Informacje o certyfikacie Google Ads

Certyfikat Google Ads to profesjonalna akredytacja oferowana przez Google osobom, które osiągnęły biegłość w podstawowych i zaawansowanych aspektach Google Ads. Ten certyfikat to dowód, że Google uznaje daną osobę za specjalistę ds. reklamy online. Certyfikat możesz zdobyć w Skillshop – programie szkoleniowym Google dostępnym online. Więcej informacji o Skillshop

Z tego artykułu dowiesz się, jakie są korzyści z posiadania certyfikatu oraz jak go uzyskać, a później poinformować o tym osiągnięciu inne osoby.

Zanim zaczniesz

Jeżeli jeszcze nie masz konta Skillshop, musisz je utworzyć, by uzyskać dostęp do testów z Google Ads. Zdanie tych testów jest niezbędne, aby zdobyć certyfikat. Dowiedz się, jak założyć konto Skillshop.

Zalety

Certyfikat Google Ads może uzyskać każdy uczestnik programu Google Partners. Uzyskanie certyfikatu wiąże się z następującymi korzyściami:

 • Możesz udowodnić, że jesteś ekspertem. Pokaż obecnym i przyszłym klientom spersonalizowany certyfikat, który można wydrukować. Dzięki temu będą mieli pewność, że jesteś certyfikowanym specjalistą ds. reklamy online.
 • Pomożesz swojej firmie uzyskać status Partnera Google lub Partnera Google Premium. Niezależnie od innych wymagań, aby agencja mogła zdobyć jeden lub drugi status, musi być z nią połączona co najmniej jedna osoba z certyfikatem Google Ads. Więcej informacji o tym, jak uzyskać status Partnera Google.

Aby mieć pewność, że certyfikaty zdobyte przez Twoich pracowników są zaliczane do statusu i specjalizacji Twojej firmy, upewnij się, że:

 • Certyfikowani użytkownicy udostępnili swoje informacje w Skillshop.
 • Certyfikowani użytkownicy mają standardowy albo administracyjny dostęp do konta menedżera lub podrzędnych kont menedżera Google Ads Twojej firmy.

  Użytkownicy, którzy uzyskali certyfikat na koncie zarejestrowanym z wykorzystaniem prywatnego adresu e-mail (który nie daje dostępu do MCK na poziomie standardowym ani administracyjnym), muszą dodać firmowy adres e-mail w Skillshop, by ich certyfikaty zostały uwzględnione. Ten firmowy adres e-mail musi zapewniać standardowy lub administracyjny dostęp do MCK.

Oto wymagania, które trzeba spełnić, by uzyskać certyfikat:

 • Status Partnera: musisz mieć jednego pracownika posiadającego certyfikat Google Ads, który ma dostęp standardowy albo administracyjny do konta menedżera lub podrzędnych kont menedżera Google Ads Twojej agencji.
 • Status Partnera Premium: musisz mieć dwóch użytkowników posiadających certyfikat Google Ads, którzy mają dostęp standardowy albo administracyjny do konta menedżera lub podrzędnych kont menedżera Google Ads Twojej agencji.

Jak uzyskać certyfikat Google Ads

Po skonfigurowaniu konta w Skillshop uzyskasz dostęp do bezpłatnych testów certyfikacyjnych Google Ads i powiązanych z nimi ścieżek szkoleniowych, dzięki którym można się do tych testów przygotować.

Aby uzyskać certyfikat Google Ads z danego obszaru specjalizacji, trzeba zdać odpowiedni test dostępny w Skillshop. Oferujemy następujące testy certyfikacyjne Google Ads: Reklama w sieci wyszukiwania, Reklama w sieci reklamowej, Reklama wideo i Reklama produktowa.

Informacje o certyfikatach Google Ads

Dostępne certyfikaty

Certyfikat Opis
Certyfikat Google Ads z reklamy w sieci wyszukiwania Udowodnij, że potrafisz przygotowywać i optymalizować kampanie w sieci wyszukiwania Google. Aby uzyskać certyfikat, użytkownicy muszą wykazać się umiejętnościami wykorzystywania zautomatyzowanych rozwiązań, takich jak inteligentne określanie stawek czy Audience Solutions, do zwiększania skuteczności kampanii w zakresie konkretnych celów marketingowych.
Certyfikat Google Ads z reklamy w sieci reklamowej Pokaż, że jesteś specjalistą w dziedzinie stosowania sieci reklamowej Google do jak najlepszego wykorzystywania środków na reklamę w sieci reklamowej. Aby uzyskać certyfikat, użytkownicy muszą wykazać się umiejętnościami tworzenia skutecznych kampanii w sieci reklamowej oraz związanych z nimi strategii, które osiągają określone cele marketingowe.
Certyfikat Google Ads z reklamy wideo Pokaż, że wiesz, jak uzyskiwać możliwie najlepsze wyniki dzięki stosowaniu reklam w YouTube oraz reklam wideo. Aby uzyskać certyfikat, użytkownicy muszą wykazać się też wiedzą z zakresu tworzenia skutecznych reklam w YouTube, które umożliwiają docieranie do potencjalnych klientów na dużą skalę na każdym etapie ścieżki do zakupu.
Certyfikat Google Ads z reklamy produktowej Potwierdź swoje umiejętności w zakresie stosowania i optymalizowania reklam produktowych. Aby uzyskać certyfikat, użytkownicy muszą wykazać się też wiedzą z zakresu tworzenia i optymalizacji kampanii produktowych, których celem jest maksymalizacja zasięgu i liczby konwersji.

Dostępne języki

Certyfikaty Google Ads są dostępne w 22 językach.

Dostępne języki: angielski (Stany Zjednoczone i Wielka Brytania), chiński (uproszczony i tradycyjny), czeski, francuski, hiszpański (Hiszpania i Ameryka Łacińska), indonezyjski, japoński, koreański, niderlandzki, niemiecki, polski, portugalski (Portugalia i Brazylia), rosyjski, słowacki, tajski, turecki, wietnamski i włoski.

Przygotowanie do uzyskania certyfikatów Google Ads

Zalecamy zdobycie praktycznego doświadczenia w pracy z Google Ads. Musisz znać pojęcia i sprawdzone metody z zakresu reklamy internetowej i musisz mieć doświadczenie w zarządzaniu różnymi rodzajami kampanii Google Ads.

Możesz też przygotować się, korzystając ze ścieżek szkoleniowych w Skillshop. Odbycie kursów z każdej ścieżki szkoleniowej pomoże Ci przygotować się do testów.

Wyniki zaliczające i czas testu

Aby zdać, musisz uzyskać co najmniej 80% poprawnych odpowiedzi. Będziesz mieć 75 minut na rozwiązanie testu. Jeżeli nie zdasz testu, to następnego dnia możesz przystąpić do niego jeszcze raz.

Gdy rozpoczniesz test, zegar zacznie odliczać czas. Po uruchomieniu nie będzie go można zatrzymać. Jeśli opuścisz test – na przykład jeśli zamkniesz przeglądarkę lub komputer się wyłączy – czas na zegarze natychmiast dobiegnie końca. Aby móc ponownie przystąpić do testu, trzeba będzie zaczekać jeden dzień.

Jak zachować zdobyty certyfikat

Certyfikat Google Ads będzie ważny do momentu, gdy upłynie okres ważności certyfikatu z danego obszaru specjalizacji. Certyfikaty są ważne przez rok. Aby odnowić certyfikat, musisz ponownie zdać test certyfikacyjny z danego obszaru specjalizacji.

Jak informować o zdobytych certyfikatach

Twoje certyfikaty Google Ads to dowód, że jesteś certyfikowanym specjalistą ds. reklamy online. Oto informacje o tym certyfikacie, których możesz udzielić swoim obecnym i przyszłym klientom:

 • Twoje certyfikaty Google Ads potwierdzają, że jesteś certyfikowanym specjalistą w dziedzinie reklamy online.
 • Certyfikaty otrzymują użytkownicy, którzy zdali test z podstaw reklamy w Google Ads, a także jeden z następujących testów przeprowadzanych w Skillshop: test z reklamy w sieci wyszukiwania, z reklamy w sieci reklamowej, z reklamy mobilnej, z reklamy wideo lub z reklamy w Zakupach Google.

Przykład

Jak informować o swoim statusie certyfikacji:

„Google uznaje mnie za certyfikowanego specjalistę Google Ads na podstawie zdanych przeze mnie testów, oceniających moją fachową wiedzę o usługach reklamowych. Moje kwalifikacje pomogą Państwu rozwinąć firmę w internecie dzięki Google Ads”.

Informowanie o certyfikacie – dodatkowe wskazówki:

 • Możesz używać określenia „certyfikowany” tylko wtedy, gdy osobiście zdasz testy certyfikacyjne. Nie wystarczy, że jeden z Twoich współpracowników ma certyfikat lub agencja ma status Partnera Google.
 • Określenia „certyfikowany” możesz używać wyłącznie wtedy, gdy Twój certyfikat jest ważny. Po upływie jego daty ważności nie możesz używać określenia „certyfikowany”, dopóki ponownie nie zdasz testów.
 • Możesz informować o posiadaniu certyfikatu w swoim życiorysie zawodowym, na wizytówkach, w profilu w LinkedIn i na innych profilach w mediach społecznościowych. Pamiętaj, że logo Google Partners można używać tylko zgodnie z naszymi wytycznymi.

Sprawdzanie certyfikowanych użytkowników Google Partners

Skillshop nie udostępnia informacji o egzaminach i certyfikatach poszczególnych użytkowników. Listę osób z certyfikatami Google Ads możesz jednak sprawdzić, wykonując te czynności:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Otwórz kartę Program Google Partners i kliknij kartę Status Partnera.
 3. Wybierz Wyświetl szczegóły, by zobaczyć szczegóły specjalizacji Twojej firmy.
 4. Kliknij tekst na środku karty, by zobaczyć status agencji (Zdobyty lub Brak) oraz liczbę certyfikowanych specjalistów. Spowoduje to otwarcie wyskakującego okienka z listą osób z certyfikatami z poszczególnych obszarów specjalizacji.

Zalecamy poproszenie użytkowników o powiązanie ich aktywności szkoleniowej z Twoją firmą. Mogą to zrobić, podając w swoim profilu Skillshop pełną nazwę firmy i firmowy adres e-mail, a także zgadzając się na udostępnienie informacji o koncie swojej firmie.

Od chwili, gdy osoba połączona z agencją uzyska certyfikat w Skillshop, może minąć do 48 godzin, zanim te informacje zaczną się liczyć do wymagań statusu Partnera lub specjalizacji agencji.

Częste pytania o certyfikaty

Różnica między certyfikatami Google Ads a statusem Partnera

 • Certyfikaty otrzymują osoby fizyczne. Certyfikat Google Ads może otrzymać każdy uczestnik programu Partners. Spersonalizowany certyfikat wystawiony przez Google pozwoli Ci udowodnić osiągnięcie statusu certyfikowanego specjalisty.
 • Status Partnera i specjalizacje są przyznawane agencjom. Agencja, która spełnia wymagania uprawniające do uzyskania statusu Partnera otrzyma status Partnera Google lub Partnera Google Premium. Dzięki temu będzie mogła posługiwać się tytułem „Partnera Google”. Uwaga: samo przystąpienie do programu nie wystarcza do uzyskania statusu „Partnera Google”.
  • Specjalizacje stanowią sposób wyróżnienia agencji, które:
   • uzyskały status Partnera Google lub Partnera Google Premium;
   • mają przynajmniej jedną osobę posiadającą certyfikat z wybranego obszaru specjalizacji Google Ads połączoną z agencją;
   • wykazują się lepszymi wynikami i specjalistyczną wiedzą w zakresie wybranego obszaru specjalizacji, którym może być:
    • Reklama w sieci wyszukiwania
    • Reklama wideo
    • Reklama w sieci reklamowej
    • Reklama w Zakupach Google
   • w ciągu 90 dni osiągnęły w wybranym obszarze specjalizacji Google Ads wydatki wynoszące co najmniej 10 000 USD.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem