Инструмент за планиране на ключови думи: Създаване и управление на плана за ключовите Ви думи

В тази статия се разглежда използването на инструмента за планиране на ключови думи за добавяне на ключови думи към плана Ви, преглед на прогнози за тях, задаване на оферта за плана и редактиране на ключови думи. 

Инструкции

Преди да започнете

 1. Влезте в профила си в Google Ads
 2. В горния десен ъгъл кликнете върху иконата за инструменти , след което под „Планиране“ кликнете върху Инструмент за планиране на ключови думи
 3. Въведете или поставете един или повече от следните елементи в полето за търсене „Намиране на нови ключови думи“ и на клавиатурата си натиснете „Enter“ след всеки от тях:
  • думи или фрази, описващи това, което рекламирате;
  • URL адреса на уеб страница или на целия уебсайт, свързан с бизнеса Ви.
 4. Кликнете върху Първи стъпки.

Преглед на прогнози за ключовите думи в плана Ви

 1. В таблицата с резултати поставете отметка в кутийката вляво от всяка от ключовите думи, които искате да добавите към плана си.
 2. В синята лента, която се показва над таблицата, изберете съществуваща рекламна група или създайте нова, към която да добавите идеите си за ключови думи, след което изберете тип на съвпадение за съответните идеи. Научете повече за типовете на съвпадение на ключовите думи
 3. Кликнете върху Добавяне към плана.
 4. За да видите табло за управление на прогнозите за плана Ви, кликнете върху Общ преглед на плана в страничното меню отляво. С получените резултати можете да използвате страницата „Общ преглед на плана“ за следните цели:
  • да преглеждате прогнози за плана си, разбити по водещи ключови думи, местоположения и устройства;
  • да променяте параметрите на всяка прогноза за по-подробни статистически данни за потенциалния успех на плана Ви.
 5. За да видите прогнозите за рекламните си групи, кликнете върху Рекламни групи в страничното меню отляво. С получените резултати можете да използвате страницата „Рекламни групи“ за следните цели:
  • да получавате актуални прогнози за рекламни групи въз основа на стандартна оферта;
  • да сортирате резултатите си по кликвания, разходи, тип на съвпадение, импресии, CTR или средна CPC;
  • да персонализирате прогнозите за рекламни групи по период от време, за да разберете влиянието на сезонността върху трафика;
  • да изтегляте прогнози за плана.
 6. За да видите прогнозите за конкретни ключови думи, кликнете върху Ключови думи в страничното меню отляво. С получените резултати можете да използвате страницата „Прогнози“ за следните цели:
  • да получавате прогнози за ключови думи въз основа на стандартна оферта;
  • да сортирате резултатите си по кликвания, разходи, тип на съвпадение, импресии, CTR или средна CPC;
  • да персонализирате прогнозите за ключови думи по период от време, за да разберете влиянието на сезонността върху трафика;
  • да изтегляте прогнози за плана.
 7. За да видите статистическите си данни за минали периоди, като например средните месечни търсения или данните за конкуренцията, кликнете върху Ключови думи в страничното меню отляво, след което – върху Показатели за минали периоди в горната част на страницата. С получените резултати можете да използвате страницата „Показатели за минали периоди“ за следното:
  • преглед на статистически данни за минали периоди за идеите Ви за ключови думи по период от време;
  • изтегляне на статистически данни за минали периоди за ключовите думи в плана Ви.

Научете повече за значението на показателите и прогнозите 

Редактиране на ключови думи в плана Ви

След като създадете план, можете да променяте идеите за рекламни групи и ключови думи в таблицата, което ще Ви помогне да получите още по-добра представа за потенциалната ефективност на ключовите си думи. Можете например лесно да промените максималната CPC в полето в горната част на страницата, за да видите дали различните оферти ще Ви помогнат да постигнете рекламните си цели по-успешно.

Как да добавите повече рекламни групи или ключови думи към плана си

 1. От левия навигационен панел кликнете върху Ключови думи
 2. Кликнете върху синия знак плюс .
 3. За да добавите ключови думи към нова рекламна група, кликнете върху Избор на рекламна група и след това – върху Създаване на рекламна група
  • Въведете име на новата си рекламна група, след което кликнете върху Създаване.
  • В полето въведете ключови думи, по една на ред или разделени със запетаи. 
  • Кликнете върху Запазване.
 4. За да добавите ключови думи към съществуваща рекламна група, кликнете върху Избор на рекламна група и изберете онази, към която искате да добавите ключови думи. 
  • В полето въведете ключови думи, по една на ред или разделени със запетаи. 
  • Кликнете върху Запазване.

Как да премахнете ключови думи от плана си

 1. От левия навигационен панел кликнете върху Ключови думи
 2. Поставете отметки до ключовите думи, които искате да премахнете. 
 3. Кликнете върху Премахване в синята лента, която се показва над таблицата с резултатите.

Запазване на ключови думи в профила Ви

След като съставите план, можете да получавате прогнози за ключовите думи в него и да ги запазите в профила си.

 1. За да добавите ключови думи към плана си, поставете отметка в кутийката вляво от онези, които искате да добавите.
  • За да добавите избраните ключови думи към дадена рекламна група, кликнете върху падащото меню „Добавяне към нова рекламна група“. Изберете рекламната група, към която искате да добавите ключови думи, или добавете избраните ключови думи към нова рекламна група, като кликнете върху падащото меню „Добавяне към нова рекламна група“ и въведете име за нея. 
  • По подразбиране ключовите Ви думи ще се добавят като такива с широко съвпадение. За да промените това, кликнете върху падащото меню „Широко съвпадение“ и изберете друг тип на съвпадение. Научете повече за типовете на съвпадение на ключовите думи 
 2. Кликнете върху Добавяне към плана.
 3. За да видите прогнози за избраните си ключови думи, кликнете върху Преглед на прогнозата от полето за сигнал в долната част на страницата или върху Ключови думи в панела вляво. 
  • Ще видите графика с диапазон от оферти за максимална цена на кликване (макс. CPC) и прогнози за трафика. По подразбиране ще показваме броя дневни кликвания, който всичките Ви ключови думи могат да получат за различните оферти. 
  • За преглед на различни показатели, като например импресии или цена, изберете името на подходящия показател от падащото меню над графиката.
  • За да видите подробна прогноза в таблицата, коригирайте подчертаната оферта за макс. CPC или задръжте курсора на мишката и кликнете върху произволна точка от графиката, за да изберете оферта.
 4. Когато сте готови да създадете нова кампания, кликнете върху Запазване в профила
 5. Въведете име на кампанията и дневен бюджет, след което кликнете върху Запазване

Сродни връзки

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си