Měření interakcí s reklamami na stránkách hostovaných Googlem

 

Od 31. října 2018 je schválena pouze malá skupina poskytovatelů měření kliknutí, kteří můžou měřit konkrétní události interakce s reklamou na webech hostovaných Googlem pro výlohové reklamy v Nákupech, reklamy na lokálně dostupné zboží (LIA)reklamy na modely automobilů. Abyste měli jistotu, že se vaše reklamy nebudou zobrazovat bez měření, pozastavil tým Google Ads všechny reklamní sestavy, které volaly třetí strany z okruhu neschválených poskytovatelů. 

Pokud jste ve svém účtu nepovolili pokračování zobrazování zasažených reklam, budou dříve vytvořené reklamy pozastaveny, aby se nezobrazovaly bez měření.

Další informace o měření interakcí s reklamami na stránkách hostovaných Googlem s poskytovateli měření kliknutí

 

Tento článek popisuje zásady společnosti Google ohledně používání poskytovatelů měření kliknutí pro placené interakce s reklamou ve výlohových reklamách v Nákupech, reklamách na lokálně dostupné zboží a reklamách na modely automobilů/2}. 

Interakce s reklamou u těchto konkrétních typů reklamy zahrnují kliknutí na váš web a rovněž následující interakce:

Typ reklamy Událost interakce
Výlohové reklamy v Nákupech Když uživatel rozbalí reklamu a stráví v ní 10 sekund nebo ještě před uplynutím 10 sekund provede kliknutí, je započítáno zapojení. 
Reklamy na lokálně dostupné zboží Pokud používáte výlohu místního obchodu hostovanou na Googlu (GHLS), za interakci se považuje, když uživatel klikne na vaši reklamu na lokálně dostupné zboží a je přesměrován na stránku hostovanou Googlem.
Reklamy na modely automobilů

Pokud se uživatel v galerii provede dva přesuny nebo více, čímž se dostane k třetímu obrázku v galerii, je započítáno vědomé přesunutí.

Prostřednictvím poskytovatele měření kliknutí můžete měřit události interakce s reklamami, včetně kliknutí, pomocí měřicích šablon

Schválení poskytovatelé měření kliknutí 

Od 31. října 2018:

  • Pokud používáte některého ze schválených poskytovatelů měření kliknutí, použije Google měřicí šablonu na interakce s reklamou, ke kterým dojde na stránkách hostovaných Googlem, včetně kliknutí na váš web. To znamená, že na stránce hostované Googlem budete moci měřit kliknutí na váš web i placené interakce s reklamou.
  • Pokud používáte poskytovatele měření kliknutí, který Googlem schválený není, použije Google měřicí šablonu pouze na kliknutí na váš web. To znamená, že na stránkách hostovaných Googlem nebudete moci měřit jiné placené interakce. Budete nicméně stále schopni pomocí těchto poskytovatelů měřit kliknutí externě.

KenshooMarin byli schváleni pro měření interakcí událostí výlohových reklam v Nákupech, reklam na lokálně dostupné zboží a reklam na modely automobilů, spolu se službou Search Ads 360 (dříve DoubleClick Search). 

Poznámka: Seznam schválených poskytovatelů měření kliknutí se vztahuje pouze na události interakce s reklamou a ne na kliknutí. Pokud chcete měřit pouze kliknutí, můžete tak učinit pomocí jakéhokoli poskytovatele měření kliknutí s využitím měřicí šablony. 

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory