Opprett lokale kampanjer

Med lokale kampanjer kan du knytte nettannonsering sammen med butikkfronten din. Du kan markedsføre butikkene dine i Google-søkeresultatene samt på Maps, YouTube og andre nettsteder.

Før du kan få på plass lokale kampanjer, må du konfigurere Google Min bedrift og innfri kvalifikasjonskravene til konverteringer fra butikkbesøk. Det er bare mulig å opprette lokale kampanjer i kontoer som oppfyller disse kravene. Du bør kjøre kampanjer i minst 30 dager og målrette annonsene mot minst ti steder per konto (kan spres over flere kampanjer). 

Finn ut hvordan du kan generere gode resultater utenfor nettet med lokale kampanjer.

Det kan bli enklere å administrere målrettingen om du bruker beliggenhetsgrupper.

Veiledning

1. Opprett lokale kampanjer

Fremgangsmåte for å opprette lokale kampanjer

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på Kampanjer i sidemenyen til venstre.
 3. Klikk på plussikonet , og velg Ny kampanje.
 4. Velg Lokale butikkbesøk og lokal markedsføring i «Ny kampanje»-vinduet.
  • Husk at du må konfigurere Google Min bedrift og innfri kvalifikasjonskravene til konverteringer fra butikkbesøk for å se dette alternativet.
 5. Du kan velge butikkbeliggenhetene dine via Google Min bedrift, eller du kan bruke de tilknyttede stedene dine til å velge hvilke butikker produktene dine selges i. Uansett hva du velger, må du gjøre dette i det neste panelet. Klikk på alternativknappen ved siden av det aktuelle alternativet.
  • For Google Min bedrift kan du velge alle beliggenhetene i kontoen den lokale kampanjen er tilknyttet. Dette gjør du ved å merke av for «Bruk alle beliggenhetene i den tilknyttede Google Min bedrift-kontoen din». Du kan også fjerne avmerkingen i avmerkingsboksen om du vil velge et bestemt delsett av beliggenhetene. Klikk på Bruk posisjonsgruppen om du vil bruke en eksisterende gruppe, eller «Lag ny posisjonsgruppe» om du manuelt vil velge ut og gi navn til et sett med beliggenheter. Det aktuelle settet blir brukt i kampanjen din og lagret som en posisjonsgruppe som kan brukes flere ganger. Finn ut mer om posisjonsgrupper
  • Velg en eksisterende beliggenhetsgruppe for «tilknyttede steder», eller opprett en ny. For å opprette en gruppe med alle beliggenhetene til en kjede, bruk Velg etter kjede (vær oppmerksom på at det kan ta noen minutter før beliggenhetene er synkronisert etter lagring).  For å opprette en gruppe med et undersett av en kjedes beliggenheter, bruk Velg etter spesifikke posisjoner
  • Vær oppmerksom på at geografisk radiusmålretting blir tilordnet basert på de fysiske bedriftsbeliggenhetene spesifisert i den aktuelle kampanjen. Du kan ekskludere visse geografiske steder fra kampanjen din som du måtte ønske.
 6. Klikk på Fortsett.

2. Velg innstillinger for de lokale kampanjene dine

Fremgangsmåte for å angi kampanjeinnstillinger

 1. Gi kampanjen et navn i Kampanjenavn-feltet.
 2. Fyll ut tekstelementene for annonsen din, deriblant disse:
  • Overskrift: Du må ha med én overskrift og kan ha med opptil fem. De kan maksimalt bestå av 30 tegn.
   • Skriv inn opptil fem tekstlinjer for å fange oppmerksomheten til potensielle kjøpere. Overskriftene er mest effektive hvis de er unike.
  • Beskrivelse: Du må ha med én beskrivelse og kan ha med opptil fem. De kan maksimalt bestå av 60 tegn.
   • Skriv inn opptil fem tekstlinjer som oppsummerer det du tilbyr. 
  • Handlingsfremmende oppfordring: Du må ha med én oppfordring og kan ha med opptil fem. De kan maksimalt bestå av 11 tegn.
   • Skriv inn opptil fem tekstlinjer for å informere brukerne om hvordan de kan kommunisere med bedriften din.
  • Endelig nettadresse: Du er påkrevd å oppgi inn en gyldig nettadresse.
   • Skriv inn nettadressen du ønsker at brukere skal viderekobles til fra annonsen din.
  • Visningsbane: Du velger selv om du vil bruke dette, og du kan ha med opptil to.
   • Skriv inn opptil to tekstlinjer for å sette sammen en nettadresse brukere kan se i annonsen din. Domenet må være det samme som det den endelige nettadressen ligger på. Hvis du ikke oppgir noe informasjon her, bruker Google Ads den endelige nettadressen din som visningsadresse.
  • Endelig nettadresse for mobil: Dette er valgfritt, men du må oppgi en gyldig nettadresse i fall du velger å oppgi dette.
   • Skriv inn nettadressen brukerne skal viderekobles til. Vurder om nettstedet brukerne tas til, er mobilvennlig.
  • Klikk i Bilder og logoer-feltet for å søke etter og laste opp bilder du vil bruke i annonsene dine.
   • Du må ha med minst ett bilde med høyde/bredde-forholdet 1,91:1 og én logo med høyde/bredde-forholdet 1:1 i kampanjen din for at den skal kunne vises.
  • Bilde- og logostørrelsene nedenfor godtas (opptil 20 av hver per kampanje):
   • bilde med høyde/bredde-forhold på 1,91:1
    • minimumsstørrelse: 600 x 314
    • maksimal filstørrelse: 5 MB
   • bilde med høyde/bredde-forhold på 1:1
    • minimumsstørrelse: 314 x 314
    • maksimal filstørrelse: 5 MB
   • logo med høyde/bredde-forhold på 1:1
    • minimumsstørrelse: 116 x 116
    • maksimal filstørrelse: 5 MB
  • Du kan beskjære bildene dine, slik at de passer til en oppløsning på 1:1 eller 1,91:1. De godkjente formatene er JPG og PNG.
  • Video: Du må ha med en video, og den må vare i minst ti sekunder.
   • Skriv inn en gyldig YouTube-nettadresse.
 3. Oppgi informasjon om disse innstillingene:
  • Språk: Her legger du inn språkene du vil målrette annonsen din mot.
  • Budgivning: Standard budgivningsstrategien er å maksimere konverteringsverdien, slik at antallet butikkbesøk som genereres, maksimeres automatisk innenfor dagsbudsjettet ditt.
  • Dagsbudsjett: Dette er beløpet du er villig til å bruke per dag på annonsekampanjen din. Kontakt kontoadministratoren din for å få råd om passende budsjetter.
  • Tilleggsinnstillinger: Dette er en utvidbar del der du kan legge inn sporing eller en bestemt mobilnettadresse.
 4. Klikk på Lagre og fortsett helt nederst.
 5. Kampanjen din er nå klar. På den neste siden kan du gjennomgå kampanjeinnstillingene. Klikk på Annonseelementer for å gjennomgå teksten og bildene du skal bruke i annonsen.

Fremgangsmåte for å opprette tilknytning til feeder for produkter i butikk

Du kan knytte den lokale kampanjen din sømløst til produkt- og tjenestebeholdningen din som er tilgjengelig på de ulike stedene. I denne veiledningen viser vi deg hvordan du kan legge til feeder for produkter i butikk i kampanjer. Før du begynner, må du først opprette en feed for produkter i butikk i Bedriftsdata-delen av kontoen din.

 1. Følg veiledningen ovenfor for å opprette en lokal kampanje.
 2. Rull til nederst i innstillingene, og vis alternativet «Vis flere innstillinger».
 3. Vis «Produktfeed». Merk av for «Bruk en produktfeed i denne kampanjen».
 4. Velg feedkilden din.
  1. Google Ads (feed for produkter i butikk): Velg en feed for produkter i butikk som du har opprettet i «Bedriftsdata»-delen.

3. Opprett flere annonsegrupper

Hvis du har flere enn ett sett med reklameelementer, kan du opprette flere annonsegrupper. Dette kan være fornuftig om du har elementer som representerer ulike reklametemaer, eller som skal vises i henhold til en bestemt tidsplan. Når du har opprettet en lokal kampanje, kan du legge til flere annonsegrupper.

Sånn oppretter du annonsegrupper

 1. Klikk på Kampanjer i sidemenyen for å se en fullstendig liste over Google Ads-kampanjene dine.
 2. I denne listen klikker du på navnet på den lokale kampanjen din for å se en oversikt.
 3. Klikk på Annonsegrupper.
 4. Klikk på plussikonet for å opprette en ny annonsegruppe.
 5. Fyll ut informasjon om alle elementene (se flere opplysninger ovenfor).
 6. Klikk på Lagre og fortsett helt nederst.

Hvis du vil at annonsegrupper skal settes på pause eller aktiveres på bestemte tidspunkter, kan du planlegge dette. Du finner mer informasjon om dette i artikkelen Konfigurer automatiserte regler

4. Optimaliser budgivningen

Budstrategien Maksimer konverteringsverdien brukes i lokale kampanjer. Med denne strategien blir antallet butikkbesøk som genereres via kampanjen din, automatisk maksimert innenfor dagsbudsjettet ditt.

I lokale kampanjer rapporteres det samlede konverteringer for alle disse kanalene. I butikkrapporten kan du se antallet butikkbesøk og andre lokale konverteringshandlinger. Disse er kategorisert etter sted.

Hvis du vil se den totale konverteringsverdien generert via kampanjen din, må du angi en verdi for konverteringshandlingen for butikkbesøk. Standardverdien er USD 1, men du kan endre den under «Konverteringer» på «Verktøy»-menyen. 

5. Endre innstillingene for konverteringshandlingen for butikkbesøk

Fremgangsmåte for å endre konverteringshandlinger

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet øverst til høyre i kontoen.
 3. Klikk på Konverteringer under Måling.
 4. Finn konverteringshandlingen fra butikkbesøk som du vil endre i listen, og klikk på navnet. Du ser da innstillingene for konverteringshandlingen.
 5. Klikk på Endre innstillingene.
 6. Klikk på en innstilling, gjør endringene, og klikk på Lagre. Gjenta denne fremgangsmåten for de andre innstillingene du må endre.
  Klikk på Konverteringer for å bruke innstillingen for konverteringsvinduet. Klikk på Visningskonverteringer for å bruke innstillingen for visningskonverteringsvinduet.
 7. Klikk på Ferdig.

Linker til beslektet innhold

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt