Informacje o certyfikacie Google Ads

Certyfikat Google Ads to profesjonalna akredytacja oferowana przez Google osobom, które osiągnęły biegłość w podstawowych i zaawansowanych aspektach Google Ads. Ten certyfikat to dowód, że Google uznaje daną osobę za specjalistę ds. reklamy online. Możesz go zdobyć, korzystając z Academy for Ads – programu szkoleniowego Google dostępnego online.

Z tego artykułu dowiesz się, jakie są korzyści z posiadania certyfikatu oraz jak go uzyskać, a później poinformować o tym osiągnięciu inne osoby.

Zanim zaczniesz

Jeżeli jeszcze nie masz konta Academy for Ads, musisz je utworzyć, by uzyskać dostęp do testów z AdWords. Zdanie tych testów jest niezbędne, aby zdobyć certyfikat. Dowiedz się, jak założyć konto Academy for Ads.

Zalety

Certyfikat Google Ads może uzyskać każdy uczestnik programu Google Partners. Uzyskanie certyfikatu wiąże się z tymi korzyściami:

 • Możesz udowodnić, że jesteś ekspertem. Pokaż obecnym i przyszłym klientom spersonalizowany certyfikat, który można wydrukować. Dzięki temu będą mieli pewność, że jesteś certyfikowanym specjalistą ds. reklamy online.
 • Pomożesz swojej firmie uzyskać status Partnera Google lub Partnera Google Premium. Niezależnie od innych wymagań, aby agencja mogła zdobyć jeden lub drugi status, musi być z nią połączona co najmniej jedna osoba z certyfikatem Google Ads. Więcej informacji o tym, jak uzyskać status Partnera Google.

Aby mieć pewność, że certyfikaty zdobyte przez Twoich pracowników są zaliczane do statusu i specjalizacji Twojej firmy, upewnij się, że:

 • Certyfikowani użytkownicy udostępnili swoje informacje z Academy for Ads.
 • Certyfikowani użytkownicy mają standardowy albo administracyjny dostęp do konta menedżera lub podrzędnych kont menedżera Google Ads Twojej firmy. 

  Uwaga: użytkownicy, którzy uzyskali certyfikat na koncie zarejestrowanym z wykorzystaniem prywatnego adresu e-mail (który nie zapewnia standardowego ani administracyjnego dostępu do MCK partnera), muszą dodać firmowy adres e-mail w Academy for Ads, by ich certyfikaty zostały uwzględnione. Ten firmowy adres e-mail musi zapewniać standardowy lub administracyjny dostęp do MCK.

Oto wymagania, które trzeba spełnić, by uzyskać certyfikat:

 • Status Partnera: musisz mieć jednego pracownika posiadającego certyfikat Google Ads, który ma standardowy albo administracyjny dostęp do konta menedżera lub podrzędnych kont menedżera Google Ads Twojej agencji. 
 • Status Partnera Premium: musisz mieć dwóch użytkowników posiadających certyfikat Google Ads, którzy mają standardowy albo administracyjny dostęp do konta menedżera lub podrzędnych kont menedżera Google Ads Twojej agencji. 

Aby uzyskać certyfikat Google Ads, trzeba zdać test z Podstaw reklamy w Google Ads i jeden z innych testów dostępnych w Academy for Ads. Należą do nich testy z Reklamy w sieci wyszukiwania, z Reklamy w sieci reklamowej, z Reklamy mobilnej, z Reklamy wideo i z Reklamy w Zakupach Google.

Jak uzyskać certyfikat Google Ads

Po skonfigurowaniu konta w Academy for Ads uzyskasz dostęp do bezpłatnych testów certyfikacyjnych Google Ads i powiązanych z nimi ścieżek szkoleniowych, dzięki którym można się przygotować do tych testów.

Aby uzyskać certyfikat Google Ads z danej usługi, trzeba zdać test z Podstaw reklamy w Google Ads i jeden z innych testów dostępnych w Academy for Ads. Należą do nich testy z Reklamy w sieci wyszukiwania, z Reklamy w sieci reklamowej, z Reklamy mobilnej, z Reklamy wideo i z Reklamy w Zakupach Google. 

Gdy zdasz test z Podstaw reklamy w Google Ads, wystarczy, że przed jego wygaśnięciem (musi być ważny) zdasz test z odpowiedniej usługi, by uzyskać certyfikat z tej usługi.
Aby uzyskać certyfikat Google Ads z Reklamy w sieci wyszukiwania, musisz:

 • zdać test z Podstaw reklamy w Google Ads,
 • zdać test z Reklamy w sieci wyszukiwania.

Aby uzyskać certyfikat Google Ads z Reklamy w sieci reklamowej, musisz dodatkowo:

 • zdać test z Reklamy w sieci reklamowej. 

Uwaga: kiedy upłynie termin ważność wymaganych zdanych testów, musisz podejść do nich jeszcze raz i znów je zdać, by utrzymać swój certyfikat.

Dostępne testy certyfikacyjne Google Ads

Ocena Opis
Podstawy reklamy w AdWords Test z podstaw reklam w AdWords obejmuje zagadnienia na poziomie podstawowym i średnio zaawansowanym, w tym korzyści z reklam online i AdWords, a także sprawdzone metody optymalizacji kampanii AdWords i zarządzania nimi.
Reklama w sieci wyszukiwania Test z reklamy w sieci wyszukiwania obejmuje podstawowe i zaawansowane zagadnienia, w tym sprawdzone metody tworzenia, pomiaru i optymalizacji kampanii reklam w sieci wyszukiwania oraz zarządzania nimi.
Reklama w sieci reklamowej Test z reklamy w sieci reklamowej obejmuje zaawansowane zagadnienia i sprawdzone metody tworzenia, pomiaru i optymalizacji kampanii w sieci reklamowej oraz zarządzania nimi.
Reklama mobilna Test z reklamy mobilnej obejmuje podstawowe i zaawansowane zagadnienia związane z reklamą mobilną, w tym kierowanie reklam i ich formaty, ustalanie stawek, pomiar skuteczności kampanii i jej optymalizację.
Reklama wideo Test z reklamy wideo obejmuje podstawowe i zaawansowane zagadnienia, takie jak sprawdzone metody tworzenia, pomiaru i optymalizacji kampanii reklam wideo w YouTube i w internecie oraz zarządzania nimi.
Reklama w Zakupach Google Test z reklamy w Zakupach Google obejmuje podstawowe i zaawansowane zagadnienia, takie jak tworzenie konta Merchant Center i pliku danych o produktach oraz tworzenie kampanii produktowych i zarządzanie nimi.

Dostępne języki

Testy certyfikacyjne Google Ads są dostępne w 21 językach.

Dostępne języki: angielski (Stany Zjednoczone i Wielka Brytania), chiński (uproszczony i tradycyjny), czeski, francuski, hiszpański (Hiszpania i Ameryka Łacińska), japoński, koreański, niderlandzki, niemiecki, polski, portugalski (Portugalia i Brazylia), rosyjski, słowacki, tajski, turecki, wietnamski i włoski.

Jak zachować zdobyty certyfikat

Certyfikat Google Ads będzie ważny do momentu, gdy upłynie termin ważności testu z danej usługi (np. Reklama w sieci wyszukiwania). Gdy taki test utraci ważność, aby zachować certyfikat, musisz jeszcze raz przystąpić do testu z Podstaw reklamy w Google Ads oraz tego testu z usługi Google Ads, którego termin ważność minął.

Jeśli np. zdasz test z Reklamy w sieci wyszukiwania w maju, to gdy utraci on ważność w maju kolejnego roku, konieczne będzie ponowne zdanie testu z Podstaw reklamy w Google Ads oraz testu z Reklamy w sieci wyszukiwania.

Jak informować o zdobytych certyfikatach

Twoje certyfikaty AdWords to dowód, że jesteś certyfikowanym specjalistą w dziedzinie reklamy online. Oto jak możesz poinformować swoich obecnych i przyszłych klientów o tych certyfikatach:

 • Twoje certyfikaty AdWords potwierdzają, że jesteś certyfikowanym specjalistą w dziedzinie reklamy online.
 • Certyfikaty otrzymują użytkownicy, którzy zdali test z podstaw reklamy w AdWords, a także jeden z następujących testów przeprowadzanych w Academy for Ads: test z reklamy w sieci wyszukiwania, z reklamy w sieci reklamowej, z reklamy mobilnej, z reklamy wideo lub z reklamy w Zakupach Google.

Przykład

Jak informować o swoim statusie certyfikacji:

„Google uznaje mnie za certyfikowanego specjalistę AdWords na podstawie zdanych przeze mnie testów, oceniających moją fachową wiedzę o usługach reklamowych. Moje kwalifikacje pomogą Państwu rozwinąć firmę w internecie dzięki Google AdWords”.

Informowanie o certyfikacie – dodatkowe wskazówki:

 • Możesz używać określenia „certyfikowany” tylko wtedy, gdy osobiście zdasz testy certyfikacyjne. Nie wystarczy, że jeden z Twoich współpracowników ma certyfikat lub agencja ma status Partnera Google.
 • Określenia „certyfikowany” możesz używać wyłącznie wtedy, gdy Twój certyfikat jest ważny. Po upływie jego daty ważności nie możesz używać określenia „certyfikowany”, dopóki ponownie nie zdasz testów.
 • Możesz informować o posiadaniu certyfikatu w swoim życiorysie zawodowym, na wizytówkach, w profilu w LinkedIn i na innych profilach w mediach społecznościowych. Pamiętaj, że logo Google Partners można używać tylko zgodnie z tymi wytycznymi.

Częste pytania o certyfikaty

Różnica między certyfikatami Google Ads a statusem Partnera

 • Certyfikaty otrzymują osoby fizyczne. Certyfikat Google Ads może otrzymać każdy uczestnik programu Partners. Spersonalizowany certyfikat wystawiony przez Google pozwoli Ci udowodnić osiągnięcie statusu certyfikowanego specjalisty.
 • Logo i specjalizacje są przyznawane agencjom. Agencja, która spełnia wymagania uprawniające do uzyskania statusu Partnera otrzyma status Partnera Google lub Partnera Google Premium. Dzięki temu będzie mogła posługiwać się tytułem „Partnera Google”. Uwaga: samo przystąpienie do programu nie wystarcza do uzyskania statusu „Partnera Google”.
  • Specjalizacje firmy stanowią sposób wyróżnienia agencji, które:
   • uzyskały status Partnera Google lub Partnera Google Premium;
   • mają połączoną z agencją przynajmniej jedną osobę posiadającą certyfikat z wybranej usługi Google Ads;
   • wykazują się lepszymi wynikami i specjalistyczną wiedzą w zakresie wybranej usługi, którą może być:
    • Reklama w sieci wyszukiwania
    • Reklama mobilna
    • Reklama wideo
    • Reklama w sieci reklamowej
    • Reklama w Zakupach Google
   • w ciągu 90 dni osiągnęły w wybranym obszarze specjalizacji Google Ads wydatki wynoszące co najmniej 10 000 USD.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?