu stránek může procházení všech uvedených stránek trvat až 24 hodin.

Tento stav se zobrazuje, pokud seznam stránek změníte přidáním adresy URL, její úpravou nebo úpravou vlastních štítků. Po provedení změn by procházení většiny adres URL nemělo trvat víc než 24 hodin. 

Pokud službě Google Ads v procházení obsahu nebráníte, je možné, že účinné procházení omezujete. Je to velmi pravděpodobné v případě, že jste nahráli nebo upravili velký počet položek seznamu stránek najednou. Rychlost procházení můžete zkontrolovat a upravit ve službě Search Console.

Nemá-li váš web dostatečný výkon k procházení, může zpracování všech stránek v seznamu trvat výrazně déle.

Používáte-li u reklam měřič prokliků, zkontrolujte jeho případný vliv na rychlost procházení.

Související odkazy

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?