เกี่ยวกับการยกเลิกบัญชี

เหตุผลหลัก 2 ข้อที่อาจทำให้มีการยกเลิกบัญชี Google Ads ได้แก่

  • ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์การเข้าถึงระดับผู้ดูแลระบบในบัญชีนั้นขอยกเลิกบัญชี ดูข้อมูลเพิ่มเติม
  • ไม่มีการใช้งานบัญชี Google Ads เป็นเวลานานกว่า 15 เดือน ซึ่งหมายความว่าบัญชีไม่ได้ใช้จ่ายเป็นเวลานานกว่า 15 เดือนแล้ว ระบบจึงยกเลิกบัญชีไปโดยอัตโนมัติ 
หมายเหตุ: หากคุณไม่ได้ขอยกเลิกและลงชื่อเข้าสู่ระบบไม่ได้ หรือหากระบบยกเลิกบัญชีไปแม้จะมีการใช้จ่ายในช่วง 15 เดือนที่ผ่านมา โปรดติดต่อเรา

สิ่งที่คุณจะเห็น

คุณจะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลเมื่อมีการยกเลิกบัญชี โดยจะเข้าสู่ระบบและเข้าถึงบัญชีที่ถูกยกเลิกได้เสมอ คุณจะเห็นการแจ้งเตือนในบัญชีซึ่งแจ้งให้ทราบว่าบัญชีถูกยกเลิกแล้ว 

การเปิดใช้งานอีกครั้ง

คุณจะเปิดใช้งานบัญชีที่ถูกยกเลิกอีกครั้งได้ทุกเมื่อ แต่โปรดทราบว่าหากเปิดใช้งานอีกครั้ง แล้วบัญชีดังกล่าวยังคงไม่ได้ใช้งานและไม่ได้แสดงโฆษณาเป็นเวลา 3 เดือนหลังจากนั้น ระบบจะยกเลิกบัญชีดังกล่าวอีกโดยอัตโนมัติ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดใช้งานบัญชีที่ถูกยกเลิกอีกครั้ง

โปรดทราบว่าคุณจะเข้าถึงบัญชีที่ถูกยกเลิกผ่านทาง Google Ads API (AdWords API) ไม่ได้ และจะต้องเปิดใช้งานบัญชีอีกครั้งก่อนจะดูข้อมูลหรือทำการเปลี่ยนแปลงบัญชีผ่านทาง API

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร