Opprett lokale kampanjer

Med lokale kampanjer kan du knytte resultatene fra nettannonseringen til den fysiske butikken din. Du kan markedsføre butikkene dine i Google-søkeresultatene samt på Maps, YouTube og andre nettsteder.

Kvalifikasjonskriterier

For å kunne bruke lokale kampanjer må du ha aktive adressetillegg eller adressetillegg for samarbeidspartnere i kontoen din. Alternativt kan du ha en Google Min bedrift-konto knyttet til Google Ads.

Av hensyn til resultatene anbefaler vi at du kjører kampanjene dine i minst 30 dager, og at du målretter annonsene i hver konto mot minst 10 steder (kan spres over flere kampanjer).

I denne artikkelen forklarer vi hvordan du kan opprette lokale kampanjer.

Veiledning

1. Opprett en lokal kampanje

Opprett en ny kampanje

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på Kampanjer i sidemenyen til venstre.
 3. Klikk på plussikonet , og velg Ny kampanje.
 4. Velg Lokale butikkbesøk og lokal markedsføring i «Ny kampanje»-vinduet.
 5. I det neste panelet kan du enten angi at butikkbeliggenhetene dine skal velges ut via Google Min bedrift, eller at adressetillegget for samarbeidspartnere skal velge ut butikker hvor produktene dine selges. Klikk på alternativknappen ved siden av ønsket alternativ.
  • For Google Min bedrift kan du velge alle beliggenhetene i kontoen den lokale kampanjen er tilknyttet. Dette gjør du ved å merke av for «Bruk alle stedene i den tilknyttede Google Min bedrift-kontoen din». Du kan også fjerne avmerkingen i avmerkingsboksen om du vil velge et bestemt delsett av beliggenhetene. Klikk på Bruk beliggenhetsgruppen om du vil bruke en eksisterende gruppe, eller «Lag en ny beliggenhetsgruppe» om du manuelt vil velge ut og gi navn til et sett med beliggenheter. Det aktuelle settet blir brukt i kampanjen din og lagret som en beliggenhetsgruppe som kan brukes flere ganger. Finn ut mer om beliggenhetsgrupper
  • Velg en eksisterende beliggenhetsgruppe for adressetillegget for samarbeidspartnere, eller opprett en ny. Hvis du vil opprette en gruppe bestående av alle beliggenhetene til en kjede, må du bruke Velg etter kjede (det kan ta noen minutter før beliggenhetene er synkronisert etter lagring). Om du derimot vil opprette en gruppe som består av bare et undersett av kjedens beliggenheter, må du bruke Velg etter spesifikke posisjoner.
  • Geografisk radiusmålretting blir tilordnet basert på de fysiske bedriftsbeliggenhetene spesifisert i den aktuelle kampanjen. Ved behov kan du ekskludere visse geografiske steder fra kampanjen din.
 6. Klikk på Fortsett.

2. Velg innstillinger for de lokale kampanjene dine

Velg kampanjeinnstillinger

 1. Gi kampanjen et navn i Kampanjenavn-feltet.
 2. Fyll ut tekstelementene for annonsen din, deriblant disse:
  • Overskrift (obligatorisk): Du kan ha opptil fem stykker. Maks. 30 tegn.
   • Oppgi opptil fem tekstlinjer for å fange oppmerksomheten til potensielle kjøpere. Overskriftene er mest effektive hvis de er unike.
  • Beskrivelse (obligatorisk): Du kan ha opptil fem stykker. Maks. 60 tegn.
   • Legg inn opptil fem tekstlinjer som oppsummerer det du tilbyr.
  • Handlingsfremmende oppfordringer (obligatorisk): Du kan ha opptil fem stykker. Maks. 11 tegn.
   • Skriv inn opptil fem tekstlinjer for å fortelle brukerne hvordan de kan kommunisere med bedriften din.
  • Endelig nettadresse (obligatorisk): Du må oppgi en gyldig endelig nettadresse.
   • Skriv inn nettadressen du vil at annonsen skal viderekoble brukerne til.
  • Visningsbane (valgfritt): Du kan oppgi to baner.
   • Skriv inn opptil to tekstlinjer for å sette sammen en nettadresse brukere kan se i annonsen. Domenet må være det samme som det den endelige nettadressen ligger på. Hvis du ikke oppgir noe informasjon her, bruker Google Ads den endelige nettadressen din som visningsadresse.
  • Endelig nettadresse for mobil (valgfritt): Hvis du velger å oppgi dette, må det være en gyldig nettadresse.
   • Skriv inn nettadressen brukerne skal sendes til. Vurder om målnettstedet er mobilvennlig.
  • Klikk i Bilder og logoer-feltet for å søke etter og laste opp bilder som skal brukes i annonsene dine.
   • I kampanjen din må du ha minst ett bilde med høyde/bredde-forholdet 1,91:1 og én logo med høyde/bredde-forholdet 1:1 for at annonsene skal kunne vises.
  • Vi tillater disse bilde- og logostørrelsene (opptil 20 per kampanje):
   • Bilde med høyde/bredde-forhold på 1,91:1:
    • Minimumsstørrelsen er 600 x 314.
    • Den maksimale filstørrelsen er 5 MB.
   • Bilde med høyde/bredde-forhold på 1:1:
    • Minimumsstørrelsen er 314 x 314.
    • Den maksimale filstørrelsen er 5 MB.
   • Logo med høyde/bredde-forhold på 1:1:
    • Minimumsstørrelsen er 116 x 116.
    • Den maksimale filstørrelsen er 5 MB.
  • Du kan beskjære bildene dine slik at de passer til et høyde-/breddeforhold på 1:1 eller 1,91:1. Godkjente formater er JPG og PNG.
  • Video (obligatorisk): Den må vare i minst ti sekunder.
   • Angi en gyldig YouTube-nettadresse.
 3. Oppgi informasjon om disse innstillingene:
  • Språk: Dette er de kvalifiserte språkene du ønsker å målrette annonsen din mot.
  • Budgivning: Maksimer konverteringsverdi er budstrategien som brukes som standard. Med den maksimeres automatisk verdien av konverteringene dine innenfor det gjennomsnittlige dagsbudsjettet ditt. Hvis du bare velger én konverteringshandling, for eksempel butikkbesøk, maksimerer budgivingen det totale antallet konverteringer til den aktuelle konverteringsverdien. I dette tilfellet fungerer budgivningen på samme måte som maksimer antall konverteringer.
  • Gjennomsnittlig dagsbudsjett: Dette er beløpet du er villig til å bruke per dag på annonsekampanjen din. Kontakt kontoadministratoren din for å få råd om passende budsjetter.
  • Flere innstillinger: Dette er en utvidbar del der du kan legge inn sporing eller en bestemt nettadresse for mobil.
 4. Klikk på Lagre og fortsett helt nederst.
 5. Kampanjen din er nå klar. På den neste siden kan du gjennomgå kampanjeinnstillingene. Klikk på Annonseelementer for å gjennomgå teksten og bildene du skal bruke i annonsen.

Opprett tilknytning til feeder for produkter i butikk

Du kan også markedsføre produktene og tjenestene som tilbys på de enkelte beliggenhetene. Med denne fremgangsmåten får du se hvordan du kan knytte kampanjer til feeder for produkter i butikk. Før du kan begynne, må du opprette en feed for produkter i butikk i Bedriftsdata-delen.

 1. Følg veiledningen ovenfor for å opprette lokale kampanjer.
 2. Rull ned til slutten av innstillingene, og vis Flere innstillinger.
 3. Åpne Produktfeed-delen. Merk av for Bruk en produktfeed i denne kampanjen.
 4. Velg feedkilden din.
  1. Google Ads (feed for produkter i butikk): Med dette alternativet kan du velge en feed du har opprettet i Bedriftsdata-delen, for produkter i butikk.
  2. Merchant Center (feed for produkter i butikk): Med dette alternativet knytter du produktene i butikken i en Merchant Center-konto til denne kampanjen.
   1. Velg en Merchant Center-konto.
   2. Skriv eller lim inn en liste over produkt-ID-er fra denne kontoen, og klikk på Legg til produkter.
   3. Plassér (ved å dra) ID-ene i den rekkefølgen du vil at de skal vises som annonser.

3. Opprett flere annonsegrupper

Hvis du har flere enn ett sett med reklameelementer, kan du opprette flere annonsegrupper. Denne løsningen fungerer godt for elementer som representerer ulike reklametemaer, eller som skal vises etter en bestemt tidsplan. Når du har opprettet en lokal kampanje, kan du så legge til flere annonsegrupper.

Opprett annonsegrupper

 1. Klikk på Kampanjer i sidemenyen for å se en liste over alle Google Ads-kampanjene dine.
 2. Klikk på navnet på den lokale kampanjen der du vil legge til flere annonsegrupper.
 3. Klikk på Annonsegrupper.
 4. Klikk på plussikonet for å opprette en ny annonsegruppe.
 5. Fyll ut informasjon om alle elementene (se flere opplysninger ovenfor).
 6. Klikk på Lagre og fortsett helt nederst.
Du kan konfigurere automatiserte regler for å sette annonsegruppene dine på pause eller angi at de skal kjøres på bestemte tidspunkter.

4. Optimaliser budgivningen

I lokale kampanjer brukes budgivning for maksimering av konverteringsverdien. Med denne budstrategien maksimeres automatisk konverteringsverdien av anropsklikk, butikkbesøk eller forespørsler om veibeskrivelse i kampanjen din. Dette skjer med utgangspunkt i det gjennomsnittlige dagsbudsjettet du har fastsatt.

Retningslinjer for budgivning basert på konverteringer

Hvilke konverteringshandlinger du kan velge mellom, avhenger av kontoen.

 • Hvis du for øyeblikket måler butikkbesøk i kontoen din, aktiveres budgivning for butikkbesøk automatisk i lokale kampanjer. Finn ut mer om konverteringer fra butikkbesøk
 • Selv om du ikke måler butikkbesøk, kan du allikevel bruke lokale kampanjer med budgivning for lokale handlinger (anropsklikk og/eller forespørsler om veibeskrivelse).

For å sikre at budgivningen for maksimering av konverteringsverdien fungerer som den skal, må du angi en konverteringsverdi for konverteringshandlingene dine.

 • Som standard er konverteringsverdien for disse konverteringshandlingene angitt som USD 1.
 • Hvis du bare velger én konverteringshandling, for eksempel butikkbesøk, maksimerer budgivningen det totale antallet konverteringer til den aktuelle konverteringsverdien.

5. Endre innstillingene for konverteringshandlinger

Endre konverteringshandlinger

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet øverst til høyre i kontoen.
 3. Klikk på Konverteringer under Måling.
 4. Finn konverteringshandlingen fra butikkbesøk som du vil endre i listen, og klikk på navnet. Du ser da innstillingene for konverteringshandlingen.
 5. Klikk på Endre innstillingene.
 6. Klikk på en innstilling, gjør endringene, og klikk på Lagre. Gjenta denne fremgangsmåten for de andre innstillingene du må endre.
  Klikk på Konverteringer for å bruke innstillingen for konverteringsvinduet. Klikk på Visningskonverteringer for å bruke innstillingen for visningskonverteringsvinduet.
 7. Klikk på Ferdig.

Optimaliser resultatene

Linker til beslektet innhold

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt