Vytváranie a správa kampaní discovery

Kampane discovery umožňujú vyrozprávať príbeh vašej značky vo feedoch Googlu v čase, keď sú používatelia pripravení spoznávať nové výrobky a služby.
 • Široký dosah: pomocou jedinej kampane oslovte až tri miliardy zákazníkov cez feedy domovskej stránky YouTubeodporúčaných videí, funkciu Objaviť* a karty Reklamy a Siete v Gmaile.
 • Pútavá a relevantná kreatíva: inšpirujte spotrebiteľov prezentovaním svojej značky alebo výrobkov prostredníctvom vizuálne pútavých obrázkov vykreslených natívne v rôznych službách Googlu.
 • Viac akcií vďaka zacieleniu na správne publikum: keď sa tento neuveriteľný dosah a účinná kreatíva spoja so schopnosťou Googlu pochopiť úmysel a predvídať potreby zákazníkov, vedie to k skvelým výsledkom.

V tomto článku sa dozviete, ako vytvoriť a spravovať kampane discovery. Ďalšie informácie o kampaniach discovery

* Pre spotrebiteľov v Austrálii, Francúzsku a Nemecku funkcia Objaviť momentálne nie je dostupná.

Skôr než začnete

 • Pripravte si podklady reklamy, ako sú nadpisy, popisy, obrázky a logá. Ak chcete dosiahnuť lepšiu výkonnosť, vyberte obrázkové podklady najvyššej kvality, napríklad obrázky so značkou a inšpirujúce snímky s minimálnym množstvom textu a dobrým osvetlením. Môžete tiež použiť najvýkonnejšie obrázkové podklady a reklamné posolstvá z existujúcich kampaní na iných platformách, ako sú e‑maily, videá alebo sociálne siete.
 • Ubezpečte sa, že v účte máte aktivované značkovanie celého webu. Skontrolujte, či máte nastavené sledovanie konverzií a či spĺňate podmienky oprávnenosti týkajúce sa konverzií.
 • Musíte dodržiavať naše pravidlá prispôsobenej reklamy.
 • Ubezpečte sa, že máte dostatočný denný rozpočet, ktorý zodpovedá minimálne desaťnásobku ponuky cieľovej CZA.

Pokyny

Krok 1: vytvorenie kampane

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V ponuke stránok vľavo kliknite na Kampane.
 3. Kliknite na tlačidlo plus a vyberte možnosť Nová kampaň.
 4. Vyberte marketingový cieľ Predaj, Potenciálni zákazníci, Návštevnosť webu alebo kampaň bez zvoleného cieľa.
 5. Vyberte typ kampane Discovery.
 6. Kliknite na Pokračovať.
 7. Zvoľte pre danú kampaň geografické zacielenie a zacielenie na jazyky.
Poznámka: Pri tomto type kampane nie je k dispozícii striedanie reklám ani obmedzenie frekvencie.
 1. Vyberte publiká. Existuje niekoľko spôsobov, ako zacieliť kampane discovery na správne publikum. Môžete pridať tieto možnosti zacielenia: vlastné publikum podľa nákupných úmyslov, remarketing a publikum podľa nákupných úmyslov.
 2. Vyberte stratégiu ponúk a zadajte priemerný denný rozpočet. Ďalšie informácie o automatických ponukách
 3. Kliknite na Uložiť a pokračovať.
 4. Kliknite na Uložiť.

Poznámka: V súvislosti so zoznamami publika sa ubezpečte, že spĺňate tieto minimálne požiadavky (ďalšie podrobnosti):

 • Vyhľadávacia sieť Google vyžaduje minimálne 1 000 aktívnych návštevníkov alebo používateľov za posledných 30 dní.
 • YouTube vyžaduje minimálne 1 000 aktívnych návštevníkov alebo používateľov za posledných 30 dní.
 • Gmail vyžaduje minimálne 100 aktívnych návštevníkov alebo používateľov v Obsahovej sieti za posledných 30 dní.

Zoznamy publika v službe Google Analytics:

Vlastné publikum podľa nákupných úmyslov:

 • Reklamy discovery podporujú len kľúčové slová pre reklamy vo vyhľadávaní.

Vytvorenie reklám discovery

 1. Vytvorenie reklamy s jedným obrázkom
 2. Vytvorenie posuvnej reklamy s viacerými obrázkami

Krok 2a: vytvorenie reklamy s jedným obrázkom

Nahranie podkladov na vytvorenie prvej reklamy discovery

 1. Prejdite do kampane discovery.
 2. V ponuke stránok vľavo kliknite na Reklamy a rozšírenia.
 3. Kliknite na tlačidlo plus  a vyberte možnosť Reklama discovery.
 4. Vložte svoje podklady.

Špecifikácie podkladov reklamy discovery

Nadpis
(povinné)

Nadpisy predstavujú prvý riadok reklamy. Nadpisy môžu mať maximálne 40 znakov. Píšte nadpisy, ktoré dávajú význam v kombinácii s ľubovoľnými vašimi popismi, obrázkami a vstupnou stránkou. Môžete pridať maximálne päť nadpisov na jednu kreatívu.

Popis
(povinné)
Popisy dopĺňajú nadpis a vyzývajú ľudí na vykonanie akcie. Môžu obsahovať najviac 90 znakov. Píšte popisy, ktoré sa dajú skombinovať s ľubovoľnými vašimi nadpismi, obrázkami a vstupnou stránkou. Môžete pridať maximálne päť popisov na jednu kreatívu.
Obrázky
(povinné)

V rámci jednej kreatívy možno nahrať až 15 marketingových obrázkov vo formáte na šírku a štvorcovom formáte.

Špecifikácie kreatív týkajúce sa obrázkov na šírku:

 • Rozmery: 1,91 : 1 (odporúčané pre najširší dosah)
 • Minimálna veľkosť: 600 × 314
 • Odporúčaná veľkosť: 1200 × 628
 • Veľkosť súboru: maximálne 5 MB

Špecifikácie kreatív týkajúce sa štvorcových obrázkov:

 • Rozmery: 1 : 1 (štvorec)
 • Minimálna veľkosť: 300 × 300
 • Odporúčaná veľkosť: 1200 × 1200
 • Veľkosť súboru: maximálne 5 MB

Vyberte obrázky, ktoré dobre ladia s logami a ktoré možno skombinovať s nadpismi, popismi a vstupnou stránkou.

Podporované typy súborov sú JPG, PNG a statické GIF.

Nahrané obrázky môžete orezať na požadovaný pomer strán krátko po ich výbere.

Názov firmy
(povinné)
Môžete zadať iba jeden názov firmy na kreatívu. Môže mať maximálne 25 znakov.
Logá
(povinné)

Nahrajte štvorcové logá s pomerom strán 1 : 1. V ukážke reklamy a pri aktívnom zobrazení v niektorých službách budú logá zaokrúhlené. Odporúčané rozmery sú 1 200 × 1 200, logá však môžu mať napríklad aj veľkosť iba 128 × 128. Ak je logo centrované, najlepšie je priehľadné pozadie. Nahrávajte logá, ktoré dobre ladia s ktorýmkoľvek z nadpisov, popisov a obrázkov. Maximálna veľkosť súboru je 5 MB. Akceptujeme väčšinu bežných formátov okrem formátu GIF.

Môžete nahrať až päť log. Štvorcové logá majú v ukážke reklamy a pri živom vykreslení v niektorých službách vrátane Gmailu kruhový tvar.

Špecifikácie kreatív týkajúce sa log:

 • Rozmery: 1 : 1 (štvorec)
 • Minimálna veľkosť: 144 × 144
 • Odporúčaná veľkosť: 1200 × 1200
 • Veľkosť súboru: maximálne 150 kB

Odporúčania:

 • Priehľadné pozadie s logom v strede
 • Logá, ktoré dobre ladia s nadpismi, popismi a obrázkami
 • Akceptujeme väčšinu bežných formátov okrem formátu GIF
Cieľová webová adresa
(povinné)
Predvolená vstupná stránka, na ktorú sa zákazníci dostanú po kliknutí na reklamu
Text výzvy na akciu V rozbaľovacom zozname v nástroji na tvorbu reklamy vyberte najvhodnejšiu výzvu na akciu. Ak ju nastavíte na možnosť Automatické, Google Ads vyberie znenie výzvy na akciu automaticky s cieľom optimalizovať ju pre najlepšiu výkonnosť.

Ďalšie informácie o pokynoch pre kvalitu podkladov kreatívy pre reklamy discovery

Ak chcete vygenerovať druhú skupinu kombinácií podkladov, novú reklamu môžete vytvoriť neskôr. Poskytnuté podklady pre jednotlivé reklamy sú vzájomne zameniteľné len v rámci danej reklamy.

Krok 2b: vytvorenie posuvnej reklamy s viacerými obrázkami

Výber obrázkov alebo posuvného pásu pri vytváraní prvej reklamy discovery

 1. Prejdite na svoju kampaň discovery.
 2. V ponuke stránok vľavo kliknite na Reklamy a rozšírenia.
 3. Kliknite na tlačidlo plus a vyberte možnosť Reklama discovery alebo Posuvná reklama discovery.
 4. Vložte podklad.

Špecifikácie podkladov posuvnej reklamy discovery

Poznámka: Ak minimálne jednu kartu zamietneme, v stĺpci stavu reklamy sa zobrazí informácia Schválené (s obmedzením) a do 24 hodín sa stav zmení na Zamietnuté. Ide o známy problém, ktorý čoskoro odstránime. Reklama sa v tomto prípade nebude zobrazovať.

Nadpis
(povinné)

Nadpisy predstavujú prvý riadok reklamy. Môžu mať maximálne 40 znakov. Nadpis môžete zadať pre každý z obrázkov.

Popis
(povinné)
Popisy dopĺňajú nadpis a vyzývajú ľudí na vykonanie akcie. Môžu obsahovať najviac 90 znakov. Popisy nebude možné zadať pre každý obrázok, preto píšte popisy, ktoré možno skombinovať s ktorýmkoľvek z nadpisov, obrázkov a so vstupnou stránkou.
Obrázky kariet
(min. dve, max. desať kariet)

Môžete nahrať obrázky na šírku a štvorcové obrázky.

Špecifikácie kreatív týkajúce sa obrázkov na šírku:

 • Rozmery: 1,91 : 1
 • Minimálna veľkosť: 600 × 314
 • Odporúčaná veľkosť: 1200 × 628
 • Veľkosť súboru: maximálne 5 MB

Špecifikácie kreatív týkajúce sa štvorcových obrázkov:

 • Rozmery: 1 : 1 (keďže ide o štvorec)
 • Minimálna veľkosť: 300 × 300
 • Odporúčaná veľkosť: 1200 × 1200
 • Veľkosť súboru: 5 MB (nie je podporovaná v kanáli Objaviť)

Pomer strán musí byť na všetkých kartách rovnaký.

Názov firmy
(povinné)
Môžete zadať iba jeden názov firmy na kreatívu. Môže mať maximálne 25 znakov.
Logá
(povinné)

Štvorcové logá majú v ukážke reklamy a pri živom vykreslení v niektorých službách vrátane Gmailu kruhový tvar.

Špecifikácie kreatív týkajúce sa log:

 • Rozmery: 1 : 1 (keďže ide o štvorec)
 • Minimálna veľkosť: 144 × 144
 • Odporúčané: 1200 × 1200
 • Veľkosť súboru: maximálne 150 kB

Odporúčania:

 • Priehľadné pozadie s logom v strede
 • Logá, ktoré dobre ladia s nadpismi, popismi a obrázkami
 • Akceptujeme väčšinu bežných formátov okrem formátu GIF
Cieľová webová adresa
(povinné)
Predvolená vstupná stránka, na ktorú sa zákazníci dostanú po kliknutí na reklamu. Pre každý obrázok môžete zadať špecifickú vstupnú stránku.
Mobilná webová adresa
(nepovinné)
Mobilná vstupná stránka, na ktorú sa zákazníci dostanú po kliknutí na reklamu v mobilnom zariadení
Text výzvy na akciu V rozbaľovacom zozname v nástroji na tvorbu reklamy vyberte najvhodnejšiu výzvu na akciu. Ak ju nastavíte na možnosť Automatické, Google Ads vyberie znenie výzvy na akciu automaticky s cieľom optimalizovať ju pre najlepšiu výkonnosť.

Ďalšie informácie o pokynoch pre kvalitu podkladov kreatívy pre reklamy discovery

Krok 3: poskytnutie času na zhromaždenie údajov

Po nastavení podkladov a reklamného posolstva poskytnite kampaniam čas na zhromaždenie údajov. Nastavte rozpočet, ktorý vám umožní získať väčší objem, no ktorý môžete bez problémov míňať minimálne dva týždne. Odporúčame nastaviť rozpočet, ktorý zodpovedá desaťnásobku ponuky cieľovej CZA, pretože naše modely fungujú lepšie, keď zhromaždia viac údajov. Všeobecne platí, že zmeny v kampani by sa mali vykonávať, až keď získa 40 konverzií.

4. krok: použitie automatického zacielenia v reklamách discovery

Automatické zacielenie rozširuje váš dosah na ďalších používateľov. Vďaka tomu môžete pomocou reklám discovery od Googlu získať viac konverzií za rovnakú alebo podobnú cenu na zákazníka.

Zmena nastavení automatického zacielenia:

 1. Na navigačnom paneli kliknite na Reklamy discovery alebo Obsahové kampane.
 2. Nájdite svoju kampaň a kliknite na ňu.
 3. Kliknite na reklamnú skupinu, v ktorej chcete upraviť zacielenie.
 4. V navigačnej ponuke kliknite na Publiká.
 5. Kliknite na ikonu ceruzky Upraviť a vyberte Upraviť zacielenie reklamnej skupiny.
 6. Presunutím posúvača doprava zväčšite veľkosť publika.
 7. Kliknite na Uložiť.

Prehľady kampane discovery

Prehľady kampaní discovery informujú o výkonnosti reklám vo viacerých službách Googlu, pričom rôzne interakcie s reklamami závisia od toho, kde sa reklamy ľuďom zobrazia. Stĺpce prehľadov preto kombinujú nasledujúce interakcie s reklamami:

 • Zapojenia: ide o prvé kliknutie na reklamu v Gmaile, za ktoré sa vám účtuje poplatok.
  • Miera zapojenia: vyjadruje podiel počtu prípadov, keď ľudia prvýkrát klikli na reklamu v Gmaile, a počtu jej zobrazení.
 • Kliknutia: ide o kliknutia, ktoré používateľov smerujú na váš web.
  • Miera prekliknutí (CTR): vyjadruje podiel počtu kliknutí na reklamu, ktoré vedú na váš web, a počtu jej zobrazení.
  • Priemerná cena za kliknutie (CZK): vyjadruje podiel celkovej ceny kampane a počtu kliknutí na reklamu, ktoré vedú na váš web.
 • Interakcie: ide o celkový počet všetkých platených kliknutí na reklamu discovery. Informujú o kliknutiach priamo na vaše reklamy na YouTube a v kanáli Objaviť a o prvom kliknutí na vašu reklamu v Gmaile.
 • Miera interakcie: vyjadruje podiel počtu interakcií s reklamou a počtu jej zobrazení. V prípade Gmailu tento stĺpec informuje o prvom kliknutí na reklamu.
 • Priemerná cena: vyjadruje priemer skutočnej ceny platených interakcií s reklamou.

Súvisiace odkazy

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
73067
false