Om forklaringer

Forklaringer giver dig indsigt i store ændringer af din Google Ads-kontos effektivitet. Hvis du konstaterer et markant udsving i effektiviteten for en søgekampagne eller annoncegruppe, kan du ved hjælp af forklaringer hurtigt finde årsagen til ændringen.

Forklaringer er kun tilgængelige til søgekampagner, hvor der bruges manuel CPC eller Udvidet CPC

Fordele

 • Spar tid: Med nogle få klik kan du finde frem til årsagen til ændringer af din kontos effektivitet.
 • Alt samlet på ét sted: Der er ikke længere behov for krydstjek af rapporter, tjeklister eller andre værktøjer. Du skal bare sammenligne to datointervaller for at få forklaringer på væsentlige effektivitetsændringer (hvis der er tilgængelige forklaringer).
 • Diagnosticer problemer: Du får et bedre og mere præcist overblik og derved lettere ved at finde frem til mulige årsager til ændringer af din kampagnes eller annoncegruppes effektivitet.

Typer af forklaringer

Med forklaringer kan du at få flere oplysninger om, hvordan følgende faktorer kan have indvirket på din kampagnes eller annoncegruppes effektivitet.

 • Budændringer: Hvordan ændringer af dine bud kan have indvirket på, hvor og hvor ofte dine annoncer er blevet vist. 
 • Ændringer af mål for budstrategi: Hvordan ændringer af mål på annoncegruppe-, kampagne- eller porteføljeniveau kan have indvirket på din effektivitet. 
 • Ændringer af budgrænse: Hvordan indstillinger eller ændringer af budgrænser påvirker automatisk optimering af dine bud. Budgrænser kan forhindre Google Ads i at justere dine bud til det beløb, der bedst opfylder dit mål.
 • Ændringer af budstrategi: Hvordan ændringer af strategitype eller portefølje kan påvirke effektiviteten. Hver type automatisk budstrategi er udviklet med det formål at hjælpe dig med at opnå et konkret mål for din virksomhed.
 • Ændringer af budmodifikatorer: Hvordan ændringer af din budmodifikator for enhed, budmodifikator for sted, budmodifikator for demografi og budmodifikator for målgruppe kan have indvirket på effektiviteten.
 • Budgetændringer: Hvordan ændringer af dit budget kan have indvirket på, hvor mange klik og eksponeringer dine annoncer har opnået.
 • Budgetfordeling: Hvordan fordelingen af dit budget på forskellige enheder (f.eks. annoncegrupper) kan have indvirket på andre enheders effektivitet.
 • Budgetforbrugshastighed: Hvordan ændringer af din gennemsnitlige pris pr. klik (CPC, cost-per-click) kan have medført, at dit budget er blevet opbrugt hurtigere eller langsommere end normalt. 
 • Konverteringer: Hvordan ændringer af statussen på eller indstillingerne for dine konverteringshandlinger kan have påvirket antallet af konverteringer. Forklaringer omfatter også data om konverteringstid og tagaktiveringsfrekvens, som hjælper med at diagnosticere dine effektivitetsændringer.
 • Kvalifikationskrav: Hvordan forskellige faktorer kan have indvirket på, hvor ofte dine annoncer har været kvalificerede til at generere trafik (f.eks. hvis dit budget er opbrugt, eller hvis du har sat en annoncegruppe eller kampagne på pause, når samtlige annoncer i en annoncegruppe er blevet afvist).  
 • Målretningsændringer: Hvordan ændringer af geografisk målretning, søgeordsmålretning og søgeordsstatus eller tilføjelse/fjernelse af en målgruppe kan indvirke på effektiviteten.
 • Auktionskonkurrence og søgeinteresse: Hvordan ændringer af søgevolumen på søgepartneres websites og tilvalg/fravalg af søgepartnere kan indvirke på effektiviteten.
 • Ændringshistorik: Hvordan ændringer på din konto kan have indvirket på din kontos effektivitet.

Sådan får du vist forklaringer på din konto

Du får ikke vist forklaringer, hvis dit datointerval indeholder dags dato, da der kan være flere data for dagen.

Se forklaringer

Du får som standard vist forklaringer, der sammenligner det datointerval, du har valgt, med den forrige periode af samme længde:

 1. Gå til siden med din kampagne eller annoncegruppe.
 2. Hold markøren over værdier i din datatabel, der er angivet med blå prikker.
 3. Du kan se, hvordan denne værdi har ændret sig siden sidste periode.
  Hvis du f.eks. har valgt de seneste syv dage som datointerval, får du vist forklaringer på, hvordan din effektivitet har ændret i forhold til ugen før.
 4. Klik på Se forklaring for at se, hvad der har forårsaget ændringen.

Få forklaringer til tilpassede datointervaller

Hvis du vil sammenligne to tilpassede intervaller, skal du vælge de to perioder, du vil sammenligne, når du vælger dit datointerval:

 1. Klik på pil ned ud for datointervallet øverst til højre på skærmen.
 2. Klik på til/fra-knappen ud for "Sammenlign", og vælg derefter Forrige periode under den.
 3. Vælg en periode. Sørg for, at begge perioder er lige lange og uafbrudte, da der ellers ikke vises forklaringer.
 4. Klik på Anvend.

Du kan se den procentvise ændring under tallene i kolonnerne for dine effektivitets-metrics.

Væsentlige ændringer er fremhævet med blåt og indeholder en forklaring.

Mulige årsager til, at du ikke kan se forklaringer

 • Forklaringer er kun tilgængelige til søgekampagner, hvor der bruges manuel budgivning eller Udvidet CPC. Der vises ikke forklaringer vedrørende kampagner af typen Søgning+, displaykampagner, videokampagner, Shopping-kampagner, kampagner med dynamiske søgeannoncer eller kampagner med automatisk budgivning.
 • Forklaringer understøtter i øjeblikket kun antal klik, pris, eksponeringer og konverteringer. 
 • Forklaringer aktiveres kun, hvis kravene med hensyn til volumen og ændringsprocent er opfyldt:
 • Forklaringer er kun tilgængelige for data fra de seneste 90 dage. Du kan se den procentvise ændring for et tidsrum på over 90 dage, men vinduet med forklaringer vises ikke.
 • Forklaringer fungerer kun for ved sammenligning af uafbrudte tidsrum med samme længde.

Relaterede links

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?

Har du brug for mere hjælp?

Log ind for at se yderligere supportmuligheder, så du hurtigt kan løse problemet