Какво представляват наборите от действия, водещи до реализация?

След като създадете набор от действия, водещи до реализация, можете да го използвате в настройките на кампании, за да посочите реализациите, за които да се оптимизира и които да се отчитат в графата „Реализации“ на ниво кампания. Наборите от действия, водещи до реализация, могат да се споделят между групи от кампании, които имат за цел да стимулират едни и същи действия.

Преди да можете да използвате набори от действия, водещи до реализация, трябва да настроите проследяване на реализациите.

Предимства

Можете да използвате набори от действия, водещи до реализация, за следното:

  • определяне на действията, водещи до реализация, които да се отчитат в графата „Реализации“ и за които да се оптимизира чрез моделите на „Интелигентно офериране“ за една кампания или за група такива;
  • групиране на реализациите, имащи за цел да стимулират едни и същи действия в няколко кампании;
  • подобряване на ефективността чрез предоставяне на възможност моделите за офериране да се обучават върху по-голям набор от действия, водещи до реализация, тъй като винаги се препоръчва да се използва един и същ набор в различни кампании или да се прилага настройката на ниво профил „Включване в „Реализации“, когато е възможно;
  • стимулиране на конкретни действия, водещи до реализация, в една кампания (или група кампании) без отделяне на кампаниите в различни профили.
Трябва да настроите поне 2 действия, водещи до реализация, преди да можете да създадете набор от такива действия.

Начин на работа на наборите от действия, водещи до реализация

Наборите от действия, водещи до реализация, Ви дават възможност да задавате цели на реализациите, които да се използват в няколко профила или кампании. Благодарение на тази функция можете да редактирате целите на реализациите веднъж, но да ги прилагате към всички необходими профили или кампании, при което пестите ценно време. 

Можете да създавате или редактирате набори от действия, водещи до реализация, само за действията, активирани в профила Ви за проследяване на реализациите. Например, ако използвате проследяване в профил на мениджър в Google Ads (МКЦ), можете да създавате набори само с намиращи се в МКЦ действия, водещи до реализация, тъй като само те са активни.

Пример: Да приемем, че група хотели включва няколко хотелски вериги, всяка от които е с различен маркетингов бюджет и различни кампании, насочени към онлайн резервации. С помощта на наборите от действия, водещи до реализация, групата хотели може да посочи такива набори за всяка хотелска верига. В един набор може да бъдат включени реализации при резервация на стая и при поръчка на спа пакет за хотелска верига X, а в друг набор – съответните действия, водещи до реализация, за хотелска верига Y. След това тези набори могат да се използват за избирателно оптимизиране за съответното действие, водещо до реализация, за всяка верига. По този начин се постига оползотворяване на бюджетите за осигуряване на ценните действия, които е трябвало да стимулират.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си