Đo lường tương tác quảng cáo trên các trang do Google lưu trữ

 

Kể từ ngày 31 tháng 10 năm 2018, Google chỉ chấp thuận cho một nhóm nhỏ các nhà cung cấp dịch vụ đo lường lần nhấp đo lường các sự kiện tương tác quảng cáo cụ thể trên các sản phẩm do Google lưu trữ cho Quảng cáo trưng bày mặt hàng, Quảng cáo hàng lưu kho tại cửa hàng gần nhất (LIA)Quảng cáo mẫu ô tô. Để đảm bảo quảng cáo của bạn không phân phát khi không được đo lường, đội ngũ Google Ads đã tạm dừng tất cả các nhóm quảng cáo thực hiện cuộc gọi bên thứ ba đến các nhà cung cấp không được chấp thuận. 

Trừ khi bạn đã cho phép tài khoản của mình tiếp tục chạy quảng cáo bị ảnh hưởng, chúng tôi sẽ tạm dừng những quảng cáo đã tạo trước đây để ngăn quảng cáo phân phát mà không được đo lường.

Tìm hiểu thêm về cách đo lường tương tác quảng cáo trên các trang do Google lưu trữ bằng cách sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ đo lường lần nhấp

 

Bài viết này mô tả các chính sách của Google có liên quan đến việc sử dụng nhà cung cấp dịch vụ đo lường lần nhấp cho các tương tác quảng cáo có trả tiền trong Quảng cáo trưng bày mặt hàng, Quảng cáo hàng lưu kho tại cửa hàng gần nhấtQuảng cáo mẫu ô tô

Tương tác quảng cáo cho các loại quảng cáo cụ thể này bao gồm các lần nhấp vào trang web của bạn, cũng như các sự kiện sau:

Loại quảng cáo Sự kiện tương tác
Quảng cáo trưng bày mặt hàng Khi người dùng mở rộng một quảng cáo và dành 10 giây để xem quảng cáo, hoặc nhấp chuột trước khi 10 giây trôi qua, thì hành động đó được tính là một tương tác. 
Quảng cáo hàng lưu kho tại cửa hàng gần nhất Nếu bạn đang sử dụng trang chủ Cửa hàng địa phương được lưu trữ trên Google (GHLS), khi người dùng nhấp vào Quảng cáo hàng lưu kho tại cửa hàng gần nhất của bạn và được chuyển hướng đến trang do Google lưu trữ.
Quảng cáo mẫu ô tô

Nếu người dùng thực hiện 2 lần vuốt trở lên khi xem thư viện ảnh, chuyển đến hình ảnh thứ ba trong thư viện, thì lần vuốt đó được tính là lần vuốt cố ý.

Bạn có thể sử dụng nhà cung cấp dịch vụ đo lường lần nhấp để đo lường các sự kiện tương tác quảng cáo, bao gồm cả lần nhấp, bằng cách sử dụng mẫu theo dõi

Các nhà cung cấp dịch vụ đo lường lần nhấp được chấp thuận 

Kể từ ngày 31 tháng 10 năm 2018:

  • Nếu bạn đang sử dụng một trong các nhà cung cấp dịch vụ đo lường lần nhấp được chấp thuận, thì Google sẽ áp dụng mẫu theo dõi cho các tương tác quảng cáo xảy ra trên các trang do Google lưu trữ, bao gồm cả các lần nhấp vào trang web của bạn. Điều này có nghĩa là bạn sẽ có thể theo dõi cả lần nhấp vào trang web của mình, lẫn các tương tác quảng cáo có trả tiền trên trang do Google lưu trữ.
  • Nếu bạn đang sử dụng nhà cung cấp dịch vụ đo lường lần nhấp không được Google chấp thuận, thì Google sẽ chỉ áp dụng mẫu theo dõi cho các lần nhấp vào trang web của bạn. Điều này có nghĩa là bạn sẽ không thể đo lường các tương tác có trả tiền khác trên các trang do Google lưu trữ. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể đo lường các lần nhấp bên ngoài bằng cách sử dụng các nhà cung cấp này.

KenshooMarin đã được chấp thuận để đo lường tương tác của các sự kiện thuộc Quảng cáo trưng bày mặt hàng, Quảng cáo hàng lưu kho tại cửa hàng gần nhất và Quảng cáo mẫu ô tô, cùng với Search Ads 360 (trước đây là DoubleClick Search). 

Lưu ý: Danh sách các nhà cung cấp dịch vụ đo lường lần nhấp được chấp thuận chỉ áp dụng cho các sự kiện tương tác quảng cáo, chứ không áp dụng cho các lần nhấp. Nếu chỉ muốn đo lường các lần nhấp, bạn có thể sử dụng bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ đo lường lần nhấp nào bằng cách sử dụng mẫu theo dõi. 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố