Giới thiệu về giấy chứng nhận Google Ads

Giấy chứng nhận Google Ads là sự công nhận về mặt chuyên môn mà Google cung cấp cho các cá nhân thể hiện sự thành thạo về các khía cạnh cơ bản và nâng cao của Google Ads. Giấy chứng nhận Google Ads cho phép các cá nhân chứng minh rằng Google công nhận họ là chuyên gia về quảng cáo trực tuyến. Bạn có thể đạt được giấy chứng nhận thông qua Academy for Ads, chương trình đào tạo trực tuyến của Google.

Bài viết này giải thích các lợi ích của việc có giấy chứng nhận, cách để đạt được giấy chứng nhận cũng như cách thông báo trạng thái chứng nhận của bạn cho người khác.

Trước khi bắt đầu

Nếu chưa có tài khoản Academy for Ads thì bạn cần tạo tài khoản để truy cập vào các bài đánh giá AdWords mà bạn cần vượt qua để đạt được chứng nhận. Hãy tìm hiểu cách thiết lập tài khoản Academy for Ads.

Lợi ích

Mọi thành viên của Google Partners đều có thể đạt được giấy chứng nhận Google Ads. Dưới đây là các lợi ích khi có giấy chứng nhận:

 • Chứng minh kiến thức chuyên môn của bạn. Với chứng chỉ được cá nhân hóa có thể in ra, bạn có thể cho khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng thấy được rằng bạn là chuyên gia quảng cáo trực tuyến được chứng nhận.
 • Giúp công ty bạn nhận được huy hiệu Đối tác của Google hoặc Đối tác Google hàng đầu. Để nhận được một trong hai huy hiệu này, công ty cần có ít nhất một thành viên liên kết được Google Ads chứng nhận, cũng như phải đáp ứng các yêu cầu khác. Bạn có thể tìm hiểu thêm về các yêu cầu để đạt được huy hiệu Đối tác.

Để đảm bảo rằng giấy chứng nhận của người dùng được tính vào trạng thái huy hiệu và chuyên môn của công ty bạn, hãy kiểm tra xem:

 • Người dùng được chứng nhận đã chia sẻ thông tin của họ từ Academy for Ads chưa.
 • Người dùng được chứng nhận có quyền truy cập của quản trị viên hoặc quyền truy cập thông thường vào tài khoản người quản lý Google Ads hoặc các tài khoản người quản lý phụ của công ty hay không. 

  Lưu ý: Người dùng được chứng nhận qua địa chỉ email cá nhân (không có quyền truy cập thông thường hoặc quyền truy cập của quản trị viên vào MCC của Partners) phải thêm email công ty trong Academy for Ads để xác định danh tính cho phù hợp. Email công ty này cần có quyền truy cập thông thường hoặc quyền truy cập của quản trị viên vào MCC.

Sau đây là các yêu cầu về giấy chứng nhận:

 • Huy hiệu Đối tác: 1 người dùng được cấp giấy chứng nhận Google Ads có quyền truy cập của quản trị viên hoặc quyền truy cập thông thường vào tài khoản người quản lý Google Ads hoặc tài khoản người quản lý phụ của công ty. 
 • Huy hiệu Đối tác cao cấp: 2 người dùng được cấp giấy chứng nhận Google Ads có quyền truy cập của quản trị viên hoặc quyền truy cập thông thường vào tài khoản người quản lý Google Ads hoặc tài khoản người quản lý phụ của công ty. 

Để được cấp giấy chứng nhận Google Ads, mỗi cá nhân cần vượt qua Bài đánh giá cơ bản Google Ads và một trong các bài đánh giá quảng cáo bổ sung có trong Academy for Ads. Các bài đánh giá bổ sung bao gồm bài đánh giá Quảng cáo trong Tìm kiếm, Quảng cáo hiển thị, Quảng cáo trên Di động, Quảng cáo video và Quảng cáo mua sắm.

Giấy chứng nhận Google Ads hoạt động như thế nào

Khi thiết lập tài khoản Academy for Ads, bạn sẽ có quyền truy cập vào các bài đánh giá cấp giấy chứng nhận Google Ads miễn phí và các lộ trình học tập có liên quan mà bạn có thể dùng để ôn tập trước khi thực hiện bài đánh giá.

Để được cấp giấy chứng nhận Google Ads về một dòng sản phẩm Google Ads, bạn cần vượt qua Bài đánh giá cơ bản Google Ads và một trong các bài đánh giá quảng cáo bổ sung có trong Academy for Ads. Các bài đánh giá bổ sung bao gồm bài đánh giá Quảng cáo trong Tìm kiếm, Quảng cáo hiển thị, Quảng cáo trên Di động, Quảng cáo video và Quảng cáo mua sắm. 

Sau khi vượt qua Bài đánh giá cơ bản Google Ads và bài đánh giá này hợp lệ (chưa hết hạn), bạn sẽ chỉ cần vượt qua bài đánh giá sản phẩm tương ứng để đạt được giấy chứng nhận của Google Ads cho sản phẩm đó.
Để đạt được giấy chứng nhận Google Ads về Tìm kiếm, bạn cần:

 • Vượt qua Bài đánh giá cơ bản Google Ads
 • Vượt qua Bài đánh giá Quảng cáo trong Tìm kiếm

Để đạt được thêm giấy chứng nhận Google Ads về Hiển thị, bạn sẽ cần phải:

 • Vượt qua Bài đánh giá Quảng cáo hiển thị. 

Lưu ý: Bạn luôn cần phải thực hiện lại và vượt qua các bài đánh giá bắt buộc khi các bài đánh giá này hết hạn để duy trì tính hợp lệ của giấy chứng nhận.

Các bài đánh giá cấp giấy chứng nhận Google Ads hiện có

Đánh giá Mô tả
AdWords Căn bản Bài đánh giá AdWords Căn bản kiểm tra hiểu biết của bạn về các khái niệm cơ bản và trung cấp, bao gồm cả những lợi ích của quảng cáo trực tuyến và AdWords cũng như các phương pháp hay nhất để quản lý và tối ưu hóa chiến dịch AdWords.
Quảng cáo trong Tìm kiếm Bài đánh giá Quảng cáo trong Tìm kiếm kiểm tra hiểu biết của bạn về các khái niệm cơ bản và nâng cao, bao gồm cả các phương pháp hay nhất để tạo, quản lý, đo lường và tối ưu hóa chiến dịch quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm trên Mạng tìm kiếm.
Quảng cáo hiển thị Bài đánh giá Quảng cáo hiển thị kiểm tra hiểu biết của bạn về các khái niệm nâng cao và các phương pháp hay nhất để tạo, quản lý, đo lường và tối ưu hóa Chiến dịch hiển thị.
Quảng cáo trên Di động Bài đánh giá Quảng cáo trên Di động kiểm tra hiểu biết của bạn về các khái niệm cơ bản và nâng cao về Quảng cáo trên Di động, bao gồm định dạng quảng cáo, đặt giá thầu và nhắm mục tiêu, cũng như đo lường và tối ưu hóa chiến dịch.
Quảng cáo video Bài đánh giá Quảng cáo video kiểm tra hiểu biết của bạn về đến các khái niệm cơ bản và nâng cao, bao gồm các phương pháp hay nhất để tạo, quản lý, đo lường và tối ưu hóa chiến dịch quảng cáo video trên YouTube và web.
Quảng cáo mua sắm Bài đánh giá Quảng cáo mua sắm kiểm tra hiểu biết của bạn về các khái niệm cơ bản và nâng cao, bao gồm việc tạo tài khoản Merchant Center và nguồn cấp dữ liệu sản phẩm, cũng như tạo và quản lý Chiến dịch mua sắm.

Ngôn ngữ hỗ trợ

Các bài đánh giá cấp giấy chứng nhận Google Ads hiện hỗ trợ 19 ngôn ngữ.

Ngôn ngữ hiện được hỗ trợ: tiếng Séc, tiếng Trung giản thể, tiếng Trung phồn thể, tiếng Hà Lan, tiếng Anh (Anh), tiếng Anh (Mỹ), tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Ý, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Ba Lan, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Bồ Đào Nha (Brazil), tiếng Nga, tiếng Slovak, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Tây Ban Nha (Mỹ Latinh), tiếng Thái, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ và tiếng Việt

Cách duy trì trạng thái được chứng nhận

Giấy chứng nhận Google Ads của bạn sẽ vẫn hợp lệ cho đến khi bài đánh giá dòng sản phẩm (ví dụ: Quảng cáo trong Tìm kiếm) hết hạn. Khi bài đánh giá dòng sản phẩm hết hạn, bạn cần thực hiện lại cả Bài đánh giá cơ bản Google Ads và bài đánh giá sản phẩm đã hết hạn để duy trì trạng thái được chứng nhận.

Ví dụ: nếu vượt qua Bài đánh giá Quảng cáo trong Tìm kiếm vào tháng 5 thì bạn sẽ cần thực hiện lại và vượt qua cả Bài đánh giá cơ bản Google Ads và Bài đánh giá Quảng cáo trong Tìm kiếm khi Bài đánh giá Quảng cáo trong Tìm kiếm hết hạn vào tháng 5 năm sau.

Nguyên tắc truyền đạt trạng thái chứng nhận của bạn

Giấy chứng nhận AdWords chứng tỏ rằng bạn là chuyên gia quảng cáo trực tuyến được chứng nhận. Dưới đây là những gì bạn có thể nói với khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng về sự công nhận này:

 • Giấy chứng nhận AdWords công nhận rằng bạn là chuyên gia quảng cáo trực tuyến được chứng nhận.
 • Bạn đã nhận được chứng nhận này sau khi vượt qua thành công bài đánh giá AdWords Căn bản và một trong các bài đánh giá Quảng cáo trong Tìm kiếm, Quảng cáo hiển thị, Quảng cáo trên Di động, Quảng cáo video hoặc Quảng cáo mua sắm do Academy for Ads cung cấp.

Ví dụ

Dưới đây là ví dụ về nội dung bạn có thể truyền đạt về trạng thái chứng nhận của mình:

"Google đã công nhận tôi là chuyên gia được chứng nhận về AdWords, có nghĩa là tôi đã vượt qua nhiều bài đánh giá kiến thức của mình về chuyên môn sản phẩm. Tôi đủ điều kiện trợ giúp bạn phát triển doanh nghiệp của bạn trên web bằng Google AdWords”.

Dưới đây là một số nguyên tắc bổ sung khi truyền đạt trạng thái chứng nhận của bạn:

 • Bạn chỉ có thể tự giới thiệu mình là chuyên gia được chứng nhận nếu chính bạn là người đã vượt qua bài đánh giá. Nếu chỉ có đồng nghiệp của bạn được chứng nhận hoặc đại lý của bạn có được huy hiệu thì vẫn chưa đủ.
 • Bạn có thể tự giới thiệu mình là "chuyên gia được chứng nhận" miễn là giấy chứng nhận của bạn vẫn còn hiệu lực. Sau ngày hết hạn, bạn sẽ không thể tự gọi mình là "chuyên gia được chứng nhận" cho đến khi bạn vượt qua bài đánh giá lần nữa.
 • Bạn được phép đề cập đến giấy chứng nhận của mình trên lý lịch, danh thiếp, hồ sơ LinkedIn và các hồ sơ trên mạng xã hội khác. Xin hãy lưu ý rằng bạn chỉ có thể sử dụng biểu tượng Google Partners theo nguyên tắc sử dụng của chúng tôi.

Câu hỏi thường gặp về giấy chứng nhận

Sự khác biệt giữa Giấy chứng nhận Google Ads và huy hiệu Đối tác

 • Cá nhân được chứng nhận. Mọi thành viên của Partners đều có thể đạt được giấy chứng nhận Google Ads. Là chuyên gia được chứng nhận, bạn có thể chứng minh thành tích của mình với chứng chỉ được cá nhân hóa do Google cấp.
 • Đại lý được cấp huy hiệu và thừa nhận về mặt chuyên môn. Một đại lý đáp ứng các yêu cầu về Trạng thái đối tác sẽ đạt được huy hiệu Đối tác của Google hoặc Đối tác Google hàng đầu và được phép tự quảng bá là "Đối tác của Google". Xin lưu ý rằng một đại lý không trở thành "Đối tác của Google" chỉ bằng cách tham gia chương trình.
  • Chuyên môn của công ty ghi nhận các đại lý hoàn thành các nội dung sau:
   • Giành huy hiệu Đối tác Google hoặc huy hiệu Đối tác Google hàng đầu
   • Có ít nhất một cá nhân liên kết được chứng nhận về dòng sản phẩm Google Ads
   • Chứng minh việc tăng hiệu suất sản phẩm và kiến thức chuyên môn về dòng sản phẩm đó, bao gồm:
    • Quảng cáo tìm kiếm
    • Quảng cáo trên thiết bị di động
    • Quảng cáo video
    • Quảng cáo hiển thị hình ảnh
    • Quảng cáo mua sắm
   • Có số tiền chi tiêu Google Ads tối thiểu là $10,000 trong 90 ngày cho dòng sản phẩm được cấp giấy chứng nhận
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?