Всичко за тестовете за сертифициране по Google Ads

Тестовете за сертифициране по Google Ads имат за цел да проверят знанията Ви за програмата и най-добрите практики за рекламиране онлайн. Те са задължителни за получаване на такова сертифициране.

Тази статия съдържа информация за тестовете, включително как да се подготвите и да получите достъп до тях. В нея са разяснени също и минималният резултат за успешно полагане и времевото ограничение за всеки тест.

Преди да започнете

Ако нямате профил в Academy for Ads, трябва да създадете такъв. В противен случай няма да имате достъп до тестовете за AdWords, необходими за получаване на сертифициране. Разберете как да настроите профила си в Academy for Ads.

Всичко за тестовете

Тестовете за сертифициране по Google Ads имат за цел да проверят знанията Ви за основни и разширени понятия при онлайн рекламирането, включително:

  • стойностно предложение на онлайн рекламирането;
  • настройване и управление на кампании;
  • измерване;
  • оптимизиране.

Налични тестове

Тест Описание
Основи на AdWords Тестът по основи на AdWords обхваща понятия от основно и средно ниво, включително предимствата на онлайн рекламирането и AdWords, както и най-добри практики за управление и оптимизиране на кампании в AdWords.
Рекламиране в мрежата за търсене Тестът по рекламиране в мрежата за търсене обхваща основни и разширени понятия и най-добри практики за създаване, управление, измерване и оптимизиране на кампании с реклами в мрежата за търсене.
Дисплейно рекламиране Тестът по дисплейно рекламиране обхваща разширени понятия и  най-добри практики за създаване, управление, измерване и оптимизиране на кампании в дисплейната мрежа.
Мобилно рекламиране Тестът по мобилно рекламиране обхваща основни и разширени понятия за мобилно рекламиране, включително рекламни формати, офериране и насочване, както и измерване и оптимизиране на кампании.
Видеорекламиране Тестът по видеорекламиране обхваща основни и разширени понятия и най-добри практики за създаване, управление, измерване и оптимизиране на видеорекламни кампании в YouTube и в мрежата.
Рекламиране с Google Пазаруване Тестът по рекламиране с Google Пазаруване обхваща основни и разширени понятия, включително създаване на профил в Google Merchant Center и емисия с данни за продукти, както и създаване и управление на кампании за Пазаруване.

Налични езици

Тестовете за сертифициране по Google Ads са достъпни на 21 езика.

Налични езици: английски (Обединено кралство), английски (САЩ), виетнамски, италиански, испански, испански (Латинска Америка), китайски, корейски, немски, нидерландски, опростен традиционен китайски, полски, португалски, португалски (Бразилия), руски, словашки, тайландски, турски, френски, чешки и японски

Как да се подготвите за тестовете

Преди да положите тестовете за Google Ads, препоръчваме да придобиете практически опит с програмата. Трябва да сте запознати с понятията и най-добрите практики в онлайн рекламирането, както и да имате опит с управлението на различни типове кампании в Google Ads.

Онлайн курсове в Academy for Ads

Когато влезете в профила си в Academy for Ads, имате достъп до учебния курс за всеки тест. Препоръчваме да ги преминете, за да се подготвите за тестовете. Имайте предвид, че курсовете в Academy for Ads са достъпни само на английски език.

КЪМ ACADEMY FOR ADS

Учебни ръководства в Помощния център на Partners

В Помощния център на Partners предлагаме учебни ръководства за всеки тест. Те обхващат различните теми, включени в съответния тест.

По-долу сме посочили връзки към тези учебни ръководства:

Как да положите тестовете

В Academy for Ads можете да полагате тестове чрез учебните курсове със „сертифициране“ в заглавието.

За сертифициране по Google Ads трябва да издържите 2 теста – този по основи на Google Ads и допълнителен тест по една от продуктовите области на програмата. За целта първо трябва да издържите теста по основи на AdWords, за да получите достъп до теста по съответната продуктова област.

За да се сертифицирате по Google Ads в някоя от продуктовите области на програмата, ще трябва да издържите теста по основи на Google Ads и един от допълнителните тестове по рекламни продукти, достъпни чрез Academy for Ads – рекламиране в мрежата за търсене, дисплейно рекламиране, мобилно рекламиране, видеорекламиране и рекламиране с Google Пазаруване. 

След като издържите теста по основи на Google Ads и в рамките на срока му на валидност (да не е изтекъл), е необходимо само да издържите теста по съответния продукт на Google Ads, за да се сертифицирате по него.
За да получите сертифициране за мрежата за търсене на Google Ads, трябва да издържите:

  • теста по основи на Google Ads;
  • теста по рекламиране в мрежата за търсене.

За да получите в допълнение сертифициране за дисплейната мрежа на Google Ads, трябва да:

  • издържите теста по дисплейно рекламиране. 

Забележка: Винаги ще трябва да отново да полагате и издържате необходимия тест след изтичането му, за да запазите сертифицирането си.

Научете повече за полагането на тестовете и получаването на сертифициране в Academy for Ads.

Минимални резултати за успешно полагане на тестовете и времеви ограничения

Следват резултатите, необходими за успешното полагане на съответния тест, и времето, с което разполагате за него. Ако не положите успешно тест, можете да опитате отново след 1 ден. 

Тест Минимален резултат за успешно полагане Времево ограничение
Основи на Google Ads 80% 90 минути
Рекламиране в мрежата за търсене 80% 120 минути
Дисплейно рекламиране 80% 120 минути
Мобилно рекламиране 80% 90 минути
Видеорекламиране 80% 90 минути
Рекламиране с Google Пазаруване 80% 90 минути

 

Когато започнете теста, ще се включи таймер, който отброява времето до приключването му. След това няма да можете да поставяте таймера на пауза. Ако прекъснете теста, например затворите браузъра или компютърът Ви се изключи, таймерът ще изтече незабавно. За да положите теста отново, трябва да изчакате 1 ден.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?