Opprett lokale kampanjer

I denne artikkelen forklarer vi hvordan du kan opprette lokale kampanjer.

Før du begynner

Før du oppretter lokale kampanjer, må du oppfylle kvalifiseringskravene til konverteringer med butikkbesøk. Det er bare mulig å lage lokale kampanjer for kontoer som oppfyller disse kravene. Du finner mer informasjon i denne veiledningen, og du kan spørre kontorepresentanten din om butikkbesøk er tilgjengelig der du befinner deg.

Se de anbefalte fremgangsmåtene før du starter. Kampanjer bør kjøres i minst 30 dager, og være målrettet mot minst ti steder per konto (kan spres over flere kampanjer).

Veiledning

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på Kampanjer i sidemenyen til venstre.
 3. Klikk på plussikonet , og velg Ny kampanje.
 4. Velg Lokale butikkbesøk og lokal markedsføring i «Ny kampanje»-vinduet.
 5. I det neste panelet kan du velge enten å bruke Google Min bedrift til å velge butikkbeliggenhetene dine eller tilknyttede steder for å velge butikker der produktene dine selges. Klikk på alternativknappen ved siden av ønsket alternativ.
  • For Google Min bedrift kan du velge alle beliggenhetene i kontoen den lokale kampanjen er tilknyttet. Dette gjør du ved å merke av for «Bruk alle beliggenhetene i den tilknyttede Google Min bedrift-kontoen din». Du kan også fjerne avmerkingen i avmerkingsboksen om du vil velge et bestemt delsett av beliggenhetene. Klikk på Bruk beliggenhetsgruppen om du vil bruke en eksisterende gruppe, eller «Opprett en ny beliggenhetsgruppe» om du manuelt vil velge ut og gi navn til et sett med beliggenheter. Det aktuelle settet blir brukt i kampanjen din og lagret som en beliggenhetsgruppe som kan brukes flere ganger. Finn ut mer om beliggenhetsgrupper
  • Hvis du velger «Tilknyttede steder», må du åpne «Velg en kjede»-vinduet og velge landet bedriften din befinner seg i, og deretter velge bedriftens kjede. Du kan bruke alle kjedene i kontoen eller en del av dem.
  • Vær oppmerksom på at geografisk radiusmålretting blir tilordnet basert på de fysiske bedriftsbeliggenhetene som er spesifisert i den aktuelle kampanjen, Du kan ekskludere visse geografiske steder fra kampanjen din som du måtte ønske.
 6. Klikk på Fortsett.
 7. Skriv inn et navn for kampanjen din i «Kampanjenavn»-feltet.
 8. Fyll ut tekstelementene for annonsen din, deriblant disse:
  • Overskrift: Obligatorisk. Du kan ha opptil fem stykker. Maks. 30 tegn.
   • Oppgi opptil fem tekstlinjer for å fange oppmerksomheten til potensielle kjøpere. Overskriftene er mest effektive hvis de er unike.
  • Beskrivelse: Obligatorisk. Du kan ha opptil fem stykker. Maks. 60 tegn.
   • Skriv inn opptil fem tekstlinjer som oppsummerer det du tilbyr. 
  • Handlingsfremmende oppfordring: Obligatorisk. Du kan ha opptil fem stykker. Maks. 11 tegn.
   • Legg inn opptil fem tekstlinjer for å informere brukerne om hvordan de kan ha interaksjon med bedriften din.
  • Endelig nettadresse: Obligatorisk. Du må legge inn en gyldig nettadresse.
   • Legg inn nettadressen du ønsker at brukere skal sendes til via annonsen din.
  • Visningsbane: Valgfritt. Du kan angi maks. to baner.
   • Skriv inn opptil to tekstlinjer for å sette sammen en nettadresse brukere kan se i annonsen din. Domenet må være det samme som det den endelige nettadressen ligger på. Hvis du ikke oppgir noe informasjon her, bruker Google Ads den endelige nettadressen din som visningsadresse.
  • Endelig nettadresse for mobil: Valgfritt, men du må bruke en gyldig nettadresse.
   • Legg inn nettadressen brukerne skal sendes til. Vurder om målnettstedet er mobilvennlig.
  • Klikk i Bilder og logoer-feltet for å søke etter og laste opp bilder som skal brukes i annonsene dine.
   • Kampanjen din må inneholde minst ett bilde med høyde/bredde-forholdet 1,91:1 og én logo med høyde/bredde-forholdet 1:1 for at den skal kunne vises.
  • Bildene og logostørrelsene nedenfor godtas (opptil 20 for hver kampanje):
   • Bilde med høyde/bredde-forhold på 1,91:1
    • Minimumsstørrelse: 600 x 314
    • Maksimal filstørrelse: 5 MB
   • Bilde med høyde/bredde-forhold på 1:1
    • Minimumsstørrelse: 314 x 314
    • Maksimal filstørrelse: 5 MB
   • Logo med høyde/bredde-forhold på 1:1
    • Minimumsstørrelse: 116 x 116
    • Maksimal filstørrelse: 5 MB
  • Du kan beskjære bildene dine slik at de passer til en oppløsning på 1:1 eller 1,91:1. Godkjente formater: JPG, PNG.
  • Video: Obligatorisk, og den må vare i minst ti sekunder.
   • Angi en gyldig YouTube-nettadresse.
 9. Oppgi informasjon om disse innstillingene:
  • Språk: Dette er språkene du ønsker å målrette annonsen din mot.
  • Budgivning: Standard budgivningsstrategien er å maksimere konverteringsverdien, slik at antallet butikkbesøk som genereres, maksimeres automatisk innenfor dagsbudsjettet ditt.
  • Dagsbudsjett: Dette er beløpet du er villig til å bruke per dag på annonsekampanjen din. Kontakt kontoadministratoren din for å få råd om passende budsjetter.
  • Tilleggsinnstillinger: Dette er en utvidbar del der du kan legge inn sporing eller en bestemt mobilnettadresse.
 10. Klikk på Lagre og fortsett helt nederst.
 11. Kampanjen din er nå klar. På den neste siden kan du gjennomgå kampanjeinnstillingene. Klikk på Annonseelementer for å gjennomgå teksten og bildene du skal bruke i annonsen.

Lag flere annonsegrupper

Hvis du har mer enn ett sett med reklameelementer, kan du lage flere annonsegrupper. Denne løsningen fungerer godt for elementer som representerer ulike reklametemaer, eller som skal vises etter en bestemt tidsplan. Slik lager du flere annonsegrupper:

 1. Klikk på Kampanjer på sidemenyen for å se en fullstendig liste over Google Ads-kampanjene dine.
 2. I denne listen klikker du på navnet på den lokale kampanjen din for å se en oversikt.
 3. Klikk på Annonsegrupper.
 4. Klikk på plussikonet for å opprette en ny annonsegruppe.
 5. Oppgi informasjon om alle elementene (se flere opplysninger ovenfor).
 6. Klikk på Lagre og fortsett helt nederst.

Hvis du vil at annonsegrupper skal settes på pause eller aktiveres på bestemte tidspunkter, kan du planlegge dette. Du finner mer informasjon i artikkelen Konfigurer automatiserte regler

Optimalisering og budgivning

Budstrategien Maksimer konverteringsverdien brukes i lokale kampanjer, slik at antallet butikkbesøk som genereres med kampanjen din, maksimeres automatisk innenfor dagsbudsjettet ditt.

Du kan se den totale konverteringsverdien som er generert via kampanjen din, ved å angi en verdi for konverteringshandlingen for butikkbesøk. Standardverdien er 1 USD, men du kan endre den under «Konverteringer» på «Verktøy»-menyen. 

Sånn endrer du innstillingene for konverteringshandlinger fra butikkbesøk

 

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet øverst til høyre i kontoen.
 3. Klikk på Konverteringer under Måling.
 4. Finn konverteringshandlingen fra butikkbesøk som du vil endre i listen, og klikk på navnet. Du ser da innstillingene for konverteringshandlingen.
 5. Klikk på Endre innstillingene.
 6. Klikk på en innstilling, gjør endringene, og klikk på Lagre. Gjenta denne fremgangsmåten for de andre innstillingene du må endre.
  Klikk på Konverteringer for å bruke innstillingen for konverteringsvinduet. Klikk på Visningskonverteringer for å bruke innstillingen for visningskonverteringsvinduet.
 7. Klikk på Ferdig.

Rapportering

I lokale kampanjer brukes det maskinlæring for å finne ut hvor det er best å plassere annonsen din i Googles søkenettverk eller Google Displaynettverk eller på YouTube eller Maps. I lokale kampanjer rapporteres det samlede konverteringer for alle disse kanalene. I butikkrapporten kan du se antallet butikkbesøk og andre lokale konverteringshandlinger, kategorisert etter sted.

Linker til beslektet innhold

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt