Problemen met uw tagging voor de hele site oplossen

Voor de nauwkeurigste meting van uw Google Ads-campagnes gebruikt u een tag voor de hele site. Dit type tag kan cookies plaatsen in hetzelfde domein als uw site (ook bekend als first party cookies). Als autotagging is ingeschakeld, kunnen deze first party cookies de parameters GCLID (Google-klik-ID) en AUID (Gebruikers-ID van adverteerder) opslaan nadat er een klik heeft plaatsgevonden. In deze cookies wordt een unieke ID opgeslagen voor de gebruiker of de advertentieklik die de gebruiker naar uw site heeft geleid. Als dezelfde tags vervolgens op de conversiepagina worden geactiveerd, gebruikt deze pagina de opgeslagen GCLID (Google-klik-ID) en de AUID (Gebruikers-ID van adverteerder) om conversies correct te meten.

Als u al een van onze oplossingen voor tags voor de hele site heeft geïmplementeerd (d.w.z. de algemene sitetag (gTag), Google Tag Manager of Google Analytics met een algemene sitetag) en uw account wordt nog steeds gemarkeerd, volgt u de onderstaande stappen om er zeker van te zijn dat uw conversies nauwkeurig worden gemeten.

Controleer of autotagging is ingeschakeld

Autotagging moet zijn ingeschakeld in uw Google Ads-account als u conversies nauwkeurig wilt meten. Dit maakt het voor Google mogelijk de parameters GCLID (Google-klik-ID) en AUID (Gebruikers-ID van adverteerder) automatisch aan uw bestemmingspagina toe te voegen nadat er een advertentieklik heeft plaatsgevonden. Deze wordt vervolgens opgeslagen in een first party cookie die wordt geïmplementeerd door een van onze tagoplossingen voor de hele site. Instructies vindt u hier. U kunt ook controleren of autotagging daadwerkelijk werkt door deze instructies te volgen.

Autotagging werkt met ValueTrack-parameters. Lees dit artikel als er extra parameters aan uw URL moeten worden toegevoegd.

Controleer of er op al uw pagina's een tag voor de hele site wordt geactiveerd

Er is een tagoplossing voor de hele site nodig op alle pagina's om de GCLID te verzamelen en op te slaan in een first party cookie. Als sommige bestemmingspagina's geen tag voor de hele site bevatten, kunnen bepaalde klikken die naar deze pagina's leiden niet worden bijgehouden. Als u wilt controleren welke bestemmingspagina's in uw advertenties worden gebruikt, klikt u op 'Bestemmingspagina's' in het paginamenu aan de linkerkant.

U kunt uw compatibiliteitspercentage voor het bijhouden van conversies bekijken om het geschatte percentage klikken te bekijken waarvoor conversies kunnen worden bijgehouden via een first party cookie op de bestemmingspagina. Dit is de meest nauwkeurige manier om conversies bij te houden. Een percentage lager dan 100% betekent dat sommige van uw conversies niet worden bijgehouden in bepaalde browsers. Als u verouderde tags gebruikt, kan er in dit rapport ook worden aangegeven dat u uw tags moet upgraden naar een algemene sitetag of dat u Google Tag Manager moet gebruiken. Lees meer informatie in Inzicht in uw compatibiliteitspercentage voor het bijhouden van conversies.

Schakel Conversion Linker in als u Google Tag Manager gebruikt

De Conversion Linker-tag wordt gebruikt om klikgegevens op te slaan in first party cookies die aan uw domein zijn gekoppeld. Deze functionaliteit zorgt ervoor dat conversies effectief worden gemeten. Implementeer een Conversion Linker-tag op elke pagina waarop bezoekers terecht kunnen komen nadat ze op een advertentie of promotie hebben geklikt. We raden u aan de Conversion Linker-tag op alle pagina's te activeren.

Controleer of er verouderde tags op uw conversiepagina's staan

Zorg ervoor dat u verouderde tags heeft verwijderd (bijvoorbeeld oude Google Ads-tags voor het bijhouden van conversies of oude Floodlight-tags) van uw conversiepagina's om dubbeltelling te voorkomen. Gebruik Google Tag Assistant om dit te controleren en ga in uw Google Ads-account naar Tools > Conversies > Selecteer een conversie > Webpagina's. Ga naar de webpaginalink en controleer of er oude tags aanwezig zijn. Verwijder deze als dit het geval is en behoud alleen de tag voor de hele site (zoals een algemene sitetag of een tag van Google Tag Manager)*.

* Als u de optie gebruikt waarbij Google Analytics aan Google Ads is gekoppeld, kunt u de verouderde Analytics.js-tag behouden, maar u moet wel Google Analytics instellen met een algemene sitetag.

Zorg ervoor dat property's correct aan Google Ads zijn gekoppeld als u Google Analytics gebruikt

Als u Analytics-property's aan uw Google Ads-account koppelt, zorgt u ervoor dat de Analytics-property's zijn gekoppeld aan het Google Ads-account waar de conversies worden gemaakt. Als er conversies worden gemaakt in een Google Ads-manageraccount (Mijn Klantencentrum), moeten de Analytics-property's aan dat account zijn gekoppeld en niet aan de onderliggende accounts die deze Mijn Klantencentrum-conversieacties gebruiken.

Controleer of u meerdere domeinen of meerdere Google Ads-accounts heeft

Als u meer dan één domein in uw Google Ads-account heeft, zorgt u ervoor dat u voor alle domeinen een tagoplossing voor de hele site heeft. Als u Google Ads aan Google Analytics heeft gekoppeld, zorgt u ervoor dat u alle Google Analytics-accounts/-weergaven aan uw Google Ads-account heeft gekoppeld.

Als u meer dan één Google Ads-account heeft, zorgt u ervoor dat alle conversies in elk account worden bijgehouden door een tagoplossing voor de hele site. Het kan zijn dat Google Analytics niet aan alle accounts is gekoppeld of dat u meerdere domeinen heeft waarvan sommige wél tags voor de hele site hebben en andere niet.

Controleer de domeinen van conversiepagina's

De conversiepagina moet hetzelfde domein gebruiken als de bestemmingspagina van de advertentie. Implementeer cross-domein tracking als dit niet het geval is (instructies voor 'Conversies bijhouden' van Google Ads met gTag, instructies voor Google Analytics, instructies voor Google Tag Manager). Kijk of er een patroon is, bijvoorbeeld een ander domein, pad of subdomein. We kunnen drie gevallen onderscheiden:

  • Hetzelfde domein als de bestemmingspagina's: er hoeft niets te worden gewijzigd.
  • Uw domein, maar niet hetzelfde als bestemmingspagina: u heeft een oplossing voor verschillende domeinen nodig.
  • Domein van derden: op de lange termijn werkt dit niet meer, tenzij de derde partij bereid is tags voor de hele site te implementeren.

Controleer of er nog steeds cookies beschikbaar zijn op de conversiepagina's

De GCLID's (Google-klik-ID) en AUID's (Gebruikers-ID van adverteerder) die zijn vastgelegd in first party cookies op uw bestemmingspagina's, moeten in uw browser en op uw conversiepagina's beschikbaar zijn om conversies nauwkeurig te kunnen meten. Dit kan alleen als er cookies beschikbaar zijn in de browser wanneer een klant converteert. Laat uw ontwikkelaarsteam controleren of cookies niet door uw site worden verwijderd voordat klanten naar conversiepagina's gaan (u kunt de Developer Tools gebruiken om conversies te testen en te controleren of de GCLID via de URL wordt doorgegeven en in een cookie wordt opgeslagen).

Controleer of u het JavaScript-gedeelte van uw tag niet heeft verwijderd

Het gebruik van de <img>-tag (ook bekend als een implementatie van uitsluitend pixels) kan van invloed zijn op de tracking in bepaalde browsers. Zorg ervoor dat u de volledige JavaScript-tag voor de hele site op uw website gebruikt.

Activeer het bijhouden van conversies niet binnen een iframe

Implementeer uw tags niet binnen iframes, want dit kan nauwkeurige metingen in de weg staan. Er kunnen iframes worden gebruikt als er ingesloten formulieren of betaal-/inlogportals op uw pagina staan. Voor tags die binnen iframes worden geïmplementeerd, zijn mogelijk ook de geüpdatete SameSite-instellingen nodig zoals beschreven in het bericht op de Chrome-blog waarin de nieuwe vereisten voor 2020 worden aangekondigd.

Gebruik geen bestaande tags (bijvoorbeeld Floodlight-tags of andere trackingoplossingen) om uw tag voor het bijhouden van conversies te implementeren (ook wel 'tags linken' genoemd). Deze tags worden geactiveerd vanuit een ander domein. De door deze tags geïmplementeerde cookies worden om die reden niet beschouwd als first party cookies.

Loop alle bovenstaande stappen na op al uw sites (ook op mobiele sites)

Als uw Google Ads-campagnes verkeer naar verschillende sitedomeinen verzenden en/of als u mobiele versies van die sites heeft, is het belangrijk dat u tags voor de hele site correct op al uw sites installeert. Loop ook alle stappen na die in deze artikelen worden beschreven om ervoor te zorgen dat alle conversies nauwkeurig worden gemeten.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen