Om Google Ads-certifieringen

Google Ads-certifieringen är en professionell ackreditering som Google erbjuder personer som uppvisar kunskaper i grundläggande och avancerade aspekter av Google Ads. Med en Google Ads-certifiering kan du visa att du har professionell ackreditering från Google inom onlineannonsering. Du kan bli certifierad genom Googles onlineutbildningsprogram Skillshop. Läs mer om Skillshop här

I den här artikeln förklarar vi fördelarna med att bli certifierad, hur du blir certifierad och hur du berättar för andra att du är certifierad.

Innan du börjar

Om du inte har ett Skillshop-konto måste du skapa ett för att få åtkomst till de Google Ads-test som krävs för att bli certifierad. Ta reda på hur du konfigurerar ditt Skillshop-konto.

Fördelar

Alla medlemmar i Google Partners kan bli Google Ads-certifierade. Fördelar med att bli certifierad:

 • Visa upp dina expertkunskaper. Visa nuvarande och tilltänkta kunder att du är en certifierad användare av onlineannonsering med ett personligt certifikat som du kan skriva ut.
 • Hjälp ditt företag att skaffa Google Partner- eller Premier Google Partner-märket. Utöver andra krav måste ett företag ha minst en Google Ads-certifierad person för att få något av märkena. Läs mer om kraven för att få Partner-märket.

För att dina användares certifieringar ska räknas mot företagets märke och specialiseringsstatus måste följande krav uppfyllas.

 • Certifierade användare måste dela med sig av sina uppgifter i Skillshop.
 • Certifierade användare måste ha administratörsåtkomst eller standardåtkomst till företagets Google Ads-förvaltarkonto eller underkonton.

  Användare som certifierats med en privat e-postadress (som inte har standardåtkomst eller administratörsåtkomst till partnerns MCC) måste lägga till en företags-e-postadress i Skillshop för att kunna erkännas. Denna företags-e-postadress måste ha standardåtkomst eller administratörsåtkomst till företagets MCC.

Detta är certifieringskraven.

 • Partner-märket: En Google Ads-certifierad användare med administratörsåtkomst eller standardåtkomst till företagets Google Ads-förvaltarkonto eller underkonton.
 • Premier Partner-märket: Två Google Ads-certifierade användare med administratörsåtkomst eller standardåtkomst till företagets Google Ads-förvaltarkonto eller underkonton.

Så här fungerar Google Ads-certifieringen

När du skapar ett Skillshop-konto får du tillgång till de kostnadsfria Google Ads-certifieringstesten och relaterade utbildningsvägar som du kan använda för att studera till testen.

Du blir Google Ads-certifierad inom ett produktområde genom att klara produktområdestestet som finns på Skillshop. Certifieringarna är tillgängliga för följande produktområden för Google Ads: Google Ads Sök, Google Ads Display, Google Ads Video och Shopping-annonsering.

Om Google Ads-certifieringarna

Tillgängliga certifieringar

Certifiering Beskrivning
Google Ads-sökcertifiering Visa dina färdigheter i att skapa och optimera Google Sök-kampanjer. Certifierade användare vet hur de kan utnyttja automatiserade lösningar som Smart Bidding och Målgruppslösningar för att förbättra kampanjresultat för specifika marknadsföringsmål.
Google Ads-displaycertifiering Bekräfta dina kunskaper med hjälp av Google Display och leverera resultat som ger dig mesta möjliga av din Display-annonsering. Certifierade användare vet hur de kan utveckla effektiva Display-strategier och -kampanjer för att uppnå specifika marknadsföringsmål.
Google Ads-videocertifiering Visa dina kunskaper i att få resultat från YouTube- och Google Video-annonseringslösningar. Certifierade användare vet hur de kan berätta effektiva berättelser på YouTube för att nå ut till potentiella kunder på ett storskaligt sätt.
Shopping-certifiering Bekräfta dina kunskaper i att använda och optimera Shopping-annonser. Certifierade användare vet även hur de kan skapa och optimera Shopping-kampanjer som maximerar räckvidd och antal konverteringar.

Tillgängliga språk

Google Ads-certifieringarna finns på 22 språk.

Tillgängliga språk: kinesiska (förenklad och traditionell), nederländska, engelska (Storbritannien och USA), franska, indonesiska, italienska, japanska, koreanska, polska, portugisiska, portugisiska (Brasilien), ryska, slovakiska, spanska, spanska (Latinamerika), thailändska, tjeckiska, turkiska, tyska och vietnamesiska

Så här förbereder du dig inför Google Ads-certifieringarna

Vi rekommenderar att du har praktisk erfarenhet på av att använda Google Ads. Du bör vara bekant med begrepp och bästa metoder inom onlineannonsering och ha erfarenhet av att hantera olika typer av Google Ads-kampanjer.

Du kan också förbereda dig genom att gå kurser i Skillshop. Vi rekommenderar att du går igenom kurserna i utbildningsvägen innan du gör testen.

Godkänt resultat och tidsgräns

Du behöver få minst 80 % rätt för att få godkänt på certifieringstestet. Du har 75 minuter på dig att göra testet. Om du inte blir godkänd på ett test kan du göra om det efter en dag.

När du börjar göra testet börjar en timer räkna ner tiden. Det går inte att pausa timern när den har börjat räkna ner tiden. Om du lämnar testet, till exempel om du stänger webbläsaren eller datorn stängs av, kommer timern att sluta räkna ner tiden. Då måste du vänta en dag innan du gör testet igen.

Så här behåller du certifieringen

Google Ads-certifieringen är giltig tills produktområdestestet löper ut. Testerna är giltiga i 1 år. Du måste göra om och klara certifieringstestet inom respektive produktområde för att förnya certifieringen.

Förslag på hur du kan informera om din certifiering

Din Google Ads-certifiering visar att du är certifierad användare inom onlineannonsering. Här kommer några exempel på vad du kan säga till befintliga och framtida kunder om ackrediteringen:

 • Google Ads-certifieringen visar att jag är certifierad användare inom onlineannonsering.
 • Jag fick ackrediteringen efter att ha klarat testet Grundläggande AdWords och något av testen Sökannonsering, Displayannonsering, Mobilannonsering, Videoannonsering och Shopping-annonsering, som administreras av Skillshop.

Exempel

Det här är ett exempel på vad du kan säga om din certifieringsstatus:

”Jag är Google Ads-certifierad av Google, vilket innebär att jag har klarat flera test som bedömer min produktexpertis. Jag är kvalificerad att hjälpa dig att utveckla din verksamhet på nätet med hjälp av Google Ads.”

Tänk också på det här när du berättar om din certifiering:

 • Du kan bara säga att du är certifierad om du personligen har klarat certifieringstesten. Det är räcker inte att en medarbetare har certifierats eller att din byrå har fått certifieringsmärket.
 • Du kan hänvisa till dig själv som certifierad så länge certifieringen är giltig. Efter förfallodatumet kan du inte hänvisa till dig själv som certifierad förrän du klarar testen igen.
 • Du kan nämna din certifiering på ditt CV och visitkort, i din LinkedIn-profil och i profiler i andra sociala medier. Tänk på att Google Partners-logotyper bara får användas enligt våra riktlinjer för användning.

Se dina partners certifierade användare

Skillshop tillhandahåller inte rapporter om prov- och certifieringsinformation för enskilda användare på företaget. Men du kan ta reda på vilka av dina användare som är Google Ads-certifierade genom att följa dessa anvisningar:

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Öppna fliken Partners-programmet och klicka på kortet Märkesstatus.
 3. Klicka på Visa detaljer för att se företagets uppgifter om specialiseringar.
 4. Klicka på texten i mitten av kortet för att visa uppnått, inte uppnått eller antal certifierade personer. Då öppnas ett popup-fönster som visar företagets certifierade personer efter produktområde.

Vi rekommenderar att användare länkar sina utbildningsaktiviteter till ditt företag genom att ange företagets namn och e-postadress i sin Skillshop-profil och dela sina kontouppgifter med företaget.

Det kan ta upp till 48 timmar från det att en anknuten person erhåller en certifiering i Skillshop tills informationen tillämpas mot företagets krav för Partners-märket eller specialiseringar.

Vanliga frågor om certifiering

Skillnad mellan Google Ads-certifieringar och Partner-märket

 • Enskilda personer blir certifierade. Alla medlemmar i Partners kan bli Google Ads-certifierade. När du är certifierad, kan du visa upp din status med ett personligt intyg från Google.
 • Byråer kan skaffa märken och specialiseringar. En byrå som uppfyller kraven för partnerstatus får ett Google Partner- eller Premier Google Partner-märke och får marknadsföra sig som Google Partner. Observera att en byrå inte automatiskt blir en Google Partner genom att registrera sig för programmet.
  • För företagsspecialisering måste en byrå
   • Får Google Partner-märket eller Premier Partner-märket.
   • Har minst en certifierad person inom ett Google Ads-produktområde.
   • Uppvisar utökade produktresultat och -kunskaper inom gällande produktområde, inklusive:
    • Sökannonsering
    • Videoannonsering
    • Display-annonsering
    • Shopping-annonsering
   • ha minst 10 000 USD i Google Ads-utgifter inom det certifierade produktområdet under de senaste 90 dagarna.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt