Всичко за сертифицирането по Google Ads

Сертифицирането по Google Ads представлява професионална акредитация, която Google предлага на физически лица, които демонстрират компетентност по основни и разширени аспекти на Google Ads. То дава възможност на физически лица да демонстрират, че Google ги признава за специалисти по онлайн рекламиране. Можете да получите сертифициране чрез Academy for Ads – програмата на Google за онлайн обучение.

Тази статия разяснява предимствата от сертифицирането, как да се сертифицирате и как да съобщавате състоянието си на сертифициране пред другите.

Преди да започнете

Ако нямате профил в Academy for Ads, трябва да създадете такъв. В противен случай няма да имате достъп до тестовете за AdWords, необходими за получаване на сертифициране. Разберете как да настроите профила си в Academy for Ads.

Предимства

Всеки член на Google Partners може да бъде сертифициран по Google Ads. Ето предимствата от сертифицирането:

 • Демонстрирате експертните си знания. Покажете на настоящи и бъдещи клиенти, че сте сертифициран специалист по онлайн реклама с персонализиран сертификат, който можете да отпечатате.
 • Помагате на дружеството си да получи значката „Google Партньор“ или „Premier Google Партньор“. За да получат всяка от значките, поне един от асоциираните членове на дружествата трябва да бъде сертифициран по Google Ads, в допълнение към другите изисквания. Научете повече за изискванията за получаване на значката „Google Партньор“.

За да бъдат включени сертифициранията на потребителите в резултатите за значката и състоянието на специализациите на дружеството Ви, проверете дали:

 • Сертифицираните потребители споделят информацията си от Academy for Ads.
 • Сертифицираните потребители имат администраторски или стандартен достъп до профила на мениджър или на подмениджъри в Google Ads на дружеството Ви. 

  Забележка: Сертифицирани с лични имейл адреси потребители (които нямат стандартен или администраторски достъп до МКЦ на Partners) трябва да добавят фирмен имейл адрес в Academy for Ads, за да бъдат идентифицирани правилно. Въпросният фирмен имейл трябва да има стандартен или администраторски достъп до МКЦ.

Следват изискванията за сертифициране:

 • Значка „Google Партньор“: 1 потребител, сертифициран по Google Ads който има администраторски или стандартен достъп до профила на мениджър или на подмениджъри в Google Ads на дружеството Ви. 
 • Значка „Premier Партньор“: 2 потребители, сертифицирани по Google Ads които имат администраторски или стандартен достъп до профила на мениджър или на подмениджъри в Google Ads на дружеството Ви. 

За да се сертифицират по Google Ads, физическите лица трябва да издържат изпита по „Основи на Google Ads“ и един от допълнителните тестове по рекламиране, достъпни в Academy for Ads – рекламиране в мрежата за търсене, дисплейно рекламиране, мобилно рекламиране, видеорекламиране и рекламиране с Google Пазаруване.

Как функционира сертифицирането по Google Ads

След като настроите профил в Academy for Ads, ще получите достъп до безплатните тестове за сертифициране по Google Ads и свързаните с тях учебни курсове, които ще Ви помогнат да се подготвите.

За да се сертифицирате по Google Ads в някоя от продуктовите области на програмата, ще трябва да издържите изпита по „Основи на Google Ads“ и един от допълнителните тестове по рекламни продукти, достъпни чрез Academy for Ads – рекламиране в мрежата за търсене, дисплейно рекламиране, мобилно рекламиране, видеорекламиране и рекламиране с Google Пазаруване. 

След като издържите изпита по „Основи на Google Ads“ и в рамките на срока му на валидност (да не е изтекъл), е необходимо само да издържите теста по съответния продукт на Google Ads, за да се сертифицирате по него.
За да получите сертифициране за мрежата за търсене на Google Ads, трябва да издържите:

 • изпита по „Основи на Google Ads“;
 • теста по рекламиране в мрежата за търсене.

За да получите в допълнение сертифициране за дисплейната мрежа на Google Ads, трябва да издържите:

 • теста по дисплейно рекламиране. 

Забележка: Винаги ще трябва да отново да полагате и издържате необходимия тест след изтичането му, за да запазите сертифицирането си.

Налични тестове за сертифициране по Google Ads

Тест Описание
Основи на AdWords Тестът по основи на AdWords обхваща понятия от основно и средно ниво, включително предимствата на онлайн рекламирането и AdWords, както и най-добри практики за управление и оптимизиране на кампании в AdWords.
Рекламиране в мрежата за търсене Тестът по рекламиране в мрежата за търсене обхваща основни и разширени понятия и най-добри практики за създаване, управление, измерване и оптимизиране на кампании с реклами в мрежата за търсене.
Дисплейно рекламиране Тестът по дисплейно рекламиране обхваща разширени понятия и  най-добри практики за създаване, управление, измерване и оптимизиране на кампании в дисплейната мрежа.
Мобилно рекламиране Тестът по мобилно рекламиране обхваща основни и разширени понятия за мобилно рекламиране, включително рекламни формати, офериране и насочване, както и измерване и оптимизиране на кампании.
Видеорекламиране Тестът по видеорекламиране обхваща основни и разширени понятия и най-добри практики за създаване, управление, измерване и оптимизиране на видеорекламни кампании в YouTube и в мрежата.
Рекламиране с Google Пазаруване Тестът по рекламиране с Google Пазаруване обхваща основни и разширени понятия, включително създаване на профил в Google Merchant Center и емисия с данни за продукти, както и създаване и управление на кампании за Пазаруване.

Налични езици

Тестовете за сертифициране по Google Ads са достъпни на 21 езика.

Налични езици: английски (Обединено кралство), английски (САЩ), виетнамски, италиански, испански, испански (Латинска Америка), китайски, корейски, немски, нидерландски, опростен традиционен китайски, полски, португалски, португалски (Бразилия), руски, словашки, тайландски, турски, френски, чешки и японски

Как да запазите сертифицирането си

Сертифицирането Ви по Google Ads ще остане валидно до датата на валидност на теста по съответната продуктова област (например рекламиране в мрежата за търсене). След това трябва отново да положите изпита по „Основи на Google Ads“ и този с изтекла валидност, за да запазите сертифицирането си.

Ако например издържите теста по рекламиране в мрежата за търсене през месец май, по същото време следващата година трябва отново да положите и издържите както изпита по „Основи на Google Ads“, така и този по рекламиране в мрежата за търсене.

Указания за споделяне на статуса Ви на сертифициране

Сертифициранията Ви по AdWords демонстрират, че сте сертифициран специалист по онлайн реклама. Ето какво можете да кажете на настоящите и бъдещите си клиенти за това признание:

 • Сертифицирането Ви по AdWords Ви признава за сертифициран специалист по онлайн реклама.
 • Получили сте тази акредитация, след като сте положили успешно теста по основи на AdWords, както и теста по рекламиране в мрежата за търсене, теста по дисплейно рекламиране, теста по мобилно рекламиране, теста по видеорекламиране или теста по рекламиране с Google Пазаруване, администрирани от Academy for Ads.

Пример

Ето какво можете да казвате за статуса си на сертифициране:

„Google ме признава за сертифициран специалист по AdWords, което означава, че съм издържал/а успешно няколко теста, които оценяват експертните ми знания за продуктите. Квалифициран/а съм да Ви помогна да разширите бизнеса си в мрежата с помощта на Google AdWords.“

Следват някои допълнителни указания за споделяне на сертифицирането Ви:

 • Имате право да се наричате „сертифициран/а“ само ако лично сте издържали тестовете за сертифициране. Не е достатъчно Ваш колега да е сертифициран или агенцията Ви да е получила значката „Google Партньор“.
 • Имате право да се наричате „сертифициран/а“, докато сертифицирането Ви е валидно. След изтичане на срока му ще загубите това право, докато не издържите тестовете отново.
 • Имате право да споменавате сертифицирането си в своята автобиография, визитни картички, профил в LinkedIn и профили в други социални медии. Имайте предвид, че логотипите на Google Partners могат да се използват само в съответствие с нашите указания за използване.

Общи въпроси за сертифицирането

Разликата между сертифицирането по Google Ads и значката „Google Партньор“

 • Сертифицират се физически лица. Всеки член на Partners може да бъде сертифициран по Google Ads. Като сертифициран специалист можете да демонстрирате постижението си с персонализиран сертификат, издаден от Google.
 • Агенциите получават значката „Google Партньор“ и специализации. Агенция, която отговаря на изискванията за състояние на партньор, ще получи значката „Google Партньор“ или „Premier Google Партньор“ и ще получи разрешение да се популяризира като Google Партньор. Имайте предвид, че агенцията не може да стане Google Партньор, като само се присъедини към програмата.
  • Специализациите за компании са признание за агенции, които:
   • са получили значката „Google Партньор“ или „Premier Google Партньор“;
   • имат поне едно асоциирано лице, получило сертифициране по продуктова област на Google Ads;
   • демонстрират повишена ефективност на продуктите и експертни познания в съответната продуктова област, включително:
    • Рекламиране в мрежата за търсене
    • Мобилно рекламиране
    • Видеорекламиране
    • Дисплейно рекламиране
    • Рекламиране с Google Пазаруване
   • Имат разходи в Google Ads за продуктовата област, за която са сертифицирани, в размер най-малко на 10 000 щ.д. за период от 90 дни.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?