Mjerenje interakcija s oglasom na stranicama koje hostira Google

 

Od 31. listopada 2018. godine samo mala grupa davatelja usluge mjerenja klikova ima odobrenje za mjerenje određenih događaja interakcije s oglasima na entitetima koje hostira Google za prezentacijske Shopping oglase, oglase za lokalni inventar (LIA) i oglase za modele automobila. Kako bi osigura oda se vaši oglasi ne poslužuju bez mjerenja, tim za Google Ads pauzirao je sve grupe oglasa koje upućuju pozive trećim stranama ako te treće strane nisu odobreni davatelji usluga. 

Osim ako ste svoj račun autorizirali za nastavak prikazivanja obuhvaćenih oglasa, prije izrađeni oglasi pauzirat će se radi sprječavanja njihovog posluživanja bez mjerenja.

Saznajte više o mjerenju interakcija s oglasima na stranicama koje hostira Google pomoću davatelja usluga mjerenja klikova

 

U ovom se članku opisuju Googleova pravila u vezi s upotrebom davatelja usluga mjerenja klikova za plaćene interakcije s oglasima u prezentacijskim Shopping oglasima, oglasima za lokalni inventar i u oglasima za modele automobila

Interakcije s oglasima za te vrste oglasa obuhvaćaju klikove na vašoj web-lokaciji i sljedeće:

Vrsta oglasa Događaj interakcije
Prezentacijski Shopping oglasi Kada korisnik proširi oglas i provede deset sekundi u interakciji s oglasom ili ga klikne prije isteka deset sekundi, to se broji kao angažman. 
Oglasi za lokalni inventar Ako upotrebljavate lokalni prodajni izlog koji hostira Google (GHLS), kada korisnik klikne oglas za lokalni inventar i usmjerava se na stranicu koju hostira Google.
Oglasi za modele automobila

Ako korisnik dva ili više puta prijeđe prstom u galeriji dosežući u njoj treću sliku, to se bilježi kao namjerni prelazak prstom.

Za mjerenje događaja interakcije s oglasom, uključujući klikove, pomoću predložaka praćenja možete upotrebljavati davatelja usluga mjerenja klikova. 

Odobreni davatelji usluga mjerenja klikova 

Od 31. listopada 2018. godine:

  • Ako upotrebljavate jednog od odobrenih davatelje usluga mjerenja klikova, Google će primijeniti predložak praćenja na interakcije s oglasima koje se dogode na stranicama koje hostira Google, uključujući klikove na vašoj web-lokaciji. To znači da ćete moći mjeriti i klikove na svojoj web-lokaciji i plaćene interakcije s oglasima na stranici koju hostira Google.
  • Ako upotrebljavate davatelja usluga mjerenja klikova koji nema Googleovo odobrenje, Google će primijeniti predložak praćenja samo na klikove na vašoj web-lokaciji. To znači da nećete moći mjeriti ostale plaćene interakcije na stranicama koje hostira Google. No i dalje ćete moći eksterno mjeriti klikove pomoću tih davatelja usluga.

Kenshoo i Marin dobili su odobrenje za mjerenje interakcije događaja za prezentacijske Shopping oglase, oglase za lokalni inventar i oglase za modele automobila uz Search Ads 360 (prije poznat kao DoubleClick Search). 

Napomena: popis odobrenih davatelja usluga mjerenja klikova primjenjuje se samo na događaje interakcije s oglasima, a ne na klikove. Ako želite mjeriti samo klikove, to možete putem bilo kojeg davatelja usluga mjerenja klikova pomoću predloška praćenja. 

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem