Giới thiệu về giấy chứng nhận Google Ads

Giấy chứng nhận Google Ads là sự công nhận chuyên nghiệp mà Google cung cấp cho những cá nhân thể hiện sự thành thạo về các khía cạnh cơ bản và nâng cao của Google Ads. Giấy chứng nhận Google Ads cho phép các cá nhân thể hiện rằng Google công nhận họ là một chuyên gia về quảng cáo trực tuyến. Bạn có thể đạt được giấy chứng nhận này thông qua Skillshop, chương trình đào tạo trực tuyến của Google. Tìm hiểu thêm về Skillshop tại đây

Bài viết này giải thích các lợi ích của việc có giấy chứng nhận, cách để đạt được giấy chứng nhận cũng như cách truyền đạt trạng thái giấy chứng nhận của bạn cho người khác.

Trước khi bắt đầu

Nếu không có tài khoản Skillshop, thì bạn cần thiết lập tài khoản để thực hiện các bài đánh giá bắt buộc của Google Ads để đạt chứng nhận. Tìm hiểu cách thiết lập tài khoản Skillshop.

Lợi ích

Mọi thành viên của Google Partners đều có thể nhận được giấy chứng nhận Google Ads của chúng tôi. Dưới đây là các lợi ích khi có giấy chứng nhận:

 • Chứng minh kiến thức chuyên môn của bạn. Với chứng chỉ dành riêng cho từng cá nhân và có thể in ra, bạn có thể cho khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng thấy được rằng bạn là chuyên gia quảng cáo trực tuyến được chứng nhận.
 • Giúp công ty bạn nhận được huy hiệu Đối tác Google hoặc Đối tác Google hàng đầu. Để nhận được một trong hai huy hiệu này, công ty cần có ít nhất một thành viên liên kết được Google Ads chứng nhận, cũng như phải đáp ứng các yêu cầu khác. Bạn có thể tìm hiểu thêm về các yêu cầu để đạt được huy hiệu Đối tác.

Để đảm bảo rằng giấy chứng nhận của người dùng được tính vào trạng thái huy hiệu và chuyên môn của công ty bạn, hãy kiểm tra và đảm bảo rằng:

 • Người dùng được chứng nhận đã chia sẻ thông tin của họ trên Skillshop.
 • Người dùng được chứng nhận có quyền truy cập cấp quản trị viên hoặc quyền truy cập thông thường vào tài khoản người quản lý Google Ads hoặc các tài khoản người quản lý phụ của công ty.

  Người dùng được chứng nhận theo email cá nhân (không có quyền truy cập thông thường hoặc quyền truy cập cấp quản trị viên vào tài khoản người quản lý Google Ads) phải thêm email công ty vào Skillshop để được ghi nhận đúng. Email công ty này cần có quyền truy cập thông thường hoặc quyền truy cập cấp quản trị viên vào tài khoản người quản lý Google Ads.

Sau đây là các yêu cầu về giấy chứng nhận:

 • Huy hiệu Đối tác: 1 người dùng đạt giấy chứng nhận Google Ads có quyền truy cập thông thường hoặc quyền truy cập cấp quản trị viên vào tài khoản người quản lý Google Ads hoặc các tài khoản người quản lý phụ của công ty.
 • Huy hiệu Đối tác cao cấp: 2 người dùng đạt giấy chứng nhận Google Ads có quyền truy cập thông thường hoặc quyền truy cập cấp quản trị viên vào tài khoản người quản lý Google Ads hoặc các tài khoản người quản lý phụ của công ty.

Cách thức hoạt động của giấy chứng nhận Google Ads

Khi thiết lập tài khoản Skillshop, bạn sẽ có quyền thực hiện các bài đánh giá miễn phí để được cấp giấy chứng nhận Google Ads và có thể chuẩn bị kiến thức cho các bài đánh giá theo những lộ trình học tập liên quan.

Để được Google Ads chứng nhận trong một dòng sản phẩm của Google Ads, bạn cần vượt qua bài đánh giá của dòng sản phẩm đó trên Skillshop. Các bài đánh giá cấp giấy chứng nhận có sẵn cho các dòng sản phẩm sau đây của Google Ads bao gồm: Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm trên Google Ads, Quảng cáo hiển thị hình ảnh trên Google Ads, Quảng cáo video trên Google Ads và Quảng cáo mua sắm.

Giới thiệu về giấy chứng nhận Google Ads

Các giấy chứng nhận hiện có

Giấy chứng  Thông tin mô tả
Giấy chứng nhận Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm Google Ads Giấy chứng nhận này thể hiện rằng bạn nắm bắt được cách xây dựng và tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm của Google. Người dùng được chứng nhận sẽ cho thấy khả năng tận dụng các giải pháp tự động hóa như Đặt giá thầu thông minh và các Giải pháp đối tượng để nâng cao hiệu suất của chiến dịch nhằm đạt được các mục tiêu tiếp thị cụ thể.
Giấy chứng nhận Quảng cáo hiển thị hình ảnh Google Ads Giấy chứng nhận này cho thấy bạn có khả năng sử dụng thành thạo Quảng cáo hiển thị hình ảnh của Google và tận dụng tối đa khoản tiền đầu tư vào hoạt động quảng cáo hiển thị hình ảnh để mang lại thành quả. Người dùng được chứng nhận sẽ thể hiện khả năng phát triển các chiến lược và Chiến dịch hiển thị hiệu quả nhằm đạt được các mục tiêu tiếp thị cụ thể.
Giấy chứng nhận Quảng cáo video Google Ads Giấy chứng nhận này cho thấy bạn có khả năng gặt hái thành quả khi sử dụng YouTube và các giải pháp quảng cáo video của Google. Người dùng được chứng nhận sẽ thể hiện khả năng kể những câu chuyện hiệu quả trên YouTube để tiếp cận khách hàng tiềm năng trong cả hành trình mua hàng trên quy mô lớn.
Giấy chứng nhận Quảng cáo mua sắm Giấy chứng nhận này chứng minh cho hiểu biết chuyên sâu của bạn trong việc sử dụng và tối ưu hóa Quảng cáo mua sắm. Người dùng được chứng nhận sẽ thể hiện kiến thức về cách tạo và tối ưu hóa Chiến dịch mua sắm để tối đa hóa phạm vi tiếp cận và số lượt chuyển đổi.

Ngôn ngữ có thể dùng

Các giấy chứng nhận Google Ads hiện có ở 22 ngôn ngữ.

Ngôn ngữ hiện được hỗ trợ: tiếng Séc, tiếng Trung giản thể, tiếng Trung phồn thể, tiếng Hà Lan, tiếng Anh (Vương quốc Anh), tiếng Anh (Hoa Kỳ), tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Indonesia, tiếng Ý, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Ba Lan, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Bồ Đào Nha (Brazil), tiếng Nga, tiếng Slovak, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Tây Ban Nha (Mỹ Latinh), tiếng Thái, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ và tiếng Việt

Chuẩn bị cho các bài đánh giá cấp giấy chứng nhận Google Ads

Bạn nên có kinh nghiệm sử dụng Google Ads trên thực tế. Bạn nên làm quen với các khái niệm và các phương pháp quảng cáo trực tuyến hay nhất, đồng thời nên có kinh nghiệm quản lý các loại chiến dịch Google Ads khác nhau.

Bạn cũng có thể chuẩn bị bằng cách sử dụng các lộ trình học tập của Skillshop. Bạn có thể tham gia các khóa học trong từng lộ trình học tập để chuẩn bị cho bài đánh giá.

Điểm vượt qua và giới hạn thời gian cho bài đánh giá

Bạn cần phải đạt điểm số từ 80% trở lên trong bài đánh giá cấp giấy chứng nhận và sẽ có 75 phút để làm bài. Nếu không vượt qua được, thì bạn có thể làm lại bài đánh giá sau đó 1 ngày.

Khi bạn bắt đầu bài đánh giá, đồng hồ bấm giờ sẽ bắt đầu đếm ngược. Khi đó, bạn sẽ không thể tạm dừng đồng hồ. Nếu bạn thoát khỏi bài đánh giá, chẳng hạn như nếu bạn đóng trình duyệt hoặc máy tính tắt, thì đồng hồ sẽ bấm hết giờ ngay lập tức. Bạn sẽ phải đợi 1 ngày để làm lại bài đánh giá.

Cách duy trì giấy chứng nhận

Giấy chứng nhận Google Ads của bạn vẫn sẽ có hiệu lực cho đến khi giấy chứng nhận của dòng sản phẩm hết hạn. Các giấy chứng nhận có giá trị 1 năm. Bạn sẽ cần phải thực hiện lại và vượt qua bài đánh giá cấp giấy chứng nhận của dòng sản phẩm tương ứng để gia hạn giấy chứng nhận của mình.

Nguyên tắc truyền đạt dành cho việc sở hữu giấy chứng nhận

Giấy chứng nhận Google Ads chứng minh rằng bạn là một chuyên gia quảng cáo trực tuyến được chứng nhận. Dưới đây là những gì bạn có thể nói với khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng về sự công nhận này:

 • Giấy chứng nhận Google Ads công nhận rằng bạn là chuyên gia quảng cáo trực tuyến được chứng nhận.
 • Bạn đã nhận được giấy chứng nhận này sau khi vượt qua bài đánh giá cấp giấy chứng nhận Google Ads do Skillshop tổ chức.

Ví dụ

Dưới đây là ví dụ về nội dung bạn có thể truyền đạt về trạng thái giấy chứng nhận của mình:

"Google đã công nhận tôi là một chuyên gia được Google Ads chứng nhận, nghĩa là tôi đã vượt qua nhiều bài đánh giá có mục đích là kiểm tra chuyên môn của tôi về sản phẩm. Tôi đủ điều kiện trợ giúp bạn phát triển doanh nghiệp của bạn trên mạng Internet bằng Google Ads”.

Dưới đây là một số nguyên tắc bổ sung khi truyền đạt thành tích đạt giấy chứng nhận của bạn:

 • Bạn chỉ có thể tự giới thiệu mình là chuyên gia được chứng nhận nếu chính bạn là người đã vượt qua bài đánh giá. Nếu chỉ có đồng nghiệp của bạn được chứng nhận hoặc đại lý của bạn có được huy hiệu thì vẫn chưa đủ.
 • Bạn có thể tự giới thiệu mình là "chuyên gia được chứng nhận" miễn là giấy chứng nhận của bạn vẫn còn hiệu lực. Sau ngày hết hạn, bạn sẽ không thể tự gọi mình là "chuyên gia được chứng nhận" cho đến khi bạn vượt qua bài đánh giá lần nữa.
 • Bạn được phép đề cập đến giấy chứng nhận của mình trên lý lịch, danh thiếp, hồ sơ LinkedIn và các hồ sơ trên mạng xã hội khác. Xin lưu ý rằng bạn chỉ có thể sử dụng các biểu trưng của Google Partners theo nguyên tắc sử dụng của chúng tôi.

Kiểm tra người dùng được chứng nhận của Đối tác

Skillshop không cung cấp các bảng báo cáo chứa thông tin về bài kiểm tra và giấy chứng nhận của người dùng cá nhân thuộc công ty bạn. Tuy nhiên, bạn có thể kiểm tra những người dùng được Google Ads chứng nhận bằng cách thực hiện theo các bước hướng dẫn sau:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Chuyển đến tab Chương trình Partners, rồi nhấp vào thẻ Trạng thái huy hiệu.
 3. Nhấp vào Xem chi tiết để xem thông tin chi tiết về chuyên môn của công ty bạn.
 4. Nhấp vào phần chữ ở giữa thẻ để hiển thị trạng thái đã đạt được, không đạt hoặc số lượng cá nhân được chứng nhận. Khi đó, một cửa sổ bật lên sẽ mở ra để bạn xem danh sách các cá nhân được chứng nhận của công ty bạn theo dòng sản phẩm.

Người dùng nên liên kết các hoạt động đào tạo của họ với công ty của bạn bằng cách liệt kê tên và địa chỉ email công ty bạn trong hồ sơ Skillshop của họ và chia sẻ thông tin tài khoản của họ với công ty.

Thời gian trễ có thể kéo dài đến 48 giờ tính từ khi một cá nhân liên kết đạt được giấy chứng nhận trong Skillshop cho đến khi thông tin đó áp dụng cho yêu cầu về huy hiệu đối tác hoặc chuyên môn của công ty bạn.

Câu hỏi thường gặp về giấy chứng nhận

Sự khác biệt giữa giấy chứng nhận Google Ads và huy hiệu Đối tác

 • Cá nhân được chứng nhận. Mọi thành viên của Partners đều có thể đạt được giấy chứng nhận Google Ads. Là chuyên gia được chứng nhận, bạn có thể chứng minh thành tích của mình với chứng chỉ dành riêng cho bạn do Google cấp.
 • Đại lý được cấp huy hiệu và thừa nhận về mặt chuyên môn. Một đại lý đáp ứng các yêu cầu về Trạng thái đối tác sẽ đạt được huy hiệu Đối tác của Google hoặc Đối tác Google hàng đầu và được phép tự quảng bá là "Đối tác của Google". Xin lưu ý rằng một đại lý không trở thành "Đối tác của Google" chỉ bằng cách tham gia chương trình.
  • Chuyên môn của công ty ghi nhận các đại lý hoàn thành các nội dung sau:
   • Giành huy hiệu Đối tác Google hoặc huy hiệu Đối tác Google cao cấp
   • Có ít nhất một cá nhân liên kết được chứng nhận về lĩnh vực sản phẩm Google Ads
   • Chứng minh tăng hiệu suất sản phẩm và kiến thức chuyên môn về lĩnh vực sản phẩm đó, bao gồm:
    • Quảng cáo trong Tìm kiếm
    • Quảng cáo video
    • Quảng cáo hiển thị hình ảnh
    • Quảng cáo mua sắm
   • Có số tiền chi tiêu Google Ads tối thiểu là 10.000 USD trong 90 ngày cho dòng sản phẩm được cấp giấy chứng nhận
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố