เกี่ยวกับการรับรอง Google Ads

การรับรอง Google Ads คือการรับรองคุณภาพที่ Google มอบให้บุคคลที่แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญใน Google Ads ทั้งในระดับพื้นฐานและขั้นสูง การรับรอง Google Ads จะแสดงให้เห็นว่า Google ยอมรับบุคคลนั้นๆ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการโฆษณาออนไลน์ คุณรับการรับรองผ่านทาง Academy for Ads หรือโปรแกรมการฝึกอบรมออนไลน์ของ Google ได้

บทความนี้อธิบายประโยชน์ของการได้รับการรับรอง วิธีรับการรับรอง รวมถึงวิธีแจ้งสถานะการรับรองกับผู้อื่น

ก่อนเริ่มต้น

หากไม่มีบัญชี Academy for Ads คุณจะต้องสร้างบัญชีก่อนจึงจะทำการประเมิน AdWords ได้ ซึ่งจำเป็นต่อการผ่านการรับรอง ดูวิธีตั้งค่าบัญชี Academy for Ads

ประโยชน์

สมาชิกทุกคนของ Google Partners สามารถรับการรับรอง Google Ads ซึ่งจะมีประโยชน์ดังนี้

 • แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญ แสดงให้ลูกค้าปัจจุบันและผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าเห็นว่าคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการโฆษณาออนไลน์ที่ผ่านการรับรองพร้อมใบรับรองเฉพาะบุคคลที่พิมพ์ได้
 • ช่วยให้บริษัทของคุณได้รับป้าย Google Partner หรือป้าย Premier Google Partner ในการได้รับป้ายใดป้ายหนึ่งนั้น นอกเหนือจากข้อกำหนดอื่นๆ แล้ว บริษัทจะต้องมีสมาชิกที่เชื่อมโยงซึ่งผ่านการรับรอง Google Ads อย่างน้อย 1 คน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดในการรับป้าย Partner

เพื่อให้แน่ใจว่าการรับรองของผู้ใช้จะเชื่อมโยงกับป้ายและสถานะความเชี่ยวชาญพิเศษของบริษัท โปรดตรวจสอบว่า

 • ผู้ใช้ที่ผ่านการรับรองได้แชร์ข้อมูลจาก Academy for Ads
 • ผู้ใช้ที่ผ่านการรับรองมีสิทธิ์การเข้าถึงระดับมาตรฐานหรือระดับผู้ดูแลระบบในบัญชีดูแลจัดการ Google Ads หรือบัญชีผู้จัดการย่อยของบริษัท 

  หมายเหตุ: ผู้ใช้ที่ผ่านการรับรองโดยใช้อีเมลส่วนตัว (ซึ่งไม่มีสิทธิ์การเข้าถึงระดับมาตรฐานหรือระดับผู้ดูแลระบบใน Partners MCC) ต้องเพิ่มอีเมลบริษัทใน Academy for Ads เพื่อระบุแหล่งที่มาที่เหมาะสม และอีเมลบริษัทนี้ต้องมีสิทธิ์การเข้าถึงระดับมาตรฐานหรือระดับผู้ดูแลระบบใน MCC

ข้อกำหนดของการรับรองมีรายละเอียดดังนี้

 • ป้าย Partner: ผู้ใช้ 1 คนผ่านการรับรอง Google Ads และมีสิทธิ์การเข้าถึงระดับมาตรฐานหรือระดับผู้ดูแลระบบในบัญชีดูแลจัดการ Google Ads หรือบัญชีผู้จัดการย่อยของบริษัท 
 • ป้าย Premier Partner: ผู้ใช้ 2 คนผ่านการรับรอง Google Ads และมีสิทธิ์การเข้าถึงระดับมาตรฐานหรือระดับผู้ดูแลระบบในบัญชีดูแลจัดการ Google Ads หรือบัญชีผู้จัดการย่อยของบริษัท 

หากต้องการผ่านการรับรอง Google Ads คุณจะต้องผ่านการประเมินความรู้ Google Ads เบื้องต้นและการประเมินความรู้ด้านโฆษณาใดโฆษณาหนึ่งที่มีให้บริการผ่าน Academy for Ads ได้แก่ โฆษณาบนเครือข่ายการค้นหา โฆษณาบนเครือข่ายดิสเพลย์ โฆษณาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ โฆษณาวิดีโอ และโฆษณา Shopping

วิธีการทำงานของการรับรอง Google Ads

เมื่อตั้งค่าบัญชี Academy for Ads คุณจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงการประเมินความรู้เพื่อรับการรับรอง Google Ads และเส้นทางการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งใช้เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการประเมินความรู้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

หากต้องการได้รับการรับรอง Google Ads ในด้านกลุ่มผลิตภัณฑ์ของ Google Ads คุณจะต้องผ่านการประเมินความรู้ Google Ads เบื้องต้น และการประเมินความรู้ด้านผลิตภัณฑ์โฆษณาเพิ่มเติมอีก 1 รายการที่มีให้ประเมินผ่าน Academy for Ads ได้แก่ โฆษณาบนเครือข่ายการค้นหา โฆษณาบนเครือข่ายดิสเพลย์ โฆษณาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ โฆษณาวิดีโอ และโฆษณา Shopping 

เมื่อผ่านการประเมินความรู้ Google Ads เบื้องต้นแล้ว และตราบใดที่ผลการประเมินนั้นยังใช้ได้อยู่ (ไม่หมดอายุ) คุณเพียงต้องผ่านการประเมินความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นเพื่อรับการรับรองผลิตภัณฑ์ Google Ads ดังกล่าว
สำหรับการรับรอง Google Ads Search คุณจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 • ผ่านการประเมินความรู้ Google Ads เบื้องต้น
 • ผ่านการประเมินความรู้ด้านโฆษณาบนเครือข่ายการค้นหา

และหากต้องการรับการรับรอง Google Ads Display คุณจะต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้ด้วย

 • ผ่านการประเมินความรู้ด้านโฆษณาบนเครือข่ายดิสเพลย์ 

หมายเหตุ: คุณจะต้องทำการประเมินความรู้ที่จำเป็นอีกครั้งและผ่านการประเมินอยู่เสมอเมื่อการประเมินเหล่านั้นหมดอายุ เพื่อให้การรับรองใช้ได้ต่อไป

การประเมินความรู้เพื่อรับการรับรอง Google Ads ที่ให้บริการ

การประเมิน รายละเอียด
พื้นฐาน AdWords การประเมินพื้นฐาน AdWords ครอบคลุมแนวคิดขั้นพื้นฐานและขั้นกลาง รวมถึงประโยชน์ของโฆษณาออนไลน์และ AdWords ตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญ AdWords
โฆษณาบนเครือข่ายการค้นหา การประเมินโฆษณาบนเครือข่ายการค้นหาครอบคลุมแนวคิดขั้นพื้นฐานและขั้นสูง รวมถึงแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการสร้าง จัดการ วัดผล และเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญโฆษณาบนเครือข่ายการค้นหาทั่วทั้งเครือข่ายการค้นหา
โฆษณาบนเครือข่ายดิสเพลย์ การประเมินโฆษณาบนเครือข่ายดิสเพลย์ครอบคลุมแนวคิดขั้นสูงและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการสร้าง จัดการ วัดผล และเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญในเครือข่ายดิสเพลย์
โฆษณาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การประเมินโฆษณาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ครอบคลุมแนวคิดการโฆษณาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ทั้งขั้นพื้นฐานและขั้นสูง รวมถึงรูปแบบโฆษณา การเสนอราคาและการกำหนดเป้าหมาย ตลอดจนการวัดผลและเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญ
โฆษณาวิดีโอ การประเมินโฆษณาวิดีโอครอบคลุมแนวคิดขั้นพื้นฐานและขั้นสูง รวมถึงแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการสร้าง จัดการ วัดผล และเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญโฆษณาวิดีโอทั่วทั้ง YouTube และเว็บไซต์
โฆษณา Shopping การประเมินโฆษณา Shopping ครอบคลุมแนวคิดขั้นพื้นฐานและขั้นสูง รวมถึงการสร้างบัญชี Merchant Center และฟีดข้อมูลผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการสร้างและจัดการแคมเปญ Shopping

ภาษาที่ให้บริการ

การประเมินความรู้เพื่อรับการรับรอง Google Ads มีให้บริการทั้งหมด 21 ภาษา

ภาษาที่มีให้บริการ: เช็ก, จีนตัวย่อ, จีนตัวเต็ม, ดัตช์, อังกฤษ (สหราชอาณาจักร), อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา), ฝรั่งเศส, เยอรมัน, อิตาลี, ญี่ปุ่น, เกาหลี, โปแลนด์, โปรตุเกส, โปรตุเกส (บราซิล), รัสเซีย, สโลวัก, สเปน, สเปน (ละตินอเมริกา), ไทย, ตุรกี และเวียดนาม

วิธีรักษาสถานะการรับรอง

การรับรอง Google Ads จะมีผลไปจนกว่าการประเมินความรู้ด้านกลุ่มผลิตภัณฑ์ (เช่น โฆษณาบนเครือข่ายการค้นหา) จะหมดอายุ เมื่อการประเมินความรู้ด้านกลุ่มผลิตภัณฑ์หมดอายุ คุณจะต้องทำทั้งการประเมินความรู้ Google Ads เบื้องต้นและการประเมินความรู้ด้านกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุใหม่อีกครั้งเพื่อรักษาการรับรองเอาไว้

เช่น หากผ่านการประเมินความรู้ด้านโฆษณาบนเครือข่ายการค้นหาในเดือนพฤษภาคม คุณจะต้องรับและผ่านทั้งการประเมินความรู้ Google Ads เบื้องต้นและการประเมินความรู้ด้านโฆษณาบนเครือข่ายการค้นหาอีกครั้งเมื่อการประเมินความรู้ด้านโฆษณาบนเครือข่ายการค้นหาหมดอายุในเดือนพฤษภาคมปีถัดไป

หลักเกณฑ์ในการสื่อสารเกี่ยวกับสถานะการรับรอง

การรับรอง AdWords เป็นการแสดงว่าคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการโฆษณาออนไลน์ที่ผ่านการรับรอง และคุณสามารถบอกกับลูกค้าปัจจุบันและผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าเกี่ยวกับการยอมรับนี้ได้ดังต่อไปนี้

 • การรับรอง AdWords เป็นการยอมรับว่าคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการโฆษณาออนไลน์ที่ผ่านการรับรอง
 • คุณได้รับการรับรองนี้หลังจากผ่านการประเมินพื้นฐาน AdWords และการประเมินรายการใดรายการหนึ่ง ได้แก่ โฆษณาบนเครือข่ายการค้นหา โฆษณาบนเครือข่ายดิสเพลย์ โฆษณาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ โฆษณาวิดีโอ หรือโฆษณา Shopping ซึ่ง Academy for Ads เป็นผู้ดำเนินการประเมิน

ตัวอย่าง

สิ่งที่คุณบอกได้เกี่ยวกับสถานะการรับรองของคุณมีดังตัวอย่างต่อไปนี้

"Google ยอมรับผม/ฉันในฐานะผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการรับรองจาก AdWords ซึ่งหมายความว่าผม/ฉันได้สอบผ่านการประเมินหลายรายการที่ประเมินความเชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ ผม/ฉันจึงมีความสามารถที่จะช่วยให้คุณขยายธุรกิจให้เติบโตบนเว็บโดยใช้ Google AdWords ได้"

หลักเกณฑ์เพิ่มเติมในการสื่อสารเกี่ยวกับการรับรองของคุณมีดังต่อไปนี้

 • คุณอาจกล่าวว่าตนเองผ่านการรับรองก็ต่อเมื่อคุณผ่านการประเมินการรับรองแล้ว การที่เพื่อนร่วมงานได้รับการรับรองหรือเอเจนซีได้รับป้ายนั้นยังไม่เพียงพอ
 • คุณกล่าวว่าตนเอง "ผ่านการรับรอง" ได้ตราบเท่าที่การรับรองยังมีผล หลังจากวันหมดอายุแล้ว คุณจะกล่าวว่าตนเอง "ผ่านการรับรอง" ไม่ได้จนกว่าจะผ่านการประเมินอีกครั้ง
 • คุณกล่าวถึงการรับรองของคุณในประวัติการทำงาน นามบัตร โปรไฟล์ LinkedIn และโปรไฟล์โซเชียลมีเดียอื่นๆ ได้ โปรดระลึกไว้เสมอว่าคุณต้องใช้โลโก้ Google Partners ตามหลักเกณฑ์การใช้งาน

คำถามทั่วไปเกี่ยวกับการรับรอง

ความแตกต่างระหว่างการรับรอง Google Ads กับป้าย Partner

 • บุคคลจะได้รับการรับรอง สมาชิกทุกคนของ Partners สามารถรับการรับรอง Google Ads ในฐานะผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรอง คุณจะแสดงความสำเร็จได้โดยใช้ใบรับรองเฉพาะบุคคลที่ Google ออกให้
 • เอเจนซีจะได้รับป้ายและความเชี่ยวชาญพิเศษ เอเจนซีที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดสำหรับสถานะ Partner จะได้รับป้าย Google Partner หรือป้าย Premier Google Partner และได้รับอนุญาตให้โปรโมตตนเองในฐานะ "Google Partner" โปรดทราบว่าเอเจนซีจะไม่ได้เป็น "Google Partner" เพียงเพราะเข้าร่วมโปรแกรม
  • ความเชี่ยวชาญพิเศษของบริษัทเป็นการแสดงว่าเอเจนซีมีคุณสมบัติดังนี้
   • ได้รับป้าย Google Partner หรือป้าย Premier Google Partner
   • มีผู้ที่เชื่อมโยงอย่างน้อย 1 คนที่ผ่านการรับรองด้านกลุ่มผลิตภัณฑ์ของ Google Ads
   • แสดงประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นในด้านผลิตภัณฑ์และความเชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์นั้น ซึ่งได้แก่
    • โฆษณาบนเครือข่ายการค้นหา
    • โฆษณาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
    • โฆษณาวิดีโอ
    • โฆษณาบนเครือข่ายดิสเพลย์
    • โฆษณา Shopping
   • มีการใช้จ่ายผ่าน Google Ads ด้านกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ตนผ่านการรับรองอย่างน้อย $10,000 ในช่วง 90 วัน
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว