Giới thiệu về Chiến lược đặt giá thầu tỷ lệ hiển thị mục tiêu

Tỷ lệ hiển thị mục tiêu là chiến lược Đặt giá thầu thông minh giúp bạn tự động đặt giá thầu với mục tiêu là hiển thị quảng cáo của bạn ở vị trí đầu tiên trên trang, ở đầu trang hoặc bất kỳ vị trí nào trên trang kết quả tìm kiếm trên Google. Tỷ lệ hiển thị mục tiêu có sẵn dưới dạng chiến lược chuẩn trong một chiến dịch hoặc chiến lược danh mục đầu tư trong nhiều chiến dịch. Bài viết này sẽ giải thích cách hoạt động của Chiến lược đặt giá thầu tỷ lệ hiển thị mục tiêu và các tùy chọn cài đặt của chiến lược này.

Trước khi bắt đầu

Nếu bạn chưa biết loại chiến lược đặt giá thầu tự động nào phù hợp với mình, thì trước tiên hãy đọc bài viết Giới thiệu về chiến lược đặt giá thầu tự động.

Cách hoạt động

Chiến lược đặt giá thầu tỷ lệ hiển thị mục tiêu sẽ tự động đặt giá thầu để giúp bạn đạt được mục tiêu Tỷ lệ hiển thị của mình trong tất cả các chiến dịch sử dụng chiến lược này.

Lưu ý: Tỷ lệ hiển thị chỉ bao gồm Mạng Tìm kiếm của Google (không bao gồm Đối tác tìm kiếm).

Cài đặt

Vị trí

Có ba tùy chọn cho chiến lược Tỷ lệ hiển thị mục tiêu (tùy thuộc vào vị trí bạn muốn quảng cáo của mình hiển thị): ở vị trí đầu tiên trên trang, đầu trang hoặc bất kỳ vị trí nào trên trang kết quả tìm kiếm trên Google. Google Ads sẽ tự động đặt giá thầu để hiển thị quảng cáo của bạn, dựa trên các tùy chọn cài đặt vị trí của bạn.

Ví dụ: nếu bạn chọn mục tiêu Tỷ lệ hiển thị là 65% ở vị trí đầu tiên trên trang, thì Google Ads sẽ tự động đặt giá thầu CPC để giúp quảng cáo của bạn đạt 65% tỷ lệ hiển thị ở vị trí đầu tiên trên trang trong tổng số lần quảng cáo có thể hiển thị.

Hạn mức giá thầu

Hạn mức giá thầu CPC tối đa là mức giới hạn giá thầu do chiến lược giá thầu này đặt ra. Bạn không nên đặt hạn mức này quá thấp. Nếu không, việc này có thể hạn chế giá thầu mà chiến lược đặt ra và ngăn bạn đạt được mục tiêu Tỷ lệ hiển thị của mình.

Mức điều chỉnh giá thầu và Chiến lược đặt giá thầu tỷ lệ hiển thị mục tiêu

Mức điều chỉnh giá thầu cho phép bạn hiển thị quảng cáo của mình với tần suất nhiều hơn hoặc ít hơn dựa trên vị trí, thời điểm và cách mọi người tìm kiếm. Vì Chiến lược giá thầu tỷ lệ hiển thị mục tiêu giúp bạn tối ưu hóa giá thầu dựa trên dữ liệu theo thời gian thực, nên mức điều chỉnh giá thầu hiện tại sẽ không được sử dụng. Bạn vẫn có thể đặt mức điều chỉnh giá thầu trên thiết bị di động là -100% để ngăn quảng cáo của mình hiển thị trên thiết bị di động. Bạn không cần phải xóa bất kỳ mức điều chỉnh giá thầu hiện tại nào vì hệ thống không sử dụng các mức điều chỉnh đó.

Đường liên kết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false