Märksõnade plaanija: märksõnaplaani loomine ja haldamine

Selles artiklis selgitame, kuidas märksõnade plaanija abil märksõnu plaani lisada, märksõnade prognoose vaadata, plaani jaoks pakkumist määrata ja märksõnu muuta. 

Juhised

Enne alustamist

 1. Logige sisse oma Google Adsi kontole
 2. Klikkige paremas ülemises nurgas tööriistaikoonil , seejärel jaotises „Plaanimine” valikul Märksõnade plaanija
 3. Sisestage või kleepige otsingukasti „Uute märksõnade otsimine“ vähemalt üks allpool nimetatutest ja vajutage iga sisestuse järel sisestusklahvi.
  • Sõnad ja fraasid, mis kirjeldavad seda, mida reklaamite.
  • Ettevõttega seotud veebilehe või kogu veebisaidi URL.
 4. Klikkige valikul Alustamine.

Plaanis olevate märksõnade prognooside vaatamine

 1. Märkige tulemuste tabelis plaani lisatavatest märksõnadest vasakul olev ruut.
 2. Valige tabeli kohal kuvataval sinisel ribal olemasolev reklaamirühm või looge uus reklaamirühm, kuhu märksõnaideed lisada, ja seejärel valige märksõnaideede jaoks vaste tüüp. Lugege lisateavet märksõna vastetüüpide kohta
 3. Klikkige käsul Lisa plaani.
 4. Plaani prognooside juhtpaneeli vaatamiseks klikkige vasakul lehemenüüs Plaani ülevaade. Tulemuste alusel saate lehel „Plaani ülevaade” teha järgmist.
  • Vaadata plaani prognoose, mis on jaotatud peamiste märksõnade, asukohtade ja seadmete järgi.
  • Muuta iga prognoosi parameetreid oma plaani potentsiaalse edu üksikasjaliku statistika vaatamiseks.
 5. Reklaamirühmade prognooside vaatamiseks klikkige vasakul lehemenüüs valikul Reklaamirühmad. Tulemuste alusel saate lehel „Reklaamirühmad” teha järgmist.
  • Hankida vaikepakkumise põhjal värskendatud reklaamirühma prognoose.
  • Sortida tulemusi klikkide, kulu, vaste tüübi, näitamiste, CTR-i või keskmise CPC-i põhjal.
  • Kohandada prognoose kuupäevavahemiku alusel, et näha hooajalisuse mõju liiklusele.
  • Laadida alla plaaniprognoose.
 6. Konkreetsete märksõnade prognooside vaatamiseks klikkige vasakul lehemenüüs valikul Märksõnad. Tulemuste alusel saate lehel „Prognoosid” teha järgmist.
  • Hankida vaikepakkumise põhjal värskendatud märksõnaprognoose.
  • Sortida tulemusi klikkide, kulu, vaste tüübi, näitamiste, CTR-i või keskmise CPC-i põhjal.
  • Kohandada prognoose kuupäevavahemiku alusel, et näha hooajalisuse mõju liiklusele.
  • Laadida alla plaaniprognoose.
 7. Ajaloolise statistika (nt kuu keskmise otsingute arvu või konkurentsiandmete) kuvamiseks klikkige lehe vasakus servas lehemenüül valikul Märksõnad ja seejärel lehe ülaosas valikul Ajaloolised mõõdikud. Saadud tulemustega saate lehel „Ajaloolised mõõdikud“ teha järgmisi toiminguid.
  • Märksõnaideede ajaloolise statistika kuvamine kuupäevavahemiku alusel.
  • Plaanis sisalduvate märksõnade ajaloolise statistika allalaadimine.

Vaadake lisateavet mõõdikute ja prognooside tähenduse kohta 

Plaani märksõnade muutmine

Pärast plaani koostamist saate tabelis reklaamirühma ja märksõnaideid muuta, mis annab veelgi parema ülevaate ideede toimivusest. Näiteks saate lehe ülaosas oleval väljal hõlpsasti max CPC-d muuta, et vaadata, kas erinevad pakkumised aitaksid teil ärieesmärke saavutada.

Reklaamirühmade või märksõnade lisamine plaani

 1. Klikkige vasakpoolsel navigeerimispaneelil valikul Märksõnad
 2. Klikkige sinisel plussmärgil .
 3. Märksõnade uude reklaamirühma lisamiseks klikkige valikul Reklaamirühma valimine ja seejärel käsul Loo reklaamirühm
  • Sisestage uue reklaamirühma nimi ja seejärel klikkige käsul Loo.
  • Sisestage märksõnad kasti, üks rea kohta või komadega eraldatult. 
  • Klikkige nupul Salvesta.
 4. Märksõnade olemasolevasse reklaamirühma lisamiseks klikkige käsul Reklaamirühma valimine ja seejärel valige reklaamirühm, kuhu soovite märksõnad lisada. 
  • Sisestage märksõnad kasti, üks rea kohta või komadega eraldatult. 
  • Klikkige nupul Salvesta.

Märksõnade plaanist eemaldamine

 1. Klikkige vasakpoolsel navigeerimispaneelil valikul Märksõnad
 2. Märkige ruudud märksõnade kõrval, mille soovite eemaldada. 
 3. Klikkige tulemuste tabeli kohal kuvataval sinisel ribal käsul Eemalda.

Märksõnade kontole salvestamine

Pärast plaani loomist saate hankida märksõnade prognoosid ja salvestada need oma kontole.

 1. Märksõnade lisamiseks plaani märkige soovitud märksõnadest vasakul olev ruut.
  • Selleks et lisada valitud märksõnad reklaamirühma, klikkige rippmenüül „Uude reklaamirühma lisamine”. Valige reklaamirühm, kuhu soovite märksõnad lisada, või lisage valitud märksõnad uude reklaamirühma, klikkides rippmenüül „Uude reklaamirühma lisamine” ja sisestades uue reklaamirühma nime. 
  • Vaikimisi lisatakse märksõnad osalise vastena. Selle muutmiseks klikkige rippmenüül „Osaline vaste” ja valige muu vastetüüp. Lugege lisateavet märksõna vastetüüpide kohta 
 2. Klikkige käsul Lisa plaani.
 3. Valitud märksõnade prognoosi vaatamiseks klikkige lehe alaosas märguandekastis käsul Kuva prognoos või vasakpoolsel paneelil valikul Märksõnad
  • Näete graafikut, mis hõlmab maksimaalse kliki hinna (max CPC) pakkumiste vahemikku ja liiklusprognoose. Vaikimisi näitame igapäevast klikkide arvu, mida märksõnad erinevate pakkumiste korral võivad saada. 
  • Muude mõõdikute (nt näitamised või kulu) vaatamiseks klikkige graafiku kohal rippmenüüs sobiva mõõdiku nimel.
  • Tabelis üksikasjaliku prognoosi vaatamiseks kohandage allajoonitud max CPC-pakkumist või hõljutage kursorit graafiku kohal ja klikkige pakkumise valimiseks mis tahes punktil.
 4. Kui olete valmis looma uue kampaania, klikkige käsul Salvesta kontole
 5. Sisestage kampaania nimi ja päevaeelarve, seejärel klikkige käsul Salvesta

Seotud lingid

Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?

Kas vajate rohkem abi?

Probleemi kiiresti lahendamiseks logige lisatoevalikute hankimiseks sisse