Mierzenie interakcji z reklamami na stronach na serwerze Google

31 października 2018 r. ograniczyliśmy liczbę zatwierdzonych dostawców narzędzi do pomiaru kliknięć, z których mogą korzystać reklamodawcy, by mierzyć określone interakcje z reklamami na stronach usług na serwerze Google. Dotyczy to reklam produktowych z funkcją prezentacji, reklam lokalnego asortymentu produktów i reklam modelu samochodu. Aby uniknąć wyświetlania reklam bez dokonywania pomiarów, zespół Google Ads wstrzymał wszystkie grupy reklam korzystające z zewnętrznych narzędzi niezatwierdzonych dostawców.

Jeśli Twoje konto nie uzyskało uprawnień do dalszego wyświetlania reklam, których dotyczy ta zmiana, wcześniej utworzone reklamy zostaną wstrzymane. Dzięki temu nie zaczną się wyświetlać bez dokonywania pomiarów.

Więcej informacji o mierzeniu interakcji z reklamami na stronach na serwerze Google z wykorzystaniem narzędzi do pomiaru kliknięć

Od 26 grudnia 2019 r. będziemy oferować ograniczone przetwarzanie danych w reklamach produktowych z funkcją prezentacji i w reklamach lokalnego asortymentu produktów, by pomóc reklamodawcom, wydawcom i partnerom prowadzącym działalność gospodarczą w Kalifornii w przestrzeganiu kalifornijskiej ustawy o ochronie prywatności konsumentów (The California Consumer Privacy Act, CCPA). Google wyłączy objaśnienia dla zewnętrznych usług śledzenia reklam.

W reklamach produktowych z funkcją prezentacji nie można już używać szablonu śledzenia pozwalającego wykorzystać parametr ValueTrack do pomiaru zaangażowania na przestrzeni czasu. Kliknięcia końcowych adresów URL nadal będzie można śledzić poprzez zewnętrzne usługi śledzenia reklam.

W reklamach lokalnego asortymentu produktów nie można już używać szablonów śledzenia pozwalającego wykorzystać parametr ValueTrack w lokalnych witrynach sklepowych hostowanych przez Google. Nie będzie możliwe śledzenie konwersji ani interakcji za pomocą narzędzi innych firm. Kliknięcia końcowych adresów URL nadal będzie można śledzić poprzez zewnętrzne usługi śledzenia reklam.

Więcej informacji na temat tej zmiany

W tym artykule omawiamy zasady Google dotyczące korzystania z usług dostawców narzędzi do pomiaru kliknięć w przypadku płatnych interakcji z reklamami produktowymi z funkcją prezentacji, reklamami lokalnego asortymentu produktów i reklamami modeli samochodów.

Interakcje z tymi konkretnymi typami reklam obejmują kliknięcia prowadzące do Twojej witryny, a także te działania:

Typ reklamy Interakcja
Reklamy produktowe z funkcją prezentacji Użytkownik rozwija reklamę, a następnie ogląda przez 10 sekund lub klika ją przed upływem 10 sekund.
Reklamy lokalnego asortymentu produktów Korzystasz z lokalnej witryny sklepowej na serwerze Google, a użytkownik klika reklamę lokalnego asortymentu produktów i zostaje przekierowany na stronę na serwerze Google.
Reklamy modeli samochodów

Użytkownik przesuwa co najmniej dwa zdjęcia w galerii i wyświetla trzecie zdjęcie, co jest traktowane jako zamierzone przesunięcie.

Możesz skorzystać z usług dostawcy narzędzi do pomiaru kliknięć, by mierzyć interakcje z reklamami, w tym kliknięcia, za pomocą szablonów śledzenia.

Zatwierdzeni dostawcy narzędzi do pomiaru kliknięć

Od 26 grudnia 2019 r.:

  • Jeśli korzystasz z usług jednego z zatwierdzonych dostawców narzędzi do pomiaru kliknięć, Google zastosuje szablon śledzenia do interakcji z reklamami na stronach na serwerze Google, w tym do kliknięć prowadzących do Twojej witryny. Oznacza to, że możesz mierzyć zarówno kliknięcia prowadzące do witryny, jak i płatne interakcje z reklamami na stronie na serwerze Google.
  • Jeśli korzystasz z usług dostawcy narzędzi do pomiaru kliknięć, który nie został zatwierdzony przez Google, Google zastosuje szablon śledzenia tylko do kliknięć prowadzących do Twojej witryny. Oznacza to, że nie będziesz w stanie mierzyć innych płatnych interakcji na stronach na serwerze Google. Nadal jednak możliwe będzie mierzenie kliknięć zewnętrznie za pomocą narzędzi tych dostawców.
  • Jeśli jesteś reklamodawcą, wydawcą lub partnerem i prowadzisz działalność gospodarczą w Kalifornii, umożliwimy ograniczone przetwarzanie danych w reklamach produktowych z funkcją prezentacji i w reklamach lokalnego asortymentu produktów, aby pomóc Ci zachować zgodność z kalifornijską ustawą o ochronie prywatności konsumentów (California Consumer Privacy Act, CCPA). Google wyłączy objaśnienia dla zewnętrznych usług śledzenia reklam.
    • W reklamach produktowych z funkcją prezentacji nie można już używać szablonu śledzenia pozwalającego wykorzystać parametr ValueTrack do pomiaru zaangażowania na przestrzeni czasu. Kliknięcia prowadzące do końcowych adresów URL nadal będzie można śledzić za pomocą zewnętrznych usług śledzenia reklam.
    • W reklamach lokalnego asortymentu produktów nie można już używać szablonów śledzenia pozwalających wykorzystać parametr ValueTrack w lokalnych witrynach sklepowych na serwerze Google. Nie będzie możliwe śledzenie konwersji ani interakcji za pomocą narzędzi innych firm. Kliknięcia prowadzące do końcowych adresów URL nadal będzie można śledzić za pomocą zewnętrznych usług śledzenia reklam.

Dostawcy narzędzi, którzy zostali zatwierdzeni do pomiaru interakcji z reklamami produktowymi z funkcją prezentacji, reklamami lokalnego asortymentu produktów i reklamami modeli samochodów w usłudze Search Ads 360 (wcześniej DoubleClick Search), to Kenshoo i Marin.

Uwaga: lista zatwierdzonych dostawców narzędzi do pomiaru kliknięć ma zastosowanie tylko do interakcji z reklamami, a nie do kliknięć. Jeśli chcesz mierzyć tylko kliknięcia, możesz skorzystać z szablonu śledzenia dowolnego dostawcy narzędzi do pomiaru kliknięć.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem