Công cụ lập kế hoạch từ khóa: Tạo và quản lý kế hoạch từ khóa

Bài viết này giới thiệu chi tiết cách sử dụng Công cụ lập kế hoạch từ khóa để thêm từ khóa vào kế hoạch của bạn, xem thông tin dự báo cho từ khóa, đặt giá thầu cho kế hoạch đó và chỉnh sửa từ khóa. 

Hướng dẫn

Trước khi bắt đầu

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ ở góc trên bên phải, sau đó nhấp vào Công cụ lập kế hoạch từ khóa trong mục "Lập kế hoạch". 
 3. Nhập hoặc dán một hoặc nhiều nội dung sau vào hộp tìm kiếm "Tìm từ khóa mới" và nhấn phím “Enter” trên bàn phím của bạn sau mỗi lần nhập:
  • Từ hoặc cụm từ mô tả những gì bạn đang quảng cáo.
  • URL của một trang web hoặc toàn bộ trang web liên quan đến doanh nghiệp của bạn.
 4. Nhấp vào Bắt đầu.

Xem thông tin dự báo cho các từ khóa trong kế hoạch của bạn

 1. Trong bảng kết quả, hãy chọn hộp bên trái từ khóa bất kỳ mà bạn muốn thêm vào kế hoạch của mình.
 2. Trong thanh màu xanh lam xuất hiện phía trên bảng, hãy chọn nhóm quảng cáo hiện tại hoặc tạo nhóm quảng cáo mới để thêm ý tưởng từ khóa của bạn, sau đó chọn loại đối sánh cho các ý tưởng từ khóa đó. Tìm hiểu thêm về các loại đối sánh từ khóa
 3. Nhấp vào Thêm vào kế hoạch.
 4. Để xem trang tổng quan dự báo cho kế hoạch của bạn, hãy nhấp vào Tổng quan về kế hoạch trong menu trang ở bên trái. Với kết quả của mình, bạn có thể sử dụng trang "Tổng quan về kế hoạch" để:
  • Xem thông tin dự báo cho kế hoạch của mình theo các từ khóa, vị trí và thiết bị hàng đầu.
  • Thay đổi các thông số trên mỗi dự báo để có thông tin chi tiết về khả năng thành công của kế hoạch.
 5. Để xem dự báo cho nhóm quảng cáo của bạn, hãy nhấp vào Nhóm quảng cáo trong menu trang ở bên trái. Với kết quả của mình, bạn có thể sử dụng trang "Nhóm quảng cáo" để:
  • Nhận thông tin dự báo về nhóm quảng cáo cập nhật dựa trên giá thầu mặc định.
  • Sắp xếp kết quả theo số lần nhấp, chi phí, loại đối sánh, số lần hiển thị, CTR hoặc CPC trung bình.
  • Tùy chỉnh thông tin dự báo về nhóm quảng cáo của bạn theo phạm vi ngày để xem mức độ ảnh hưởng của tính thời vụ đến lưu lượng truy cập.
  • Tải thông tin dự báo kế hoạch xuống.
 6. Để xem thông tin dự báo cho các từ khóa cụ thể, hãy nhấp vào Từ khóa trong menu trang ở bên trái. Với kết quả của mình, bạn có thể sử dụng trang "Dự báo" để:
  • Nhận thông tin dự báo cập nhật về từ khóa dựa trên giá thầu mặc định.
  • Sắp xếp kết quả theo số lần nhấp, chi phí, loại đối sánh, số lần hiển thị, CTR hoặc CPC trung bình.
  • Tùy chỉnh thông tin dự báo từ khóa của bạn theo phạm vi ngày để xem mức độ ảnh hưởng của tính thời vụ đến lưu lượng truy cập.
  • Tải thông tin dự báo kế hoạch xuống.
 7. Để xem số liệu thống kê lịch sử của bạn, như số lần tìm kiếm trung bình hàng tháng hoặc dữ liệu cạnh tranh, hãy nhấp vào Từ khóa trong menu trang bên trái, sau đó nhấp vào Chỉ số lịch sử ở đầu trang. Với kết quả của mình, bạn có thể sử dụng trang "Chỉ số lịch sử" để:
  • Xem số liệu thống kê lịch sử cho các ý tưởng từ khóa của bạn theo phạm vi ngày.
  • Tải số liệu thống kê lịch sử của các từ khóa trong kế hoạch của bạn xuống.

Tìm hiểu thêm về ý nghĩa của số liệu và dự báo của bạn 

Chỉnh sửa từ khóa trong kế hoạch của bạn

Sau khi đã tạo kế hoạch, bạn có thể thực hiện các sự thay đổi đối với ý tưởng nhóm quảng cáo và ý tưởng từ khóa trong bảng để giúp có thể dự đoán chính xác hơn nữa về hiệu quả của từ khóa. Ví dụ: bạn có thể dễ dàng thay đổi CPC tối đa trong trường ở đầu trang để xem liệu các giá thầu khác nhau có thể giúp bạn đạt được mục tiêu quảng cáo của mình tốt hơn hay không.

Cách thêm các nhóm quảng cáo hoặc từ khóa khác vào kế hoạch của bạn

 1. Từ bảng điều hướng bên trái, hãy nhấp vào Từ khóa
 2. Nhấp vào dấu cộng màu xanh lam .
 3. Để thêm từ khóa vào nhóm quảng cáo mới, hãy nhấp vào Chọn nhóm quảng cáo, sau đó nhấp vào Tạo nhóm quảng cáo
  • Nhập tên nhóm quảng cáo mới của bạn, sau đó nhấp vào Tạo.
  • Nhập từ khóa của bạn vào hộp, một từ khóa trên mỗi dòng hoặc tách nhau bằng dấu phẩy. 
  • Nhấp vào Lưu.
 4. Để thêm từ khóa vào nhóm quảng cáo hiện tại, hãy nhấp vào Chọn nhóm quảng cáo và chọn nhóm quảng cáo bạn muốn thêm từ khóa vào. 
  • Nhập từ khóa của bạn vào hộp, một từ khóa trên mỗi dòng hoặc tách nhau bằng dấu phẩy. 
  • Nhấp vào Lưu.

Cách xóa từ khóa khỏi kế hoạch của bạn

 1. Từ bảng điều hướng bên trái, hãy nhấp vào Từ khóa
 2. Chọn các hộp bên cạnh từ khóa bạn muốn xóa. 
 3. Nhấp vào Xóa trong thanh màu xanh lam xuất hiện phía trên bảng kết quả.

Lưu từ khóa vào tài khoản của bạn

Khi đã xây dựng kế hoạch, bạn có thể nhận thông tin dự báo cho những từ khóa đó và lưu vào tài khoản của mình.

 1. Để thêm từ khóa vào kế hoạch, hãy chọn hộp bên trái của từ khóa bạn muốn thêm.
  • Để thêm từ khóa đã chọn vào một nhóm quảng cáo, hãy nhấp vào menu thả xuống “Thêm vào nhóm quảng cáo mới”. Chọn nhóm quảng cáo bạn muốn thêm từ khóa hoặc thêm từ khóa đã chọn vào nhóm quảng cáo mới bằng cách nhấp vào menu thả xuống “Thêm vào nhóm quảng cáo mới” và nhập tên cho nhóm quảng cáo mới của bạn. 
  • Theo mặc định, từ khóa của bạn sẽ được thêm dưới dạng đối sánh rộng. Để thay đổi điều này, hãy nhấp vào menu thả xuống “Đối sánh rộng” và chọn một loại đối sánh khác. Tìm hiểu thêm về các loại đối sánh từ khóa 
 2. Nhấp vào Thêm vào kế hoạch.
 3. Để xem dự báo cho các từ khóa bạn đã chọn, hãy nhấp vào Xem dự báo từ hộp cảnh báo ở cuối trang hoặc nhấp vào Từ khóa trong bảng điều khiển bên trái. 
  • Bạn sẽ thấy biểu đồ có phạm vi giá thầu chi phí mỗi nhấp chuột tối đa (CPC tối đa) và dự báo lưu lượng truy cập. Theo mặc định, chúng tôi sẽ hiển thị số lần nhấp mỗi ngày mà tất cả từ khóa của bạn có thể nhận được cho các giá thầu khác nhau. 
  • Để xem các chỉ số khác nhau, như số lần hiển thị hoặc chi phí, hãy chọn tên chỉ số thích hợp từ menu thả xuống phía trên biểu đồ.
  • Để nhận dự báo chi tiết trong bảng, hãy điều chỉnh giá thầu CPC tối đa được gạch dưới hoặc di chuột và nhấp vào điểm bất kỳ trên biểu đồ để chọn giá thầu.
 4. Khi bạn đã sẵn sàng tạo chiến dịch mới, hãy nhấp vào Lưu vào tài khoản
 5. Nhập tên chiến dịch và ngân sách hàng ngày, sau đó nhấp vào Lưu

Liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố