Om forklaringer

Forklaringer giver dig indsigt i store ændringer af din Google Ads-kontos effektivitet. Hvis du konstaterer et markant udsving i effektiviteten for en søge- eller appkampagne eller annoncegruppe, kan du ved hjælp af forklaringer hurtigt finde årsagen til ændringen.

Forklaringer er i øjeblikket tilgængelige for:
 • Søgekampagner, der bruger manuel CPC, Udvidet CPC, Udvidet CPC for værdi, Mål-CPA, Maksimér antal konverteringer, Maksimér antal klik, Maksimér konverteringsværdi og Mål-ROAS
 • Appkampagner, hvor der bruges mål-CPA

Fordele

 • Spar tid: Med nogle få klik kan du finde frem til årsagen til ændringer af din kontos effektivitet.
 • Alt samlet på ét sted: Der er ikke længere behov for krydstjek af rapporter, tjeklister eller andre værktøjer. Du skal bare sammenligne to datointervaller for at få forklaringer på væsentlige effektivitetsændringer (hvis der er tilgængelige forklaringer).
 • Diagnosticer problemer: Du får et bedre og mere præcist overblik og derved lettere ved at finde frem til mulige årsager til ændringer af din kampagnes eller annoncegruppes effektivitet.

Typer af forklaringer

Med forklaringer kan du at få flere oplysninger om, hvordan følgende faktorer kan have indvirket på din kampagnes eller annoncegruppes effektivitet.

Forklaringer for budgivning

 • Budændringer: Hvordan ændringer af dine bud kan have indvirket på, hvor og hvor ofte dine annoncer er blevet vist.
 • Ændringer af mål for budstrategi: Hvordan ændringer af mål på annoncegruppe-, kampagne- eller porteføljeniveau kan have indvirket på din effektivitet.
 • Ændringer af budgrænse: Hvordan indstillinger eller ændringer af budgrænser påvirker automatisk optimering af dine bud. Budgrænser kan forhindre Google Ads i at justere dine bud til det beløb, der bedst opfylder dit mål.
 • Ændringer af budstrategi: Hvordan ændringer af strategitype eller portefølje kan påvirke effektiviteten. Hver type automatisk budstrategi er udviklet med det formål at hjælpe dig med at opnå et konkret mål for din virksomhed.
 • Ændringer af budmodifikatorer: Hvordan ændringer af din budmodifikator for enhed, budmodifikator for sted, budmodifikator for demografi og budmodifikator for målgruppe kan have indvirket på effektiviteten.

Budgetforklaringer

 • Budgetændringer: Hvordan ændringer af dit budget kan have indvirket på, hvor mange klik og eksponeringer dine annoncer har opnået.
 • Budgetfordeling: Hvordan fordelingen af dit budget på forskellige enheder (f.eks. annoncegrupper) kan have indvirket på andre enheders effektivitet.
 • Hastighed af budgetforbrug: Hvordan ændringer af din gennemsnitlige pris pr. klik (CPC, cost-per-click) kan have medført, at dit budget er blevet opbrugt hurtigere eller langsommere end normalt.

Konverteringsforklaringer

 • Konverteringsindstillinger: Hvordan ændringer af dine konverteringsindstillinger kan have indvirket på effektiviteten, herunder ændringer af konverteringsperioden, antallet af konverteringer, tilskrivningsmodellen og andre indstillinger.
 • Konverteringsforsinkelse: Hvordan de seneste konverteringer, der endnu ikke er blevet rapporteret, kan forårsage et fald i antallet af konverteringer.
 • Udsving i antallet af modtagne konverteringer: Hvordan ændringer i antallet af konverteringer kan påvirke effektiviteten, og om disse ændringer skyldes et fald i antallet af aktiverede konverteringstags, eksponeringer, klik, konverteringsrate eller CTR.

Forklaring for konverteringsværdi

 • Indstillinger for konverteringsværdi: Hvordan ændringer af dine indstillinger for konverteringsværdi kan have indvirket på effektiviteten, herunder ændringer af standardværdier, transaktionsspecifikke værdier, dynamiske værdier og andre værdiindstillinger.
 • Konverteringsværdiforsinkelse: Hvordan de seneste konverteringer, der endnu ikke er blevet rapporteret, kan forårsage et fald i konverteringsværdien.
 • Udsving i konverteringsværdier: Hvordan ændringer i konverteringsværdier kan påvirke effektiviteten, og om disse ændringer skyldes et fald i antallet af klik, CVR, CTR, konverteringsvolumen eller procentdelen af konverteringer med tilknyttede værdier.

Alle andre forklaringer

 • Ændringer af aktiver: Hvordan tilføjelse eller fjernelse af aktiver, der bruges i annoncerne i din appkampagne, har indvirket på effektiviteten.
 • Kvalifikationskrav: Hvordan forskellige faktorer kan have indvirket på, hvor ofte dine annoncer har været kvalificerede til at generere trafik (f.eks. hvis dit budget er opbrugt, eller hvis du har sat en annoncegruppe eller kampagne på pause, når samtlige annoncer i en annoncegruppe er blevet afvist).
 • Optimeringsmål: Hvordan ændringer af optimeringsmål i dine appkampagner, f.eks. skift fra installationer til handlinger i appen, kan have indvirket på effektiviteten.
 • Målretningsændringer: Hvordan ændringer af geografisk målretning, søgeordsmålretning og søgeordsstatus eller tilføjelse/fjernelse af en målgruppe kan indvirke på effektiviteten.
 • Auktionskonkurrence og søgeinteresse: Hvordan ændringer af søgevolumen på søgepartneres websites og tilvalg/fravalg af søgepartnere kan indvirke på effektiviteten.
 • Ændringshistorik: Hvordan ændringer på din konto kan have indvirket på din kontos effektivitet.

Sådan får du vist forklaringer på din konto

Du får ikke vist forklaringer, hvis dit datointerval indeholder dags dato, da der kan være flere data for dagen.

Se forklaringer

Du får som standard vist forklaringer, der sammenligner det datointerval, du har valgt, med den forrige periode af samme længde:

 1. Gå til siden med din kampagne eller annoncegruppe.
 2. Hold markøren over værdier i din datatabel, der er angivet med blå prikker$1,193.60.
 3. Du kan se, hvordan denne værdi har ændret sig siden sidste periode.
  Hvis du f.eks. har valgt de seneste 7 dage som datointerval, får du vist forklaringer på, hvordan din effektivitet har ændret i forhold til ugen før.
 4. Klik på Se forklaring for at se, hvad der har forårsaget ændringen.

Få forklaringer til tilpassede datointervaller

Hvis du vil sammenligne to tilpassede intervaller, skal du vælge de to perioder, du vil sammenligne, når du vælger dit datointerval:

 1. Klik på pil ned ud for datointervallet øverst til højre på skærmen.Date range drop down menu
 2. Klik på til/fra-knappen ud for "Sammenlign", og vælg derefter Forrige periode under den.
 3. Vælg en periode. Sørg for, at begge perioder er lige lange og uafbrudte, da der ellers ikke vises forklaringer.
 4. Klik på Anvend.

Du kan se den procentvise ændring under tallene i kolonnerne for dine effektivitets-metrics.

Væsentlige ændringer er fremhævet med blåt og indeholder en forklaring.

Mulige årsager til, at du ikke kan se forklaringer

 • Forklaringer er kun tilgængelige til søgekampagner, hvor der bruges manuel budgivning, Udvidet CPC eller mål-CPA, og til appkampagner, hvor der bruges mål-CPA. Der vises ikke forklaringer vedrørende kampagner af typen Søgenetværk med udvalg fra Displaynetværket, displaykampagner, videokampagner, Shopping-kampagner eller kampagner med dynamiske søgeannoncer.
 • Forklaringer aktiveres kun, hvis kravene med hensyn til volumen og ændringsprocent er opfyldt.
 • Forklaringer er kun tilgængelige for data fra de seneste 90 dage. Du kan se den procentvise ændring for et tidsrum på over 90 dage, men vinduet med forklaringer vises ikke.
 • Forklaringer fungerer kun ved sammenligning af uafbrudte tidsrum med samme længde.

Forklaringer er tilgængelige for følgende metrics:

Kampagnetype Budstrategi Understøttede metrics
Søgning Udvidet CPC for værdi Konverteringsværdi
Søgning Manuel CPC og Udvidet CPC Antal klik, pris, eksponeringer, konverteringer og konverteringsværdi
Søgning Maksimér antal klik Klik og pris
Søgning Maksimér antal konverteringer Pris og konverteringer
Søgning Maksimér konverteringsværdi og mål-ROAS Pris og konverteringsværdi
Søgning Mål-CPA Pris og konverteringer
App Mål-CPA Pris, installationer og handlinger i appen

Relaterede links

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?

Har du brug for mere hjælp?

Log ind for at se yderligere supportmuligheder, så du hurtigt kan løse problemet

Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu
Søg i Hjælp
true
73067
false