Godkjente leverandører av klikkmålingsverktøy for interaksjonshendelser

Vi jobber kontinuerlig for å beskytte brukernes personvern. Som et ledd i dette arbeidet har Google begrenset antallet leverandører av klikkmålingsverktøy som kan brukes til å måle bestemte annonseinteraksjoner på områder som Google er vert for. Dette gjelder bare for visse annonsetyper, nemlig fremhevede Shopping-annonser, annonser for varer i butikk og bilannonser for mobil

Merk: Denne nye godkjenningen påvirker bare måling av annonseinteraksjoner. Den påvirker ikke måling av bruk, konverteringshendelser eller annen aktivitet på nettstedet ditt.

Hvilke leverandører er godkjent?

Leverandører av klikkmålingsverktøy kan måle klikk fra annonsene dine til nettstedet ditt, og andre interaksjonshendelser på sider som Google er vert for, der det vises annonser. Du kan måle klikk til nettstedet ditt ved hjelp av en rekke leverandører, men bare et fåtall av dem kan brukes til å måle interaksjonshendelser på fremhevede Shopping-annonser, annonser for varer i butikk og bilannonser for mobil vist på områder som Google er vert for.

I tillegg til Search Ads 360 (tidligere kalt DoubleClick Search) har også Kenshoo og Marin blitt godkjent for denne målefunksjonaliteten. 

Finn ut mer om måling av annonseinteraksjoner med leverandører av klikkmålingsverktøy på sider som Google er vert for

Slik finner og aktiverer du (opphever stopp av) de berørte annonsene dine

Onsdag 31. oktober 2018 satte Google Ads-teamet alle annonsegrupper som sendte tredjepartskall til uautoriserte leverandører, på pause. Dette éngangstiltaket sikrer at annonsene dine ikke vises uten måling, med mindre du har bedt om at disse annonsene fortsatt skal vises.

Hvis du har annonser som er satt på pause, kan du aktivere disse på nytt enten enkeltvis (annonse for annonse) eller flere samtidig ved bruk av filtrering. Hvis du aktiverer annonser som er satt på pause på grunn av bruk av en leverandør av klikkmålingsverktøy som ikke er godkjent, blir annonsene dine vist som før. Du får imidlertid ikke tilbake full målefunksjonalitet.

Annonser for varer i butikk

For selgere som bruker uautoriserte leverandører av klikkmålingsverktøy til å måle annonser for varer i butikk, blir kampanjer for annonser for varer i butikk automatisk valgt bort. Hvis du vil gjenoppta visningen av annonser for kampanjer for varer i butikk, må du aktivere «Shopping i butikk» på nytt i kampanjeinnstillingene dine.

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på Kampanjer fra sidemenyen til venstre, og klikk deretter på navnet på Shopping-kampanjen du vil bruke for annonser for varer i butikk.
 3. Klikk på Innstillinger, og klikk deretter på Flere innstillinger under «Innstillinger for Shopping-kampanjer».
 4. Klikk på «Annonser for varer i butikk», og merk av i boksen ved siden av Slå på annonser for produkter som selges i lokale butikker.
 5. Klikk på Lagre.

Fremhevede Shopping-annonser

Fremhevede Shopping-annonser settes på pause på annonsegruppenivå. Du kan bruke følgende veiledning for å finne fremhevede Shopping-annonser i den nye versjonen av Google Ads. Hvis du bruker den forrige versjonen av AdWords, kan du lese Finn ut hvordan du setter annonsene dine på pause eller gjenopptar dem.  

Filtrer tabeller etter annonsegruppe

 1. Klikk på Annonsegrupper på sidemenyen.
 2. Klikk på filterikonet Filter øverst til høyre i tabellen.
 3. Utvid «Attributter»-rullegardinmenyen og klikk på Annonsegruppetype. Velg deretter «Shopping – fremhevede annonser».
 4. Klikk på Bruk. Tabellen oppdateres slik at bare elementer som samsvarer med filteret ditt, blir vist.

Aktiver (opphev stopp av) annonsene dine enkeltvis

 1. Finn annonsen du vil aktivere.
 2. Klikk på det grå prikkeikonet Sett på pause ved siden av annonsen. 
 3. Velg Aktiver fra menyen for å gjenoppta annonsen din.

Aktiver (opphev stopp av) de berørte annonsene dine samlet

 1. Følg veiledningen for å filtrere tabellene dine etter en spesifikk annonsegruppetype.
 2. Merk av ved siden av annonsene du vil aktivere. 
 3. Klikk på Endre øverst i tabellen.
 4. Velg Aktiver fra menyen for å gjenoppta annonsene dine.

Bilannonser for mobil

Bilannonser for mobil settes på pause på kampanjenivå. Kontrollér statusen for disse kampanjene på «Innstillinger»-siden i Google Ads, eller kontakt kontoadministratoren din. Du kan sette kampanjer på pause, gjenoppta dem eller fjerne dem.

Merk: Med mindre du begynner å bruke en godkjent leverandør av klikkmålingsverktøy, kjøres annonsene dine uten måling når du gjenopptar visningen av dem.
 
Det påløper ingen kostnader for annonsene dine når de er satt på pause.

Linker til beslektet innhold

Sett en kampanje på pause, gjenoppta den eller fjern den

Sett på pause eller gjenoppta annonser

Slik kan du sette annonsegruppene dine på pause eller gjenoppta dem

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt