Použití čtvercových videí a videí na výšku k oslovení zákazníků na mobilech

Podle dat Googlu z roku 2018 se více než 70 % z celkové doby sledování videí na YouTube odehrává na mobilních zařízeních, jako jsou chytré telefony a tablety. Abyste tyto diváky co nejúčinněji zaujali, je nejlepší pro kampaně na aplikace a videokampaně vytvořit škálu různých videokreativ (včetně čtvercových videí a videí na výšku).

Uživatelský dojem z mobilních videí v dnešní době

Přehrávač videa v aplikaci YouTube se automaticky přizpůsobuje rozměrům vašeho videa. Pokud chcete například zobrazit video na výšku (třeba video s poměrem stran 9:16), vaše video na výšku se zobrazí větší, než by bylo video na šířku, a bude pokrývat 75 % obrazovky. Pod videem bude organický obsah. Když uživatel klikne na tlačítko pro celoobrazovkové přehrávání, bude video zabírat 100 % obrazovky, pokud je zařízení v režimu na výšku.

Výhody čtvercového videa a videa na výšku

 • Širší škála podkladů (videokreativ).
 • Když diváci drží telefon v režimu na výšku, nabízí video na výšku inzerentům větší plátno pro jejich inzertní sdělení.
 • Videa na výšku lépe odpovídají přirozenému záměru uživatele sledovat video v režimu na výšku.

Doporučený postup: Diverzifikujte své videokreativy

Pokud chcete, aby se vaše videoreklamy zobrazovaly optimálně na různých zařízeních, doporučujeme vám pro videokampaně a kampaně na aplikace používat videa s odlišnými poměry stran:

 • Na šířku (16:9)
 • Na výšku (9:16), čtvercové (1:1), případně obojí

Důležité: Poměry stran mezi těmito nastaveními jsou také povoleny. Přehrávač videa v aplikaci YouTube se pro poměry stran mezi 16:9 a 9:16 automaticky přizpůsobí.

Tip: Nahrajte reklamy s různým sdělením

V kampaních na aplikace i ve videokampaních nahrajte různé verze více videí s doporučenými poměry stran. Můžete například pro každý typ formátu (na výšku, čtvercové, na šířku) nahrát více videí, každé s jiným sdělením. Tato videa pak použijte ve stejné videokampani nebo kampani na aplikaci.

V případě videokampaní zkontrolujte, zda je střídání reklam nastaveno na možnost Optimalizovat. Kampaň pak zvolí nejvhodnější reklamy k zobrazení s přihlédnutím k vašemu inventáři reklam a různým typům zařízení. U kampaní na aplikace je střídání reklam optimalizováno automaticky.

Optimalizace videa na výšku

Přehrávač videa v aplikaci YouTube automaticky přizpůsobí rozměry videa přehrávači, ať již jde o video na výšku, na šířku nebo čtvercové.

Tip: Neumísťujte hlavní sdělení do horních 10 % a dolních 25 % plochy videa.

Pokud chcete zajistit, aby zákazníci viděli větší část vašeho sdělení, doporučujeme neumísťovat hlavní sdělení do horních 10 % a dolních 25 % videa, protože v případě oříznutí videa jsou nejčastěji oříznuty právě tyto oblasti. (Viz níže část „Jak se různá videa zobrazují v aplikaci YouTube“). Toto doporučení platí pro videokampaně i kampaně na aplikace.

Jak se různá videa zobrazují v aplikaci YouTube

Video na šířku při úvodním zobrazení videa

Následující obrázek ukazuje, jak různé režimy přehrávače videa zobrazí video na výšku.

 • Nalevo: Takhle video na výšku vypadá, když uživatel používá režim celé obrazovky.
 • Uprostřed: Oříznutá část videa na výšku 9:16 při úvodním zobrazení reklamy.
 • Napravo: Takhle videoreklama vypadá při zobrazení reklamy.

Čtvercové video při úvodním zobrazení videa

Následující obrázek ukazuje, jak různé režimy přehrávače videa zobrazí čtvercové video.

 • Nalevo: Takhle čtvercové video vypadá, když uživatel používá režim celé obrazovky.
 • Uprostřed: Oříznutí (žádné není).
 • Napravo: Takhle videoreklama vypadá při zobrazení reklamy.

Akce diváka v aplikaci YouTube

U čtvercového videa i videa na výšku platí, že když uživatel provádí s aplikací YouTube nějakou interakci (například si prohlíží související obsah pod videem), může se přehrávač videa zmenšit až na poměr stran 1:1. Tím dojde k oříznutí přehrávaného videa v dolní a horní části a uživatel tak může pracovat s obsahem pod videem.

Kontrolujte výkon

Až budete čtvercová videa a videa na šířku mít, neusněte na vavřínech. Měli byste pravidelně kontrolovat výkon reklam, nabídky, rozpočty a inventář, abyste svůj výkon maximalizovali. U čtvercových videí a videí na výšku odrážejí dvě metriky, Míra viditelnosti a Viditelná zobrazení, viditelnost přehrávače videa – tím se liší od většiny návštěvnosti, kde metriky udávají viditelnost kreativy. Tato odlišnost může mít u těchto dvou metrik významný dopad na hodnoty.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
73067
false