Par Google Ads sertifikāciju

Google Ads sertifikācija ir profesionalitātes apliecinājums, ko Google piedāvā personām, kuras pierāda savas zināšanas par Google Ads pamatprincipiem, kā arī par sarežģītākām tēmām. Google Ads sertifikācija apliecina, ka uzņēmums Google ir atzinis konkrēto personu par tiešsaistes reklamēšanas ekspertu. Sertifikātu varat iegūt, izmantojot Skillshop, kas ir Google tiešsaistes apmācību programma. Šeit uzziniet vairāk par programmu Skillshop.

Šajā rakstā ir izskaidrotas sertifikācijas nokārtošanas priekšrocības un ir sniegta informācija par to, kā iegūt sertifikātu un kā parādīt savu sertifikācijas statusu citiem lietotājiem.

Pirms darba sākšanas

Ja jums nav Skillshop konta, jums tas jāizveido, lai piekļūtu Google Ads novērtējumiem, kas jānokārto, lai iegūtu sertifikātu. Uzziniet, kā iestatīt Skillshop kontu.

Priekšrocības

Ikviens programmas Google partneri dalībnieks var iegūt Google Ads sertifikātu. Sertifikāts sniedz tālāk norādītās priekšrocības.

 • Aplieciniet savas zināšanas. Informējiet pašreizējos un potenciālos klientus par to, ka esat sertificēts tiešsaistes reklamēšanas profesionālis, parādot personalizētu sertifikātu, kuru varat arī izdrukāt.
 • Palīdziet savam uzņēmumam iegūt Google partnera vai Premier Google partnera emblēmu. Lai iegūtu emblēmu, vismaz vienam no uzņēmuma saistītajiem dalībniekiem ir jāsaņem Google Ads sertifikāts, kā arī jāatbilst citām prasībām. Uzziniet vairāk par prasībām partnera emblēmas iegūšanai.

Lai nodrošinātu lietotāju sertifikātu attiecināšanu uz jūsu uzņēmuma emblēmu un specializācijas statusu, pārbaudiet, vai:

 • sertificētie lietotāji ir kopīgojuši savu informāciju no apmācību centra Skillshop;
 • sertificētajiem lietotājiem ir administratora vai standarta piekļuve jūsu uzņēmuma Google Ads pārziņa vai apakšpārziņu kontiem.

  Lai nodrošinātu pareizu attiecinājumu, lietotājiem, kas ir sertificēti ar personiskajām e-pasta adresēm (kurām nav standarta vai administratora piekļuves partneru Klientu centram), apmācību centrā Skillshop ir jāpievieno uzņēmuma e-pasta adrese. Šai uzņēmuma e-pasta adresei ir jābūt piešķirtai standarta vai administratora piekļuvei Klientu centram.

Tālāk ir norādītas sertifikāta iegūšanas prasības.

 • Partnera emblēma: viens lietotājs ar Google Ads sertifikātu, kuram ir administratora vai standarta piekļuve jūsu uzņēmuma Google Ads pārziņa kontam vai apakšpārziņu kontiem.
 • Premier partnera emblēma: divi lietotāji ar Google Ads sertifikātu, kuriem ir administratora vai standarta piekļuve jūsu uzņēmuma Google Ads pārziņa kontam vai apakšpārziņu kontiem.

Google Ads sertifikācijas darbības principi

Kad iestatīsiet Skillshop kontu, iegūsiet piekļuvi bezmaksas Google Ads sertifikācijas novērtējumiem un saistītiem apmācību ceļiem, kurus varēsiet izmantot, lai sagatavotos novērtējumiem.

Lai iegūtu Google Ads sertifikātu Google Ads produktu jomā, jums ir jānokārto attiecīgās produktu jomas novērtējums, kas ir pieejams programmā Skillshop. Sertifikāti ir pieejami tālāk norādītajās Google Ads produktu jomās: Google Ads meklēšanas tīklā, Google Ads reklāmas tīklā, Google Ads videoreklāmās un pirkumu reklāmās.

Par Google Ads sertifikātiem

Pieejamie sertifikāti

Sertifikācija Apraksts
Google Ads meklēšanas tīkla sertifikācija Šī sertifikācija parāda jūsu prasmes Google meklēšanas tīkla kampaņu izveidē un optimizēšanā. Sertificēti lietotāji varēs parādīt spēju automatizētu risinājumu izmantošanā, piemēram, viedo cenu noteikšanu un mērķauditoriju risinājumus, lai palielinātu kampaņu veiktspēju konkrētiem mārketinga mērķiem.
Google Ads reklāmas tīkla sertifikācija Šī sertifikācija apstiprina jūsu zināšanas Google reklāmas tīkla izmantošanā, lai sniegtu rezultātus, kas no jūsu reklāmas tīkla reklamēšanas ieguldījumiem gūst maksimālu labumu. Sertificēti lietotāji varēs parādīt spēju izstrādāt efektīvas reklāmas tīkla stratēģijas un kampaņas, kas sasniedz konkrētus mārketinga mērķus.
Google Ads sertifikācija par videoreklāmām Šī sertifikācija parāda jūsu spēju gūt rezultātus, izmantojot pakalpojumu YouTube un Google videoklipu reklamēšanas risinājumus. Sertificēti lietotāji varēs parādīt izpratni par efektīvu stāstu radīšanu pakalpojumā YouTube, lai plašā mērogā sasniegtu potenciālos klientus visā iepirkšanās procesā.
Pirkumu reklāmu sertifikācija Šī sertifikācija apstiprina jūsu kompetenci pirkumu reklāmu izmantošanā un optimizēšanā. Sertificēti lietotāji varēs arī parādīt zināšanas pirkumu kampaņu izveidē un optimizēšanā, maksimāli palielinot sasniedzamību un reklāmguvumus.

Pieejamās valodas

Google Ads sertifikāti ir pieejami 22 valodās.

Pieejamās valodas: angļu (AK), angļu (ASV), čehu, franču, holandiešu, indonēziešu, itāļu, japāņu, korejiešu, krievu, ķīniešu (vienkāršotā), ķīniešu (tradicionālā), vācu, poļu, portugāļu, portugāļu (Brazīlija), slovāku, spāņu, spāņu (Latīņamerika), taju, turku un vjetnamiešu.

Sagatavošanās Google Ads sertifikācijai

Ieteicams iegūt darba pieredzi, izmantojot Google Ads. Jums ir jāpārzina tiešsaistes reklamēšanas principi un paraugprakse un jāiegūst pieredze dažādu veidu Google Ads kampaņu pārvaldībā.

Varat arī sagatavoties, piekļūstot Skillshop apmācību ceļiem. Ieteicams iziet katra apmācības ceļa kursus, kas palīdzēs mācīties novērtējumu kārtošanai.

Novērtējuma nokārtošanai nepieciešamie rezultāti un laika ierobežojumi

Lai nokārtotu sertifikācijas novērtējumu, rezultātam ir jābūt vismaz 80%. Novērtējuma kārtošanai būs atvēlētas 75 minūtes. Ja nenokārtosiet novērtējumu, pēc vienas dienas varēsiet to kārtot vēlreiz.

Kad sāksit kārtot novērtējumu, tiks iedarbināts laika atskaites taimeris. Pēc taimera iedarināšanas tā darbību nevarēs pārtraukt. Ja iziesit no novērtējuma (piemēram, ja aizvērsit pārlūkprogrammu vai jūsu dators tiks izslēgts), taimera darbība nekavējoties beigsies. Pēc vienas dienas varēsiet kārtot novērtējumu vēlreiz.

Sertifikācijas saglabāšana

Google Ads sertifikācija būs derīga līdz attiecīgās produktu jomas novērtējuma derīguma termiņa beigām. Sertifikāti ir derīgi vienu gadu. Lai atjauninātu sertifikāciju, jums būs atkārtoti jānokārto attiecīgās produktu jomas sertifikācijas novērtējums.

Citu personu informēšana par sertifikācijas statusu — vadlīnijas

Google Ads sertifikācija apliecina, ka esat sertificēts tiešsaistes reklamēšanas profesionālis. Saviem pašreizējiem un potenciālajiem klientiem varat sniegt tālāk norādīto informāciju.

 • Google Ads sertifikāts apliecina, ka esat sertificēts tiešsaistes reklamēšanas profesionālis.
 • Šo akreditāciju jūs esat saņēmis pēc tam, kad programmā Skillshop veiksmīgi nokārtojāt Google Ads sertifikācijas novērtējumu.

Piemērs

Tālāk ir minēts piemērs, ko jūs varētu pastāstīt par savu sertifikācijas statusu.

“Google ir atzinis mani par Google Ads sertificētu profesionāli. Tas nozīmē, ka esmu nokārtojis vairākus novērtējumus, kuros tika novērtētas manas zināšanas par produktiem. Esmu kvalificēts palīdzēt veicināt jūsu uzņēmuma attīstību tīmeklī, izmantojot programmu Google Ads.”

Tālāk ir sniegti daži papildu norādījumi par sertifikācijas informācijas sniegšanu.

 • Jūs drīkstat dēvēt sevi par sertificētu profesionāli tikai tad, ja esat nokārtojis sertifikācijas novērtējumus. Ja sertificēts ir kāds no jūsu kolēģiem vai jūsu aģentūra ir ieguvusi emblēmu, tas nenozīmē, ka jūs esat ieguvis sertifikātu.
 • Jūs drīkstat dēvēt sevi par sertificētu profesionāli tik ilgi, kamēr ir spēkā jūsu iegūtais sertifikāts. Kad būs beidzies sertifikāta derīguma termiņš, jūs vairs nedrīkstēsit dēvēt sevi par sertificētu profesionāli, līdz atkārtoti nenokārtosit novērtējumus.
 • Iegūto sertifikātu varat pieminēt savā CV, vizītkartē, LinkedIn profilā un citos sociālo saziņas līdzekļu profilos. Ņemiet vērā, ka Google partneru logotipus drīkst izmantot tikai saskaņā ar mūsu izmantošanas vadlīnijām.

Partneru programmas sertificēto lietotāju pārbaude

Programmā Skillshop netiek piedāvāti pārskati ar uzņēmuma individuālo lietotāju eksāmenu un sertifikācijas informāciju. Tomēr Google Ads sertificētos lietotājus varat apskatīt, veicot tālāk norādītās darbības.

 1. Pierakstieties savā Google Ads kontā.
 2. Atveriet cilni Partneru programma un noklikšķiniet uz emblēmas statusa kartītes.
 3. Lai skatītu detalizētu informāciju par uzņēmuma specializācijām, noklikšķiniet uz vienuma Skatīt detalizētu informāciju.
 4. Noklikšķiniet uz teksta kartītes vidū, lai parādītu emblēmas statusu Sasniegts, Nav sasniegts vai sertificēto personu skaitu, kas atvērs uznirstošo logu ar uzņēmuma sertificēto darbinieku sarakstu pēc produktu jomas.

Iesakām lietotājiem saistīt savas apmācību darbības ar uzņēmumu, savā Skillshop profilā norādot uzņēmuma nosaukumu un uzņēmuma e-pasta adresi, kā arī kopīgojot konta informāciju ar uzņēmumu.

Var būt 48 stundu aizkave no brīža, kad uzņēmuma darbinieks iegūst sertifikātu apmācību programmā Skillshop, līdz brīdim, kad šī informācija tiek attiecināta uz jūsu uzņēmuma partnera emblēmas vai specializācijas prasībām.

Bieži uzdoti jautājumi par sertifikātiem

Atšķirība starp Google Ads sertifikātiem un partnera emblēmu

 • Sertifikātus iegūst privātpersonas. Ikviens programmas Google partneri dalībnieks var iegūt Google Ads sertifikātu. Kļūstot par sertificētu profesionāli, jūs varat apliecināt savus sasniegumus, parādot personalizētu, Google izdotu sertifikātu.
 • Aģentūras iegūst emblēmas un specializāciju. Aģentūra, kas atbilst partnera statusa prasībām, iegūs Google partnera vai Google Premier partnera emblēmu un varēs sevi reklamēt kā “Google partneri”. Ņemiet vērā, ka aģentūra nekļūst par “Google partneri”, vienkārši pievienojoties programmai.
  • Uzņēmuma specializācija norāda, ka aģentūras ir izpildījušas tālāk minētās prasības.
   • Tās ir ieguvušas Google partnera emblēmu vai Premier Google partnera emblēmu.
   • Tām ir vismaz viens sertificēts saistītais darbinieks kādā Google Ads produktu jomā.
   • Tās ir parādījušas uzlabotus produktu rezultātus un zināšanas par attiecīgo produktu, tostarp tālāk norādītajās jomās.
    • Meklēšanas tīkla reklāma
    • Videoreklāmas
    • Reklamēšana reklāmas tīklā
    • Pirkumu reklāmas
   • Tām ir vismaz 10 000 ASV dolāru Google Ads tēriņi 90 dienu laikā sertificēto produktu jomā.
Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.