Всичко за сертифицирането по Google Ads

Сертифицирането по Google Ads представлява професионална акредитация, предлагана от Google на физически лица, които демонстрират компетентност по основни и разширени аспекти на Google Ads. Сертифицирането по Google Ads дава възможност на физическите лица да демонстрират, че Google ги признава за специалисти по онлайн реклама. Можете да получите сертифициране чрез Skillshop – програмата на Google за онлайн обучение. Научете повече за Skillshop тук.

Тази статия разяснява предимствата от сертифицирането, как да се сертифицирате и как да споделите сертифицирането си с другите.

Преди да започнете

Ако нямате профил в Skillshop, трябва да създадете такъв. В противен случай няма да имате достъп до необходимите тестове за получаване на сертифициране по Google Ads. Разберете как да настроите профила си в Skillshop.

Предимства

Всеки член на Google Partners може да бъде сертифициран по Google Ads. Ето предимствата от сертифицирането:

 • Демонстрирате експертните си знания. Показвайте на настоящи и вероятни клиенти, че сте сертифициран специалист по онлайн реклама, чрез персонализиран сертификат, който можете да отпечатате.
 • Помагате на компанията си да получи значката „Google Партньор“ или „Premier Google Партньор“. За да получат всяка от значките, поне един от асоциираните членове на компаниите трябва да е сертифициран по Google Ads в допълнение към другите изисквания. Научете повече за изискванията за получаване на значката „Google Партньор“.

За да бъдат включени сертифициранията на потребителите в резултатите за състоянието на значката и специализациите на компанията Ви, проверете дали:

 • сертифицираните потребители са споделили информацията си от Skillshop;
 • сертифицираните потребители имат администраторски или стандартен достъп до профила на мениджър или на подмениджъри в Google Ads на компанията Ви.

  За да бъдат идентифицирани правилно, потребителите, получили сертифициране чрез лични имейл адреси (които нямат стандартен или администраторски достъп до МКЦ на Partners), трябва да добавят имейл адрес на компания в Skillshop. Въпросният имейл на компания трябва да има стандартен или администраторски достъп до МКЦ.

Следват изискванията за сертифициране:

 • Значка „Google Партньор“: 1 потребител, сертифициран по Google Ads, който има администраторски или стандартен достъп до профила на мениджър или на подмениджъри в Google Ads на компанията Ви.
 • Значка „Premier Партньор“: 2 потребители, сертифицирани по Google Ads, които имат администраторски или стандартен достъп до профила на мениджър или на подмениджъри в Google Ads на компанията Ви.

Как функционира сертифицирането по Google Ads

След като настроите профил в Skillshop, ще получите достъп до безплатните тестове за сертифициране по Google Ads и свързаните с тях учебни курсове, които ще Ви помогнат да се подготвите.

За да се сертифицирате по някоя от продуктовите области на Google Ads, трябва да издържите теста за нея, достъпен чрез Skillshop. Можете да се сертифицирате по следните продуктови области на Google Ads: Google Ads за мрежата за търсене, Google Ads за дисплейната мрежа, Google Ads за видеорекламиране и реклами за Пазаруване.

Всичко за сертифициранията по Google Ads

Налични сертифицирания

Сертифициране Описание
Сертифициране по Google Ads за мрежата за търсене Демонстрирайте уменията си за създаване и оптимизиране на кампании в Google Търсене. Сертифицираните потребители ще демонстрират способността си за използване на автоматизирани решения, като интелигентното офериране и решенията за аудитории, за да повишават ефективността на кампаниите за конкретни маркетингови цели.
Сертифициране по Google Ads за дисплейната мрежа Утвърдете експертните си знания за Google Дисплейна мрежа, за да постигате максимални резултати от инвестициите си в дисплейното рекламиране. Сертифицираните потребители ще демонстрират способността си за създаване на ефективни стратегии и кампании в дисплейната мрежа, които постигат конкретни маркетингови цели.
Сертифициране по Google Ads за видеорекламиране Демонстрирайте способността си за постигане на резултати с решенията на YouTube и Google за видеорекламиране. Сертифицираните потребители ще демонстрират знания за създаване на ефективни истории в YouTube с цел достигане до потенциални клиенти в рамките на цялостния процес на пазаруване в голям мащаб.
Сертифициране за реклами за Пазаруване Утвърдете уменията си за използване и оптимизиране на реклами за Пазаруване. Сертифицираните потребители ще демонстрират също знания за създаване и оптимизиране на кампании за Пазаруване, които постигат максимален обхват и реализации.

Налични езици

Сертифициранията по Google Ads са налични на 22 езика.

Налични езици: английски (Обединено кралство), английски (САЩ), виетнамски, индонезийски, испански, испански (Латинска Америка), италиански, китайски (опростен), китайски (традиционен), корейски, немски, нидерландски, полски, португалски, португалски (Бразилия), руски, словашки, тайландски, турски, френски, чешки и японски

Подготовка за сертифициранията по Google Ads

Препоръчваме да придобиете практически опит с Google Ads. Трябва да сте запознати с понятията и най-добрите практики в онлайн рекламирането, както и да имате опит с управлението на различни типове кампании в Google Ads.

Можете също да използвате учебните курсове в Skillshop. Добре е да ги преминете, за да се подготвите за тестовете.

Минимални резултати за успешно полагане на тестовете и времеви ограничения

Резултатът Ви от тестовете за сертифициране трябва да е най-малко 80%. Трябва да завършите съответния тест в рамките на 75 минути. Ако не издържите теста, можете да опитате отново след 1 ден.

Когато започнете теста, ще се включи таймер, който отброява времето до приключването му. След това няма да можете да поставяте таймера на пауза. Ако прекъснете теста, например затворите браузъра или компютърът Ви се изключи, таймерът ще изтече незабавно. За да положите теста отново, трябва да изчакате 1 ден.

Как да запазите сертифицирането си

Сертифицирането Ви по съответната продуктова област на Google Ads ще остане в сила до датата му на валидност. Сертифициранията са валидни за 1 година. За да подновите сертифицирането си, ще трябва отново да положите и издържите теста по съответната продуктова област.

Указания за споделяне на състоянието на сертифицирането Ви

Сертифицирането Ви по Google Ads демонстрира, че сте сертифициран специалист по онлайн реклама. Ето какво можете да казвате на настоящите и вероятните си клиенти за това признание:

 • Сертифицирането Ви по Google Ads Ви признава за сертифициран специалист по онлайн реклама.
 • Получили сте тази акредитация, след като сте положили успешно теста по основи на AdWords, както и теста по рекламиране в мрежата за търсене, теста по дисплейно рекламиране, теста по мобилно рекламиране, теста по видеорекламиране или теста по рекламиране с Google Пазаруване, администрирани от Skillshop.

Пример

Ето какво можете да казвате за състоянието на сертифицирането си:

„Google ме признава за сертифициран специалист по Google Ads, което означава, че съм издържал/а няколко теста, които оценяват експертните ми знания за продуктите. Квалифициран/а съм да Ви помогна да разширявате бизнеса си в мрежата с помощта на Google Ads.“

Следват някои допълнителни указания за споделяне на сертифицирането Ви:

 • Имате право да се наричате „сертифициран/а“ само ако лично сте издържали тестовете за сертифициране. Не е достатъчно Ваш колега да е сертифициран или агенцията Ви да е получила значката „Google Партньор“.
 • Имате право да се наричате „сертифициран/а“, докато сертифицирането Ви е валидно. След изтичане на срока му ще загубите това право, докато не издържите тестовете отново.
 • Имате право да споменавате сертифицирането си в своята автобиография, визитни картички, профил в LinkedIn и профили в други социални медии. Имайте предвид, че логотипите на Google Partners могат да бъдат използвани само в съответствие с указанията ни за ползване.

Проверка на потребителите, сертифицирани за Partners

Skillshop не предоставя отчети с информация за изпитите и сертифициранията на потребителите в компанията Ви. Можете обаче да проверите кои потребители са сертифицирани по Google Ads, като изпълните следните указания:

 1. Влезте в своя профил в Google Ads.
 2. Отворете раздела „Програма Partners“ и кликнете върху картата „Състояние на значката“.
 3. Кликнете върху Преглед на подробностите, за да видите информация за специализациите на компанията си.
 4. Кликнете върху текста в средата на картата, за да прегледате придобитите и непридобитите значки или броя на сертифицираните физически лица. Ще се отвори изскачащ прозорец със сертифицираните лица в компанията Ви по продуктова област.

Препоръчваме потребителите да свържат учебните си дейности с компанията Ви, като посочат името и имейл адреса й в потребителския си профил в Skillshop и като споделят информацията за профила си с компанията Ви.

От момента, в който асоциирано лице получи сертифициране в Skillshop, до прилагането на тази информация към резултатите на компанията Ви за значката „Google Партньор“ или за специализациите може да изминат до 48 часа.

Общи въпроси за сертифициранията

Разликата между сертифицирането по Google Ads и значката „Google Партньор“

 • Сертифицират се физически лица. Всеки член на Partners може да бъде сертифициран по Google Ads. Като сертифициран специалист можете да демонстрирате постижението си с персонализиран сертификат, издаден от Google.
 • Агенциите получават значката „Google Партньор“ и специализации. Агенция, която отговаря на изискванията за състояние на партньор, ще получи значката „Google Партньор“ или „Premier Google Партньор“ и ще получи разрешение да се популяризира като Google Партньор. Имайте предвид, че агенцията не може да стане Google Партньор, като само се присъедини към програмата.
  • Специализациите за компании са признание за агенции, които:
   • са получили значката „Google Партньор“ или „Premier Google Партньор“;
   • имат поне едно асоциирано лице, получило сертифициране по продуктова област на Google Ads;
   • демонстрират повишена ефективност на продуктите и експертни познания в съответната продуктова област, включително:
    • Рекламиране в мрежата за търсене;
    • Видеорекламиране
    • Дисплейно рекламиране
    • Рекламиране с Google Пазаруване
   • имат разходи в Google Ads за продуктовата област, за която са сертифицирани, в размер най-малко на 10 000 щ.д. за период от 90 дни.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си