Advertentie-interacties meten op door Google gehoste pagina's

Met ingang van 31 oktober 2018 is slechts een kleine groep providers van klikmetingen goedgekeurd voor het meten van specifieke interactiegebeurtenissen voor advertenties op door Google gehoste property's voor Shopping-showcaseadvertenties, advertenties met informatie over de winkelvoorraad en advertenties voor automodellen. Op dit moment heeft het Team Google Ads alle advertentiegroepen die externe oproepen naar niet-goedgekeurde providers doen, onderbroken om te voorkomen dat uw advertenties zonder meting worden weergegeven. 

Tenzij u uw account heeft gemachtigd om de betreffende advertenties te blijven weergeven, worden eerder gemaakte advertenties onderbroken om te voorkomen dat ze zonder meting worden weergegeven.

Meer informatie over het meten van advertentie-interacties op door Google gehoste pagina's door providers van klikmetingen

Met ingang van 26 december 2019 beperken we de gegevensverwerking voor Shopping-showcaseadvertenties en advertenties met informatie over de winkelvoorraad. Dit doen we om ervoor te zorgen dat adverteerders, uitgevers en partners die actief zijn in Californië, kunnen voldoen aan de privacywet voor consumenten in Californië (CCPA). Google schakelt aanroepen naar advertentietrackers van derden uit.

Voor Shopping-showcaseadvertenties betekent dit dat trackingtemplates niet meer kunnen worden gebruikt om via ValueTrack op tijd gebaseerde engagements te meten. Klikken naar uiteindelijke URL's kunnen nog wel door advertentietrackers van derden worden bijgehouden.

Voor advertenties met informatie over de winkelvoorraad betekent dit dat trackingtemplates niet meer via ValueTrack kunnen worden gebruikt in combinatie met etalages met winkelvoorraad in de buurt. Conversies en interacties kunnen niet meer door derden worden bijgehouden. Klikken naar uiteindelijke URL's kunnen nog wel door advertentietrackers van derden worden bijgehouden.

Meer informatie over deze wijziging

In dit artikel wordt het beleid van Google beschreven inzake de samenwerking met providers van klikmetingen voor betaalde advertentie-interacties in Shopping-showcaseadvertenties, advertenties met informatie over de winkelvoorraad en advertenties voor automodellen.

Advertentie-interacties voor deze specifieke advertentietypen omvatten naast klikken naar uw website het volgende:

Advertentietype Interactiegebeurtenis
Shopping-showcaseadvertenties Als een gebruiker een advertentie uitvouwt en tien seconden in de advertentie doorbrengt of klikt voordat er tien seconden zijn verstreken, wordt dit geteld als een engagement.
Advertenties met informatie over de winkelvoorraad Als u een door Google gehoste winkelpagina gebruikt en de gebruiker op uw advertentie met informatie over de winkelvoorraad klikt en vervolgens wordt doorgestuurd naar een door Google gehoste pagina, wordt dit geteld als een engagement.
Advertenties voor automodellen

Als de gebruiker in de galerij twee of meer veegbewegingen maakt en de derde afbeelding in de galerij bereikt, wordt dit opgevat als doelgericht vegen en geteld als een engagement.

U kunt een provider van klikmetingen gebruiken om interactiegebeurtenissen voor advertenties, zoals klikken, te meten met een trackingtemplate.

Goedgekeurde providers van klikmetingen

Vanaf 26 december 2019 geldt het volgende:

  • Als u met een van de goedgekeurde providers van klikmetingen samenwerkt, past Google de trackingtemplate toe op advertentie-interacties die plaatsvinden op door Google gehoste pagina's, waaronder klikken op uw website. Dit betekent dat u zowel klikken op uw site als betaalde advertentie-interacties op de door Google gehoste pagina kunt meten.
  • Als u samenwerkt met een provider van klikmetingen die niet door Google is goedgekeurd, past Google de trackingtemplate alleen toe op klikken naar uw site. Dit betekent dat u andere betaalde interacties op door Google gehoste pagina's niet kunt meten. Via uw provider kunt u klikken echter wel met externe tools meten.
  • Als u als adverteerder, uitgever of partner actief bent in Californië, beperken we de gegevensverwerking voor Shopping-showcaseadvertenties en advertenties met informatie over de winkelvoorraad. Dit doen we om ervoor te zorgen dat u kunt voldoen aan de privacywet voor consumenten in Californië (CCPA). Google schakelt aanroepen naar advertentietrackers van derden uit.
    • Voor Shopping-showcaseadvertenties betekent dit dat trackingtemplates niet meer kunnen worden gebruikt om via ValueTrack op tijd gebaseerde engagements te meten. Klikken naar uiteindelijke URL's kunnen nog wel door advertentietrackers van derden worden bijgehouden.
    • Voor advertenties met informatie over de winkelvoorraad betekent dit dat trackingtemplates niet meer via ValueTrack kunnen worden gebruikt in combinatie met door Google gehoste winkelpagina's. Conversies en interacties kunnen niet meer door derden worden bijgehouden. Klikken naar uiteindelijke URL's kunnen nog wel door advertentietrackers van derden worden bijgehouden.

Kenshoo en Marin zijn goedgekeurd om gebeurtenisinteracties te meten van Shopping-showcaseadvertenties, advertenties met informatie over de winkelvoorraad en advertenties voor automodellen, naast Search Ads 360 (voorheen DoubleClick Search).

Opmerking: De lijst met goedgekeurde providers van klikmetingen is alleen van toepassing op interactiegebeurtenissen voor advertenties, niet op klikken. Als u alleen klikken wilt meten, kunt u dit via een trackingtemplate doen in samenwerking met elke provider van klikmetingen.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen