Par Google Ads sertifikācijas novērtējumiem

Google Ads sertifikācijas novērtējumi ir izstrādāti, lai pārbaudītu jūsu zināšanas par tiešsaistes reklamēšanas paraugpraksi un pakalpojumu Google Ads. Tie ir jānokārto, lai iegūtu Google Ads sertifikātu.

Šajā rakstā ir ietverta informācija par novērtējumiem, tostarp par to, kā sagatavoties un piekļūt tiem. Rakstā ir informācija arī par novērtējumu nokārtošanai nepieciešamajiem rezultātiem un laika ierobežojumiem.

Pirms darba sākšanas

Ja jums nav Academy for Ads konta, jums tas jāizveido, lai piekļūtu AdWords novērtējumiem, kas jānokārto, lai iegūtu sertifikātu. Uzziniet, kā iestatīt Academy for Ads kontu.

Par novērtējumiem

Google Ads sertifikācijas novērtējumi ir izstrādāti, lai pārbaudītu jūsu zināšanas par tiešsaistes reklamēšanas pamatjēdzieniem un padziļinātām tēmām, tostarp par tālāk minēto.

  • Tiešsaistes reklamēšanas priekšrocības
  • Kampaņu iestatīšana un pārvaldība
  • Novērtēšana
  • Optimizācija

Pieejamie novērtējumi

Novērtējums Apraksts
AdWords pamatzināšanas AdWords pamatzināšanu novērtējums aptver pamata un vidējā līmeņa jēdzienus, tostarp tiešsaistes reklamēšanas un AdWords priekšrocības, kā arī AdWords kampaņu pārvaldības un optimizācijas paraugpraksi.
Meklēšanas tīkla reklāmas Meklēšanas tīkla reklāmu novērtējumā ir ietverti gan šīs jomas pamatjautājumi, gan padziļinātas tēmas, tostarp par meklēšanas reklāmu kampaņu izveides, pārvaldības, novērtēšanas un optimizēšanas paraugpraksi.
Reklāmas tīkls Reklāmas tīkla novērtējums aptver specializētus jēdzienus un reklāmas tīkla kampaņu veidošanas, pārvaldības, novērtēšanas un optimizēšanas paraugpraksi.
Mobilā reklāma Mobilās reklāmas novērtējumā ir ietverti mobilās reklāmas pamatjēdzieni un padziļinātas tēmas, tostarp reklāmu formāti, cenu noteikšana un mērķauditorijas atlase, kampaņu novērtēšana un optimizēšana.
Videoreklāmas Videoreklāmu novērtējums aptver pamata un specializētus jēdzienus, tostarp paraugpraksi videoreklāmu kampaņu veidošanā, pārvaldībā, vērtēšanā un optimizēšanā pakalpojumā YouTube un tīmeklī.
Pirkumu reklāmas Pirkumu reklāmu novērtējumā ir ietverti gan šīs jomas pamatjautājumi, gan specializēti jautājumi, tostarp par Tirgotāju centra konta un produktu datu plūsmas izveidi, kā arī pirkumu kampaņu izveidi un pārvaldību.

Pieejamās valodas

Google Ads sertifikācijas novērtējumi ir pieejami 21 valodā.

Pieejamās valodas: čehu, ķīniešu (vienkāršotā), ķīniešu (tradicionālā), holandiešu, angļu (AK), angļu (ASV), franču, vācu, itāļu, japāņu, korejiešu, poļu, portugāļu, portugāļu (Brazīlija), krievu, slovāku, spāņu, spāņu (Latīņamerika), taju, turku un vjetnamiešu

Kā sagatavoties novērtējumiem

Pirms Google Ads novērtējumu kārtošanas ieteicams iegūt praktisku pieredzi darbā ar pakalpojumu Google Ads. Jums ir jāpārzina tiešsaistes reklamēšanas principi un paraugprakse un jāiegūst pieredze dažādu veidu Google Ads kampaņu pārvaldībā.

Academy for Ads tiešsaistes kursi

Pierakstoties savā Academy for Ads kontā, varat piekļūt katra novērtējuma apmācību ceļiem. Ieteicams iziet katra apmācības ceļa kursus, kas palīdzēs mācīties novērtējumu kārtošanai. Ņemiet vērā, ka apmācību programmas Academy for Ads kursi ir pieejami tikai angļu valodā.

PĀRIET UZ APMĀCĪBU PROGRAMMU ACADEMY FOR ADS

Programmas Partneri palīdzības centra mācību ceļveži

Katram novērtējumam ir pieejami mācību ceļveži, kurus var atrast programmas Partneri palīdzības centrā. Mācību ceļvežos ir aplūkotas dažādas tēmas, kas tiek pārbaudītas novērtējumos.

Tālāk ir pieejamas saites uz novērtējumu mācību ceļvežiem.

Kā kārtot novērtējumus

Apmācību programmā Academy for Ads varat kārtot novērtējumus no jebkura apmācības ceļa, kura nosaukumā ir vārds “sertifikāts”.

Lai iegūtu Google Ads sertifikātus, būs jānokārto divi novērtējumi — Google Ads pamatzināšanu novērtējums un papildu novērtējums par kādu produktu. Lai kārtotu novērtējumus, jānokārto pamatzināšanu novērtējums, pēc tam varēsit piekļūt konkrētiem produktu novērtējumiem.

Lai iegūtu Google Ads sertifikātu Google Ads produktu jomā, jums jānokārto Google Ads pamatzināšanu novērtējums un vēl viens reklamēšanas novērtējums, kas pieejams apmācību centrā Academy for Ads. Papildu novērtējumi ir Meklēšanas tīkla reklāmu novērtējums, Reklāmas tīkla novērtējums, Mobilās reklāmas novērtējums, Videoreklāmu novērtējums un Pirkumu reklāmu novērtējums. 

Pēc Google Ads pamatzināšanu novērtējuma nokārtošanas un tā derīguma laikā (kamēr nav beidzies derīguma termiņš) jums būs jānokārto tikai attiecīgā produkta novērtējums, lai iegūtu Google Ads produkta sertifikāciju.
Lai iegūtu Google Ads meklēšanas tīkla sertifikāciju, jums būs jāizpilda tālāk norādītās prasības.

  • Jānokārto Google Ads pamatzināšanu novērtējums.
  • Jānokārto Meklēšanas tīkla reklāmu novērtējums.

Lai papildus iegūtu Google Ads reklāmas tīkla sertifikāciju, jums būs jāizpilda tālāk norādītās prasības.

  • Jānokārto Reklāmas tīkla novērtējums. 

Piezīme: lai saglabātu sertifikāta derīgumu, jums būs atkārtoti jānokārto nepieciešamie novērtējumi pēc to derīguma termiņa beigām.

Uzziniet vairāk par to, kā kārtot novērtējumus un iegūt sertifikātus apmācību programmā Academy for Ads.

Novērtējuma nokārtošanai nepieciešamie rezultāti un laika ierobežojumi

Tālāk norādīti katra novērtējuma nokārtošanai nepieciešamie rezultāti un laika ierobežojumi. Ja nenokārtosit novērtējumu, pēc vienas dienas varēsit to kārtot vēlreiz. 

Novērtējums Nokārtošanai nepieciešamais rezultāts Laika ierobežojums
Google Ads pamatzināšanas 80% 90 minūtes
Meklēšanas tīkla reklāma 80% 120 minūtes
Reklāmas tīkla reklāma 80% 120 minūtes
Mobilā reklāma 80% 90 minūtes
Videoreklāma 80% 90 minūtes
Pirkumu reklāma 80% 90 minūtes

 

Kad sāksit kārtot novērtējumu, tiks iedarbināts laika atskaites taimeris. Pēc taimera iedarināšanas tā darbību nevarēs pārtraukt. Ja iziesit no novērtējuma (piemēram, ja aizvērsit pārlūkprogrammu vai jūsu dators tiks izslēgts), taimera darbība nekavējoties beigsies. Pēc vienas dienas varēsit kārtot novērtējumu vēlreiz.

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.