Μέτρηση αλληλεπιδράσεων με διαφημίσεις σε σελίδες με τη φιλοξενία της Google

Από τις 31 Οκτωβρίου 2018, μόνο μια μικρή ομάδα παρόχων μέτρησης κλικ διαθέτει πλέον έγκριση για τη μέτρηση συγκεκριμένων συμβάντων αλληλεπίδρασης με διαφημίσεις σε ιδιοκτησίες που φιλοξενούνται από την Google για διαφημίσεις Αγορών με έκθεση προϊόντων, διαφημίσεις τοπικού αποθέματος (LIA) και διαφημίσεις μοντέλων αυτοκινήτων. Για να βεβαιωθείτε ότι οι διαφημίσεις σας δεν προβάλλονται χωρίς μέτρηση, η ομάδα του Google Ads έχει θέσει σε παύση όλες τις ομάδες διαφημίσεων που πραγματοποιούν κλήσεις τρίτου μέρους προς μη εγκεκριμένους παρόχους. 

Αν δεν έχετε εξουσιοδοτήσει τον λογαριασμό σας ώστε να συνεχίσει η προβολή των διαφημίσεων που επηρεάζονται, οι διαφημίσεις που έχουν δημιουργηθεί στο παρελθόν θα τεθούν σε παύση, για να αποφευχθεί η προβολή τους χωρίς μέτρηση.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη μέτρηση αλληλεπιδράσεων με διαφημίσεις σε σελίδες που φιλοξενούνται από την Google μέσω παρόχων μέτρησης κλικ

Από τις 26 Δεκεμβρίου 2019, θα προσφέρουμε περιορισμένη επεξεργασία δεδομένων για διαφημίσεις Αγορών με έκθεση προϊόντων και διαφημίσεις τοπικού αποθέματος, για να βοηθήσουμε τους διαφημιζόμενους, τους εκδότες και τους συνεργάτες που αναπτύσσουν επιχειρηματικές δραστηριότητες στην Καλιφόρνια να συμμορφωθούν με την Πράξη περί Απορρήτου Καταναλωτών της Καλιφόρνια (CCPA). Η Google θα απενεργοποιήσει επεξηγήσεις σε εφαρμογές παρακολούθησης διαφημίσεων τρίτου μέρους.

Σε ό,τι αφορά τις διαφημίσεις Αγορών με έκθεση προϊόντων, το πρότυπο παρακολούθησης δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιείται για τη μέτρηση των ενεργειών αφοσίωσης βάσει χρόνου για διαφημίσεις Αγορών με έκθεση προϊόντων μέσω παραμέτρων ValueTrack. Θα εξακολουθεί να είναι δυνατή η παρακολούθηση των κλικ σε τελικά URL από εφαρμογές παρακολούθησης διαφημίσεων τρίτου μέρους.

Σε ό,τι αφορά τις διαφημίσεις τοπικού αποθέματος, τα πρότυπα παρακολούθησης δεν θα μπορούν πλέον να χρησιμοποιούνται σε τοπικές βιτρίνες με τη φιλοξενία της Google μέσω παραμέτρων ValueTrack. Δεν θα διατίθεται παρακολούθηση τρίτου μέρους για μετατροπές ή αλληλεπιδράσεις. Θα εξακολουθεί να είναι δυνατή η παρακολούθηση των κλικ σε τελικά URL από εφαρμογές παρακολούθησης διαφημίσεων τρίτου μέρους.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτήν την αλλαγή.

Αυτό το άρθρο περιγράφει τις πολιτικές της Google σχετικά με τη χρήση παρόχων μέτρησης κλικ για αλληλεπιδράσεις με πληρωμένες διαφημίσεις σε διαφημίσεις Αγορών με έκθεση προϊόντων, διαφημίσεις τοπικού αποθέματος και διαφημίσεις μοντέλων αυτοκινήτων.

Οι αλληλεπιδράσεις με διαφημίσεις για αυτούς τους συγκεκριμένους τύπους διαφήμισης περιλαμβάνουν κλικ στον ιστότοπό σας, καθώς και τα εξής:

Τύπος διαφήμισης Συμβάν αλληλεπίδρασης
Διαφημίσεις Αγορών με έκθεση προϊόντων Όταν ένας χρήστης αναπτύσσει μια διαφήμιση και αφιερώνει δέκα δευτερόλεπτα σε αυτήν ή κάνει κλικ σε μια διαφήμιση πριν περάσουν δέκα δευτερόλεπτα, αυτό το συμβάν καταγράφεται ως αφοσίωση.
Διαφημίσεις τοπικού αποθέματος Αν χρησιμοποιείτε τοπική βιτρίνα με τη φιλοξενία της Google (GHLS), όταν ο χρήστης κάνει κλικ στη διαφήμιση τοπικού αποθέματος και κατευθύνεται σε μια σελίδα με τη φιλοξενία της Google, αυτό το συμβάν καταγράφεται ως αφοσίωση.
Διαφημίσεις μοντέλων αυτοκινήτων

Αν ο χρήστης πραγματοποιήσει δύο ή περισσότερες ολισθήσεις στη συλλογή, η μετάβαση στην τρίτη εικόνα της συλλογής καταγράφεται ως εκούσια ολίσθηση και, κατά συνέπεια, αυτό το συμβάν καταγράφεται ως αφοσίωση.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν πάροχο μέτρησης κλικ, για να μετρήσετε συμβάντα αλληλεπίδρασης με διαφημίσεις (όπως κλικ), χρησιμοποιώντας πρότυπα παρακολούθησης.

Εγκεκριμένοι πάροχοι μέτρησης κλικ

Από τις 26 Δεκεμβρίου 2019:

  • Αν χρησιμοποιείτε έναν από τους εγκεκριμένους παρόχους μέτρησης κλικ, η Google θα εφαρμόσει το πρότυπο παρακολούθησης σε αλληλεπιδράσεις με διαφημίσεις, οι οποίες πραγματοποιούνται σε σελίδες με τη φιλοξενία της Google, όπως είναι τα κλικ στον ιστότοπό σας. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορείτε να μετράτε τόσο τα κλικ στον ιστότοπό σας όσο και τις αλληλεπιδράσεις με πληρωμένες διαφημίσεις σε σελίδα με τη φιλοξενία της Google.
  • Αν χρησιμοποιείτε κάποιον πάροχο μέτρησης κλικ που δεν έχει εγκριθεί από την Google, η Google θα εφαρμόσει το πρότυπο παρακολούθησης μόνο για τα κλικ στον ιστότοπό σας. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα μπορείτε να μετράτε άλλες πληρωμένες αλληλεπιδράσεις σε σελίδες με τη φιλοξενία της Google. Ωστόσο, θα μπορείτε να μετράτε κλικ σε εξωτερικό επίπεδο, χρησιμοποιώντας αυτούς τους παρόχους.
  • Αν είστε διαφημιζόμενος, εκδότης ή συνεργάτης και δραστηριοποιείστε επιχειρηματικά στην Καλιφόρνια, σας προσφέρουμε τη δυνατότητα περιορισμού της επεξεργασίας δεδομένων για διαφημίσεις Αγορών με έκθεση προϊόντων και διαφημίσεις τοπικού αποθέματος, ώστε να καθίσταται ευκολότερη η συμμόρφωση με τον Νόμο της Καλιφόρνια περί Προστασίας των Καταναλωτών (CCPA). Η Google θα απενεργοποιήσει επεξηγήσεις σε εφαρμογές παρακολούθησης διαφημίσεων τρίτου μέρους.
    • Σε ό,τι αφορά τις διαφημίσεις Αγορών με έκθεση προϊόντων, το πρότυπο παρακολούθησης δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιείται για τη μέτρηση των ενεργειών αφοσίωσης βάσει χρόνου για διαφημίσεις Αγορών με έκθεση προϊόντων μέσω παραμέτρων ValueTrack. Θα εξακολουθεί να είναι δυνατή η παρακολούθηση των κλικ σε τελικά URL από εφαρμογές παρακολούθησης διαφημίσεων τρίτου μέρους.
    • Σε ό,τι αφορά τις διαφημίσεις τοπικού αποθέματος, τα πρότυπα παρακολούθησης δεν θα μπορούν πλέον να χρησιμοποιούνται σε τοπικές βιτρίνες με τη φιλοξενία της Google μέσω παραμέτρων ValueTrack. Δεν θα διατίθεται παρακολούθηση τρίτου μέρους για μετατροπές ή αλληλεπιδράσεις. Θα εξακολουθεί να είναι δυνατή η παρακολούθηση των κλικ σε τελικά URL από εφαρμογές παρακολούθησης διαφημίσεων τρίτου μέρους.

Η Kenshoo και η Marin έχουν λάβει έγκριση για τη μέτρηση συμβάντων αλληλεπίδρασης για διαφημίσεις Αγορών με έκθεση προϊόντων, διαφημίσεις τοπικού αποθέματος και διαφημίσεις μοντέλων αυτοκινήτων, μαζί με το Search Ads 360 (πρώην DoubleClick Search).

Σημείωση: Η λίστα με τους εγκεκριμένους παρόχους μέτρησης κλικ ισχύει μόνο για συμβάντα αλληλεπίδρασης με διαφημίσεις και όχι για κλικ. Αν θέλετε να μετράτε μόνο τα κλικ, μπορείτε να το κάνετε με οποιονδήποτε πάροχο μέτρησης κλικ που χρησιμοποιεί ένα πρότυπο παρακολούθησης.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας