Chytré kampaně v Nákupech Google

Chytré kampaně v Nákupech Google zjednodušují správu kampaní, maximalizují hodnotu konverzí a rozšiřují zásah. Tento typ kampaní představuje kombinaci standardní kampaně v Nákupech a obsahové kampaně s remarketingem. K propagaci vašich produktů a firmy na sítích využívá automatické nabízení cen a umisťování reklam. Tento článek uvádí základní informace o fungování těchto kampaní. Pokyny, jak kampaň vytvořit, najdete v článku Vytvoření chytré kampaně v Nákupech Google.

Princip

Chytré kampaně v Nákupech Google propojují váš stávající zdroj produktů a vaše podklady se strojovým učením od Googlu. Ve výsledku se v sítích zobrazují různorodé reklamy. Na vás je připojit účet Merchant Center, nastavit rozpočet, nahrát podklady a nastavit zemi, kde zboží prodáváte. Naše systémy načtou data z vašeho zdroje produktů a otestují různé kombinace vámi dodaných obrázků a textů. Nejvhodnější reklamy pak zobrazují v sítích Google, například ve Vyhledávací síti Google, v Obsahové síti Google, na YouTube a v Gmailu. V Evropě lze chytré kampaně v Nákupech Google používat se všemi službami porovnávání zboží (CSS), se kterými pracujete. Reklamy se budou zobrazovat na obecných stránkách s výsledky vyhledávání a na všech dalších místech, kde je služba CSS přihlášena.

Google také automaticky vybírá umístění reklamy a nabídku tak, abyste při daném rozpočtu dosáhli maximální hodnoty konverzí a vaše reklamy byly co nejefektivnější.

Požadavky

Než začnete chytrou kampaň v Nákupech vytvářet, je třeba nastavit měření konverzíhodnoty jednotlivých transakcí. Měření konverzí vám umožní sledovat, kdy vaše reklamy vedou k prodeji na vašem webu. K nastavení chytré kampaně v Nákupech potřebujete aktivní, ověřenou značku pro měření konverzí. Další informace o nastavení měření konverzí na vašem webu

Musíte také na svůj web vložit globální značku a vytvořit remarketingový seznam s alespoň 100 uživateli spojenými s vaším účtem. Vaše reklamy se pak budou moci používat v dynamickém remarketingu a vy je budete moci upravovat na míru těm, kdo už váš web navštívili. Pokud používáte nástroj Google Analytics, můžete si připojit účet Google Analytics a nastavit si značky v něm (nemusíte pak používat globální značku). Na nekomerční stránky vašeho webu značky vkládat nemusíte.

Dále musíte splnit požadavky pro kampaně v Nákupech Google a dodržovat zásady reklam v Nákupech. Upozorňujeme, že při zobrazování reklam a propagaci produktů či služeb nelze využívat citlivé zájmové kategorie. Podrobnější informace najdete v Zásadách personalizované inzerce.

V účtu Google Ads můžete vytvořit až 100 aktivních nebo pozastavených chytrých kampaní v Nákupech. Pokud chcete maximalizovat výkon, Google doporučuje sloučit chytré kampaně v Nákupech a tvořit samostatné kampaně jen na základě obchodních požadavků (např. při odlišných cílech návratnosti investic do reklamy pro různé části vašeho dostupného zboží).

Typy reklam a místa, kde se mohou zobrazovat

V chytrých kampaních v Nákupech fungují produktové reklamy v Nákupech, reklamy na lokálně dostupné zboží a obsahové reklamy (včetně dynamického remarketingu a dynamického hledání zákazníků). Mohou se zobrazovat ve Vyhledávací i Obsahové síti Google, na YouTube a v Gmailu.

Automatické vytváření a umisťování reklam znamená, že se vaše reklamy zobrazí v takovém reklamním prostoru, kde budou relevantní, a že nabídka bude nastavena tak, aby hodnota konverze byla co nejvyšší.

Ve Vyhledávací síti Google se při určování produktu, který se má zobrazit, zohledňuje vyhledávací dotaz uživatele a jeho předpokládaný záměr. V Obsahové síti se reklamy volí podle toho, jaký vztah má daný uživatel k vašemu webu. Pokud už například váš web navštívil a projevil zájem o vaše zboží, systém využije data z vašeho zdroje produktů a vytvoří pro něj vhodnou reklamu.

Přehledy kampaní

S posouzením výkonu kampaně vám pomohou přehledy obsahující údaje o hodnotě konverzí a návratnosti investic do reklamy. Můžete si také zobrazit předdefinované přehledy rozdělené podle konkrétních atributů produktů, například kategorie, typu produktu nebo vlastních štítků. Stačí kliknout na ikonu přehledů  v horní části stránky a vybrat možnost Předdefinované přehledy (Dimenze) a poté Nákupy. V rozbalovací nabídce Nákupů si pak vyberte požadovaný přehled.

K dispozici jsou také běžné typy přehledů, například prokliky, konverze nebo zobrazení.

Doporučené postupy

Chcete-li své kampaně využít na maximum, využijte doporučené postupy.

Rozpočet

Abyste si zachovali podobnou celkovou útratu jako dosud, využijte při vytváření rozpočtu nové kampaně údaje o dosavadní průměrné denní útratě ze svých aktuálních standardních kampaní v Nákupech a obsahových kampaní s remarketingem. Pro konkrétní produkt mají chytré kampaně v Nákupech Google přednost před standardními kampaněmi v Nákupech Google a remarketingovými kampaněmi v Obsahové síti ve stejném účtu.

Cílová návratnost investic do reklamy (ROAS)

Chytré kampaně v Nákupech Google automaticky v rámci stanoveného rozpočtu maximalizují hodnotu konverzí. Pokud máte u kampaně stanoven cíl minimální návratnosti, můžete si také nastavit cílovou návratnost investic do reklamy. Jsou-li například cílem vaší kampaně tržby v hodnotě 50 Kč za každých 10 Kč vynaložených na reklamy, můžete si nastavit cílovou návratnost ve výši 500 %. Když si nastavíte cílovou návratnost investic, vaše nabídky budou optimalizovány tak, aby v rámci denního rozpočtu splnily stanovený cíl. Pokud bude nastavená cílová návratnost příliš vysoká, část rozpočtu může zůstat neutracena a mohou vám klesnout celkové prodeje.

Upozornění: Nastavení Cílová návratnost investic do reklamy je převrácenou hodnotou nastavení Skutečný podíl tržeb (ERS), což je poměr útraty a tržeb. Vaše skutečná návratnost investic do reklamy se od cílové návratnosti může lišit.

Produkty

Kampaň nejlépe využijete, když do ní zapojíte co nejvíce vhodných produktů. Aby nedošlo k poklesu vaší útraty a prodejů, doporučujeme v nové kampani použít podobný výběr produktů jako v kampaních dosavadních. Dynamické remarketingové reklamy často zobrazují více produktů ze stejné kampaně, proto platí, že čím více produktů je v kampani na výběr, tím lepší bude její výkon.

Podklady

Propagujte svou firmu kvalitním logem a obrázky. (Vaše logo už by mělo být v účtu Merchant Center nastaveno.) Tyto podklady se společně s textem používají v responzivních remarketingových reklamách, které se zobrazují v Obsahové síti a na YouTube uživatelům, kteří už váš web navštívili, ale zatím neprojevili zájem o konkrétní produkt. Pokud uživatel projeví zájem o konkrétní produkt (posuzováno na základě akce provedené na vašem webu), Google v reklamě využije příslušné produktové informace z vašeho zdroje.

Vlastní parametry

Vlastní parametry umožňují Googlu sbírat poznatky o tom, o které produkty z vašeho webu projevili návštěvníci zájem. Chytrá kampaň v Nákupech sice může fungovat i bez nich, ale přesto se doporučuje nastavit vlastní parametry pro maloobchod, protože kampaň pak může dosahovat lepšího výkonu.

Když vlastní parametry nenastavíte, bude produkty z vašeho zdroje přiřazovat systém strojového učení, a to na základě poznatků z nástroje Google Analytics nebo z globální značky, například podle názvů stránek a vstupních stránek.

Hodnocení

Dopřejte systému strojového učení čas na optimalizaci. Než začnete hodnotit výkon, dejte strategii nabídek nové kampaně alespoň 15 dní. Tato lhůta jí umožní se přizpůsobit. Tato doba také umožní kompenzovat zpoždění konverzí.

Získejte dostatečné množství dat. Chcete-li vyhodnotit výkon strategie nabídek, je třeba shromáždit dostatek údajů. Obecně platí, že inzerent může výkon objektivně zhodnotit přibližně 2–3 týdny pro skončení období adaptace systémů.

Berte v úvahu vnější vlivy. Výsledky mohou být v dlouhodobějším horizontu ovlivněny různými faktory, jako jsou například prázdniny, víkendy, zvláštní události, změny dat ve vašem zdroji či změny u konkurentů v aukcích.

Posuzujte hodnotu konverzí, ne prokliky. Zpočátku se může stát, že počet prokliků klesne. Jedná se o normální stav, protože strategie tohoto typu kampaní omezuje počet nabídek u prokliků, které nezvyšují hodnotu konverzí. Ušetřené peníze jsou pak vynaloženy na vyšší nabídky u prokliků, u kterých je větší pravděpodobnost, že vám hodnotu konverzí zvýší. Ze stejného důvodu může kolísat i cena za proklik.

Počítejte se zpožděným zobrazováním konverzí. Na některé konverze je třeba čekat déle, někdy i několik dní či dokonce týdnů. Porovnáváte-li výkon kampaně z poslední doby s výkonem v minulosti, může se kvůli zpožděnému zobrazování konverzí jevit jako slabší. Podívejte se, jak vyhledat přehled prodlev konverzí.

Pozastavení ostatních kampaní

Pro konkrétní produkt nebo skupinu produktů mají chytré kampaně v Nákupech Google přednost před standardními kampaněmi v Nákupech Google a remarketingovými kampaněmi v Obsahové síti ve stejném účtu. Znamená to, že pokud máte stejný produkt zařazený do standardní kampaně v Nákupech i do chytré kampaně, reklamy z chytré kampaně se budou zobrazovat s vyšší pravděpodobností než reklamy ze standardní kampaně v Nákupech nebo reklamy z obsahové remarketingové kampaně. Doporučujeme proto tyto ostatní kampaně pozastavit, protože se tím zmenší rušení strojového učení, jež chytré kampaně v Nákupech Google využívají.

Související odkazy

Vytvoření chytré kampaně v Nákupech Google
Kampaně a reklamy v Nákupech Google
Remarketing

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory