Nabídky Vylepšené CPC pro reklamy na hotely

Poznámka: Tento článek se týká pouze hotelových kampaní v Google Ads. Pokud jste dosud neprovedli migraci kampaní do Google Ads, přečtěte si o nabídkách v Centru reklam na hotely.

Přehled

Strategie nabídek Vylepšená cena za proklik (ECPC) v kampaních na hotely v Google Ads umožňuje zvyšovat konverze automatickou úpravou vaší manuální nabídky CPC.

Strategii ECPC mohou využívat kampaně se strategiemi nabídek Manuální CPC nebo CPC (v %). Strategii ECPC nebude možné využít, pokud kampaň používá strategii nabídek Provize.

Strategie Vylepšená CPC je k dispozici jako nastavení na úrovni kampaně. Strategii ECPC můžete použít současně s vlastními úpravami nabídky, které lze nastavit na úrovni reklamní sestavy. Chcete-li používat strategii ECPC, je třeba v kampani povolit měření konverzí.

Princip

Strategie Vylepšená CPC porovnává metriky výkonu, jako je typ zařízení, země uživatele, okno rezervace předem a ostatní faktory, s cílem najít ty nejcennější segmenty a segmenty s nejlepší konverzí. Na základě této analýzy strategie ECPC během aukce upraví vaši nabídku podle toho, jaká je u konkrétní aukce pravděpodobnost, že povede k cenné konverzi.

Strategie Vylepšená CPC upraví vaši nabídku na základě počtu konverzí, nikoli počtu kliknutí. Pokud například získáváte více kliknutí od uživatelů stolních počítačů oproti uživatelům mobilních zařízení, avšak uživatelé mobilních zařízení mají vyšší konverzní poměr, může být nabídka vyšší pro uživatele používající mobilní zařízení.

Výhody

  • Podrobné úpravy nabídek v reálném čase během aukce, které cílí na segmenty s nejvyšším výkonem.
  • Větší kontrola než u strategie nabídek Provize.

Než začnete

Chcete-li používat strategii ECPC, je třeba povolit měření konverzí. Důrazně doporučujeme používat u měření konverzí následující parametry:

  • 'value'
  • 'currency'

Volitelné: Následující parametry také pomůžou Googlu optimalizovat váš výkon:

  • 'transaction_id'
  • 'id'
  • 'start_date'
  • 'end_date'

Nastavení strategie Vylepšená CPC pro kampaně na hotely

Při vytváření kampaně můžete jako strategii nabídek zvolit možnost Vylepšená CPC. Další informace o vytváření kampaní na hotely.

Chcete-li změnit strategii nabídek, přečtěte si další informace.

Používání strategie ECPC s úpravami nabídek

Následující tabulka ukazuje, jak se vypočítává konečná nabídka podle toho, zda je aktivní strategie ECPC a zda se používá vlastní úprava nabídky:

ECPC Pozitivní úprava nabídk Výpočet nabídky
Aktivní ANO konečná nabídka = nabídka × úprava ECPC × vlastní úprava nabídky
Aktivní NE konečná nabídka = nabídka × úprava ECPC
Vypnuto ANO konečná nabídka = nabídka × vlastní úprava nabídky
Vypnuto NE konečná nabídka = nabídka

Používání strategie ECPC s negativními úpravami nabídek

Strategii Vylepšená CPC lze použít společně s −100% negativními úpravami nabídek, pokud chcete z kampaně vyloučit určitý typ návštěvnosti. Pokud jste například uvedli nabídku ve výši 20 Kč, vybrali vylepšené CPC a nastavili −100% úpravu nabídky pro mobilní zařízení, vaše nabídka pro mobilní zařízení bude 0 Kč.

Vysvětlení hodnoty maximální CPC

Nastavená maximální CPC představuje základní hodnotu, nikoli omezení ceny.  Před aukcí se hodnota maximální CPC vynásobí počtem nocí a může být ještě zvýšena úpravami nabídek. Výsledkem je efektivní max. CPC, jež bude často vyšší než nastavená základní hodnota. Skutečná CPC (cena pro vás) bude <=tato efektivní max. CPC.

Příklad:
Nastavíte max. CPC ve výši 20 Kč a uživatel klikne na reklamu s délkou pobytu 3.

Cena pokoje Nabídka CPC
První noc: 2000 Kč 20 Kč
Druhá noc: 1800 Kč 20 Kč
Třetí noc: 1600 Kč 20 Kč
Celková nabídka za 3 noci: 60 Kč
Typ úpravy nabídky Úprava nabídky
Zařízení: počítač +20 %
Efektivní maximální nabídka 72 Kč

V tomto příkladu bude skutečná cena pro vás za kliknutí uživatele <= 72 Kč.

Pokud nechcete, aby CPC zvyšovala lineárně s počtem nocí, měli byste využít modifikátory nabídek podle délky pobytu a pro delší pobyty tak nabídku snížit.

Další informace o nabídkách CPC pro kampaně na hotely.

Související odkazy

If you need help with your Hotel ads, please contact us or request to chat with a support specialist.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory