Oprava problémů s dynamickými reklamami ve vyhledávání

Stavy cílů dynamických reklam uvádí, zda mohou dané cíle zobrazovat reklamy. Pokud je nezobrazují, můžete z jejich stavu zjistit podstatu problému.

Stavy jsou uvedeny v nabídce stránek Google Ads v části Dynamické cíle reklam. Tento článek vysvětluje, co jednotlivé stavy znamenají a jak při nich postupovat.

Stavy dynamických reklam ve vyhledávání

Níže najdete různé stavy:

Typ stavu Příklady
Stavy, které ovlivňujete vy

Kampaň pozastavena

Odstraněno

Stavy související se systémovým zpracováním Nevyřízeno
Stavy, při nichž musíte provést změny Nižší než odhad nabídky pro první stránku
Nefunkční cíl Žádné odpovídající vstupní stránky Žádné odpovídající dotazy Všechny stránky jsou zablokovány Cíl nelze procházet Neshoda cíle Žádný nadpis nebyl vygenerován
Stavy ovlivněné jinými faktory Překrývající se cíl

Co jednotlivé stavy znamenají a jak při nich postupovat

Stav dynamického cíle reklamy uvádí, zda může zobrazovat reklamy zákazníkům. Obecně platí, že cíl se může nacházet v jednom ze tří stavů:

 • zobrazuje reklamy,
 • nezobrazuje reklamy, protože jste pozastavili nebo odstranili klíčové slovo, reklamní sestavu či kampaň,
 • nezobrazuje reklamy kvůli potížím s cílem, webem nebo nastavením.

Zde je přehled různých stavů cílů dynamických reklam, jejich význam a způsob řešení daného problému:

Nižší než odhad nabídky pro první stránku

Cíl dynamické reklamy nepodává dobrý výkon, protože cenová nabídka je příliš nízká na to, aby se reklamy zobrazovaly na první stránce výsledků vyhledávání.

Další postup: Nastavte u dynamických reklam ve vyhledávání chytré nabídky, abyste mohli využít nabídky během aukce. Další informace o chytrých nabídkách

Aktivní – nevyřízeno

Po nastavení první dynamické reklamní sestavy se reklamy mohou začít zobrazovat až po 24 hodinách.
Tento stav se také objeví, když nemůže účet zobrazovat reklamy (například není-li nastavena fakturace) nebo když nebylo dokončeno nastavení dynamické reklamní sestavy.
Další postup: Projděte si účet a dynamickou reklamní sestavu a zkontrolujte, zda jsou správně nastaveny a mohou zobrazovat reklamy. Poté vyčkejte 24 hodin.

Aktivní (s omezením) – žádné odpovídající vstupní stránky

Služba Google Ads nenašla vhodné stránky, které odpovídají cíli dynamické reklamy. Příčin může být celá řada, stránky například nemusí být možné procházet nebo se může objevit problém s nastavením cíle či nekompatibilním nastavením kampaně.
Další postup: Zkontrolujte nastavení a cíle. Na co se zaměřit?
 • Zkontrolujte, zda je cíl dynamické reklamy správný a odpovídá zacíleným stránkám. Pokud je například nastaven na hodnotu „URL obsahuje“, podívejte se, zda adresa URL obsahuje text v cíli a je správně zadaná.
 • Zkontrolujte, zda jsou jazyky domény a kampaně správně nastavené a odpovídají si. Příklad: Dynamický cíl reklamy nemůže zobrazovat reklamy, pokud jsou všechny vaše webové stránky ve francouzštině a cílový jazyk je v dynamických reklamách ve vyhledávání nastaven na němčinu.
 • Brání váš web prohledávačům Googlu v indexování adres URL? Příklad: Pokud na webu používáte soubor robots.txt k tomu, aby Googlebot nemohl vaše stránky prohledávat, cíl nemusí reklamy zobrazovat. Blokujete-li jen Googlebota a prohledávač AdsBot nikoli, můžete použít cílení na seznam stránek, protože to také využívá prohledávače AdsBot. Další informace najdete v části Zamítnuto – nelze procházet níže.

Nízký počet zobrazení – málo odpovídajících dotazů

Dynamické reklamy ve vyhledávání automaticky generují cíle pro zobrazení reklamy: procházejí obsah vašeho webu a hledají relevantní výrazy a témata. Tento stav znamená, že služba Google Ads nemůže identifikovat mnoho hledaných výrazů, u nichž by na zacílených stránkách reklamy zobrazila. Možná se tedy cíl nezobrazí nebo jich bude málo. Dynamické reklamy ve vyhledávání fungují dobře se stránkami obsahujícími relevantní text a dobře optimalizovanými pro prohledávače webu. V případě formátů jako PDF nebo webových stránek obsahujících velké množství obrázků a minimum textu může být pro dynamické reklamy ve vyhledávání obtížné určit dotazy, při kterých se mají zobrazovat.

Další postup: Níže naleznete několik tipů, jak optimalizovat web pro dynamické reklamy ve vyhledávání:

 • Ujistěte se, že lidé na první pohled poznají, čeho se vaše webová stránka týká. Prohledávačům webu tak pomůžete určit, co na stránce je, a uživatelům usnadníte procházení vašeho webu.
 • Kde je to relevantní, využijte členění na kategorie. Usnadníte tak uživatelům procházení vašeho webu a umožníte dynamickým reklamám ve vyhledávání generovat kategorie k cílení.
 • Na své stránky umístěte veškerý relevantní obsah. Usnadníte tak uživatelům procházení webu a pomůžete přivést více návštěv do jednotlivých kategorií

Další informace o zpřístupnění webu prohledávačům najdete v příručce se základními informacemi o optimalizaci pro vyhledávače.

Aktivní (s omezením) – překrývající se cílení

Cíl se nemusí zobrazovat nebo může mít omezenou návštěvnost kvůli překrývajícímu se cíli. Pokud lze k vyhledávacímu dotazu přiřadit více cílů, upřednostňují dynamické reklamy ve vyhledávání takovou vstupní stránku, která je ve vztahu k vyhledávacímu dotazu uživatele nejrelevantnější.
Další postup: Není vyžadována žádná akce. Pokud chcete, aby webové stránky odpovídaly konkrétnímu cíli, určete, které vstupní stránky budou odpovídat jednotlivým cílům reklam pomocí vylučujících cílů reklam.

Aktivní (s omezením) – všechny stránky blokované

Žádné cílové adresy URL nemohou zobrazovat reklamy, protože jsou blokovány vylučujícími cíli dynamických reklam.
Pokud například přidáte vyloučení PAGE_CONTENT pro frázi „není skladem“, která ale bude obsažena v textu všech stránek na webu, cíle dynamické reklamy se nebudou moci zobrazovat.
Další postup: Zkontrolujte vylučující cíle dynamických reklam a podívejte se, zda se některé s vašimi cíli nepřekrývají. Ve sloupci Pokrytí webových stránek můžete zjistit, jaké procento stránek spadá pod určitý vylučující cíl dynamických reklam.

Nízký počet zobrazení – žádný nadpis nebyl vygenerován

Dynamické reklamy ve vyhledávání generují nadpisy pro vaše kreativy dynamicky. V některých případech to dynamické reklamy ve vyhledávání nemohou provést. Příčinou mohou být příliš krátké názvy webových stránek nebo skutečnost, že je text nejasný.
Další postup: Zkontrolujte názvy webových stránek – musí být jasné a výstižné. Názvy webových stránek ovlivňují generované nadpisy nejvíce.
Projděte si tyto tipy, které Googlu usnadní vytváření nadpisů dynamických reklam ve vyhledávání podle informací z vašich stránek.

Stavy dostupné pro URL se rovná cíli dynamické reklamy

Možnost URL se rovná cíli dynamické reklamy umožňuje cílit vždy na jednu adresu URL. Další informace o možnosti URL se rovná

Zamítnuto – nefunkční cílová stránka

Cílová adresa URL_EQUALS je neplatná.
Další postup: Zkontrolujte, zda je URL platná a zda ji lze načíst do prohlížeče. Další informace o požadavcích na koncovou URL

Zamítnuto – cíl nelze procházet

Dynamické reklamy ve vyhledávání využívají ke shromažďování údajů z webu a generování nadpisů a cílů webových stránek prohledávače od Googlu. Pokud webovou stránku, na kterou cílíte pomocí URL_EQUALS, nebude možné procházet, dynamické reklamy ve vyhledávání na ní nebude možné použít. Další informace o běžných problémech při procházení produktů
Další postup: Prohledávače GoogleBot a AdsBot dodávají službě Google Ads informace, které se pak používají v dynamických reklamách ve vyhledávání. Váš webmaster může podle pokynů v příručce se základními informacemi o optimalizaci pro vyhledávače stránky nastavit tak, aby prohledávače neblokovaly a poskytovaly jim kvalitnější informace.
Pokud na svých webových stránkách používáte AJAX, přečtěte si, jak Googlu usnadnit přístup.

Zamítnuto – neshoda s cílovou stránkou

Parametr URL_EQUALS neumožňuje přesměrování napříč doménami. Pokud je například vaše doména example.com přesměrována na example.cz, nebude možné tuto URL použít pro dynamické reklamy ve vyhledávání.
Další postup: Zkontrolujte, zda po všech přesměrováních cílíte na cílovou adresu URL prostřednictvím cílů dynamické reklamy URL_QUALS.
Chcete-li například zobrazovat reklamu na adrese https://example.com/uvod.html, zadejte ji v přesném znění do cíle dynamické reklamy a do měřicích parametrů kreativ nebo nastavení vložte veškeré měřicí údaje.

Stavy seznamu stránek dynamických reklam ve vyhledávání

Stav seznamu stránek si zobrazíte takto:

 1. Klikněte na ikonu klíče  .
 2. Klikněte na Firemní údaje.
 3. Klikněte na seznam, u kterého chcete zobrazit stavy.
 4. Informace budou uvedeny ve sloupci Stav.

Níže najdete přehled různých vstupních stavů seznamu stránek, jejich význam a informace o dalších krocích:

Schváleno

Adresy URL seznamu stránek se mohou zobrazovat s cílem dynamické reklamy.

Další postup: Postupujte podle pokynů uvedených zde a vyberte zdroj cílení v kampani, jež obsahuje dynamickou reklamní sestavu. To vám umožní cílit na URL ze seznamu stránek s využitím cíle dynamických reklam.

Schváleno (s omezením)

Adresa URL směřuje na jinou webovou stránku, než jak bylo zadáno. Přesměrovaná URL je na stejné doméně, a proto se reklamy mohou zobrazovat.

Další postup: Adresy URL, které přesměrovávají v rámci jedné domény, se mohou zobrazovat. Měli byste ale zkontrolovat, zda skutečně cílíte na stránku, kde reklamy chcete zobrazovat.

Zkontrolujte adresu URL seznamu stránek a přesvědčte se, zda po všech přesměrováních cílíte na cílovou URL. Pokud nad stav umístíte kurzor, měla by se zobrazit adresa URL přesměrování.

Doporučujeme zkontrolovat i to, zda jste v nastaveních nebo sekci s měřicími parametry reklam zadali nějaké měřicí údaje.

Zamítnuto – neshoda s cílovou stránkou

Dynamické reklamy ve vyhledávání neumožňují přesměrování napříč doménami. Je-li adresa URL v seznamu stránek example.com, ale přesměrovává se na example1.com, adresa URL se nezobrazí.
Další postup: Zkontrolujte, zda je adresa URL v seznamu stránek ve stejné doméně jako cílová URL.

Zamítnuto – nefunkční cílová stránka

Zacílená adresa URL je neplatná.
Další postup: Zkontrolujte, zda je URL platná a zda ji lze načíst do prohlížeče. Další informace o požadavcích na koncovou URL

Zamítnuto – duplicitní adresa URL

Pokud se na seznamu stránek vyskytují stejné adresy URL, může se zobrazovat pouze ta, která byla na seznam přidána jako poslední. Všechny ostatní duplicitní URL budou označeny jako zamítnuté.
Další postup: Zkontrolujte schválenou duplicitní URL a ujistěte se, že jsou s ní spojeny správné štítky.
Zamítnuté duplicitní URL je navíc dobré odstranit, aby se vám se seznamem lépe pracovalo.

Zamítnuto – nelze procházet

Dynamické reklamy ve vyhledávání využívají ke shromažďování údajů z webu a generování nadpisů a cílů webových stránek prohledávače od Googlu. Pokud webovou stránku nelze procházet, dynamické reklamy ve vyhledávání na ní nebude možné použít. Další informace o běžných problémech při procházení produktů
Další postup: Prohledávače GoogleBot a AdsBot dodávají službě Google Ads informace, které se pak používají v dynamických reklamách ve vyhledávání. Váš webmaster může podle pokynů v příručce se základními informacemi o optimalizaci pro vyhledávače stránky nastavit tak, aby prohledávače neblokovaly a poskytovaly jim kvalitnější informace.
Pokud na svých webových stránkách používáte AJAX, přečtěte si, jak Googlu usnadnit přístup.

Odeslaná ke kontrole

Po vytvoření nebo úpravě seznamu stránek může procházení všech uvedených stránek trvat až 24 hodin. Pokud je seznam stránek rozsáhlý, může to trvat déle.
Další postup: Tento stav se zobrazuje, pokud seznam stránek změníte přidáním adresy URL, její úpravou nebo úpravou vlastních štítků. Po provedení změn by procházení většiny adres URL nemělo trvat víc než 24 hodin.
Pokud službě Google Ads v procházení obsahu bráníte, je možné, že účinné procházení omezujete. Je to velmi pravděpodobné v případě, že jste nahráli nebo upravili velký počet položek seznamu stránek najednou. Rychlost procházení můžete zkontrolovat a upravit ve službě Search Console.
Nemá-li váš web dostatečný výkon k procházení, může zpracování všech stránek v seznamu trvat výrazně déle.

Související odkazy

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory