Skupiny konverzných akcií

Môžete vytvoriť skupinu konverzných akcií a v nastaveniach kampane pomocou nej vybrať konverzie, ktoré budú zaznamenané v stĺpci Konverzie na úrovni kampane a bude sa na ne zameriavať optimalizácia. Skupiny konverzných akcií tiež môžete zdieľať v skupine kampaní, ak je ich cieľom získavať rovnaké akcie.

Skupiny konverzných akcií môžete používať až po nastavení sledovania konverzií.

Výhody

Prostredníctvom skupín konverzných akcií môžete:

  • určovať, ktoré konverzné akcie chcete zaznamenať v stĺpci Konverzie a zamerať na ne optimalizáciu pomocou modelov inteligentných ponúk pre kampaň alebo skupinu kampaní;
  • zoskupovať konverzie v rámci viacerých kampaní, ktorých cieľom je podporovať rovnaké akcie;
  • povoliť v rámci väčšej skupiny konverzných akcií optimalizáciu pomocou modelov ponúk na zvýšenie výkonnosti, keďže sa podľa možnosti vždy odporúča používať rovnakú skupinu v rôznych kampaniach alebo nastavenie Zahrnúť do stĺpca Konverzie na úrovni účtu;
  • podporovať konkrétne konverzné akcie v kampani (alebo skupine kampaní) bez toho, aby ste tieto kampane vytvárali v samostatných účtoch.
Na vytvorenie skupiny konverzných akcií musíte mať nastavené aspoň dve konverzné akcie.

Spôsob fungovania skupín konverzných akcií

Pomocou skupín konverzných akcií môžete nastaviť ciele konverzií pre viaceré účty alebo kampane. Vďaka tejto funkcii upravíte ciele konverzií iba raz, no uplatníte ich v potrebnom množstve účtov a kampaní, čím šetríte svoj čas. 

Skupiny konverzných akcií môžete vytvárať a upravovať iba v prípade akcií, ktoré sledujete v rámci účtu. Povedzme, že konverzné akcie sledujete v účte správcu Google Ads (MKC). Skupiny tak môžete vytvoriť iba z konverzných akcií MKC, pretože len tie sú aktívne.

Príklad: V skupine hotelov ste pre ich jednotlivé reťazce vyčlenili samostatné marketingové rozpočty a vytvorili odlišné kampane so zacielením na online rezervácie. Prostredníctvom skupín konverzných akcií môžete v skupine hotelov určiť skupiny konverzií pre jednotlivé reťazce hotelov. Jedna skupina môže zahŕňať konverzie z rezervácií izieb a kúpeľného balíčka pre reťazec hotelov X a druhá zasa príslušné konverzné akcie pre reťazec hotelov Y. Na základe týchto skupín je potom možné samostatne optimalizovať zodpovedajúcu konverznú akciu každého reťazca. V rámci rozpočtov reťazcov tak budete získavať hodnotné akcie, ktoré mali podporiť.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
73067
false